• At least 3 years working experiences
 • Good command in Japanese (JLPT-N1) or Chinese
 • Good command in English and Thai

15 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Thai, Male/Female age not over 30 years old
 • 8 years experience in IAR insurance field
 • Strong knowledge of MFG fields

16 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • เหมาะสำหรับคนที่ชอบทำงานนอกสถานที่
 • เน้นการประชาสัมพันธ์และการขาย
 • ชอบการเรียนรู้ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

17 นาทีที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์การในด้านการขายหรือการตลาดอย่างน้อย 1 ปี

25 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Sales, Marketing Strategies,
 • pricing strategies, consulting
 • sales strategies, sales target

35 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Content writing
 • Social media content
 • Advertorial

41 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Education Background : Bachelor Degree
 • Experiences : Minimum 1 year
 • Language : English is Good

53 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • marketing activities, sales, marketing collateral
 • advertising, social media, below the line
 • sales target, FMCG

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3 years’ experience in marketing
 • Strong achievement driven and customer service ori
 • Have experience in online marketing is advantage

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Sales, Marketing, Business Development
 • marketing activities, promotion activities
 • data processing

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Aged between 25-30 years
 • Bachelor’s degree in Computer Science or related
 • 2 years programming experience

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 1- 5 years working experience in startup
 • Perfect in Thai, Good in English
 • Negotiable, 5 working days

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree or higher in related field
 • 2 - 3 years of working experiences
 • Ability in MS Office, Photoshop, Illustrator

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • degree in Business, Marketing, Engineering
 • 10 – 15 years experience in Product Marketing
 • Mature, energetic, proactive, reliable, hands-on

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male. Thai Nationality
 • Bachelor or Master’s degree
 • 1 year experience in the digital industry

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male /Female age 24-30 years
 • 1 year for Event Organizer /Exhibition
 • Has experience in Real Estate business

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 27 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา การตลาด
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด ในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 30 - 40 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา การตลาด
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด ในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย และพบปะลูกค้า
 • มีความรู้เกี่ยวกับอะไหล่รถยนต์ น้ำมันเครื่องฯลฯ
 • มีรถยนต์ส่วนตัว

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Facebook Advertisement
 • Digital Marketing
 • Social Media

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • งานด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก
 • หญิง อายุ : 22-35 ปี
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้าต่างประเทศ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีทักษะ สามารถเขียน Content ได้
 • เพศ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • สื่อสารภาษาจีนได้

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • marcom, digital
 • retails, FMCG
 • Luxury watch brand

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Develop brand strategy and activities -PM
 • Create product awareness marketing program - PM
 • trade promotion,analyze database-Trade mkt asst mg

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • พร้อมเรียนรู้ ชอบงานท้าทาย รักการทำงานเป็นทีม
 • สามารถเดินทางไปต่างประเทศในระยะเวลาสั้นๆได้
 • วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

5 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ทำสิ่่งที่ท้าทายแปลกใหม่ไม่ซ้ำใครสรรหากิจกรรมใหม่ๆ
 • มีความคิดสร้างสรรค์และสร้างความโดดเด่นให้สินค้า
 • สร้างความจดจำที่ดีให้เกิดขึ้นในตัวสินค้าของบริษัท

6 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Marketing Officer

Nexus System Resources Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Market Research
 • Planing and Organisation Skill
 • Service mind

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Flexible Work Hours + Worldwide Travel
 • English and Chinese Language Skills Essential
 • Salary 30K + Bonus + Share Options

6 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 30k /เดือน

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง
 • มีประสบการณ์ด้านการสรรหาและคัดเลือกสินค้าในประเทศ
 • มีทักษะด้านการเจรจาต่อรองกับคู่ค้า

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female, age between 22-30 years old
 • Bachelor's degree or higher in Marketing
 • 0-2 years work experience in Marketing

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วางแผนพัฒนากลยุทธ์&ประสานงานร้านค้าเพื่อทำการตลาด
 • ดูแลช่องทางการสื่อสารหลักขององค์กรและผลิตสื่อ
 • เชี่ยวชาญ Photoshop, Illustrator,Microsoft office

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's Degree in science/engineering/marketing
 • 5 years experience in sales and marketing
 • Good managerial and interpersonal skills

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Seeking for new markets and new customers
 • Supervise sales & marketing team
 • Co-operate with designers and developers

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in Marketing / Engineering
 • Experience in a B2B and / or dealer
 • Requires an in-depth knowledge of agricultural

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male / Female
 • 5 years of working experiences in sales area
 • Degree in any field of Marketing

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Finance Officer, Accounting Officer, Finance
 • financial closing, reporting package, month end
 • Asset Report, Liability Report, GL Report

8 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Male / female, aged 32 – 40 years old
 • Bachelor's or Master’s Degree in Business
 • At least 8 years of experience in branding

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Female, 30-40 years old
 • 8 years of working experiences with Japanese
 • Degree of Marketing, Business Administration

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาการตลาด
 • วิเคราะห์ พัฒนา วางกลยุทธ์การจัดกิจกรรมการขาย
 • จัดทำแผน สื่อโฆษณา ณ จุดขาย

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Lead facilitator for the projects
 • Marketing opportunity and business development
 • Career development opportunity

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 year for Marketing online games
 • Plan for marketing to promote online
 • Setup marketing strategy and budgets for game

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ผู้หญิงอายุ 21-35 ปี ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • ขยัน กระตือรือร้น พร้อมลุย ชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆ
 • เงินเดือน 16,000 -25,000 บ. (มีค่าคอมต่างหาก)

11 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ การโฆษณา
 • ประสบการณ์การทำงานด้านการตลาดการขาย
 • เป็นคนทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์สนใจหาความรู้ใหม่ๆ

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Manage existing team sponsorship
 • Seek new potential team/athletes to sponsor
 • Explore new events or initiatives for targeted m

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in Communication Arts or others
 • Experience in Digital Marketing or related field
 • Good command in English is a plus

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุไม่เกิน 28 ปี
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการตลาด
 • มีประสบการณ์ 2-3 ปี ในสายงาน Marketing

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 2 year experiences in marketing communication
 • Bachelor's degree in Marketing or Communication
 • Male or female, aged between 25-30 years old

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย , หญิง
 • อายุทุกช่วงอายุ
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล