• สมัครงาน
 • บันทึก
 • พิมพ์
 • แจ้งประกาศงานไม่เหมาะสม
 • ดูตำแหน่งงานในแท็บใหม่
 • มุมมอง:

 • Preview
 • Column
 • Summary
  • Good knowledge of labor law and labor relations
  • Degree or higher preferably in Law, HR Management
  • 7 years experiences in Human Resource Management

  6 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • Bachelor’s Degree in Law
  • At least 3 years experience in contract control
  • Good command in Microsoft Office

  6 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  LEGAL DIRECTOR

  Qre Professional Recruitment Co., Ltd.

  กรุงเทพมหานคร

  • 15 Years Exp.
  • Know different laws/regulations in ASEAN
  • Fluent in English and Exp. in Global Company

  6 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  Secretary

  Curtis Fords

  คลองเตย

  • degree in Business Administration
  • 3-5 years of experience in secretarial job
  • Experience in Real Estate & Property Business

  6 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  General Affairs Officer

  General Affairs Officer

  • Female or male, age not over 26 years,
  • Bachelor’s degree in business administration
  • Experiences in administration function

  6 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

  Solution Risks Management Country Manager

  Schneider (Thailand) Limited

  ห้วยขวาง

  Solution Risks Management Country Manager

  • Identification to contract signing
  • Understanding of contract laws&financial practices
  • Experience in project or contracting companies

  6 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • ปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขา Human Resources
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี
  • งานด้านสรรหาและว่าจ้างบุคลากร

  6 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  Legal DM

  Central Group

  บางรัก

  Legal DM

  • See king govermnent license and permit
  • Despondiwg and inspecting in legal issues
  • Attorney license

  6 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  Legal Officer – Section Manager (85k++)

  Manpower

  กรุงเทพมหานคร

  Legal Officer – Section Manager (85k++)

  • Master Degree in Law
  • Good experience in contract works & M&A contract
  • Draft, review, revise contracts & legal documents

  6 ชั่วโมงที่แล้ว

  THB70k - 90k /เดือน

  Applied

  Legal Manager

  Thai Samsung Life Insurance PCL.

  กรุงเทพมหานคร

  Legal Manager

  • Work insurance in insurance more than 8 years
  • LLB undergraduate degree
  • Professional about office of insurance commission

  6 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • ร่างกฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และกฎหมายต่างๆ
  • จัดทำแนวการตรวจสอบตามแผนงานประจำปี
  • ติดตามดำเนินการแก้ไข และเพิ่มเติมข้อบังคับ

  6 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • ร่างกฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และกฎหมายต่างๆ
  • ตรวจสอบแนวการตรวจสอบ
  • ติดตามดำเนินการแก้ไข และเพิ่มเติมข้อบังคับ

  6 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • Male or Female age 28-35 years
  • Bachelor degree or higher in Human Resources
  • Have 3 years up in HR field

  6 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • Male or Female age over 28 years
  • Bachelor degree or higher in Human Resources
  • Ability to work under pressure to tight deadlines

  6 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  Safety Officer (Professional Level)

  Diebold (Thailand) Co., Ltd.

  ปากเกร็ด

  Safety Officer (Professional Level)

  • Bachelor of Occupational Health and Safety
  • Have experience 1-2 years in safety
  • Thai Nationality Only

  6 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  Legal Specialist

  Geo-Spatial Information Technology Co., Ltd.

  กรุงเทพมหานคร

  Legal Specialist

  • Independently achieve the contract files
  • More than 2 years experience in legal affairs
  • Be fluent in English and Mandarin

  6 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  AM - Compliance 1 position

  Prudential Life Assurance (Thailand) PCL.

  กรุงเทพมหานคร

  AM - Compliance 1 position

  • Universtity Graduates
  • At least 2 yrs. of direct experience
  • Good command of English

  6 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • Thai Nationality, Male/Female,
  • Bachelor's Degree or higher in Law
  • 8 year experience in a major law firm

  6 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  Legal Management Assistant Vice President level

  Legal Management Assistant Vice President level

  • Bachelor Degree or higher in Laws
  • Good command both writing and reading in English
  • experience in business management or admin

  6 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  Compliance Manager

  Pacific 2000 Recruitment Co., Ltd.

  ห้วยขวาง

  Compliance Manager

  • Ensure compliance of company's general operation
  • Experience in direct sales industry
  • Exp in operation, Finance, HR, and QA functions

  6 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • Bachelor Degree in Law
  • Attention to detail and accuracy
  • Good command in English

  6 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • Bachelor’s degree or higher in Law
  • Minimum of five (3)years experience
  • Self-motivation and a strong work

  6 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  ASSISTANT HR MANAGER(HRD)

  PRTR Recruitment and Outsourcing Thailand

  กรุงเทพมหานคร

  ASSISTANT HR MANAGER(HRD)

  • Knowledge of labour laws and practices.
  • Bachelor’s Degree or higher in Human Resources,Law
  • 3 years’ experience in factory and office settings

  6 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  Corporate Compliance Senior Manager level

  Corporate Compliance Senior Manager level

  • Good overview knowledge of compliance
  • Good analytical skill
  • At least 3-5 years compliance working experience

  6 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  Compliance Manager (Investor Relations)

  Manpower

  กรุงเทพมหานคร

  Compliance Manager (Investor Relations)

  • Be a company secreatry in listed company
  • Experienced in compliance, investor relations
  • Knowledge in SET regulations

  6 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  Compensation & Benefits Specialist

  Compensation & Benefits Specialist

  • Degree or higher in Human Resources
  • 5-10 Years of Functional Experience
  • Having knowledge of HRIS, Payroll Administration

  6 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • Bachelor’s Degree in Laws
  • 3 years’ experience in legal works
  • communication skills both in Thai and English

  6 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • Master degree in Economics/ Finance
  • 10 years preferable in the Compliance / Operation
  • Logical thinking skill and being active

  6 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขากฎหมาย บัญชี
  • มีประสบการณ์ในงานกำกับดูแล อย่างน้อย 3 ปี
  • เข้าใจในกฏของแบงค์ชาติ (Bank of Thailand)

  6 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • Establish and promote good labor relations
  • Implement the policy strategy and tactical
  • Motivate, pursuance and develop employee relation

  6 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • Implement Recruitment policy strategy & tactical
  • lead and manage a recruitment team
  • Select good candidate fulfill in manpower budget

  6 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • Leads project teams and control project schedule.
  • Lead project cost and performance risks
  • Responsibility for all the aspects of the project

  6 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  Manager - International Tax

  KPMG Phoomchai Audit Ltd.

  กรุงเทพมหานคร

  • Bachelor or Master’s degree in Laws, Accounting
  • Thai and International Taxation advice
  • Fluent command of spoken and written English

  6 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  Tax Senior Associate

  KPMG Phoomchai Audit Ltd.

  กรุงเทพมหานคร

  • Bachelor in accounting or any-related
  • Thai nationality
  • Experienced 1-2 years in accounting/tax

  6 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • Auditfield, Accounting, CPA
  • Internal Audit, External Audit
  • Leadership and international explosure

  6 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  Tax Manager (Global Compliance)

  KPMG Phoomchai Audit Ltd.

  กรุงเทพมหานคร

  • Tax compliance services
  • Tax advisor
  • 5-6 years working experince in tax or accounting

  6 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • Salary : 200,000 THB
  • Additional Benefit : Attractive
  • Location : Bangkok

  6 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  Compliance Officer

  Unicity Marketing (Thailand) Co., Ltd.

  กรุงเทพมหานคร

  • Bachelor’s degree in law
  • 2-3 years in the direct sale or other related
  • Good understanding of consumer protection

  6 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  Legal Supervisor

  Central Pattana Public Co.,Ltd

  ปทุมวัน

  Legal Supervisor

  • Consult business units regarding all legal issues
  • draft and review contracts and agreements
  • 3-5 years experience

  6 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • Bachelor Degree in any field but Law is preferred
  • 2 yrs of experience in secretary
  • Experience in Law Firm is prefer

  6 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  Legal – Non Agency Mgr

  Allianz Ayudhya Assurance Public Company Limited

  กรุงเทพมหานคร

  Legal – Non Agency Mgr

  • Coordinate and support legal activities
  • Provide proper legal advice, guidance
  • Prepare and initially review the draft legislation

  6 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • Law graduate
  • Excellent command of written and spoken English sk
  • Prior experience in patent filing and prosecution

  6 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  Corporate Lawyer

  Jet Asia Airways Co., Ltd.

  ปทุมวัน

  Corporate Lawyer

  • LLB - high grades - top level Thai University
  • Provide high quality timely & professional level
  • Assist Senior Executives & General Counsel

  6 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  Assistant Underwriting Manager

  Assistant Underwriting Manager

  • Thai nationality only, Male or Female
  • Degree or higher in Business or Stats or Maths
  • 1 - 3 years direct experience in underwriter

  6 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  Junior Lawyer

  OL Private Counsel Ltd.

  เชียงใหม่

  • Gain Experience In International Tax Law
  • Perform Document Preparation
  • Use Professional English

  6 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • Bachelor’s degree in Human Resource,Business Admin
  • 2 – 3 years’ experience in HR & GA function
  • HR operations; Recruitment, Training, Benefits

  6 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  Lawyer / Legal Counsel

  Lawyer / Legal Counsel

  • Males / Females Age 27 years up
  • At least 2 years experiences
  • Good command of English and Chinese

  6 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • Gain Experience In International Tax Law
  • Perform Document Preparation
  • Use Professional English

  6 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  Translator

  SDL INC.

  ราชเทวี

  Translator

  • English-Thai Translator
  • Work with state of the art SDL translation tool
  • Member of a professional translation team

  6 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • compliance
  • regulatory
  • Strong analytical minded person

  6 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล