• ดูแลรับผิดชอบการสร้าง Ads ให้มีประสิทธิภาพ
 • มีความคิดสร้างสรรค์
 • งาน Full-time | เต็มเวลา

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Coordinate with client platform and our provider
 • Bachelor degree in any fields (ยินดีรับน้องจบใหม่)
 • Excellent of English, if French will be advantage

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Graduate of Computer Science, Mathematics
 • Experience in Google or other ad network is a plus
 • Fresh graduates welcome

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้ความเข้าใจในการทำ Google Adwards
 • สามารถวิเคราะห์และหาข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการทำงาน
 • งาน Full-time | เต็มเวลา

25-Jun-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วิเคราะห์ และวางแผนโดยนำสื่อ Digital มาใช้ทำโฆษณา
 • วุฒิ ปวส. ขื้นไป ทางด้านคอมพิวเตอร์ บัญชี การตลาด
 • งาน Full-time | เต็มเวลา

25-Jun-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
 • วางแผน และดำเนินงานทาง SEM
 • งาน Full-time | เต็มเวลา

25-Jun-16

THB30k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Manage Social Media marketing campaigns
 • Do other jobs as required by supervisor
 • งาน Full-time | เต็มเวลา

25-Jun-16

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • บริหารจัดทำ SEO ของเว็บไซต์ของบริษัท และลูกค้า
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษ
 • งาน Full-time | เต็มเวลา

25-Jun-16

THB30k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Experience planning and buying Google AdWords
 • Capability to perform reporting
 • งาน Full-time | เต็มเวลา

25-Jun-16

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ดูงานโฆษณาของลูกค้าให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 • ติดต่อและประสานกับลูกค้า
 • ฝึกงาน | งาน Full-time

25-Jun-16

THB5k - 10k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor’s Degree in any fields.
 • 0-2 year working exp in Sales and Marketing
 • Welcome New Graduate Students

25-Jun-16

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Sales of the product,
 • Japanese N4 or more
 • Sales experience in equipment

25-Jun-16

 

Applied
 • Sales of the product,
 • Japanese N4 or more
 • Sales experience in equipment

25-Jun-16

 

Applied
 • 0-3 years exp. in Recruitment, Services Sales
 • New Grad OK / Team Player, Service mind, Proactive
 • Good command of English or/and Japanese

25-Jun-16

 

Applied
 • Master Degree
 • Marriott’s 12-18 month, full-time
 • Comprehensive understanding of Marriott Operations

24-Jun-16

 

Applied
 • Male / Female
 • Excellent in English communication skills
 • Experienced in the hospitality or hotel business

24-Jun-16

 

Applied
 • age over 22 years old , Thai nationality
 • Bachelor ‘ s degree in Chinese major is preferable
 • Pleasant appearance with a clear complexion

24-Jun-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experiences: 1-3 Years.
 • “real” end-users is welcome to apply.
 • know SugarCRMand sales accounting principles.

24-Jun-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถพิมพ์ดีดแป้นสัมผัสได้
 • สามารถเดินทางมาทำงานด้วยตนเองได้
 • สามารถทำงานกะกลางคืนและทำงานล่วงเวลาได้

24-Jun-16

 

Applied
 • TOEIC at least 750 is preferable
 • Degree in Business Administration, Law, Liberal
 • Interpersonal communication skills

24-Jun-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Invoice, Quotation
 • Thai Nationality Female age 23-35 years old.
 • New graduate are welcome

24-Jun-16

 

Applied
 • Bachelor / Master degree in Business Admin
 • Experience 0-3 years in Human Resource Management
 • Being able to understand and communicate

24-Jun-16

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านสถิติ คณิตศาสตร์ประกันภัย
 • ประสบการณ์ในการคำนวณอัตราเบี้ยประกันภัย
 • มีความรู้ทางด้านสถิติ และใช้ Excel ได้เป็นอย่างดี

24-Jun-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Strong academic background in Economics
 • Publications preferred
 • Good command of English

24-Jun-16

 

Applied
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษ และ Computer ได้ดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี
 • มีความรับผิดชอบในการทำงาน

24-Jun-16

 

Applied
 • HR, Accounting, Purchasing, Marketing or Admin
 • Good command in English
 • Possess multi-tasking skills.

24-Jun-16

 

Applied
 • Female, Bachelor’s degree in Computer Science
 • Fresh graduated - 3years’ experience in IT
 • Knowledge in Hardware, Software and network

24-Jun-16

 

Applied
 • จัดทำและรวมรวม Budget และ Corporate Plan ประจำปี
 • จัดทำรายงานเชิงกลยุทธ
 • ยินดีพิจารณารับนักศึกษาจบใหม่

24-Jun-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Exp in plastic material trading is a plus
 • New graduates are also welcome
 • Excellence command of spoken English

24-Jun-16

THB25k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Degree in Business Administration or related
 • New graduates are welcome
 • Good command of English, it would be advantage

24-Jun-16

 

Applied
 • Overseas graduation
 • Economics, Statistics, or Mathematics
 • Excellent command of English

24-Jun-16

 

Applied
 • Male / Age: 21 - 28 years old
 • Bachelor’s degree in Engineering fields
 • Experience 0 - 3 years (New graduate are welcome)

24-Jun-16

 

Applied
 • Bachelor in Marketing, Business Admin, Engineering
 • TOEIC Score 500 up is preferable
 • Minimum 1 year experience in Motor/vehicle field

24-Jun-16

 

Applied
 • Great Company
 • Great Package
 • Great Location

24-Jun-16

 

Applied

GM - Investment Relationship

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Great Job
 • Great location
 • Great Company

24-Jun-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

GM of Merger and Acquisitions

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Great company
 • Great location
 • Great Package

24-Jun-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Responsible for providing secretarial, clerical
 • University Degree in any related field.
 • Excellent command in English and MS Office.

24-Jun-16

 

Applied
 • Age not over 30 years old, Thai
 • Bachelor’s degree in any fields
 • 0 - 3 years experiences in related field

24-Jun-16

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • สามารถใช้ภาษาจีนในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
 • ปริญญาตรี ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • มีความรับผิดชอบ พร้อมเรียนรู้งาน

23-Jun-16

THB10k - 16k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • หญิง อายุ 25 - 30 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
 • ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

23-Jun-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Female, 21-26 years old up
 • Degree in Engineering: Mechanical or related
 • 0 – 5 years in Electrical or Automotive

23-Jun-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Female, 21 years old up
 • degree in Engineering: Mechanical or related
 • Experience 0 – 2 years in Engineer position

23-Jun-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • International working environment
 • Thai nationality with proficiency in English
 • Career opportunity in hotel / travel industry

23-Jun-16

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Male / Female, 21 years old up
 • degree in Engineering: Electrical , Mechanical
 • Experience 0 – 2 years in Engineer position

23-Jun-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Computer Science or IT
 • 1 year experience in SharePoint development
 • Should be SharePoint designer & familiar

23-Jun-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female or Male, Thai Nationality
 • 0-3 years experience in computer programming
 • Fresh graduate are welcome

23-Jun-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in any related field
 • New Grad OK / Team Player, Service mind, Proactive
 • Good command of English or/and Japanese

23-Jun-16

 

Applied
 • Document control & Data input in Japanese
 • Fresh graduated Welcome !!!
 • near BTS Asoke & MRT Sukhumvit

23-Jun-16

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Female/Male
 • degree in computer science ,computer engineer
 • new graduate are welcome

23-Jun-16

 

Applied

Chief Operating Officer (COO)

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Golden Opportunity
 • Urgent Position
 • Well-known company

23-Jun-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล