• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา เคมี
 • มีประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 9 ปี
 • ลักษณะงานควบคุณคุณภาพ QC,QA

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • มีความเป็นผู้นำและมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีความรู้ด้านระบบบริหารงานคุณภาพ GMP, HACCP, BRC.

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Preferably a Petrochemical / Managerial
 • 20 years in an Oil and Gas environment
 • Experience within the Oil and Gas industry

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • background HSE in manufacturing about 5-8 year
 • background of ISO 14001, OHSAS 18001
 • Good command of English

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Preferably a Petrochemical / Managerial / Engineer
 • 10 years working in a petrochemical
 • Effective communicator at all levels;

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Bachelor/Master Degree of Occupational Health Safe
 • 5 years’ experience in safety management
 • Experience safety management in food industry

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Technical Sales Executive

Profood (Thai) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Male/Female, age 22-32 years old
 • Bachelor’s degree in Food science, Food technology
 • 2 years of experience in selling functional

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Strong knowledge of MATLAB and Simulink
 • experience with broad range of MATLAB
 • two years working experience as Engineer

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Entomology only.
 • Experience at least 1 years in pest control field.
 • Have Pest Control Licence would be advantage.

30-Apr-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Exp. in R&D / Product Develop / Formulation field.
 • Exp. in chemical industry for textile application
 • Able to work independantly+Cross-functional skills

30-Apr-16

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Food Technology
 • Experience 1-2 years in Food business, Nutraceutic
 • Good technical, sales, marketing skills

30-Apr-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 8-15 years in selling cosmetic ingredients
 • Degree in Science or related technical field
 • Male/ Female age between 35-45 years old

30-Apr-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • •ช/ญ อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • •ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์, อาหารและโภชนาการ
 • •ประสบการณ์ 2 ปี ด้านฝึกอบรม ในสายงานธุกิจค้าปลีก

30-Apr-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือสาขาอื่นๆ
 • มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมอาหาร อย่างน้อย 2 ปี
 • มีความรู้ในด้านการผลิตอาหาร

30-Apr-16

 

Applied
 • At least 1-year experience is preferable
 • Science-based/Food science degree
 • Can work efficiently in English and Thai

30-Apr-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female / age over 25 years.
 • Bachelor’s degree in Chemical or related backgroun
 • Computer literacy and excellent knowledge of MS

30-Apr-16

 

Applied
 • ปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือสาขาอื่นๆ
 • มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมอาหาร อย่างน้อย 2 ปี
 • มีความรู้ในด้านการผลิตอาหาร

30-Apr-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมของเล่นจะพิจารณา
 • มีทักษะการในการใช้ภาษาอังกฤษ
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้ดี

30-Apr-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Reverse osmosis membrane and/or ultrafiltration
 • Track record in B2B sales, project consulting
 • Achieve sales targets in customers’ projects

29-Apr-16

 

Applied
 • Comprehensive Oil & Gas onshore / offshore.
 • Perform Ultrasonic testing using compression.
 • Perform Magnetic Flux Leakage scanning on tank.

29-Apr-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Development of PU Systems and the technical
 • Provide the product recommendation, formulation
 • Generate high quality technical report

29-Apr-16

 

Applied

CHEMIST

TUV SUD (Thailand) Limited

คลองหลวง

 • Degree in Chemistry or related field.
 • 3+ years experience in testing laboratory
 • Develop and maintain laboratory equipment

29-Apr-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

QA Manager

Pecan Deluxe (Thailand) Co., Ltd.

นครราชสีมา

 • BS or higher degree in Food Science.
 • 5 years of relevant Food Safety.
 • Must be certified in GMP and be HACCP Certified.

29-Apr-16

 

Applied
 • BS or higher degree in Food Science.
 • 3 years of work experience in the Food Industry.
 • Ability to manage multiple projects concurrently.

29-Apr-16

 

Applied
 • Engineer bachelor degree or science in chemical
 • Communication between department good.
 • Analyze and improve IT network

29-Apr-16

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied

Account Payable - Oil&Gas Business

MM Logistics Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Experience from oil and gas business
 • At least 5 years expience in Account Payable
 • Good command in English

29-Apr-16

 

Applied

Completion Engineer

MM Logistics Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • 5 years experiences in oil & gas
 • Fluent in English communication
 • Bachelor’s degree in engineering

29-Apr-16

 

Applied

Pipeline Engineer

MM Logistics Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • 10 years in offshore engineering including design
 • Good command in English
 • Pipeline Experience

29-Apr-16

 

Applied

Project Controller

MM Logistics Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • project controls experience on MCP
 • Oil and Gas experience
 • Development of Project Execution Plans

29-Apr-16

 

Applied

Offshore Operation Coordinator

MM Logistics Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor's degree with 10 year experiences
 • Master's degree with 5+ year experiences
 • Preferred disciplines are Science, SCM

29-Apr-16

 

Applied

Instrument Engineer

MM Logistics Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • 10 years in Instrument Experience
 • Oil and Gas Business
 • Good command in English

29-Apr-16

 

Applied

Mechanical Engineer

MM Logistics Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • B.Eng in Mechanical Engineer
 • Minimum 10 years working experience
 • oil and gas experienced

29-Apr-16

 

Applied

Installation Manager

MM Logistics Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • 8-12 years professional experience in the offshore
 • heavy construction related industry
 • Installation experience

29-Apr-16

 

Applied

Fabrication Manager

MM Logistics Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Geometrics, Mathematics or Engineering
 • Minimum 15-20 years direct experience
 • Good command of English

29-Apr-16

 

Applied

Geophysicist

MM Logistics Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • BSc degree or higher in Geology or Geophysics
 • Report to the Advising Geologist/Geophysicist
 • Good command in English

29-Apr-16

 

Applied
 • 15-20 years experience in Logistics
 • Good command of written and spoken English
 • Familiar to materials and standards used Oil&Gas

29-Apr-16

 

Applied

Document Controller

MM Logistics Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • 10 years’ experience in the oil & gas industry
 • Exp in document control and document control
 • Good command in English

29-Apr-16

 

Applied
 • 8 years minimum of experience in logistics
 • Experience in Oil and Gas industry
 • EPC or similar, Marine, Land Operations

29-Apr-16

 

Applied

E&I Design Team Lead

MM Logistics Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Experience: 10 years up
 • Electrical and/or Instrument Engineering
 • oil and gas experienced

29-Apr-16

 

Applied

Structural Design Team Lead

MM Logistics Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Civil/ Structural Engineer
 • 10 years direct experience
 • AutoCAD, Detailed Structural Steel

29-Apr-16

 

Applied
 • 10 years service in a law enforcement
 • 3 years in a corporate security/Security service
 • Fluent in both spoken and written English

29-Apr-16

 

Applied

Compensation and Benefit Lead

MM Logistics Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • At least 7 years of experience in Compensation
 • Experience from oil and gas industry is a plus
 • Salary Survey, and Job Evaluation

29-Apr-16

 

Applied
 • 10 years’ experience
 • preferably in Corporate Planning and Development
 • Project Management, Budgeting and Investment

29-Apr-16

 

Applied

Legal Manager - Oil and Gas Industry

MM Logistics Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • 10 years’ experience in related field
 • oil and gas industry is a plus.
 • Fluent in English

29-Apr-16

 

Applied
 • 15-20 years experience in Logistics
 • Good command of written and spoken English
 • Familiar to materials and standards used Oil&Gas

29-Apr-16

 

Applied

Environmental Coordinator - BKK Base

MM Logistics Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • 5 years experience in preparing EIA and EM&A
 • Fluent in English or minimum TOEIC score is 800
 • Environmental Science, Aquatic Science, Fisheries

29-Apr-16

 

Applied
 • 12 years of experience in E&P offshore
 • goods procurement and logistics/warehouse
 • Fluent in English

29-Apr-16

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • 10-15 years working experiences in the Oil & Gas
 • CMMS System from scratch
 • preferably in upstream industry.

29-Apr-16

 

Applied

Contract Engineer - BKK Base

MM Logistics Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Extensive understand of Procurement and Contract
 • 7 years experience in oil and gas
 • Fluent in English

29-Apr-16

 

Applied
 • 10 years service in a law enforcement agency
 • 3 years in a corporate security
 • security services provider management

29-Apr-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล