• เพศหญิง , เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีความเป็นผู้นำ, มนุษยสัมพันธ์ดี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมการจัดทำบัญชี และตรวจสอบการปิดบัญชีของบริษัท
 • ดูแลการดำเนินงานประจำวัน
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 2-5 years experience
 • male and female
 • Thai nationality

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Analyzing financial trend
 • Automotive Business
 • Written & Spoken in English

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai nationality, age between 35-45 years old
 • Bachelor's degree or higher in Finance or Account
 • 10 years finance experience in a restaurant chain

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • BBA Accounting or Finance & banking
 • 3 years’ experience in financial payment
 • Excellent English communication skills

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Finance Manager

Gallothai Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Ability to manipulate large amounts of data
 • Coordinate and complete annual audits
 • Meet financial accounting objectives

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • ป.ตรี/ป.โท บัญชีการเงิน
 • สามารถตรวจสอบรายละเอียดการนำส่งภาษี
 • สามารถปิดงบการเงินได้

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Finance , Accounting ,or business relate
 • 2 years experiences in financial
 • Extensive experience in Microsoft Excel

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปวส.ขึ้นไปเอกบัญชี
 • ตรวจสอบการลงบันทึกข้อมูลบัญชีในระบบ
 • จัดทำเงินทดรองจ่ายและเงินสดย่อยให้แคชเชียร์

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Master’s in Accounting / Finance / MBA
 • 8 to 10 years, in Accounting/Finance/Commercial
 • Strategic Acumen and strong focus on result

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in SAP System FI, CO
 • Degree in either AIS,MIS or related to IT solution
 • Decent English

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลและบริหารงานการเงินและงบประมาณ
 • มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาการเงิน
 • มีประสบการณ์บริหารจัดการงานการเงินและบัญชี

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Fast Growing eCommerce Company (Online Travel)
 • Great location: The Offices at Central World
 • International Workplace (65 nationalities)

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Fast Growing eCommerce Company (Online Travel)
 • Great location: The Offices at Central World
 • International Workplace (65 nationalities)

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, 44-52 years old
 • Master's degree in Finance
 • 10-15 years working experience in senior financial

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Commercial Finance Manager

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Central Bangkok
 • Part of a strong finance team
 • Competitive package and career advancement

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Finance & Accounting Manager

JAC International

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Thai, over 8 years experience in Finance&Account
 • Exp in set up Accounting procedure.
 • Exp work for Public Company Limited is plus

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • University’s degree, preferably in English
 • A few years’ experience as Executive Secretary
 • Computer skills in MS Office

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการเงิน บัญชี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดีในการทำงาน
 • อายุ 21-25 ปี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • degree or master's degree in accounting, business
 • Several years of experience in a business
 • Leadership skills, interpersonal skills

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบ ป.ตรี-ป.โท สาขาบัญชี,การเงิน,เศษฐศาสตร์,บริหาร
 • เพศ ชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

13 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีประสบการณ์ 10 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรี
 • อายุ 40 ปี ขึ้นไป

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Monitoring and planning Cash flows Position
 • Experience in SAP
 • Oversee day-to-day treasury aspects

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปฏิบัติการเกี่ยวกับธุรกรรมตราสารอนุพันธ์ต่างๆ
 • บันทึกรายการทางบัญชีของธุรกรรมบริหารเงิน
 • ปริญญาตรี การเงิน เศรษศาสตร์ มีทักษะภาษาอังกฤษ

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมดูแลการบันทึกบัญชี การปฏิบัติงานและฐานข้อมูล
 • จบปริญญาตรี หรือสูงกว่า ในสาขาบัญชี
 • มีประสบการน์ในตำแหน่ง ผู้จัดการบัญชีและการเงิน

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Financial performance
 • Yearly audit
 • GL

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Finance Manager

Skillsolved Recruitment Co., Ltd.

ปริมณฑล-นครปฐม

 • Forecast cash flow, related borrowing need
 • Lead the delivery of high-value financial projects
 • Oversee the operations of the treasury department

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Financial forecast & fund raising
 • Liquidity management
 • Analyze, suggest & execute on derivatives product

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Analysis profit that meet the business requirement
 • review the site profit to improve opportunity
 • prepare annual budgetary

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Fast Growing eCommerce Company (Online Travel)
 • Great location: The Offices at Central World
 • International Workplace (65 nationalities)

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai Female whose age not over 30 years only
 • Good command in both Thai and English languages
 • Experience in finance and accounting

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ บริหารบัญชี หรือการเงิน10 ปีขึ้นไป
 • ภาษาอังกฤษ พูด ฟัง อ่าน เขียน ระดับดี

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับผิดชอบในการเตรียมเอกสารการจ่าย การเตรียมเช็ค
 • ประสบการณ์ 0-1 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Ms Office ขั้นพื้นฐานไ

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญฃีและการเงิน
 • มีความรอบคอบ

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ หญิงหรือชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่องแคล่ว

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชีหรือสาขาการเงิน
 • ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 5 ปี

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Financial budgeting
 • Forecast report
 • Multinational organization

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Must have at least 5-7 years
 • Bachelor's Degree or higher in Accounting
 • Knowledge in ERP system will be advantage

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experienced in business controlling
 • Accounting or finance degree
 • Good English communications skills

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 10 years’ experience in Accounting
 • Understanding and knowledge of internal controls
 • Degree in Accounting (Master degree in Accounting

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • งานบัญชี การเงิน งานเอกสาร
 • งานบุคคล
 • มีประสบการณ์ 2 ปี

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ช / ญ อายุไม่เกิน 30 ปี สัญชาติไทย
 • วุฒิปริญญาตรี-สาขาบัญชี หรือ การเงิน
 • ประสบการณ์งานด้านบัญชีและการเงินมาไม่ต่ำกว่า 3 ปี

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุไม่เกิน 40 ปี สัญชาติไทย
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาการเงิน บัญชี
 • ประสบการณ์การบริหารงานด้านการเงินและ การลงทุน

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ป. ตรี ขึ้นไป ด้านบัญชีบริหาร เศรษฐศาสตร์
 • ประสบการณ์ 0-10 ปี ด้านงานวิเคราะห์ข้อมูลตัวเลข
 • มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ดี

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ป. ตรี ขึ้นไป ด้านบัญชีบริหาร เศรษฐศาสตร์
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • วิเคราะห์ข้อมูลการเงิน ผลประกอบการของธนาคาร

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การศึกษาระดับ ป.ตรี ขึ้นไป ด้านบัญชี
 • ประสบการณ์ 0-3 ปีทางด้าน Process Improvement
 • ประสบการณ์ 1-7 ปี ด้านบัญชีหรือตรวจสอบภายใน

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • หัวหน้าการเงิน
 • Finance Supervisor
 • Finance Expert

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Proficient in English and Thai
 • Able to work under pressure
 • Basic knowledge of accounting

13 ชั่วโมงที่แล้ว

THB13k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • a beautiful Career for Generation X and Y
 • develop Right People to be Financial Professionals
 • enjoy Working for High Income,Bonus and Rewards

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล