• Male or Female
 • Have experience for safety more than 1 year
 • Knowledge of ISO9001/14000 is a requirement

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ทำงานเกี่ยวกับเอกสารและความปลอดภัย
 • เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5 ปีขึ้นไป

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or Female, no age limit
 • degree in Occupational health and safety
 • 1-2 years working experience in SHE

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Posses Professional Safety License (จป.วิชาชีพ)
 • Experience at least 3-5 years as a Safety Officer
 • Degree in Occupational Health and Safety

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีใจรักในงานการเกษตร
 • ส่งเสริมเกษตรกรปลูกอ้อย จัดการประชุมกลุ่มบ้าน

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • รณรงค์กระตุ้น เพื่อลดอุบัติเหตุในการทำงาน
 • สำเร็จการศึกษาทางด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์ด้านการ จป.วิชาชีพ

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 20-35 ปี
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ มีความรอบคอบ

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • สามารถประจำโครงการในกรุงเทพฯได้ทุกเขต

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • จบปริญญาตรี ขึ้นไป (ด้าน จป.วิชาชีพ)
 • ดูแลรักษาความปลอดภัยประจำหน่วยงานก่อสร้าง

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25-30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ต้องผ่านการอบรมเป็น จป. วิชาชีพชั้นสูง

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Safety Officer/จป.วิชาชีพ

Nova Printex Co., Ltd.

เมืองสมุทรปราการ

 • งานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
 • ดูแลตรวจสอบการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
 • ปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อาชีวอนามัย
 • ความปลอดภัย
 • จป.วิชาชีพ

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมดูแลในเรื่องความปลอดภัย
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย/หญิง อายุ 21-40 ปี

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 23 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s in occupational health & safety
 • 2-5 years experience on OHSE
 • Knowledge of ISO 9000

9 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • เพศชาย หรือ หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ดูแลด้านความปลอดภัยของพนักงานและโรงงาน

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาอาชีวอนามัย
 • ประสบการณ์ดูแลด้านความปลอดภัย 1 ปีขึ้นไป

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male / Female, age 23-30 years old
 • Bachelor or Master Degree in Environmental Science
 • Experience 1-5 years of work experience in safety

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Safety/Environment
 • Having safety experiences in Construction works
 • Good command in English skills

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male age 22-25 years old
 • Degree in Occupational Health and Safety
 • Have experience 0-2 years

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Occupational Health and Safety
 • Experience at least 1 year as Safety Officer
 • Able to communicate in English

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Senior Safety Officer

Siam M&M Recruitment Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • HSE Safety regulations
 • HSE codes and standards
 • tough terrain, upcountry

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วางแผนงานความปลอดภัยประจำปี
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรจป.วิชาชีพ
 • มีประสบการณ์ด้านงานความปลอดภัย อย่างน้อย 2 ปี

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in car maker business at least 5 years
 • Good leadership and interpersonal skills.
 • Good Command of both Thai and English

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Safety Officer Certified.
 • Good command of English.
 • Experience in Environment Health and Safety.

16-Jan-17

 

Applied
 • พนักงานบริหาร QSHE (จป.วิชาชีพ)
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาความปลอดภัย อาชีวอนามัย
 • มีประสบการณ์ด้าน จป.วิชาชีพ มากกว่า 3 ปีขึ้นไป

16-Jan-17

 

Applied
 • Male age 24-27 years old
 • Degree of Occupational health & Safety
 • Good command in English

16-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Safety Officer

Lixil (Thailand) Public Company Limited

จังหวัดอื่นๆ

 • Bachelor in Safety, Occupational Health
 • 2-4 years experience in Safety
 • 2-3 years experience in management

16-Jan-17

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)
 • มีความซื่อสัตย์สุจริต , มีความกระตือรือร้น

16-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำรายงานและจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 • ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับพนักงานในบริษัท
 • สอบสวนและประสานงานเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน

16-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in occupation health and safety
 • 5 years above in manufacturing environment
 • Knowledge in ISO9001 and ISO14001

16-Jan-17

 

Applied
 • Thai nationality, age 30 -40
 • Degree in Health & Occupational Safety
 • English communication skills are required

16-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Analyze Safety Incident and Accident report
 • Develop occupational health and safety systems
 • Promote occupation health and safety

16-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาความปลอดภัยอาชีวอนามัย
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

16-Jan-17

 

Applied

HSEQ Officer (Health Safety Environment )

Siam IKK Co., Ltd.

เมืองสมุทรปราการ

 • Provide leadership for all Health, Safety
 • Provide all leadership, training
 • Ensure that IKT maintains full legal compliance

15-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย2ปี

14-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female, 24 - 30 years old
 • Bachelor's degree in occupational Safety
 • Experienced 2 years up in Safety

14-Jan-17

 

Applied

จป.วิชาชีพ

Cho. Runglert Group Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย
 • มีความคล่องตัวสูง

14-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • 0-1 ปี ทางด้านงานความปลอดภัยในการทำงาน
 • ปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

13-Jan-17

 

Applied
 • เพศ - ชาย อายุ - 25 - 40 ปี
 • เข้าใจเกี่ยวกับหลักการจัดการความปลอดภัยในการทำงาน
 • ประสบการณ์การทำงาน - 1 ปี ขึ้นไป

13-Jan-17

 

Applied
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาด้านชีวอนามัยและความปลอดภัยในกา
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะที่กดดันได้ดี
 • มีความรู้การบริหารงานด้านการผลิต

13-Jan-17

 

Applied
 • Male age 24-27 years old
 • Degree of Occupational health & Safety
 • Good command in English

13-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Fluent communication in English & Thai
 • Technician level certification
 • Flexible to work anyplace

13-Jan-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Bachelor's Degree in Nursing, Medical Tech.
 • 1-3 yrs of experience in Med/Non-Med UW, Claim
 • 30,000-40,000 Baht/Months

13-Jan-17

THB30k - 45k /เดือน

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • แนะนำ ฝึกสอน อบรม ลูกจ้าง

13-Jan-17

 

Applied
 • Safety and environment, Rojana, Navanakorn,
 • Ayutthaya, Saraburi, Pathumthani, Hi Tech,
 • ISO 9000, ISO 14001 & OHSAS 18001, Bangkradi

13-Jan-17

THB20k - 45k /เดือน

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์และความรู้ในด้านงานขนส่ง

13-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย
 • ยินดีรับนศ.จบใหม่

13-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลบริหารระบบความปลอดภัยในการทำงาน
 • เพศ ชายอายุ 28 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 45 ปี
 • ผ่านการอบรม จป.วิชาชีพ 180 ช.ม./จป.เทคนิค

13-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล