• เหมาะสำหรับคนที่ชอบทำงานนอกสถานที่
 • เน้นการประชาสัมพันธ์และการขาย
 • ชอบการเรียนรู้ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Data Warehouse, ETL, SSIS, Internet of Thing
 • Web Programming C#.NET/VB.NET, SQL Server, Crystal
 • Business Object of SAP will be advantage

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

COMPANY SECRETARY

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • Arranging and organising meetings
 • Preparing corporate documents of company
 • Coordinating and liaising with regulators

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Diploma in Electronics or Mechanical
 • Good command of English
 • Male, aged not over 30 years old

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Working in researching and analyzing competitors
 • Creating media plans and reports
 • Identifying the consumer insight opportunities

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Being responsible for contacting both overseas
 • Working with all departments for purchasing demand
 • Maintaining & updating product and pricing records

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 - 7 years of working experience in AP
 • Strong knowledge in Fixed Asset
 • Knowledge of accounting standards (IFRS and TFRS)

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Business, Economics, Marketing
 • At least 6 years in Sales
 • At least 6 years in Sales

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ไม่จำกัดประสบการณ์ทำงาน รายได้ดี
 • มีอิสระในการทำงาน
 • เลือกรูปแบบการทำงานที่เหมาะกับตัวเองได้

9 ชั่วโมงที่แล้ว

THB13k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Are you super organised?
 • Quick learner?
 • Client is interviewing now!

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Implement that all OH&S Standard
 • Ensure that safety culture and safety instruction
 • Motivate and enforce to create mindset

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ขับรถผู้บริหารระดับสูง อย่างน้อย 7 ปี
 • ชำนาญพื้นที่เขตกรุงเทพฯ
 • มีใจรักบริการ สุภาพ บุคลิกภาพดี

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินในเรื่องการวางแผนการ
 • จัดทำและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทางการเงิน
 • ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินปิดบัญชีสิ้นเดือน

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai speaker, Conservation or Teaching experience
 • Volunteer Management, Health and Safety
 • Development opportunities,

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree in accounting
 • 8 -9 years experience backgrounds from insurance
 • CPA or auditing background is preferable

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5+ years of handbag design, Luxury handbags
 • 5 days work week, Transportation allowance
 • Performance bonus

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/Female, Age 35-42 years old
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting field
 • Knowledge of Thai Tax Law

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good English both listening & speaking,nice voice.
 • Can work under pressre , have sale skill.
 • Having service mind , patient and can do as shift.

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Have to be a strong negotiator.
 • Computer literacy (AS400 skill is a plus)
 • Solid knowledge of the process of sourcing and pro

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

3D AutoCAD modeller

J.S.Technical Services Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Must have Oil & Gas Experience
 • Available immediately after the Songkran Holidays
 • Must have AutoCAD 3D modelling experience

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Logistics, Engineering
 • At least 5 years of experience in sales.
 • Designing system in warehouse with the design team

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or female, aged between 28-40 years old.
 • At least 5 years of experience in sales.
 • Good command of English.

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or female, Thai nationality, aged 40 - 48
 • Bachelor's Degree in HR, Business or related field
 • At least 10 years’ experience in human resources.

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai nationality, Female, age between 22 - 25 year
 • Good command in English
 • Welcome new graduate.

20 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 20k /เดือน

Applied
 • 5 years of experience in HRD implementation
 • Degree or Master’s Degree in HR or related field
 • Male or female, Thai national, aged between 30-35

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Process PR/PO for 3rd party material & merchandise
 • Packaging monitoring and planning
 • Monitor status, manage order change of shipments

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • High Commision
 • Telesales
 • Flexible Working Hours.

20 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน

Applied
 • Knowledge in Struts Framework, Spring Framework.
 • Applications development and implement.
 • Designing database architecture and server.

20 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Handling incoming calls,Perform front desk service
 • Office admin
 • reception

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in any field
 • Fresh graduates are welcomed
 • Event Marketing

22 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 1 year temporary, renew every year
 • multinational oil & gas or energy business
 • 2 years experience in AP accounting

23-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • HRM and HRIS
 • Understanding of Thai Labor Law
 • Proficient in all HR funtions

23-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in any field
 • Fresh graduates are welcomed
 • Supporting broader sales

23-Apr-17

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Tester / Sr.Tester

Hitachi Consulting (Thailand) Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor’s Degree of Computer Science
 • 3 year of experience in software
 • Knowledge of software development

23-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Computer Science
 • At least 3 years experience in Programmer/software
 • Applicants must have strong VB.Net C#.NET and ASP.

23-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Software Quality Assurance: Junior/Senior

Orcsoft Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • At least 2 years working experience
 • Good knowledge in software development process
 • Offer compettitive salary and benefit

23-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Age 25 - 27 years old
 • High Vocational Certificate or Bachelor Degree
 • Good command of English and Computer Skill

23-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Ensure that all-payable accounts are accurately
 • Monitor and review Account Payable
 • Support Tax Audit, internal audit, external audi

23-Apr-17

 

Applied
 • Sales data system maintenance
 • Sales data consolidation and reporting
 • Route to Market system support

22-Apr-17

 

Applied
 • Sourcing potential candidates
 • Plan and execute in promoting company
 • Search and screen incoming applications

22-Apr-17

 

Applied
 • Developing the strategy local marketing
 • Work closely with Top management
 • Proficient in all marketing functions

22-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Service mind and have the experience in CS is plus
 • Fluent in English, both spoken and written
 • can work as a shift and able to work in holiday

22-Apr-17

 

Applied
 • งานธุรการด้านสินไหมรถยนต์
 • หากมีประสบการณ์บัญชี-การเงินจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานธุรการอย่างน้อย 1-2 ปี

22-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Create Final Production Schedule
 • Maintain production constraints
 • Ensure that Final Producion Schedule is achievable

21-Apr-17

 

Applied
 • 10 years of experience in accounting and finance
 • Bachelor or Master’s Degree in Accounting
 • Thai nationality, aged 40 - 50 years old

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Maintain standards of BSS Frontend system
 • Understand the requirements of project.
 • Knowledge and experiences in smartcard technology

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Organizational skills
 • Communications
 • English

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good simplified Japanese writing and reading skill
 • Microsoft Word and Excel
 • New graduates are welcome to apply

21-Apr-17

 

Applied
 • Established Japanese MNC
 • Dynamic working environment
 • Centralize working area

21-Apr-17

 

Applied