• Good skill of communication,
 • Be able to communicate in Chinese and English
 • Able to sell property in foreign market

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • As last 5 years managerial experience as sale
 • Good command of spoken and written in English
 • Good interpersonal skills

18 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Male, age above 25 years old.
 • Bachelor degree in Marketing or related field.
 • Managing oversea distributors ( B2B )

20-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี
 • สามารถพูดภาษาอังกฤษได้

19-Jul-17

 

Applied
 • Male or Female, Age Not more than 25 Years
 • Bachelors or Master’s Degree in Marketing
 • Excellent skill in using English for communication

19-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด, การขาย, ภาษต่างประเทศ
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23 ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทำงานตั้งแต่ 1-2 ปี

19-Jul-17

 

Applied
 • 1-2 year exp. in Sales Coordinator
 • Good command in English
 • Thai nationality, Female, age 25-25 years old

18-Jul-17

THB16k - 25k /เดือน

Applied
 • Degree in Business Administration,, Marketing.
 • 2-3 years working experience in Export Sales.
 • Strong in English communication skill.

18-Jul-17

 

Applied
 • หาลูกค้ารายใหม่ และรักษาลูกค้ารายเก่าในต่างประเทศ
 • รับผิดชอบการจัดเตรียมเอกสารการขายและส่งออก
 • มีประสบการณ์ด้านงานขายต่างประเทศ

17-Jul-17

 

Applied
 • ดำเนินการทางด้านการขายและการตลาดกับต่างประเทศ
 • ประสานงานกับลูกค้าและแผนกอื่น ๆ ภายในบริษัท
 • งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

16-Jul-17

 

Applied
 • ประสานงานฝ่ายขายต่างประเทศและวางแผนการผลิต
 • TOEIC 600
 • ปริญญาตรี

15-Jul-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล