• เพศ หญิง อายุ 20-30 ปี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสานงานระหว่างลูกค้ากับบริษัท
 • รับและบริหารยอดขายตามที่ได้รับมอบหมาย

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Top domestic agent/corporate and government client
 • Mice success track record.
 • Minimum of 3 years’ experience required.

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวช. ปวส. ปริญญาตรี สาขา การตลาด
 • จัดทำแผนการขายในประเทศประจำปี
 • รับคำสัั่งซื้อจากลูกค้า ตามช่องทางที่กำหนด

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in BA,Marketing, etc.
 • Good of English, Good of Chinese, able to travel
 • own car, 2 yrs. exp. selling auto-office equipment

25-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or higher in Marketing or Business Admin
 • 10 years of experience in sales or related fields
 • Strong team management with good interpersonal

25-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degrees in marketing
 • Good knowledge of frozen seafood products
 • Improve local Thailand sales in Food service

23-May-17

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree. MBA in Marketing
 • Male or female. 25-33 years old age.
 • 2-year experience on sales

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bonus3mths,trans,COLA,group insr, provident fund
 • Japanese Food Import Company
 • Exp. in Sales, Fresh Food, FMCG

23-May-17

 

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 3
 • เสนอขายสินค้าของทางบริษัทฯให้ลูกค้า

23-May-17

 

Applied
 • Bachelor degree or above in Sales/Marketing
 • 3-5 years in Domestic Sales, in paper industrial
 • Not over 30 years of age

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท ขยายตลาดเพิ่มลูกค้ารายใหม่
 • การศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีรถยนต์ส่วนตัว

22-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1-3 years of work experience.
 • Good command in English
 • Able to travel across country

22-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Drive to achieve company’s sales target
 • Manage and improve sales force productivity
 • Excellent to communicate in English

17-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล