ช่างภาพ (Photographer)

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • ปริญญาตรี สาขา ถ่ายภาพ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Photoshop/Illustrator
 • สามารถออกแบบโฆษณา และรีทัชภาพได้

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา อัญมณี เครื่องประดับ วิศวอุตสาหการ
 • สามารถวางแผนการผลิต และควบคุมกระบวนการผลิต
 • มีประสบการณ์ในการควบคุมการผลิตจิวเวลรี่

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ทำหน้าที่ในการแปลเอกสารไทยเป็นจีน และ จีนเป็นไทย
 • สามารถพิมพ์ดีดจีน ไทย อังกฤษ ได้คล่อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms.Office ได้ดี

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Senior System Analyst (Senior SA)

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • มีทักษะในการสอนงาน ติดตามงาน และประสานงานที่ดี
 • มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์ ออกแบบระบบERP

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Internal Control

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • ทำหน้าที่ในการตรวจสอบระบบการทำงาน
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บัญชี บริหารธุรกิจ
 • มีทักษะในการติดต่อ ประสานงานที่ดี

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ปริญญาตรี ปริญญาโท สาขา บริหาร วิศวกรรมอุตสาหการ
 • มีทักษะในการสอนงาน ติดตามงาน และประสานงานที่ดี
 • จัดทำแผนการผลิต และแนวทางการบริหารงานที่ชัดเจน

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Assistant of Vice President Admin

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • ดูแลและบริหารงานด้าน Admin (HR, IT, Inventory)
 • ควบคุม แผนงาน และ Budget ของฝ่าย Admin
 • มีภาวะความเป็นผู้นำสามารถบริหารงานภายใต้สภาวะกดดัน

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Design Director

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • 10 years of Design experiences
 • Planning capacity & output of Hand Sketch Design
 • Participate in manufacturing design reviews

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Marketing Director

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • 10 years of marketing experiences
 • Has good jewelry product knowledge
 • Fluent in English and Thai languages

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป - 35 ปี
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

18-Jan-17

 

Applied
 • จัดหาสินค้าหรือบริการตามใบขอซื้อ
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ดำเนินการเปิดใบสั่งซื้อ

17-Jan-17

 

Applied

Sales Representative

ASA CONTAINER CO., LTD.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • เพิ่มยอดขายโดยการเปิดตลาดลูกค้ารายใหม่
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้าต่างชาติ

17-Jan-17

 

Applied

วิศวกรไฟฟ้า

ASA CONTAINER CO., LTD.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • ดูแลงานปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องจักรและงานระบบไฟฟ้า
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป

17-Jan-17

 

Applied
 • อายุ 22-35 ปี ปริญญาตรีขึ้นไป คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • สาขา เครื่องกล/อุตสาหการ/ไฟฟ้า หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ยินดีรับวิศวกรจบใหม่ และวิศวกรที่มีประสบการณ์

16-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดเรียงสินค้า
 • บริการลูกค้า
 • ดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน

16-Jan-17

 

Applied
 • เป็นล่ามภาษาอังกฤษกับภาษาจีน (ช่าง/เครื่องจักร)
 • การศึกษา ปริญญาตรี
 • อายุ 22 - 35 ปี

16-Jan-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ 20 - 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • ติดตั้งเครื่องจักร, ซ่อมประกอบชิ้นงาน,

16-Jan-17

 

Applied
 • เข้าพบลูกค้าตามร้านค้า โรงงานอุตสาหกรรม
 • ประสบการณ์ 1 - 3 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านงานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

16-Jan-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ 20 - 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • วางแผนลดต้นทุนการผลิต

16-Jan-17

 

Applied
 • ดูแลพนักงานในสายผลิต
 • เพศ : ชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 3 - 5 ปีขึ้นไป

16-Jan-17

 

Applied
 • ดูแลการซื้อ/ขายลูกค้าต่างจังหวัดในเขตพื้นที่
 • วิเคราะห์ยอดขายประจำเดือนและวางแผนการขายร่วมกับทีม
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

16-Jan-17

 

Applied
 • สร้างและบริหารทีมขาย
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • ดูแลและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า

16-Jan-17

 

Applied
 • ดูแลงานด้านซ่อมบำรุง เครื่องยนต์ระบบไฟฟ้า
 • เพศ : ชาย อายุ 20 - 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านงานซ่อมเครนมากกว่า 2 ปีขึ้นไป

16-Jan-17

 

Applied
 • จัดทำหลักสูตรอบรม พัฒนาพนักงาน
 • ประสบการณ์ 1 - 3 ปี
 • ตรวจสอบการบันทึกเวลา ค่าจ้างเงินเดือน งานสรรหา

16-Jan-17

 

Applied
 • จดบันทึกและสรุปการประชุมให้กับผู้บริหาร
 • ติดต่อประสานงานกับชาวต่างชาติ(อังกฤษ/จีน)
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

16-Jan-17

 

Applied
 • จัดทำและตรวจสอบใบสำคัญรับ
 • จัดทำและตรวจสอบรายงานภาษีหัก ณ.ที่จ่าย
 • กระทบยอดบัญชีลูกหนี้รายเดือน

16-Jan-17

 

Applied
 • จัดทำเงินเดือนผ่านระบบ Payroll
 • จัดทำและสรุปรายการขาดลามาสายของพนักงาน
 • ประสบการณ์ 1 - 3 ปี

16-Jan-17

 

Applied

IT Support

Zubb Steel Group Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • รักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูลใน server
 • วางแผนติดตั้ง ปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • แก้ปัญหาการสำรองข้อมูล การกู้คืนระบบ

16-Jan-17

 

Applied

ONLINE MARKETER

Zubb Steel Group Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์
 • วางแผนและวางกลยุทธ์ด้านการพัฒนาตลาด
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

16-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล