• ประกันสังคม ประกันกลุ่ม ค่าผลตอบแทน ค่าล่วงเวลา
 • เบี้ยขยัน รถรับ-ส่ง ชุดฟอร์มพนักงาน ค่ารักษาพยาบาล
 • ค่าแต่งงาน,คลอดบุตร ทุนการศึกษาบุตร โบนัสประจำปี

26-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum 1-2 years experiences in Product Testing
 • High Vocational/ Diploma degree
 • Able to work as a shift

23-Jun-17

 

Applied
 • The position involves day to day testing
 • Candidates should ideally have a minimum education
 • A knowledge of material science, ceramics,jewely

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • cell culture and cultivating of BSL2 agents
 • molecular biological techniques, conventional PCR
 • performing routine lab equipment maintenance

23-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Science(Biology,AnimalScience
 • Good Command in English
 • support in live demonstration workshop

22-Jun-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล