• Knowledge of technical drawing
 • Quality control machined parts & finished product
 • minimum 2-3 years of experience

13 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • สวัสดิการต่างๆ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • บ้านพักพนักงาน

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Age 20 years up
 • Diploma of Technical, Electrician, Mechanical
 • 0-5 year related field experience

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Maintenance เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้เรื่องไฟฟ้ากำลัง,ไฟฟ้าอิเลคโทรนิค

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ซ่อมเครื่องยนต์ รื้อและประกอบเครื่องยนต์ได้
 • ประสบการณ์ทำงานด้านการซ่อมเครื่องยนต์
 • อายุ 20-35 ปี เพศชาย

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Wiring control panel, แก้ไขระบบตู้คอนโทรล
 • มีประสบกาณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญงานเชื่อมโลหะ และงานท่อ
 • ทำงานติดตั้ง และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
 • มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญงานเชื่อมโลหะ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุ 20-40 ปี เพศชาย
 • ปวช.ชึ้นไป
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Wiring control panel, แก้ไขระบบตู้คอนโทรล
 • สามารถอ่านและเขียนแบบไฟฟ้าได้
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุ 21 ปี ขึ้นไป เพศชาย
 • มีประสบการณ์เชื่อมงานโลหะต่างๆ
 • ไม่จำกัดวุฒิ สามารถทำงานเชื่อมโลหะได้

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • งานกลึงชิ้นส่วนเครื่องจักรในโรงงาน
 • งานกลึง เชื่อม งานขึ้นรูปตามแบบ งานcnc
 • อายุ20-35ปี (หรือขึ้นอยู่กับประสบการณ์)

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป วุฒิ ปวส.
 • มีประสบการณ์ช่าง อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้ความสามารถในงานไฟฟ้า ประปา

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปฎิบัติตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • เพศชาย อายุ 18 ปี ขึ้นไป
 • สามารถปฎิบัติงานนอกสถานที่ได้

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลระบบสาธารณูปโภคประจำอาคาร
 • ดูแลงานซ่อมประจำอาคาร
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน "ช่างซ่อมบำรุง"

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลและรับผิดชอบงานเชื่อมต่างๆ
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง1-2 ปีขึ้นไป

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตัดต่อเคเบิ้ลใยแก้วนำแสงเทสค่าแสง
 • เพศ ชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ไม่เคยต้องคดีทั้งแพ่งและอาญา

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวช.-ปวส.
 • มีภาวะความเป็นผู้นำสูง ทนต่อแรงกดดันได้
 • มีทัศนคติและแนวทางการพัฒนาบุคลากร

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถสมัครได้ด้วยตัวเองที่บริษัท
 • พักอยู่ในบริเวณภาษีเจริญ บางแค บางบอน จะรับพิจารณา
 • ต้องการนักศึกษาฝึกงานด้านธุรการ การตลาด สารพัดช่าง

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
 • เดินไฟตามอาคาร
 • เพศ ชาย อายุ 20 - 35 ปี

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Technician XML
 • 2 years experience
 • English speaking

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • IT Technician
 • Onsite support
 • Install hardware and software

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • งานซ่อมบำรุงรักษา อาคาร/ไฟฟ้า/ประปา
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ดูแล บำรุงรักษา ซ่อมแซม

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ซ่อมเครื่องยนต์อย่างน้อย 2 ปี
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลระบบไฟฟ้าโรงงาน
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ไฟฟ้า

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male, 21 – 30 years old
 • 1 years experience in Gas Injection
 • -

12 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ตรวจเช็ค แก้ไข ปรับปรุง ระบบ CCTV
 • อ่านวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นได้
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวช. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ ด้าน Computer และ Network

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชุบงานให้ได้สีตามมาตรฐานลูกค้า
 • ถ้ามีประสบการณ์ สายงานชุบจิวเวลรี่
 • อายุ 23 - 35 ปี

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 18-30 ปี
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • สามารถทำงาน ทางด้านช่างได้

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ซ่อมและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ระบบแอร์ ระบบน้ำประปา
 • ปวช.-ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
 • ประสบกาณ์งานซ่อมบำรุงอาคาร

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
 • เช็คซ่อมบำรุงรักษาเครื่องล่างรถยนต์
 • ปวช.สาขาช่างยนต์ ขึ้นไป

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลอาคารสำนักงาน ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบแอร์
 • เพศ ชาย อายุ 30-40 ปี
 • ปวช. หรือ เทียบเท่า ขึ้นไป

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • NDT Technician
 • At least 0-2 years in Quality
 • Knowledge of physical measurement tools

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 1-2 years experience in plastic injection
 • Over molding process
 • Daily machine set up , startup process

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 1-2 years experience in assembly process
 • Machine set up , startup process
 • Changeover of the production line and station

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 1-2 years in assembly process and testing
 • Daily machine set up , startup process
 • Changeover of the production line and station

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับผิดชอบงานระบบไฟฟ้า ซ่อมบำรุงเครื่องจักร
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส. สาขาไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย จบการศึกษา ปวช./ปวส สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ปฏิบัติหน้าที่ช่างเทคนิค ซ่อมอุปกรณ์

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • ดูแบบเป็นแก้ไขปัญหาหน้างานได้ดี

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือ จบหลักสูตร รักษาดินแดน

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย ไม่จำกัดวุฒิ
 • ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า ปักเสา
 • มีประสบการเซอร์วิส บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย ไม่จำกัดวุฒิ
 • มีความขยัน อดทน
 • ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลระบบน้ำระบบไฟ อุปกรณ์
 • ซ่อมบำรุงต่างๆ
 • ปวช.-ปวส. สาขาไฟฟ้า , อิเล็กทรอนิกส์

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • ดูแบบเป็นแก้ไขปัญหาหน้างานได้ดี

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 23 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการ , มีมนุษยสัมพันธ์ดี

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 20 - 35 ปี
 • วุฒิ ปวช.-ปวส. สาขาช่างยนต์ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 20 - 35 ปี
 • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาช่างยนต์
 • พ้นภาระทางทหารแล้ว

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • IT Technician/Engineer – Desktop/Server Support
 • IT Technician - Desktop Support - Bangkok
 • IT Technician

12 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • IT Technician - Desktop Support
 • IT Technician Support
 • IT Technician

12 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เช็คระยะ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ยาง แบตเตอรี่
 • ปวช. ขึ้นไป สาขาช่างยนต์
 • ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี ขึ้นไป

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล