• เข้าใจหลักการพื้นฐานของ MVP Design Pattern
 • คุ้นเคยกับการใช้งาน Fragment, Component พื้นฐาน
 • มีประสบการณ์เขียน RESTful services และ MVC pattern

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience with iOS or Android or both
 • like JavaScript, HTML5, CSS, XML, JSON is a plus
 • 5 Day working

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Knowledge in Swift, Objective-C, and Xcode SDK
 • Android Language (Java, Android SDK)
 • Experience of RESTFUL, XML, Social API and JSON

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

iOS Mobile Developer

GoPomelo Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Be part of a fast moving tech start up
 • Competitive salary and benefits
 • Work closely with Google technology and engineers

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Sr. Mobile Developer

Trueman Consulting Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • android
 • iOS
 • Mobile Development

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Experience in iOS Application / Android App
 • Flexibility with working from home
 • Flexible working hours

20 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • degree or higher in Computer Engineering
 • Strong skills in both analytical and communication
 • Excellent team player and interpersonal skill

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good knowledge of Object Oriented Programming
 • Exposure to AGILE development
 • Good English communication skills

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถเขียน Application บน IOS, Android ได้
 • สามารถพัฒนาและต่อยอด Mobile Application
 • สามารถเขียน User Interface

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience 1-7 years in software development.
 • Excellent team player and interpersonal skill.
 • Good command of English.

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • -
 • -
 • -

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Mobile Developer (iOS/Android)
 • 2+ years experience
 • Mid Level Position

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Mobile Developer

CDS Solution Corp., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • programmer
 • iOS
 • Android

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Mobile Developer

GDL Group Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Have experienced on mobile platforms iOS, Android
 • Understands design pattern and User Interface.
 • Have knowledge in Hybrid, Titanium, Phone Gap

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1+ year experience in iOS or Android app dev
 • Team work and good attitude
 • Open minded with strong communication skills

24-May-17

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Android Developer

dtac

ปทุมวัน

 • Android mobile/tablet application development
 • iOS mobile/tablet application development
 • Experience in push notification, live-chat

24-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Internship in international company
 • Work with startups and big enterprises
 • Social and fun team

24-May-17

 

Applied
 • International work environment
 • Competitive compensation package
 • Flexible working hours

24-May-17

THB35k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Experience of program developing
 • Full of motivation
 • Japanese company, the office is near MRT Praram 9

24-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Strong in object oriented programming concepts
 • Familiar with iOS and/or Android SDK
 • Deep knowledge on software development life cycle

24-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Required Thai nationality ONLY.
 • Bachelor or Master's Degree in Computer
 • 1-3 years of experience in iOS Development

24-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree in IT related fields.
 • 2-5 Years of Experience in Native iOS development
 • Experience with web service integration

23-May-17

 

Applied
 • ปริญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 21 - 30 ปี (ยินดีรับเด็กจบใหม่)
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Mobile Developer (Android and iOS)
 • Great Salary and Challenging Projects
 • Fun and Exciting Technical Environment

23-May-17

THB45k - 70k /เดือน

Applied
 • Degree in Computer Science, Software Engineer
 • Has strong logic and responsibility
 • Fast learning and can work as a team

23-May-17

 

Applied
 • At least Bachelor's Degree in Computer Science
 • Ability to work on their own and as a part
 • At least 3 years’ experience on Web developer role

23-May-17

 

Applied
 • java android, iOS developer
 • mobile developer
 • objective-c

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Teamwork
 • mobile application development (iOS or Android)
 • Good command of English

23-May-17

 

Applied
 • Male / Female, age between 25 – 30 years old
 • Bachelor's degree or higher in Computer Science
 • Excellent in analytical, debugging

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 years of experience in Mobile Application
 • iOS or Andriod Application Development
 • Good command of English both verbal and written

23-May-17

 

Applied
 • Robust, scalable & reliable back-end architecture
 • Start-up environment
 • Interviewing now!

23-May-17

 

Applied
 • Build robust, smooth, and cool apps
 • Work in a start-up environment
 • Open to local and international candidates

23-May-17

 

Applied
 • Passion in Coding to build the Worldclass App
 • Experience in Business Enterprise or Startup
 • Work with great & sincere team to growth together

22-May-17

THB30k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Android Programmer

Maya Wizard Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Thai / Degree or higher in Computer Engineer
 • Proficient and Experienced in Android Application
 • Good communication skill and team working

22-May-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี, ปริญญาโท สายงานด้านวิทยาศาสตร์ ไอที
 • บัตรประกันสุขภาพบูพา, โบนัสประจำปี, ประกันสังคม
 • งานเลี้ยงประจำปี, สัมมนาประจำปี

22-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Developer positions for iOS, Android, Web
 • 1-6 years of working experience
 • Flexible working hour and convenient location

22-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Computer Science, Computer Engineering
 • Experience in Android and iOS
 • Last 0-3 years’ experience in system development

22-May-17

 

Applied
 • At least 4 years of experience
 • experiences in Mobile Developer or Designer
 • Strong knowledge in Android designs

22-May-17

 

Applied
 • mobile developer
 • android developer
 • ios developer

22-May-17

 

Applied
 • 1 year-experienced in mobile app development
 • 24 - 35 years old
 • JAVA, Objective-C and SWIFT

22-May-17

 

Applied
 • Great atmosphere, chill but encourage learning
 • love challenge
 • work and have fun

21-May-17

 

Applied
 • mobile developer
 • Java Developer
 • Programmer

20-May-17

 

Applied
 • React Native, XML, JAVA are preferable
 • Experience in X-Code, FB API will be an advantage
 • Experience in the development of OOP

19-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum of 2 years of mobile app
 • Understanding of Android SDK Development
 • Experienced working with web services

19-May-17

THB35k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Develop application C#.NET,VB.NET,MVC,mobile
 • At least 0-1 year of experience in programmer
 • HTML, XML, CSS, JavaScript,SQL Command / Server

19-May-17

 

Applied
 • 2-3 years’ experience in mobile application develo
 • Involved in creating&publishing SOAP, REST
 • Oracle DB, SQL Server, MySQL and Mac OSX, UNIX

19-May-17

 

Applied
 • Mobile Developer
 • Software Development
 • Web Development

19-May-17

 

Applied

Mobile Developer (iOS/Android)

PHOENIXICT CO., LTD.

กรุงเทพมหานคร

 • Experience in developing iOS or Android Apps
 • Bachelor degree in IT or other related fields
 • Excellent written/spoken in English/Thai

19-May-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Computer Science.
 • Cordova Android, Cordova iOS, React Native
 • Knowledge of server software: Apache

19-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Java,Mobile Developer,iOS, Android,SDK,Programmer
 • Mobile Programmer,Eclipse,Java Programmer,UI/UX
 • Application Developer,Software Engineer,Technical

16-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล