• เพศชาย/หญิง สัญชาติไทย ประสบการณ์อย่างน้อย 4 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์ ภาษาอังกฤษดี
 • เป็นนิติกรและดูงานด้านสัญญาในธุรกิจอสังหาริมทรัพท์

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Manage all legal document
 • Age between 27 - 29 Years old
 • Good English

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Must have Lawyer License
 • Drafting/reviewing agreements, Legal documents
 • Good command of English

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขา นิติศาสตร์
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีในการดำเนินคดี
 • มีใบอนุญาติที่สามารถว่าความได้ (Attorney License)

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • senior lawyer, corporate lawyer, litigator
 • legal works
 • corporate legal

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ทำหนังสือโต้ตอบกับหน่วยงานราชการ
 • อายุ 24 - 40 ปี
 • มีที่อยู่ปัจจุบันอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีเท่านั้น

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • งานบริหารจัดการ ด้านประเมินทรัพย์สิน บ้าน ที่ดิน ฯ
 • สอบผู้ประเมินชั้น วิสามัญ สามัญ วุฒิ พิจารณาพิเศษ
 • ปฏิบัติงาน สุรินทร์ ,ชุมพร พิจารณาเป็นพิเศษ

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Graduated lawyer, 2 years of experience, top-grade
 • Excellent English skills, international law firm
 • Career opportunity,regular work time

26-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี - โท ด้านนิติศาสตร์
 • ประสบการณ์การทำงานในสถาบันการเงิน
 • เป็นที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับสัญญา

26-Jun-17

THB20k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เจรจา ร่าง ตรวจสอบ สัญญา จดหมาย
 • รับผิดชอบงานจดทะเบียนต่างๆ ของบริษัท
 • รับผิดชอบงานคดี และ การละเมิดลิขสิทธิ์

26-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ.ปริญญาตรี ด้านนิติศาสตร์ ,กฏหมาย
 • มีประสบการณ์ด้านว่าความ และมีประกอบวิชาชีพ
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาฯ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

25-Jun-17

 

Applied

Lawyer/นิติกร

Mahajak Industry Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ อย่างน้อย 3 ปี เกี่ยวกับงานเอกสารสัญญา

23-Jun-17

 

Applied
 • Senior Lawyer
 • Banking Law and BOT Regulations
 • At least 5 years working experience

23-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor's or Master Degree in law
 • Reviewing, commenting and drafting contract
 • Fast learner and pro-active personality

23-Jun-17

 

Applied
 • จบปริญญาตรี หรือสูงกว่า
 • มีใบอนุญาตทนาย และว่าความได้
 • สามารถเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดี

23-Jun-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มีใบอนุญาตว่าความ
 • ดำเนินการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อศาล
 • ขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

23-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย/ หญิง อายุ ไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-3 ปี

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • writing, and speaking English
 • Good knowledge of Business Laws
 • At least three years of experience

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านกฎหมายไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • งานตรวจ ยก ร่าง สัญญางานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

23-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Law
 • 1 yr of experience in Contract & Registration
 • Able to drive car & have own car

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านกฎหมายไม่น้อยกว่า2ปี

23-Jun-17

 

Applied
 • Age 22-28 years old
 • Bachelor or Master's degree in Law
 • Excellent communication skill in English

23-Jun-17

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Be concise
 • Be concise
 • Be concise

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in any field, majoring in English
 • Thai nationality, age below 30 years
 • Good command of spoken and written English

23-Jun-17

 

Applied
 • จบการศึกษาด้านกฎหมาย/นิติศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดทำสัญญาต่างๆ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

23-Jun-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปสาขานิติศาสตร์
 • อายุตั้งแต่ 29 ปี ขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

22-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Strong communication skills
 • Good communication skills in English
 • 1-2 years of relevant experience in a law firm

22-Jun-17

 

Applied
 • Strong communication skills
 • Good communication skills in English
 • 1-2 years of relevant experience in a law firm

22-Jun-17

 

Applied
 • Master of Law (LL.M) from a foreign university
 • Listening,speaking,reading & writing in English
 • Good personality and friendliness

22-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Licensed Thai attorney with Bachelor’s Degree
 • 2 years’ experience as a litigator
 • Proficient in spoken and written English

22-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor Degree of Law or higher
 • good command of English and computer skill
 • 3-5 years experience in contract & legal advice

22-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree of Law or higher
 • good command of English and computer skill
 • experience in corporate works, work permit, visa

22-Jun-17

THB16k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • รับผิดชอบคดีที่ได้รับมอบหมาย
 • เพศ : ทั้งชายและหญิง อายุ : 20-40
 • ปริญญาตรี มีใบอนุญาตว่าความ(ตั๋วทนาย)แล้ว

22-Jun-17

 

Applied
 • Thai, Male or Female, Age less than 35 yrs.
 • Good Command in English, for Japanese is advantage
 • latest 5 yrs. experience in law firm is preferable

22-Jun-17

THB35k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท ด้านนิติศาสตร์
 • มีประสบการณ์บังคับคดีหรือเคยว่าความอย่างน้อย3ปี
 • มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

22-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านนิติศาสตร์
 • ดำเนินคดีในชั้นศาลให้แก่ธนาคารหรือบริษัทในเครือ
 • มีทักษะในการสื่อสาร และเทคนิคในการเจรจาต่อรอง

22-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s and Master’s Degree in Laws
 • Fluency in English communication
 • Enjoy challenging tasks, takes initiative

22-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท ทางกฎหมาย
 • มีประสบการณ์การทำงานมาแล้วประมาณ 2-6 ปี
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในงานกฎหมาย

22-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ 3 ปี
 • ร่างกฎระเบียบบริษัทฯ

22-Jun-17

 

Applied
 • 3-5 years experiences in corporate matters
 • All aspects of legal works
 • Fluent in English

21-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor of law or higher
 • Having Lawyer License
 • More than 5-year experience

21-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เป็นทนายว่าความในนามของบริษัทฯ
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 4ปีขึ้นไป

21-Jun-17

 

Applied
 • At least 5 years’ experience in real estate is a k
 • Bachelor's Degree in law
 • Experience & understanding of condominium projects

21-Jun-17

THB25k - 45k /เดือน

Applied
 • Licensed Thai attorney with Bachelor’s Degree
 • 3 years’ experience in Real Estate & Corporate
 • Highly proficient in spoken and written English

21-Jun-17

 

Applied
 • Licensed Thai attorney with Bachelor’s Degree
 • 1-2 years’ experience in Corporate & Commercial
 • Highly proficient in written and spoken English

21-Jun-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต
 • มีใบอนุญาตทนายความ
 • มีประสบการณ์ในวิชาชีพอย่าง น้อย 3 ปี

21-Jun-17

 

Applied
 • 2 years of experience in relevant field
 • Lawyer license is a must
 • Experience in BOI and Foreign Business License

21-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย/หญิง, อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรี/โท สาขานิติศาสตร์, มีใบอนุญาตว่าความ
 • ผ่านการว่าความมาแล้วไม่น้อยกว่า 7 ปี

21-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล