• ประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • จัดทำใบเปรียบเทียบราคาตามที่ได้รับข้อมูล
 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Full Time Position 35K baht a month
 • Excellent Advancement Oportunities
 • Competitive Salary

25-Mar-17

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Purchasing and Material Planning
 • Planning skill
 • MRP knowledge

25-Mar-17

 

Applied
 • 5 years experience in production/procurement
 • Strong analytical and communication skills
 • International company and work environment

25-Mar-17

 

Applied
 • จัดหา จัดซื้อ ยาและเวชภัณฑ์ให้กับองค์กร
 • ปริญญาตรี เภสัชกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ในโรงพยาบาล

25-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ควบคุมดูแลเอกสารดูเรื่องสัญญาจัดซื้อ-จัดจ้าง
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อและจัดจ้าง งานโครงสร้าง
 • มีทักษะและความสามารถในการเจรจาต่อรอง

25-Mar-17

 

Applied
 • คัดเลือก/สรรหาผู้ผลิต และเปรียบเทียบราคาวัตถุดิบ
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อ ไมน้อยกว่า 2 ปี
 • จัดทำรายงานการจัดซื้อ

24-Mar-17

 

Applied
 • วุฒิ ปวส ขึ้นไป อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป
 • จัดเตรียมเอกสาร ประสานงานฝ่ายจัดซื้อ

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Merchandising function would be preferred
 • Good command in Chinese-Mandarin would be advant
 • Minimum 3 years’ direct experience in home furni

24-Mar-17

 

Applied
 • Japanese & English language for business is must
 • parts Sourcing/procurement engineer experience
 • Automotive/electronics manufacturing experience

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Indirect Procurement
 • Procurement in HR, IT, Sales & Marketing
 • Purchasing

24-Mar-17

 

Applied
 • Undertaking all duties relating to the School
 • Seeking quotation from a range of suppliers
 • Establish arrangements with suppliers

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับผิดชอบการวางแผนในการสรรหาและคัดเลือกผู้ขาย
 • กำหนดกลยุทธ์และแนวทางการดำเนินงาน
 • เจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไขกับผู้ขายทำสัญญา

24-Mar-17

 

Applied
 • Purchasing/Procurement
 • SAP
 • Samutprakarn

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Female, age 22-28 years old.
 • Bachelor degree in engineering
 • 0-3 years experience.

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้เกี่ยวกับตลาดโดยเฉพาะ Consumer Market
 • มีทักษะการเจรจาต่อรองสูง
 • กระตือรือร้น ละเอียดถี่ถ้วน ซื้อสัตย์ ขยัน

24-Mar-17

 

Applied
 • สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐาน Word , Excel และอื่นๆ ได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

24-Mar-17

 

Applied
 • At least 10 years’ experience in procurement
 • Procurement management, inventory management
 • Supplier relationship management,risk management

24-Mar-17

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานกับ Supplier ระหว่างประเทศ
 • ประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อต่างประเทศ 1 ปีขี้นไป
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ

24-Mar-17

 

Applied
 • มีทักษะในการวางแผนการจัดซื้อ
 • เปิด PR,PO สั่งซื้อสินค้า จัดทำเอกสารด้านจัดซื้อ
 • ประสานงานและเจรจาต่อรองกับผู้ขายในด้านราคา

24-Mar-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 21 - 35
 • ปริญญาตรี วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ ด้านการจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง 1 - 2 ปี

24-Mar-17

 

Applied
 • Work for multinational jewellery manufacturer
 • Managerial-level job in Bangkok, Thailand
 • Flexible working hours

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • IT procurement
 • sourcing
 • neogotiation

24-Mar-17

 

Applied
 • Male or Female, age over 38 years old
 • 5-10 years experience in purchasing & sourcing
 • Good command in English and computer literacy

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Managing office procurements, vendor comparisons
 • Administering and purchasing all office equipment
 • Compiling records for insurance purposes

24-Mar-17

 

Applied
 • Execute negotiation for local contracts
 • Procuremetn experience in indirect category
 • Project management

24-Mar-17

 

Applied
 • 1-2 years purchasing experience is an advantage
 • Confident telephone manner
 • Strong command in English

24-Mar-17

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง,- อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์จัดซื้อจัดจ้าง อย่างน้อย 5-7 ปี

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ด้านจัดซื้อ 1 ปีขึ้นไป
 • เพศหญิงอายุ 23-30 ปี วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
 • จัดทำเอกสาร PO,PR

24-Mar-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 23 - 35
 • เปรียบเทียบราคา การสั่งซื้อ
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

24-Mar-17

 

Applied
 • รับผิดชอบในงานจัดซื้อให้ทันตามกำหนดระยะเวลา
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาการบริหาร การจัดการ
 • จัดทำรายงานเปรียบเทียบราคาเสนอผู้บริหาร

24-Mar-17

 

Applied
 • ดูแลสั่งซื้อสินค้าของบริษัท
 • ประสบการณ์งานจัดซื้อเหล็ก 1-3 ปี
 • เพศ : ชาย , หญิง 18 - 35 ปี

24-Mar-17

 

Applied
 • จบวุฒิป.ตรี วศ.บ.
 • มีประสบการณ์ในกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ 5-7 ปี

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เบี้ยเลี้ยง
 • ของขวัญวันเกิด
 • สวัสดิการ

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Work for multinational Jewellery manufacturer
 • Managerial-level job in Bangkok, Thailand
 • Flexible working hours

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไขการขาย
 • เพศหญิง อายุ 22 - 35 ปี
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 1 ปี

24-Mar-17

 

Applied
 • Thai nationality with age not less than 40 years
 • degree or higher in the field of Supply Chain
 • 10 years in the area of Supply chain management

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง, อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • จบปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาการตลาด จัดซื้อ
 • มีทักษะในการพูด อ่าน เขียน ติดต่อ Supplier

24-Mar-17

 

Applied
 • จัดทำเอกสารใบสั่งซื้อ
 • เจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไขการขาย
 • ประเมินผลผู้ขาย

24-Mar-17

 

Applied
 • วางแผนการจัดซื้อในและต่างประเทศ
 • เปรียบเทียบราคา คุณภาพ การจัดซื้อ และเจรจาต่อรอง
 • กำหนดแนวทาง เป้าหมายและกลยุทธในการดำเนินงาน

24-Mar-17

 

Applied
 • At least 5yrs experienced in Merchandising
 • Purchasing and Merchandising skill.
 • Manage, analyst and solving the related problems

24-Mar-17

 

Applied
 • Male/Female, age at least 24 years old
 • Good negotiation, proposal management
 • Can working under pressure

24-Mar-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 -35 ปี
 • ปวส. - ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในงานจัดซื้อ 2 ปีขึ้นไป

24-Mar-17

 

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุ 23-32 ปี
 • มีทักษะการต่อรองราคา

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดซื้อสินค้า เจรจาต่อรอง ควบคุมสินค้าเข้า ออก
 • ประสบการณ์ในการทำงานไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • เพศหญิง 26-35 ปี

24-Mar-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 2 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ Material เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศ

24-Mar-17

 

Applied
 • ประสานงานขาย หาลูกค้ารายใหม่
 • ดูแลการจัดส่งสินค้า วางบิล รับเช็ค
 • ปวส. - ปริญญาตรี

24-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี อายุ 21-33 ปี
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
 • มีความรับผิดชอบสูง ขยันตั้งใจและซื่อสัตย์

24-Mar-17

 

Applied
 • อายุ 23-40 ปี วุฒิขั้นต่ำ ปวช-ปริญญาตรี
 • มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
 • สามารถุปฎิบัติงานนอกสถานที่ได้

24-Mar-17

 

Applied
 • sourcing and procurement techniques
 • third party management software
 • collecting and analysing data

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล