• Master degree in Finance, Accounting
 • MBA, Economics or related area
 • At least 15 years in Accounting & Finance

35 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ที่ปรึกษาและวางแผนทางด้านบัญชีและการเงิน
 • ปวส.- ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป

36 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Must be over 35, Thai Nationality
 • Degree in Accounting
 • 3 years accounting experience as controller

36 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Must be over 35, Thai Nationality
 • Degree in Accounting, Finance or relevant
 • 5 years of experience in accounting or finance

36 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Female, Thai nationality only
 • Good command of written and spoken in English
 • 5 years of accounting experience

37 นาทีที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Thai nationality
 • Bachelor's Degree or higher in accounting
 • Good knowledge of Accounting Standard and Thai Tax

38 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2 years of experiences in accounting
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting
 • Good in using Microsoft Office and SAP

38 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Accounting & Finance Manager/Asst. Manager

JAC AYUTTHAYA

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Finance Manager
 • Accounting
 • All accounting monthly closing, AR, AP,

38 นาทีที่แล้ว

THB55k - 90k /เดือน

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Finance or Account
 • 5 years work experience
 • CPA qualification is required

38 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, age 30-35 years old
 • 7 years of experience in Finance and Accounting
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

39 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • 0-5 yrs. working experience
 • 5 days working (Mon - Fri)
 • We offer an attractive salary, bonus and benefits

40 นาทีที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Management and Financial Reporting.
 • Budgeting and Tax Compliance.
 • Experience in SAP.

40 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปิดงบในแต่ละเดือน
 • วุฒิป.ตรี ขึ้นไป สาขาบัญชีโดยตรง
 • มีประสบการณ์ในงานบัญชีทั้งระบบ 5 ปีขึ้นไป

40 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ทำเกี่ยวกับบัญชี ทำบัญชีรายรับ บัญชีรายจ่าย
 • เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 20 ปีขึ้นไป
 • ปวช. - ปริญญาตรี

40 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Male / Female, Thai nationality only
 • Good command of written and spoken in English
 • 5 years of accounting experience

40 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบระบบบัญชีและการเงิน
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
 • มีความเป็นผู้นำ กล้าคิดกล้าแสดงออก

40 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male /Female age 35-42, Bachelor in accounting
 • 10 years experience in accounting, finance
 • 45,000 - 65,000 THB + Benefits

40 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • 10 years experience with listed company
 • Good command of English
 • CPA is a plus

41 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Thai nationality
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Finance
 • Experience in accounting or finance

41 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Accounting Manager I accounting and finance manager

Skillsolved Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • tax, audit, finance, account management for 5+ yrs
 • Monthly close, A/R, P&L, Budget, Operation relate
 • Be active, strong and able to work in Bangbor area

41 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Accounting plus CPD holder
 • 5 years of experience in an accounting and finance
 • Aged 32-42 years old

41 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชี/การเงิน
 • ความรู้ด้านภาษีอากร และมาตรฐานบัญชีสากล
 • กำหนดนโยบายของฝ่ายบัญชีและการเงิน

23-Apr-17

 

Applied
 • Top Global Fishing Tool Manufacturer (Daiwa Brand)
 • Global Company with Customers all over the world
 • Good positive and rewarding work environment

22-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1 - 2 yrs exp in finance/ Accounting position
 • Bachelor Degree in Accounting/ Finance
 • Ability to communicate in English

22-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bonus 4-5 mths, Provident Fund, Company Trip
 • Big Group Automotive Business
 • Fresh Graduates are also Welcome

22-Apr-17

 

Applied
 • 10 years of experience in accounting and finance
 • Bachelor or Master’s Degree in Accounting
 • Thai nationality, aged 40 - 50 years old

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

21-Apr-17

 

Applied
 • 7 years of experience in financial functions
 • Strategic mindset, Corporate strategy
 • CPD license is preferred, Excellent in English

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วางแผนงานด้านภาษี ตรวจสอบการลงรายงานภาษีต่างๆ
 • ประสบการณ์ด้านการบัญชีอย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ขึ้นไปสาขาบัญชี

21-Apr-17

 

Applied
 • นำส่งภาษี ฯลฯ
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5
 • บันทึกรายการบัญชี AR,AP,GL

21-Apr-17

 

Applied
 • ตรวจสอบใบกำกับภาษี รายงานภาษีสรรพากร
 • จบปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • ตรวจสอบรายงานเงินสดย่อย

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุประมาณ 20 -35 ปี
 • ปวช.- ป.ตรี สาขาบัญชี
 • ทำบัญชีด้านรายรับ-จ่าย ,รับเช็ค วางบิล

21-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Accounting, Finance
 • 8 years experience in Finance and Accounting
 • Fluent in English

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 26 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีการเงิน

21-Apr-17

 

Applied
 • 10 years experience in Accounting & Finance field
 • Experience in Public Company is strongly required.
 • 3 - 5 years in Management level.

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting, MBA
 • 8 years plus experience in supervising accounting
 • Proven ability to operate under pressure

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำงบประมาณ งบกระแสเงินสด
 • เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 3-5 ปี

21-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาติ

21-Apr-17

 

Applied
 • Male or Female, Age between 35-40 years old
 • Degree in Accounting, Finance, or related fields
 • Good command of written and spoken English

21-Apr-17

 

Applied
 • Responsible for managing Accounting and Finance
 • Strong leadership and analytical skills
 • Professional in Accounting standards

21-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in accounting or relatefield
 • 3-5 years’ experience in AR / AP / GL
 • Basic accounting knowledge and Oracle experience

21-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor's degree or Master in Accounting
 • 5-8 years working experience in Accounting
 • Good command of English both speaking & writing

21-Apr-17

THB55k - 90k /เดือน

Applied
 • 3 years' experience in renowned consulting firms
 • Background in Accounting and Finance is a must
 • Good analytical, with strong communication skills

21-Apr-17

 

Applied
 • work in the leading long history company
 • contribute Accounting & Finance skills
 • An opportunity to work in convenient location

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 27 - 35 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี - การเงิน 2 - 5 ปี
 • รายงานภาษีซื้อ-ขาย / บักทึกรายรับ-จ่าย

21-Apr-17

 

Applied
 • Fluently in English is a must.
 • SAP program user.
 • Mature and self-motivated, hard-working.

20-Apr-17

 

Applied
 • Thai Nationality, Female only, 25-32 years old
 • degree in accounting or related
 • 2 years experience in related position

20-Apr-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล