• ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • มีความรู้พื้นฐานด้านกฏหมายความปลอดภัย
 • ตรวจประเมินสภาพแวดล้อมฯของสถานประกอบการ

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Conduct ground safety training for staff
 • Conduct the regulatory audit at all station
 • Able to travel as when it is required

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์งาน จป. น้อย 3 ปี ในบริษัทผลิตเคมี
 • มีความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

8 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Degree in occupational health and safety
 • 3 years of direct work experiences
 • responsible as a company environment officer

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 25 ถึง 45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและปลอดภัย
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Health & Safety
 • Manufacturing
 • Intermediated in English

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • กองทุนเงินทดแทน, กองทุนประกันสังคม
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ซื้อสินค้าราคาสวัสดิการ

20 ชั่วโมงที่แล้ว

THB13k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Degree in Bachelor of Science
 • 5 years experiences in HS&E within manufacturing
 • o control Health Safety and Environment

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
 • ได้รับประกาศเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย วิชาชีพ
 • มีประสบการณ์ด้าน งานอาชีวอนามัย

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย อายุ 25 – 32 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านความปลอดภัยอย่างน้อย 2 ปีขึ้น

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง,หรือระดับวิชาชีพ
 • มีประสบการณ์ 2ปีขึ้นไป
 • ประจำต่างจังหวัดได้

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วางแผนงานด้านความปลอดภัยประจำปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาทางด้านอาชีวอนามัย
 • ประสบการณ์ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม 1 ปี

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • พนักงานบริหาร QSHE (จป.วิชาชีพ)
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาความปลอดภัย อาชีวอนามัย
 • มีประสบการณ์ด้าน จป.วิชาชีพ มากกว่า 3 ปีขึ้นไป

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรสิ่งแวดล้อม
 • มีความรู้ในงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน
 • มีภาวะผู้นำ เรียนรู้เร็ว และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 20-35 ปี
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ มีความรอบคอบ

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รณรงค์กระตุ้น เพื่อลดอุบัติเหตุในการทำงาน
 • สำเร็จการศึกษาทางด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์ด้านการ จป.วิชาชีพ

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีใจรักในงานการเกษตร
 • ส่งเสริมเกษตรกรปลูกอ้อย จัดการประชุมกลุ่มบ้าน

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 25 - 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช. / ปวส. / ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 3 ปีขึ้นไป

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Safety Officer 1 Position

Fuji Ace Co., Ltd

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Bachelor’s Degree in Occupational Health and Safet
 • 1-2 years’ experience in occupational health
 • Must have a legal professional Safety Officer

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย , หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ควบคุมดูแลด้านความปลอดภัยและเกี่ยวกับอาชีวอนามัย

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน
 • ควบคุมดูแลระบบ/ระเบียบความปลอดภัยในการทำงาน
 • ดูแลควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมายด้านความปลอดภัย

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วางแผน ควบคุม ดูแลด้านความปลอดภัย
 • ตรวจสอบ ประเมิน วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านความปลอภัย
 • นำเสนอ ฝึกสอน อบรมพนักงานเกี่ยวกับความปลอดภัย

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์ด้าน จป.ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
 • ดูเลงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย

28-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน
 • มีประสบการณ์ทำงานในสายงาน Safety 0-3 ปี
 • ดำเนินการจัดทำ Safety

28-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Safety Occupation or related.
 • 3-5 year working experiences.
 • Good knowledge of safety law.

28-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Safety and Health
 • Good in people management and communication skill
 • Good command in Thai and English

28-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนด กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ
 • รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทให้มีความปลอดภัย

28-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมดูแลและบริหารงานความปลอดภัยทั้งระบบ
 • จบ ป.ตรี สาขาอาชีวอนามัย หรือวิศวกรรมความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

28-Mar-17

 

Applied

ES&H Senior Officer (Safety)

Bechtel International, Inc.

ภาคตะวันออกจังหวัดอื่น

 • 5-10 years of experience in Environmental, Safety
 • Knowledge of IEA relates to Pipeline construction
 • Good command in English and computer literacy

28-Mar-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยวิชาชีพ
 • เพศชาย อายุ 28-40 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านความปลอดภัย อย่างน้อย 3 ปี

28-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย หรือ ปวส.
 • มีประสบการณ์ด้านเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์ด้านระบบคุณภาพ ISO 9001 และ OHSAS18001

28-Mar-17

 

Applied
 • ดูแลในส่วนด้านความปลอดภัย
 • การศึกษาต้องจบสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์ในสายงานโดยตรงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

28-Mar-17

 

Applied
 • ดูแลเรื่องความปลอดภัยทั้งหมดภายในโรงงานได้
 • เพศชาย อายุ 23 - 30 ปี
 • ปริญญาตรี ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

28-Mar-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • มีใบประกาศนียบัตร จป.วิชาชีพ

28-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Occupational Health and Safety field
 • Experience at least 2years in Safety
 • Positive attitude, self-motivated and pro-active

28-Mar-17

 

Applied
 • Safety Senior Officer for FMCG Factory
 • Good Benefit & Big Bonus
 • No English is required

28-Mar-17

 

Applied
 • Experience at least 0-1 year in safety, Health
 • Knowledge of safety law and ISO14001
 • Processes the most effective result of safety

27-Mar-17

 

Applied

Safety Officer/จป.เทคนิค

BENJA POLYCOAT CO., LTD.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • เพศ ชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป

27-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor degree in occupation health and safety
 • 5 years above in manufacturing environment
 • Knowledge in ISO9001 and ISO14001

27-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Occupational Health & Safety.
 • Mimimum 1 year experience in SHE role.
 • Good communication skills & leadership skill.

27-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3-5 years’ experience
 • Degree in Occupational Health & Safety
 • Knowledge of ISO 14001 & OHSAS 18001 management

27-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ขยันและอดทน
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี

27-Mar-17

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ดูแลงานด้านความปลอดภัย
 • ดูแลระบบ Fire Alarm และดูแลการเบิก - จ่าย Stock
 • ปริญญาตรี ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย

27-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำและวางแผนงานด้านความปลอดภัย
 • ปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยหรือเทียบเท่า
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป

27-Mar-17

 

Applied
 • จบสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ประสบการณ์ด้านความปลอดภัยในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบ ISO / 5 ส.

27-Mar-17

 

Applied

Safety Officer

Abatek (Asia) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Bachelor Degree in any field as relate to Safety
 • 3 years relevant working experience
 • Good personality, interpersonal skills

27-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Planning the Occupational Health & Safety progra
 • Reporting & documentation to submit to department
 • Conduct on EHS training courses

27-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
 • TOEIC คะแนนไม่ต่ำกว่า 300

27-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล