• ตรวจสอบคุณภาพสินค้า
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบคุณภาพสินค้า

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับผิดชอบ การเตรียม วิเคราะห์ตัวอย่าง
 • จัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะห์แจ้งฝ่ายผลิต
 • ปวส. - ปริญญาตรี

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุตั้งแต่ 23 - 35 ปี
 • ตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานและสารเคมี
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลัก 7 QC Tool

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบเรื่องการทดสอบผลิตภัณฑ์
 • จัดทำระะบบบกลวิธีทางสถิติเพื่อนำมาวิเคราะห์
 • จัดทำอุปกรณ์ในการช่วยตรวจสอบชิ้นงานและควบคุมดูแล

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจสอบคุณภาพระหว่างกระบวนการผลิต
 • ปวส.ด้านช่างอุตสาหกรรม
 • สามารถใช้เครื่องมือวัดและคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Quality Assurance Officer in Central Bangkok
 • 6 to 8 month contract role (Maternity Cover)
 • 1 - 3 years Quality Assurance experience required

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 21-35 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาพืชไร่
 • ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบที่ต้องการตามมาตรฐาน

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • พศชาย-หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • เงินเดือน 18000 บาทขึ้นไป พิจารณาตามประสบการณ์
 • วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 21 - 35 ปี
 • วุฒิฯ ม.6 - ปวส.
 • มีประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบผลิตภัณฑ์

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in Engineering or related field.
 • Male or Female, Age 25 years old up.
 • At least 3 years experienced in QA/QC

22-Mar-17

 

Applied
 • QC
 • เครื่องดื่ม
 • อาหาร

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้ ซื่อสัตย์
 • มีทักษะการใช้โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office ได้ดี
 • มีความขยัน อดทน เรียนรู้งานได้รวดเร็วและตรงต่อเวลา

22-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์งานก่อสร้างหรือตรวจสอบคุณภาพ 5-10 ปีขึ้น
 • มีใบประกอบวิชาชีพ

21-Mar-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสาร
 • มีความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูล SQL สามารถใช้งาน Query
 • มีประสบการณ์ในการทดสอบระบบงานคอมพิวเตอร์

21-Mar-17

 

Applied
 • จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชา Food Science
 • มีประสบการณ์ตามในสายการผลิตอาหารไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีประสบการณ์ในการทำระบบคุณภาพ GMP, HACCP, BRC

20-Mar-17

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 22-30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร
 • สามารถเดินทางไปตรวจร้านต่างจังหวัดได้

20-Mar-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปวส. งานก่อสร้าง หรือปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ ไม่ต่ำกว่า 3 ปี

20-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป
 • บริหารธุรกิจ จบใหม่
 • สามารถสื่อสารภาษอังกฤษได้ดี

19-Mar-17

 

Applied
 • Experience in Audit Process / Claim Complain.
 • Knowledge of English is very good.
 • มีความรู้ด้าน Microsoft office เป็นอย่างดี

17-Mar-17

 

Applied
 • เพศ: ชาย หรือหญิง
 • อายุ: 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส.

17-Mar-17

 

Applied
 • ออกสาขาเพื่อตรวจสอบมาตรฐานสินค้า
 • ตรวจสอบมาตรฐานการควบคุม และการจัดการสินค้า
 • ตรวจสอบมาตรฐานการจัดการเงินสดย่อย

17-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส.- ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความเข้าใจในข้อกำหนด ISO : 9001

17-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มีความรู้ 5 ส. และ ISO

17-Mar-17

 

Applied
 • US Fortune 500 Company
 • Immediate start available for right candidate
 • Flexible working hours

16-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล