• ปวส. หรือ ปริญญาตรี ด้านบัญชีหรือบริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ ด้านงานบัญชีหรือธุรการ
 • มีความซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบในงาน

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB13k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • จัดเตรียมเอกสารทางบัญชี
 • บันทึกข้อมูลบัญชีในระบบ
 • งานธุรการทั่วไป

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • To process overseas remittance, invoices, receipt
 • Bachelor degree in Accounting or any related field
 • Social insurance, House insurance

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการ์ณด้านบัญชี ใช้โปรแกรมการทำเอกสาร
 • ใช้โปรแกรม Express จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 3

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชายหรือหญิง
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • เงินเดือน 15000 - 18000
 • ปริญญาตรี
 • อายุ 21-28 ปี ยินดีรับเด็กจบใหม่

26-Jun-17

THB13k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศ ช/ญ อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • มีวุฒิหรือประสบการณ์ในการทำบัญชี
 • เงินเดือนเริ่มต้น 9,500-12,000 บาท

26-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting
 • 2 years experience accounting filed
 • Effective and efficient in daily work

26-Jun-17

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • internal control system
 • daily transactions
 • payment, invoice, OT calculation

26-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • English appreciated. Basic English accepted
 • Must hold at least a Bachelor’s Degree
 • Experience in Accounting or Administration require

24-Jun-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20-35 ปี
 • วุฒิปวช. / ปวส. สาขาการบัญชี การเงิน
 • สามารถใช้ Microsoft Office โดยเฉพาะ MS Word

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส. และ/หรือ ปริญญาตรี ในสาขาคอมพิวเตอร์ธุรก
 • สามารถใช้ Microsoft Office โดยเฉพาะ MS Word

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Opportunity work in long history Japanese company
 • Opportunity to utilize your accounting skill
 • Opportunity to work which have a good benefit

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง/ชาย
 • วุฒิการศึกษา ปวช. หรือเทียบเท่า
 • มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ

23-Jun-17

 

Applied
 • เพศหญิง/ชาย
 • วุฒิการศึกษา ปวช. หรือเทียบเท่า
 • มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ

23-Jun-17

 

Applied
 • ปวส. สาขาวิชาการบัญชี
 • ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์
 • 12,000 - 15,000 บาท

23-Jun-17

THB13k - 16k /เดือน

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านบัญชี/การเงิน
 • หากมีความรู้เรื่องบัญชีการเงิน
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

23-Jun-17

 

Applied
 • To work in a new set-up company
 • To express the importance of having a dream
 • Expanding their business in various countries

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • คีย์ข้อมูลซื้อ - ขาย โปรแกรม Express
 • จัดเอกสารบัญชี-ทำงบการเงิน -ทำเอกสารจัดบิลรายจ่าย
 • ภาษีซื้อ-ขาย

23-Jun-17

 

Applied
 • Male / female, Thai national, age 48 - 55
 • degree in Accounting, Finance, Business Admin
 • 25 years of finance & accounting experience

22-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1-2 ปี
 • จัดทำเอกสารด้านบัญชีที่เกี่ยวข้อง
 • มีพื้นฐานความรู้ทางด้านงานบัญชี เเละ ภาษี

22-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Salary 20,000 + -
 • English skill well
 • Experience not necessary. like a challenge job.

22-Jun-17

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปวส. - ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา การบัญชี
 • สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office

22-Jun-17

 

Applied
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • จบการศีกษาระดับปวส.-ป.ตรี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

22-Jun-17

 

Applied
 • Salary 18,000-25,000
 • Thai National only, age not over 35
 • import/export backgrounds are preferable

21-Jun-17

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • วุฒิ ป.ตรี สาขา การเงิน-การบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี,บุคลิกภาพดี,สุภาพอ่อนน้อม,มีความ

21-Jun-17

 

Applied
 • Manage and oversee the daily operations
 • Monitor and analyze accounting data
 • Human Resources, Technology and Administration

19-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/ Female 35-48 year old
 • Exp.in shipping business is a plus
 • Good command in English

13-Jun-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล