• มีประสบการณ์ด้านการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
 • มีทักษะภาษาอังกฤษ การอ่าน การพูด และการเขียน
 • มีทักษะด้านการเจรจา การนำเสนอ

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Manage Gaggenau Product-Marketing
 • Manage Media Plan and Advertising campaigns
 • Drive product brand and portfolio

23-Apr-17

 

Applied
 • Branding
 • marketing communication
 • Brand Marketing

22-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor/Master degree in marketing or advertising
 • 1-3 years’ experience in marketing or advertising
 • Being presentable in Thai and English

22-Apr-17

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Fashion or Brand
 • Sales forecast and analysis
 • Female

21-Apr-17

THB70k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Administration, Marketing
 • Thai Nationality, 30-37 years old
 • marketing, sales, PR or business development

21-Apr-17

 

Applied
 • Finance, insurance, marketing, branding, digital
 • VP level, EVP, SVP, executive, Vice President
 • Corporate communication, market management

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Brand Marketing Manager

JAC International

กรุงเทพมหานคร

 • Thai nationality, age between 28-35 years old
 • At least 5 years in branding, event and PR
 • Experience in home appliance products is a plus

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Developing the annual marketing plan
 • Planning and controlling the company’s marketing
 • Implementing Communications Plans to Increase

20-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • age between 25 - 30 years old
 • Master’s degree in Marketing
 • 1-2 years experience of working in marketing

20-Apr-17

 

Applied
 • Master’s degree in Marketing
 • Analyze sales, market, consumer research
 • 3-5 years experiences of working in marketing

20-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor’s in any fields,are strong leader
 • 0-2 yrs of experience and possess
 • Proficient in English and computer literacy

20-Apr-17

 

Applied

Marketing Manager (Luxury brand)

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Exciting product innovation and branding role
 • Strategic marketing inputs in a leading luxury co
 • A strong Luxury heritage brand

19-Apr-17

 

Applied

Marketing Brand Manager

Grand Homemart Co., Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • มีแผนงานด้านการตลาด เข้าถึงผู้บริโภค
 • รู้จักสื่อ ช่องทางต่างๆ มีเครือข่ายการทำงาน
 • พัฒนาตเอง ติดตามข่าวสาร เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เสมอ

19-Apr-17

 

Applied
 • 5 years in marketing experience.
 • Experience in International Company(MNC) OTC
 • Excellent level of English

19-Apr-17

 

Applied
 • องค์กรยุคใหม่เน้นนวัตกรรม และพนักงานคิดสร้างสรรค์
 • ร่วมทีมศักยภาพสูง
 • เติบโตก้าวหน้าไปพร้อมกับองค์กร

19-Apr-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 30ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการสร้าง Brand
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าเด็ก

19-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3-5 years in Branding, Event and PR
 • Develop and Implement marketing campaigns
 • Bachelor's Degree in relevant field, BBA preferred

19-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • งานสายการบิน
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 4-6 ปี
 • เชี่ยวชาญทั้งภาษาไทยและอังกฤษ

19-Apr-17

 

Applied
 • Implement the advertising campaigns
 • Work with creative/media agency & other suppliers
 • Strong background in advertising production

19-Apr-17

 

Applied
 • Be able to work well under pressure
 • Strategic thinking skills
 • Spend budget as the most efficiency

18-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรได้อย่างดี
 • บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ทักษะในการสื่อสารดี
 • มีภาวะผู้นำ สามารถบริหาร และพัฒนาทีมงานได้

13-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experienced in Retails Marketing
 • Develop and implement a marketing strategies
 • โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาล ค่าทำฟัน

06-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล