• มีความสามารถในการจัดทำเกี่ยวกับจัดซื้อ
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 25-30 ปี
 • จัดซื้อซื้ออะไหล่ช่าง

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • หากสามารถใช้ภาษาจีนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรับผิดชอบ เพื่อจะเติบโตเป็นผู้บริหารได้

5 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Puchase
 • Manager
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 90k /เดือน

Applied
 • ดูแลจัดการคำสั่งซื้อและประสานงานระหว่างซัพพลายเออร
 • ปวช. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 1 - 5 ปี ขึ้นไป

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มี ปสก. จัดซื้อสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรม 5 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านวัสดุต่าง ๆ สำหรับการผลิตพัสดุบรรจุ
 • มีทักษะทางภาษาอังกฤษในระดับดี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 55k /เดือน

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • จัดซื้อ จัดหา วัสดุ-อุปรณ์ก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อ-จัดหา อย่างน้อย 2 ปี
 • จัดทำ PO, รับของ, เช็คสินค้าให้ถูกต้องตาม PO

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานจัดซื้อ
 • จัดหา Suppliers รายใหม่ ๆ อย่างสม่ำเสมอ
 • ปฏิบัติงานจัดซื้อ จัดจ้างของบริษัท ฯ ทั้งระบบ

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Gather sourcing requirements from the BU
 • Meetings with vendors/suppliers for gap analysis
 • Ensure compliance with vendor/business partner

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in Direct Materials Sourcing
 • Purchasing experience in multi-national company
 • Fluently English Communication

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum 3 years of experience in purchasing
 • Reviews purchase order,Negotiating
 • Excellent planning, organizing and follow-up skill

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Supply chain Management or Related field
 • 3 yrs’ work experience in Procurement
 • Procurement, SAP, FMCG

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้และทักษะในงานก่อสร้าง
 • สามารถอ่านแบบ และเข้าใจในแบบก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์ในการดำเนินการจัดซื้อวัสดุ

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least 3-5 years experiences in procurement
 • To source new vendors and minimize the purchasing
 • Experience in SAP program

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's Degree up major related fields.
 • With good English ability;
 • 4-5 years working experience in procurement;

5 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • สรรหาผู้ขายรายใหม่
 • พัฒนาผู้ขาย
 • ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 2 years experience in Logistic import Exp
 • Strong knowledge of Freight Forwarder Background.
 • Good in English communication.

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดทำเอกสารสัญญา PR,PO
 • บริหารสัญญาและประเมินผลผู้รับเหมา
 • บริหาร จัดการคัดเลือก สรรหา ผู้รับเหมา

5 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor’s Degree/higher in Industrial Management
 • At least 3-7 years’ experience
 • Strong knowledge of stock control

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To develop and motivate professionally competent
 • To achieve the optimum in terms of price
 • To assure continuous flow of required materials

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 to 5 years experience general procurement
 • Strong communication dealing with various levels
 • Team player, analytic, quick learner and committed

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ติดตามงานจัดซื้อ วางแผนจัดซื้อ จัดเก็บ จัดส่งสินค้
 • สามารถพูดภาษาจีนได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS OFFICE

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • จัดซื้องานก่อสร้าง

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Operation
 • Ratchaburi, Nakhon Si Thammarat & Ratchaburi
 • Good command of English shall be preferred

5 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor degree in Business Administration
 • Ideally have working experience on ERP systems
 • Intermediate MS Excel / spreadsheet expertise

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน
 • ความสามารถในการอ่าน และเขียน ภาษาอังกฤษเบื้องต้น

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สรรหา เปรียบเทียบ และดำเนินการจัดซื้อวัสดุ
 • วิเคราะห์ข้อมูล ศึกษาตลาดของวัสดุก่อสร้าง
 • ดำเนินการด้านเอกสารในเรื่องการจัดซื้อ

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบกับโครงสร้างราคา
 • ศึกษาและทบทวนขั้นตอนการทำงานในกระบวนการจัดซื้อ
 • ศึกษาระบบบริหารงานจัดซื้อและ Supply chain

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์การด้านจัดซื้อ,บริหารสัญญา 5 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง การประสานงาน
 • สามารถใช้ MS Office ได้เป็นอย่างดี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดซื้อสินค้าและวัสดุอุปกรณ์ของบริษัทฯ
 • ระดับการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 1 ปี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in Engineering
 • 8 year experience in procurement
 • Knowledge of procurement principle and ERP

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in supply chain or logistic
 • Having experience in oil and gas
 • Good computer literacy and good command in English

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • procurement, Purchasing, Cost Saving
 • Sourcing, selecting and negotiatenew RM & PM
 • Experience in Food industry

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree in a related or technical field
 • Age above 35 years old
 • Being responsible for staff training

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 25 – 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อต่างประเทศ 3 ปีขึ้นไป

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน
 • มีความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้างด้าน IT ข้อกฎหมาย
 • มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม และโปร่งใส

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/ Female, age not over 40 years old
 • 5 yrs+ exp in purchasing field
 • Excellent command of English

12 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เจ้าหน้าที่จัดซื้้อต่างประเทศ
 • ประสบการณ์จัดซ์้อ 3 ปี
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Work key department to determine their product
 • Monitors business trends and product availability
 • Nurtures relationships with supplier

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิ ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา
 • ประสบการณ์งานจัดซื้อตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป
 • มีภาวะการเป็นผู้นำ

19 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Female or Male / Thai nationality
 • Bachelor Degree in field of Engineering
 • At least 2 years in experience

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Verify vender invoices and ensure invoices
 • purchasing especially in hotel industry
 • Preparing and issuing checks

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • งานเอกสารและธุรการทั่วไป งานจัดซื้อ
 • ประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป
 • ปวส. - ปริญญาตรี

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดซื้อ จัดหา วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต
 • มีประสบการณ์ในการจัดซื้อตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
 • ทำสรุปรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • English communication both writing and speaking.
 • Good analytical problem solving skill
 • Good understanding overall purchasing.

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Procurement Manager

VST ECS (Thailand) Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์
 • ติดตามการสั่งซื้อสินค้าให้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด
 • ตรวจสอบราคา ทำการเปรียบเทียบราคา เจรจาต่อรองราคา

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree from four-year college or university.
 • Minimum five (5) years’ solid experience
 • Experience in dealing with Freight Forwarding

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ใช้คอมพิวเตอร์ได้ชำนาญ
 • อัพเดทข้อมูลสินค้าทาง website ได้
 • ทำเอกสารการจัดซื้อ

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Buyer
 • Planner
 • Procurement

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Indirect Procurement
 • Procurement in Technical, Sales & Marketing
 • Purchasing

26-Jun-17

 

Applied
 • Degree Bachelor
 • Experienced 0-3 years Major Business Industry
 • Language: Prefer good English Level Good

26-Jun-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล