• ปริญญาตรีหรือเหนือกว่าสาขาบริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์งานจัดซื้อไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Electrical or Instrument
 • 7-10 years’ experience in purchase spare parts
 • Working place at Rayong office.

20-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Engineering
 • Experience in Purchasing or Sales
 • Good command in English communication

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai Nationality, Male or Female
 • Bachelor degree in any related filed.
 • Good command of spoken and written English.

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Fluency in English or Japanese (N3)
 • 2 years experian in purchasing
 • Knowledge about procurement

19-Jan-17

 

Applied
 • 3 years’ experience regarding instrument
 • Degree in Engineering or related fields
 • Male, Thai national, aged 28 years old or above

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Facilities management
 • Review of contractual terms
 • Source new suppliers

18-Jan-17

 

Applied
 • 3-5 years experience in a food-purchasing
 • High degree of proven negotiating skills
 • English proficiency and Computer literacy; Excel

18-Jan-17

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
 • จบปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (พูด อ่าน เขียนได้)

18-Jan-17

 

Applied
 • Procurement/Purchasing & Cost Management
 • Negotiation & Bargaining skills
 • Work under ISO purchasing policies and procedures

17-Jan-17

 

Applied
 • Male/Female age over 40 years old
 • Excellent in English skill
 • knowledge in Commercial background and Financial

17-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in related field
 • 3 years of working experience with Purchasing
 • Good understanding of Engineering, Supply Chain

17-Jan-17

 

Applied
 • 3 years+ in the purchasing, sourcing, or buying
 • Exp in Automation, Trading, Factory business is+
 • Good command of English/ Able to travel upcountry

16-Jan-17

THB30k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Male or Female, Thai nationality
 • Bachelor or Master Degree's in any field
 • Very Good command in English

16-Jan-17

 

Applied
 • ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรฐาน
 • มีประสบการณ์ในงานจัดซื้อ 3 - 5 ปี
 • มีความรู้ในระบบงานจัดซื้อ-จัดจ้าง / สัญญาจ้าง TOR

16-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum 6-8 years’ experience
 • Buyer of Machinery/Spare Parts
 • 30-32 years old

12-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล