• ปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจ,
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 3-6 ปี
 • รวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของงาน

27-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in related field
 • 3 or more years’ experience required
 • Experience in Performance Marketing

26-Jul-17

 

Applied
 • Develop a creative communication strategy
 • Working experience in Digital strategic planning
 • A passion for digital marketing

26-Jul-17

 

Applied
 • 3-5 year work experience in strategic planning
 • Possess strong conceptual and analytical skills.
 • Initiative, self-motivated, results-oriented

26-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience developing brand & creative strategies
 • Speaks for the local market consumer
 • Use various data measurement, tracking

25-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Develop strategic Communication for brand
 • Bachelor’s degree or higher,Preferably in Marketin
 • Work experience in strategic planning, advertising

25-Jul-17

 

Applied
 • พบลูกค้า รับ requiremnet แล้วมาวางแผนกับทีม
 • ศึกษาลักษณะของลูกค้า เพื่อมาออกแบบสื่อให้ลูกค้า
 • เน้นไอเดี่ยที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง สร้างสรรค์

25-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Lead strategic planning across social and digital
 • Strong strategic and creative thinking
 • 2 year experienced in Digital Strategic Planning

24-Jul-17

 

Applied
 • ปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจ,
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 3-6 ปี
 • รวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของงาน

24-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล