• เพศ ชาย , หญิง 25 ปีขึ้นไป
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง 27 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรี ด้านสาขาเทคโนโลยีอาหารหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ตรงในงานควบคุมคุณภาพอย่างน้อย 3-5 ปี

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี. สาขาโยธา
 • ไม่ติดเรื่องการเดินทาง

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, age 24-25 years
 • Bachelor’s degree in Engineering majored Mechanica
 • Good knowledge about Market Claim

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Uregently Required
 • Uregently Required
 • Uregently Required

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • เพศชาย อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรม สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 2 ปี ด้านการติดตั้งเครื่องใช้ในโรงงาน

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Chemical Engineering, Chemical science
 • วิศวกรเคมี, วิศวกรเทคนิคและควบคุมคุณภาพ
 • Male, 22-28 years old.

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Supplier Management
 • Sport
 • Textile and Garment

13 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 55k /เดือน

Applied
 • Male or Female age not over 30 - 35 years old
 • Bachelor or Master degree in Electrical,Industrial
 • Good command of written and spoken in Japanese N3

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมมาตรฐานและดำเนินการตรวจสอบคุณภาพโครงการ
 • ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง
 • ติดตามผลการแก้ไขงาน Defect พร้อมเก็บข้อมูล

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To ensure software package meet BSS’s requirement
 • Maintain software quality to meet requirement
 • Focuses on actual testing by executing software

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์การอาหาร
 • ประสบการณ์ในการทำงานโรงงานผลิตอาหาร
 • มีความรู้ และเข้าใจ ในระบบคุณภาพ GMP

20-Jan-17

 

Applied
 • เภสัชศาสตร์บัณทิต ปริญญาตรีขึ้นไป อายุไม่เกิน 40
 • เงินเดือนตามประสบการณ์และความสามารถ (Negotiable)
 • รับผิดชอบ สร้างสรรค์ คิดริเริ่มและมีความเป็นผู้นำ

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Female Age 22 years old up
 • Bachelor’s degree in Engineering
 • Good command of written and spoken English

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Create a quality control program in manufacturing
 • Develop QA, QC and supervising QMS System
 • Start working immediately is an advantage

20-Jan-17

 

Applied
 • Manage and monitor the activities of QA/QC
 • Represent the company to vendors, customer
 • Provide training to staff

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์
 • มีประสบการณ์ในการบริหาร 1 ปีขึ้นไป

20-Jan-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ทำงานด้าน QC มากกว่า 7 ปี
 • มีประสบการณ์จากโรงงานผลิตอาหาร
 • มีความรู้ด้านระบบมาตรฐานคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรม

20-Jan-17

 

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบเรื่องการทดสอบผลิตภัณฑ์
 • จัดทำระะบบบกลวิธีทางสถิติเพื่อนำมาวิเคราะห์
 • จัดทำอุปกรณ์ในการช่วยตรวจสอบชิ้นงานและควบคุมดูแล

20-Jan-17

 

Applied
 • Quality Control.
 • Electronic Engineer
 • Electronic Parts

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 30-40ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมทุกสาขา
 • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี

20-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 30-40ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมทุกสาขา
 • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี

20-Jan-17

 

Applied
 • ป.ตรี/ป.โท สาขา วทบ.(วิทยาศาสตร์การอาหาร หรือเคมี)
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 3 ปีขึ้นไป
 • ปฏิบัติงานประจำที่โรงงานโอลีน จังหวัดสมุทรสาคร

20-Jan-17

 

Applied
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 20-40 ปี
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • ควบคุมคุณภาพสินค้า

19-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 1-2 ปี
 • หากมีประสบการณ์ ด้านอาหาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Jan-17

 

Applied
 • Quality Control
 • Internal Control
 • Internal Control Audit

19-Jan-17

 

Applied
 • Internal Audit
 • Quality Assurance
 • Quality Control

19-Jan-17

 

Applied
 • ควบคุมและพัฒนาระบบคุณภาพให้เป็นไปตาม GMPและ HACCP
 • บริหารงานด้านระบบคุณภาพให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท
 • วางแผน ควบคุมและติดตามผลการทำงานให้สอดคล้องกับระบบ

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • มีประสบการณ์ด้านควบคุมคุณภาพ ในโรงงานผลิตยา

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 22-30 ปี
 • การศึกษาระดับ ม. 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานควบคุมคุณภาพ

19-Jan-17

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง
 • อายุ 25 - 35 ปี
 • การศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป

19-Jan-17

 

Applied
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานล่วงเวลา และเข้ากะได้

19-Jan-17

 

Applied
 • 3–5 years’ experience in a Quality Control
 • Bachelor of Science degree in a related field
 • Experience in OEM in Multinational company

19-Jan-17

 

Applied
 • Minimum 1- 2 years’ experience in Pharmaceutical.
 • Bachelor's or Master's degree in Pharmacy only.
 • Strong interpersonal and communication skills

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's of Industrial, Mechanical, Production
 • Experience and knowledge in QA or production
 • Able to drive car with Driving License

19-Jan-17

 

Applied
 • วุฒิ ปวส - ปริญญาตรี สาขา โยธา
 • มีประสบการณ์ด้าน QC
 • งานแผ่น Precast

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง , อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • สามารถเดินทางมาทำงานเองได้
 • สามารถทำโอทีได้

18-Jan-17

 

Applied
 • เพศหญิง - เพศชาย
 • การศึกษา ปริญญาตรี วท.บ หรือสาขาที่เกียวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

18-Jan-17

THB25k - 30k /เดือน

Applied
 • ป.ตรี/ป.โท สาขา วทบ.(วิทยาศาสตร์การอาหาร หรือเคมี)
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 3 ปีขึ้นไป
 • ปฏิบัติงานประจำที่โรงงานโอลีน จังหวัดสมุทรสาคร

18-Jan-17

 

Applied
 • ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ
 • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนส่ง
 • บันทึกผลการตรวจคุณภาพประจำวัน

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่เป็นอย่างสูง
 • มีความรู้ความสามารถเพียงพอต่อตำแหน่งงาน
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงานตลอดเวลา

18-Jan-17

THB16k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศชาย สัญชาติไทย อายุระหว่าง 22-27 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอีเล็คทรอนิกส์
 • มีความรู้ในระบบ QMS , ISO9001, ISO14001

17-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree or higher
 • Min 3 years exp as inspector for trading company
 • Good command of English

17-Jan-17

 

Applied
 • ทำหน้าที่ในการตรวจสอบกระบวนงานของหน่วยงานต่างๆ
 • มีประสบการณ์ในงานตรวจสอบ ตรวจทานกระบวนการทำงาน
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้อย่างดีเยี่ยม

17-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
 • ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์
 • มีความรู้ด้านมาตรฐาน ISO ต่างๆ รวมถึงมาตรฐาน GMP

17-Jan-17

 

Applied
 • Over 10 years in the QC, Quality system position
 • Experience in Automotive manufacturing business
 • Knowledge of ISO/TS 16949:2002, QMS, GD&T

17-Jan-17

THB45k - 55k /เดือน

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิ ม.3 - ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป
 • มีภาวะ ความคิด ทางด้าน QA / QC

17-Jan-17

 

Applied
 • Male / Female
 • Age 25 - 30 years
 • Can work under pressure

17-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล