• วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสาร
 • มีความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูล SQL สามารถใช้งาน Query
 • มีประสบการณ์ในการทดสอบระบบงานคอมพิวเตอร์

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสาร
 • มีความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูล SQL สามารถใช้งาน Query
 • มีประสบการณ์ในการทดสอบระบบงานคอมพิวเตอร์

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจสอบคุณภาพสินค้า
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบคุณภาพสินค้า

27-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุตั้งแต่ 23 - 35 ปี
 • ตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานและสารเคมี
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลัก 7 QC Tool

27-Feb-17

 

Applied
 • บริษัทมั่นคง
 • รายได้ดี
 • สวัสดีิการดี

27-Feb-17

 

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบเรื่องการทดสอบผลิตภัณฑ์
 • จัดทำระะบบบกลวิธีทางสถิติเพื่อนำมาวิเคราะห์
 • จัดทำอุปกรณ์ในการช่วยตรวจสอบชิ้นงานและควบคุมดูแล

27-Feb-17

 

Applied
 • จัดสร้างระบบการควบคุมคุณภาพสินค้า
 • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าทุกกระบวนการผลิต
 • ประสบการณ์ในงานประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 - 2 ปี

27-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาสาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านควบคุมคุณภาพในโรงงาน
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ

27-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป
 • บริหารธุรกิจ จบใหม่
 • สามารถสื่อสารภาษอังกฤษได้ดี

26-Feb-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส.- ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความเข้าใจในข้อกำหนด ISO : 9001

24-Feb-17

 

Applied
 • Experience in Audit Process / Claim Complain.
 • Knowledge of English is very good.
 • มีความรู้ด้าน Microsoft office เป็นอย่างดี

24-Feb-17

 

Applied
 • รับผิดชอบ การเตรียม วิเคราะห์ตัวอย่าง
 • จัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะห์แจ้งฝ่ายผลิต
 • ปวส. - ปริญญาตรี

24-Feb-17

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 22-30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร
 • สามารถเดินทางไปตรวจร้านต่างจังหวัดได้

24-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มีความรู้ 5 ส. และ ISO

24-Feb-17

 

Applied
 • พศชาย-หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • เงินเดือน 18000 บาทขึ้นไป พิจารณาตามประสบการณ์
 • วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์

23-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

QUALITY CONTROL INSPECTOR

ENG HIN THAI CO., LTD.

นครศรีธรรมราช

 • STRONG EXPERIENCES IN QA & QC FIELD
 • PROFESSIONAL & GOOD ATTITUDES
 • STRONG PROBLEM SOLVING SKILLS

23-Feb-17

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Experience in related field 7 years and up
 • Maintain the QC tools in Mainly Silver Design
 • Male, Female, age 30 years old and up

23-Feb-17

 

Applied
 • QC
 • เครื่องดื่ม
 • อาหาร

22-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้ ซื่อสัตย์
 • มีทักษะการใช้โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office ได้ดี
 • มีความขยัน อดทน เรียนรู้งานได้รวดเร็วและตรงต่อเวลา

22-Feb-17

 

Applied
 • ออกสาขาเพื่อตรวจสอบมาตรฐานสินค้า
 • ตรวจสอบมาตรฐานการควบคุม และการจัดการสินค้า
 • ตรวจสอบมาตรฐานการจัดการเงินสดย่อย

22-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย เท่านั้น อายุ 20-35 ปีขึ้นไป
 • ตรวจสอบแก้ไข้ ระบบสนับสนุนไฟฟ้า ลม
 • Setting ระบบแขนจับอัตโนมัติ

22-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 23-30 ปี
 • ประสบการณ์ในงาน / หรือห้องปฏิบัติงานอย่างน้อย 1 ปี
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ทำงานเป็นทีม

22-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 25 -30 ปี
 • ปริญาตรี สาขาการ ยานยนต์ ไฟฟ้า อิเล็คทรอนิกส์
 • ทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้

22-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา สถาปัตย์ฯ/โยธา/ไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ในการควบคุมงานโครงการอสังหาริมทรัพย์
 • รับผิดชอบตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง

21-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล