• ปริญาตรี ขึ้นไป สาขา การบัญชีและการเงิน
 • มีประสบการณ์ ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ หรือ เช่าซื้อ
 • มีประสบการณ์ตรงอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • BOI Experience
 • Manufacturing/ Assembly Company Experience
 • 5 years work experience

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Finance and Accounting Manager

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Leading Japanese electronic appliance company
 • Finance and Accounting
 • Career path

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bonus 3 mths, Health & Life Insurance, Lunch, etc.
 • Manufacturing of Electronic products
 • Experience in Accounting of Manufacturing

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Aged over 35 years old
 • Degree in Accounting/Corporate Finance
 • Minimum of 5 years’ experience in accounting

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Bachelor's / Master’s Degree in Accounting;CPA
 • At least 2-4 years of accounting
 • Fluent/Very good in English (write & speak)

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male / Female, Thai nationality only
 • Good command of written and spoken in English
 • 5 years of accounting experience

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • SAP, Accounting, Financial, Banking
 • GL, AP, AR
 • Banking, IT

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Manage a full set of accounting activities
 • Prepare balance sheets, cash flow statements
 • 10+ years of experience in Accounting and Finance

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Aged over 30 years old.
 • Bachelor’s degree or higher in Finance
 • CPA is a plus

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Minimum of 10 years of experience in Finance and A
 • CPA certified , Strong Leadership ,
 • Knowledge of Thai tax law and Thai reporting

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Finance and accounting,budget & internal control
 • Set budget&monitor actual expense with management
 • Conduct financial analysis as required

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Commercial Finance
 • Accounting & Accounting Strategy
 • SET & SEC

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี บัญชี
 • มีประสบการณ์และทักษะการเป็นหัวหน้า
 • ปิดงบภายในและจัดทำรายงานบัญชีบริหาร

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Finance & Accounting Experience with SAP Programme
 • Good Command of English
 • Experience working with MNC Company with BOI

10 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • degree in Finance, Accounting or a related field
 • 10 years of experience in finance and accounting
 • Strong leadership, analytical

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • General Accounting and Financial
 • Tax Regulations
 • Consolidate financial statement

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Accounting & Finance Manager/Asst. Manager

JAC AYUTTHAYA

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Finance Manager
 • Accounting
 • All accounting monthly closing, AR, AP,

10 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 90k /เดือน

Applied
 • Thai Nationality, male or female
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Accounting
 • 5 years working experience in accounting

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor in Finance, Accounting
 • Female, 2 years experience in Accounting
 • 23-27 years

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good command of English
 • Background in property or real estate
 • CPA license

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor or Master's Degree in Accounting.
 • 7 - 10 years’ experience in Securities accounting
 • Supports budget and forecasting activities.

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบงานด้านเจ้าหนี้
 • วางบิล, รับเช็ค, ดูแลเงินสดย่อย
 • เพศชาย-หญิง อายุ 22-35 ปี

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุ 35-45 ปี จบปริญญาตรี หรือสูงกว่า ในสาขาบัญชี
 • ประสบการน์ในตำแหน่ง ผู้จัดการบัญชีและการเงิน
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 7 years’ experience in accounting
 • Bachelor’s Degree or higher in Accounting
 • Strong knowledge of accounting principles

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Masters degree or higher in Finance, Accounting
 • Having 5-10 years of work experience in F&A
 • Strong Finance and Account Management

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Finance and Accounting Manager

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Oversee Accounting and Finance team
 • Fast growing international firm
 • Internal rotation opportunities

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 40 working hours per week. Full National holiday.
 • Social security insurance.One month bonus year end
 • Personal career development with company expansion

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • full scope of accounting
 • Financial report, cash flow report
 • ad-hoc projects

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Manage all function of Accounting & Financial
 • accuracy and well understanding the Business Cycle
 • month ended closing, P/L performance

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุ 30-40 ปี / ปริญญาตรีทางด้านบัญชี หรือ สูงกว่า
 • ประสบการณ์ในสายงานบัญชีอย่างน้อย 10 ปี
 • สามารถปิดงบการเงิน และ ตรวจสอบความถูกต้อง

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Finance and Accounting Manager at NTEQ

Michelin

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • >12 years experienced in Accounting/Financial
 • Good English Communication/Team Management
 • General Accounting/Costing/BOI

29-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai national, age 30-35 years old.
 • BA in Accounting, M.B.A or C.P.A. wil be advantage
 • At least 3 years in senior position.

29-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Prepare timely and accurate Head Office Report
 • Monitor and investigate any discrepancies
 • Create, prepare and maintain the fixed assets

29-May-17

 

Applied
 • Oversee Accountant and finance function
 • Ensure appropriate accounting control procedures
 • Good command of English

29-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในสำนักงาน
 • ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่าย
 • จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย จัดเก็บเอกสารหลักฐาน

29-May-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 27 - 35 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี - การเงิน 2 - 5 ปี
 • รายงานภาษีซื้อ-ขาย / บักทึกรายรับ-จ่าย

29-May-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุประมาณ 20 -35 ปี
 • ปวช.- ป.ตรี สาขาบัญชี
 • ทำบัญชีด้านรายรับ-จ่าย ,รับเช็ค วางบิล

29-May-17

 

Applied
 • Male or Female above 25-35 years old
 • Can be closing financial statements.
 • Fair Command of written and spoken English

29-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Female, Thai nationality only
 • Good command of written and spoken in English
 • 5 years of accounting experience

29-May-17

 

Applied
 • ปวช / ปวส ทางด้านบัญชีโดยตรง
 • อายุ 22 – 30 ปี เพศหญิง
 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีไม่ต่ำกว่า 2 ปี

29-May-17

 

Applied
 • 5 years in the accounting field
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • Aged 35-45 years old

29-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Great Salary and Benefits
 • Huge career growth potential
 • Located in Bangkok

29-May-17

 

Applied
 • จัดทำงบประมาณ งบกระแสเงินสด
 • เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 3-5 ปี

29-May-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 26 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีการเงิน

29-May-17

 

Applied
 • ทำเกี่ยวกับบัญชี ทำบัญชีรายรับ บัญชีรายจ่าย
 • เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 20 ปีขึ้นไป
 • ปวช. - ปริญญาตรี

29-May-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 26 ปีขึ้นไป
 • ควบคุมบันทึกข้อมูลระบบบัญชี
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานบัญชี

29-May-17

 

Applied
 • Monitor, review accounting & related system report
 • Supervising the accountant team to perform.
 • Close working with the senior executives and peers

27-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/ หญิง อายุ 40 ปีขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 10ปี

27-May-17

THB70k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล