• องค์กรยุคใหม่เน้นนวัตกรรม และพนักงานคิดสร้างสรรค์
 • ร่วมทีมศักยภาพสูง
 • เติบโตก้าวหน้าไปพร้อมกับองค์กร

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • International Business (Sales) Experience
 • Export Executive (Document)
 • Being energetic and proactive

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male, age above 25 years old.
 • Bachelor degree in Marketing or related field.
 • Managing oversea distributors ( B2B )

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Age between 24-28 years old
 • Bachelor’s Degree in English Language, Chinese
 • Have experience 5 - 8 years in International sale

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Good command in English
 • Strong in Oversea Trading
 • Implement Oversea trading strategy to grow volume

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Good command in English or Chinese
 • More yearly holiday allowance
 • Bonus payout twice a year

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • พร้อมเริ่มงานทันที
 • มีประการณ์ 1 ปีขึ้นไปในสายงาน

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย หญิง อายุ 25 – 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี – โท
 • ประสบการณ์ 2 ปี ด้านการขายและบริการลูกค้า

26-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย-หญิง ,อายุไม่เกิน 30ปี
 • มีทักษะในด้านการประสานงานและสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้
 • มีประสบการณ์ในสายงานโลจิสติกส์อย่างน้อย 2 ปี

26-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบวุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด, ภาษาอังกฤษ,ภาษาจีน
 • มีทักษะในการฟัง/พูด/อ่าน/เขียนภาษาอังกฤษในระดับดี
 • สามารถทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ได้ เสาร์เว้นเสาร์

24-Jun-17

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 3-5 YEARS EXPERIENCE IN SALES AND MARKETING FIELD
 • ESPCIALLY IN HEALTHCARE INDUSTRY.
 • EXCELLENT MANAGEMENT SKILLS COMBINED

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • หาลูกค้ารายใหม่ และรักษาลูกค้ารายเก่าในต่างประเทศ
 • รับผิดชอบการจัดเตรียมเอกสารการขายและส่งออก
 • มีประสบการณ์ด้านงานขายต่างประเทศ

22-Jun-17

 

Applied
 • Export Sales Manager
 • Good Experience in International Sales & Shipping
 • Proactive & Service Mind & Having sense of urgency

22-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ป.ตรี วิศวกรรม บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในด้านการขายต่างประเทศ
 • มีความเข้าใจในธุรกิจการส่งออก

22-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วฒิการศึกษาปริญญาตรี-โทสาขาการตลาด
 • มีประสบการณ์ด้านการขายต่างประเทศอย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้

22-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Sales & Marketing Executive – Oversea

Pakfood Public Company Limited

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Strong knowledge of content marketing best practic
 • Ability to represent the company in a professional
 • Experience of building brand awareness.

21-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดำเนินการทางด้านการขายและการตลาดกับต่างประเทศ
 • ประสานงานกับลูกค้าและแผนกอื่น ๆ ภายในบริษัท
 • งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

21-Jun-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการบริการ /ขายต่างประเทศ
 • ด้านการขายและการบริหารการขาย
 • เสนองานขายเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ

20-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุระหว่าง 25-35 ปี
 • วุฒิป.ตรี-ป.โท สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานขายต่างประเทศ

17-Jun-17

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล