• ทำอาหารต่างๆ ทุกประเภท
 • กำลังศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่2 ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น

50 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • กำลังศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
 • มีความประพฤติเรียบร้อยมีวินัย
 • มีความรู้ด้านผลไม้ หรือ ผักต่างๆ

51 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปวส. - ปริญญาตรี
 • ถ้ามีประสบการณ์งานดูแลอาคารชุด
 • ซ่อมเกี่ยวกับพวกระบบไฟ ประปา

52 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปวส. - ปริญญาตรี
 • ถ้ามีประสบการณ์งานดูแลอาคารชุด
 • ซ่อมเกี่ยวกับพวกระบบไฟ ประปา

54 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย วุฒิปวส. - ปริญญาตรี
 • มีความรู้ด้านไฟฟ้า ด้านประปา
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

55 นาทีที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • กำลังศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
 • มีความประพฤติเรียบร้อยมีวินัย
 • มีความรู้ด้านผลไม้ หรือ ผักต่างๆ

56 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ทำอาหารต่างๆ ทุกประเภท
 • กำลังศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่2 ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น

57 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • มีความรู้ด้านไฟฟ้า หรือ ประปา
 • มีทักษะการประสานงาน
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี

58 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ฝึกงานเกี่ยวกับ แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
 • เพศหญิง
 • มีความรู้ด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

58 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส.ปริญญาตรี สาขาช่างกลโรงงาน ช่างยนต์
 • มีประสบการณ์งานตรวจสอบคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี
 • ขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส.ปริญญาตรี สาขาช่างกลโรงงาน ช่างยนต์
 • มีประสบการณ์งานตรวจสอบคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี
 • ขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai nationality, age between 25 - 35
 • Bachelor/Master Degree in Plant Pathology
 • 2-5 years of experience in Plant Pathology

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai nationality, age between 25 - 35
 • Bachelor/Master Degree in Plant Pathology
 • 2-5 years of experience in Plant Pathology

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีความขยันอดทน
 • สามารถทำโอทีได้

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีความขยันอดทน
 • สามารถทำโอทีได้

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสินค้า
 • ประสบการณ์ในการจัดการโรงงานขนาดเล็ก
 • development opportunities

9 ชั่วโมงที่แล้ว

THB13k - 16k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • .Net, C, C#, C++, Sql, Python, or related
 • 1-5 Years in programming field
 • Knowledge of RPG400, Delphi400 is a plus

9 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป อายุไม่เกิน 35 เพศหญิง ทำวันเสาได้
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • พูดอ่านเขียนภาษาจีนได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1 -5 years’ exp. as Sales in any business
 • Have experience in Chemical will be advantage
 • Company provide car with driver

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Marketing, IBM, ICT or any
 • Exp. in Business Development, Sales or Marketing
 • Good Benefit & Big Company near BTS Silom

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male only
 • Age not over 25 years old
 • Control electrical spare part.

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ : ชาย / อายุ(ปี) : 20 - 30
 • ปวช. - ปริญญาตรี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ : ชาย / อายุ(ปี) : 20 - 30
 • ปวช. - ปริญญาตรี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจสอบสภาพรถยกสินค้า ให้อยู่ในสภาพที่ดี
 • ทำการตรวจสอบและซ่อมบำรุงเชิงป้องกันตามแผน
 • มีประสบการณ์ในการซ่อมรถยกสินค้า

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Chef / cook / assistant
 • Restaurant
 • working abroad, overseas

9 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 45k /เดือน

Applied
 • ทำการยกเคลื่อนย้ายสินค้าเข้า-ออก
 • จัดเรียงซ้อน-เก็บสินค้า
 • ดูแลบำรุงรักษารถให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in any fields, preferable Business
 • 0-2 years of experience in relevant field
 • Good Typing Skills: Both in Thai and English

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree of Industrial Engineer or Diploma
 • 0-3 years experienced in ME/IE/Production.
 • 5S, Kaizen, Suggestion system, ISO/TS16949.

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จป.วิชาชีพ
 • ความปลอดภัย
 • อาชีวอนามัย

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไปด้านงานจัดหาวัตถุดิบพืชไร่
 • สนับสนุนชาวไร่ในด้านเงินทุนและสินเชื่อ

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เกี่ยวกับการซ่อมเครื่องไฮโดรลิค

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Manage implementation of security standards
 • Cooperate with Security company
 • Manage and control CCTV, Metal detector

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • รู้เส้นทางกทม.ปริมณฑล

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ซื่อสัตย์ ขยันขันแข็ง ละเอียดรอบคอบ ทัศนคติดี
 • มีทักษะงานช่างและคอมพิวเตอร์ ขับขี่รถจักรยานยนต์
 • สวัสดิการดี เงินเดือนประจำ เงินค่าเดินทาง

9 ชั่วโมงที่แล้ว

THB13k - 16k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศชาย ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • ติดตั้งระบบไฟฟ้า และ ประปา
 • มีความอดทนต่องานที่หนัก

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai Nationality 0 – 3 years’ experience.
 • Degree in Engineering, Science or Technology
 • Hands-on with TOEIC will be plus (450 score up)

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • ติดรถส่งของ บริการลูกค้า
 • มีความขยันอดทน

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bonus 2-3 mths., Company Car, Group Ins., etc.
 • Mfg. & Trading of Panel Board & Switch Gear
 • Have exp. in Technical Sales/ Technical Engineer

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส. หรือ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ (Outsources control) อย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Cad. 2D และ 3D ได้

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • University graduate in Engineering
 • At least 0-3 years’ working experience
 • Design, analyze the production method and improve

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลตรวจสอบ ซ่อมบำรุงเครื่องปั๊มลมอุตสาหกรรม
 • ดูแลซ่อมบำรุงเครื่องจักร ซ่อม Control Brand
 • เดินท่อ เดินสายไฟ ระบบไฟฟ้า

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บริการซ่อมบำรุงเครื่องจักร
 • งานติดตั้ง ซ่อม บริการ เครื่องปั้มลม เครื่องอัดลม
 • ดูแลซ่อมบำรุงเครื่องจักร ซ่อม Control Brand

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุ(ปี) 18 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปวส.
 • ชอบงานบริการนอกสถานที่

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ขับรถเพื่อส่งสินค้า พร้อมทั้งเก็บเช็ค วางบิล
 • ถ้ามีใบขับขี่รถยนต์ทุกประเภทได้
 • ระดับการศึกษา : ม.6 - ปวส.

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บริการซ่อมบำรุงเครื่องจักร
 • งานติดตั้ง ซ่อม บริการ เครื่องปั้มลม เครื่องอัดลม
 • ดูแลซ่อมบำรุงเครื่องจักร ซ่อม Control Brand

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ(ปี) 18 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปวส.

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บริการซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมปั๊มลม
 • ดูแลตรวจสอบ ซ่อมบำรุงเครื่องปั๊มลมอุตสาหกรรม
 • บริการแก้ไขปัญหาของลูกค้าหลังการขาย

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in any related field
 • Experience in trade marketing
 • Good command in English

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male 28-35 years old, Bachelor in Engineer
 • 5 yrs exp. Sales Engineer, Robot, PLC, automation
 • Able to go business trip upcountry and overseas

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Seed Production
 • Biological and Agricultural Sciences
 • Travel frequently to domestic and international

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล