• เพศ : หญิง , ชาย
 • อายุ(ปี) : 24- 35
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์ และอดทน
 • รักงานบริการ มีทักษะการสื่อสารดี มีไหวพริบดี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาองค์การ แรงงานสัมพันธ์
 • เปิดกว้างรับแนวทางการพัฒนาบุคลากรในยุค 4.0
 • เป็นผู้ช่วย MD ในด้านการพัฒนาบุคลากร

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • กรมประมง กรมปศุสัตว์ ในการขอใบรับรองต่างๆ
 • Health Certificate และใบรับรองต่างที่ L/C ต้องการ
 • ดูแลงานด้านส่งออกทั้งหมด

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับผิดชอบงานคีย์ข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.หรือปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านระบบ WINSpeed หรือ Oracle

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • To work in long history Japanese company
 • To utilize your IT skill
 • To work in company which have a good benefits

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ใช้ Ms.office ได้
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • แจ้งพนักงานเข้า-ออกประกันสังคม
 • ตรวจสอบ Time Attendance พนักงาน

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • กำหนดแผนการดำเนินงานด้านบริหารงานบุคคล
 • การสรรหา และคัดเลือกบุคลากร
 • บริหารค่าตอบแทน และสวัสดิการ

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 23 - 30
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป
 • รับแรงกดดันได้

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สรรหาว่าจ้าง
 • ค่าจ้างสวัสดิการ
 • เพศ หญิง อายุ(ปี) 30 ปีขึ้นไป

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานธุรการขายรับพิจารณาพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
 • มีความรับผิดชอบสูง

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • work for the Japanese company
 • get involved in the expansion of its business
 • first section of the Tokyo Stock Exchange

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female only, age 22-24 years old
 • Fresh also welcome, Good English
 • THB 18,000 + Benefit + Bonus 4 months

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Female 24-28 ,Bachelor in any related field
 • 2-3 years exp in Finance function
 • 20K -25K + OT + Benefits + Bonus 4 months

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/Female, age 22-30 ,JLPT N3-N2 ,Fresh OK
 • Knowledge in Sales coordinator, Admin, Interpreter
 • 20,000 – 25,000 THB + Benefits

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลเรื่องทั่วไปพร้อมทั้งความเรียบร้อยภายในออฟฟิศ
 • ตอนรับและให้บริการลูกค้า
 • ออกนอกสถานที่เพื่อพบลูกค้าและหาลูกค้าเพิ่ม

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ หญิง
 • สามารถใช้ Microsoft office ได้
 • ภาษาที่สองจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปวช.หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • ทำงานเอกสารทั่วไป

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ทำงานด้านเอกสาร คีย์ข้อมูล ประสานงานทั่วไป
 • เพศ หญิง อายุ 22-30 ปี
 • มนุษยสัมพันธ์ดี

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ขับรถ 6 ล้อ (รถตรวจสุขภาพเคลื่อนที่)
 • ขับรถฉุกเฉิน รับ-ส่งคนไข้
 • เพศ ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Able to work Immediate is very advantage!
 • Special Steel Box, Cabinet Trading
 • At least 5yrs exp of Admin / HR

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/Female, age 22-30 ,JLPT N3-N2 ,Fresh OK
 • Knowledge in Sales coordinator, Admin, Interpreter
 • 20,000 – 25,000 THB + Benefits

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • to work with one of the highest reputed
 • to support and generate business solutions
 • to gain valuable experience

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Book keeping/filling
 • AR, AP,VAT and W/H Tax
 • Salary Calculations, Payslip

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 21 – 30 ปี
 • การศึกษาระดับ ปวช.ปวส. ปริญญาตรี บัญชี, การเงิน
 • ประสบการณ์ทำงาน 0 – 2 ปี (ยินดีรับ น.ศ.จบใหม่)

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male, Female age over 24 years old, Admin staff
 • Easy accounting, Calculation of income & outcome
 • 18,000 -25,000 THB + Benefits, BTS Saladaeng

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Assistant Accounting,HR&Admin Mgr, BTS Sukhumvit
 • 10-15 years exp as Accounting&Finance@Trading Biz
 • Thai FemaleOnly,35-45 years old,70-90K,CPD License

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Fresh graduate OK, Visa, Work permit, Payroll
 • 20-25K, Japanese speaker 30K, Female, Male
 • IT & Network Company, Handle many staff,Big office

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ 23-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ และประสบการณ์ด้าน Server

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, age 22-30 ,JLPT N2-N1 ,
 • Knowledge in Human Resource, Admin
 • 30,000 – 45,000 THB + Benefits

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Work outline: Responsible for all functions
 • to expand new line business
 • to help and grow with the company

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปรับเพิ่มเงินเดือนทุกปี, โบนัส
 • เบี้ยขยัน
 • ประกันสังคม

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปวส. สาขาบัญชี
 • มีความละเอียดรอบคอบเป็นพิเศษ

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจสอบ จัดทำการตั้งหนี้ ทำรายการจ่ายของบริษัทฯ
 • ปวช-ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำภาษีซื้อ ภาษีขาย เพื่อนำส่งสรรพากร

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิงอายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปวช.-ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
 • ทำงานเลยเวลาทำงานปกติได้

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Administration task, Payroll and welfare
 • Reimbursement Medical and Business Trip Expenses
 • English and Japanese ( N3) , Have TOEIC 550 score

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลงานด้านเอกสารและติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ
 • เพศหญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิ ปวส ขึ้นไป อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป
 • จัดเตรียมเอกสาร ประสานงานฝ่ายจัดซื้อ

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • HR & Admin management in Japanese Printing Company
 • Specialising in payroll, recruit & regal affair
 • 5-day work week, Walking distance to BTS Ekamai

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in any related field
 • Experience in spread sheets and excel
 • Knowledge of Banking products

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Database Management
 • IT
 • Oracle

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree of higher in related fields
 • 5 years experiences
 • Good interpersonal skill, strong service attitude

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1-2 years’ experience in secretary & admin
 • administration tasks
 • Verification of invoices for purchase orders

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Supporting and processing the payroll
 • Calculate and record overtime and other expenses
 • Tax, SSO

21 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Degree in Computer Science and Computer Engineer
 • 1 - 2 years experienced in network and system
 • Ubuntu or CentOS

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • minimum 1 - 2 years experiences
 • Good command of English or Mandarin is preferred

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female, Age between 25- 30 Year old
 • 2 years up in Administration Fields
 • Bachelor Degree in any filed

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1-3 years of working experience in administration
 • Good command of both spoken and written English
 • Good computer skill i.e. Microsoft Office

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Administrative Assistant (30-40K)

Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Good command of English
 • Min.3 years exp. Admin or Secretary
 • Apply to inthiraporn.k@manpower.th.com

23 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล