• Data Warehouse
  • ETL
  • Business Intelligence

26-May-17

 

Applied
  • งานประจำ พัฒนาระบบงานฐานข้อมูล
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป เกี่ยวข้องด้านคอมพิวเตอร์
  • มีพื้นฐานในการพัฒนาระบบงานกับฐานข้อมูล Oracle

26-May-17

 

Applied
  • Do you have 4+yrs Database Development exp?
  • SQL or Oracle
  • Role open to local and international applications

07-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล