• ปริญญาตรี บัญชี, การเงิน
 • ประสบการณ์ 7 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ Management 3 ปีขึ้นไป

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี บัญชี, การเงิน
 • ประสบการณ์ 7 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ Management 3 ปีขึ้นไป

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Hire Purchase or Car Leasing experience is a plus
 • Location - BTS Phrompong
 • Age is not over 40 years is welcome

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • new graduate welcome
 • commission based job
 • Consulting career

21-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Minimum of 8 years’ experience of Cost Accounting
 • 5 years of experience in supervisory
 • Bachelor’s Degree or higher in Accounting field.

21-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Finance, Accounting
 • Problem-solving skills
 • Proficiency in Microsoft Word

21-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • 8 years experience in accounting and finance
 • Good knowledge in accounting and tax

21-Jan-17

 

Applied
 • ควบคุมดูแลการเงิน รายรับ-รายจ่าย
 • ปริญญาตรีสาขาการเงินการบัญชี
 • ประสบการณ์ทางด้านการเงิน ไม่น้อยกว่า 2 ปี

21-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor in Finance, Accounting, Economics
 • male/female, 2 years experience in Finance
 • 27-30 years

21-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or higher in Finance or Accounting
 • Thai nationality, age not over 35
 • Excellence of English

21-Jan-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี หรือโท สาขาการเงิน
 • ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีขึนไป

20-Jan-17

 

Applied
 • เพศชายหรือหญิง อายุระหว่าง 30-40 ปี
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป (สาขาการบัญชี)
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบบัญชี / ใช้ระบบ EXPRESS

20-Jan-17

 

Applied

Trade Finance Sales Manager

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Trade Finance Sales
 • Wholesales Banking
 • Corporate Banking

20-Jan-17

 

Applied
 • Cash flows monitoring & FX future trends
 • Management FX position by source of finance
 • Finding sources of fund for investment

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบวุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ในสายงาน 1 ปีขึ้นไป และหากมีประสบการณ์ใน
 • สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จ และ MS.Office (Excel)

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

FINANCE ANALYST

PRTR Executive Recruitment

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Bachelor’s degree in Finance
 • At least 10 years’ experience
 • Strong organizational, interpersonal

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านบัญชี, การเงิน
 • มี Service Mind / มีความรับผิดชอบสูง
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Configure Finance in UAT for testing
 • Data Migration
 • Dynamics Axapta (Finance module)

20-Jan-17

 

Applied
 • English communicable is needed
 • Proficient in Microsoft Office
 • Good attitude, good team player, logical

20-Jan-17

 

Applied
 • Senior Accountant & Finance & HR
 • Good command English
 • female only

20-Jan-17

 

Applied
 • finance accounting
 • cost reduction
 • raising fund

20-Jan-17

 

Applied
 • Enjoy ever changing system capabilities
 • Work in diverse cultural & business environments
 • Learn to manage change

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

SENIOR FINANCE/ ACCOUNTING MANAGER

PRTR Executive Recruitment

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Responsible for Accounting, Tax, Internal Control
 • 10 years’ experience in accounting
 • Master’s Degree in Accounting is essential

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี
 • โบนัส
 • หยุดเสาร์,อาทิตย์

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Business Admin
 • At least 4 years' experience in Corporate Finance
 • Have good analytical and negotiation skills

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือการจัดการ (สนใจงานบัญชี)
 • มีประสบการณ์ในงานบัญชี 1-2 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • financial management
 • budget
 • analysis

20-Jan-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปในด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ประสบการณ์ด้านงานกำกับและควบคุม อย่างน้อย 3-5 ปี
 • ดูแลและประสานงานในธุรกิจด้าน Digital Venture

20-Jan-17

 

Applied
 • project evaluation
 • project feasibility
 • performance report

20-Jan-17

 

Applied
 • Fluent English
 • Bachelor or Master Degree in Finance
 • Strong financial Control

20-Jan-17

 

Applied

COMMERCIAL FINANCE EXECUTIVE

Bacardi (Thailand) Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Prepare document support for AP, AR
 • Bachelor’s Degree in Accounting or Finance
 • Fast learning, flexible and high commitment

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master’s Degree in Finance, Accounting
 • 5 years experiences from Bank or corporate finance
 • Handle cash flow planning and analysis

20-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting, Finance or relate
 • 2-3 years experience in accounting,finance,adminis
 • Good command of both spoken & written English.

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years+ in accounting field
 • 2 - 3 years+ exp in managerial level
 • Able to handle the large scales of data

20-Jan-17

THB70k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Consolidate and prepare AOP by plant
 • Update and analyze company financial data
 • Performing project feasibility

20-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาย การบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ตั้ง 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

20-Jan-17

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทางด้านงานบัญชีหรืองบประมาณ อย่างน้อย 5
 • อายุ 28 ปีขึ้นไป

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Finance Manager

Fame Placement Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Male/Female, aged between 35 - 38 years old
 • Bachelor's Degree or higher in Finance
 • At least 5 years of experience in risk

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ ๓๕ ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ด้านบัญชี / การเงิน
 • มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง ๑๒ ปี

20-Jan-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 10 ปี
 • ประสบการณ์ด้านงานบริหารอย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถปฏิบัติงานที่ อ.บ้านนา จ.นครนายก ได้

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์งานบริหารงานบัญชีและการเงิน 5 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การบัญชีกับธุรกิจการฝากขาย

20-Jan-17

 

Applied
 • Finance/Accounting Mgr,Director experience
 • CPD/CPA license, English fluent, SAP knowledge
 • age 40-50 years, based on Bangna/Pravet

20-Jan-17

มากกว่า THB120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปวส.-ปริญญาตรี ทุกขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความละเอียดรอบคอบ

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • แก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้กับลูกค้า
 • มีใจรักงานด้านบริการ มีทักษะการสื่อสารทางโทรศัพท์
 • ให้บริการข้อมูลลูกค้าที่โทรเข้ามาติดต่อสอบถาม

20-Jan-17

 

Applied
 • โทรศัพท์ติดตามทวงถามหนี้ค้างชำระจากลูกค้า
 • มีทักษะการเจรจาทางโทรศัพท์ รักงานบริการ
 • วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง

20-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • รับผิดชอบงานเอกสารต่างๆ
 • ติดต่อประสานงาน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

20-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล