• บริหารทีมงานขายประกันTelemarketing Representative
 • บริหารและสร้างและพัฒนาทีมงานขาย
 • บริหารยอดขาย พัฒนากระบวนการขาย

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Integrated all marketing strategy and branding
 • Develop new marketing initiatives and campaigns
 • Experienced in loyalty,CRM,Segmentation programe

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Co-develop products and execution of strategic .
 • Manage channels and leverage strategic.
 • Product Banking,Asset management,Securities .

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Finance, Economics, etc
 • 7 years in financial analysis, modeling, planning
 • Dynamic/fast-growth environment

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • cost controlling
 • cost account
 • manufacturing

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • University graduate in Finance or Accounting
 • Experience in financial accounting
 • Previous experience in foreign company preferred

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3-4 years working experience in insurance broker
 • Strong in sales and relationship management skill
 • Good team player and service minded

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Reconcile of account: i.e. bank, AR, AP
 • Minimum 5 yrs in accounting filed.
 • Diploma or higher in accounting

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Site Acquisition Manager

dtac

ปทุมวัน

 • Bachelor's Degree or higher in Business admin
 • 5 years' experience in Site Acquisition
 • Travel will be Required

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Statistics
 • Information Technology
 • Scorecard

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree or higher in IT, Computer science
 • Self-motivated and self-learning capability
 • Experienced in Financial market would be advantage

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • overall Agoda performance analysis
 • Support robust Weekly Forecast process
 • work experience in Finance / Accounting / Audit

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Commercial Finance Manager

Agoda Services Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Fostering strong relationships with business units
 • Provide Commercial advisory support
 • Help co-ordinate the annual strategic planning

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5 years of financial management experience
 • Bachelor or Master’s Degree in Business Finance
 • Proficient in the use of Microsoft Excel

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • B.A. in Finance , Accounting or related.
 • Experience in work of finance
 • Good communication skill in English and computer

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลบริหารงานด้านการเงินของบริษัท
 • ประสบการณ์ทางด้านการบริหารงานด้านการเงิน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่องแคล่ว

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านการประเมินราคาทรัพย์สิน
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Analyst
 • Debt Capital Market
 • CPA

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • International FMCG companies in beauty products
 • 100-200K base salary plus others
 • Strong financial analytical skills

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิงอายุ 25-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการเงิน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ในระดับดี

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female, 35 - 45 years old
 • Experience with SAP will be advantage
 • 5+ yrs in Accounting and Finance field

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • A bachelor degree in Accounting, finance
 • 5 years experiences in costing and inventory
 • 5 years experiences in Finance & Accounting

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Fresh graduate is very welcomed
 • Graduating from top universities are favourable
 • Communicate efficiently in English

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Consolidate and analyze financial data
 • Improve financial performance
 • strategic decision making

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

VP Corporate Strategy

CENTRAL GROUP

ทวีวัฒนา

 • Corporate Strategic Planning
 • Company Capability Building
 • management of Strategic Planning

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Financial Controller
 • Business Planning and reporting
 • SAP and ERP system

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Marketing Manager
 • Event Management
 • Banking

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี / โท สาขาการบัญชี การเงิน
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านงานวิเคราะห์ธุรกิจและการเงิน
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ: หญิง
 • อายุ (ปี): 26 - 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ (ปี): 3 - 5 ปีขึ้นไป

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • พิจารณาความเสี่ยงของสินเชื่อ
 • Verify ลูกค้ารายใหญ่
 • ให้ความเห็นในประเด็นสินเชื่อ

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านการจัดทำระเบียบและคู่มือปฏิบัติงาน
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum college degree in accounting
 • Must possess excellent analytical, problem-solving
 • Strong organizational

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Financial Analyst

IBM Thailand Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • At least Bachelor's Degree in Finance
 • 2 years experience in finance analyst
 • Good numerical and analytical skills

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Collection Officer

Merck Ltd.

คลองเตย

 • Bachelor of Business Administration, Accounting
 • Experience 1-3 Years
 • Able to work under pressure.

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years’ experience in Accounting & Finance
 • CPA/ACCA or Chartered Accountancy qualifications
 • Bachelor's or Master’s Degree in Accounting

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Branch control, control policies
 • Transactional basis / branch operation
 • Internal control or compliance issues

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least 2 years’ experience in Credit Analyst
 • Good command in English
 • Service-minded, Analytical, Flexible

13 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน

Applied

Senior Investment Director

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Private Equity
 • Due Diligence
 • Investment Banking

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • 5-7 years in vehicle registration
 • Bachelor’s Degree in Business Administration
 • Male or female, aged over 38 years old

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 28-35 years old, Thai Nationality
 • Master Degree in Statistic,MIS,Economics,Marketing
 • 2 years’ exp in marketing campaign analytics

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. ถึง ระดับปริญญาตรี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน
 • ประสบการณ์ในงานด้านการวางแผนกลยุทธ์ แผนธุรกิจ
 • มีความรู้ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ของธนาคารเป็นอย่างดี

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีทักษะในการนำเสนอ การให้คำปรึกษา
 • มีความรับผิดชอบและมีมนุษยสัมพันธ์ดี

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting.
 • 2-3 years experience as an analyst in corporate.
 • Good command of English.

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 - 5 yrs exp. in Audit or Accounting
 • Degrees in Accounting, Finance or Investment
 • Excellent English communication skills

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Implement and monitor company strategic project
 • Direct experience in banking or consulting firm
 • Fluent in English is a must

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Direct experience from financial service
 • Solid background in opt risk and BCP
 • Good communication skill

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Single License (for Investment Services Purpose)
 • 2 years experience in Banking
 • Transportation Allowance / Feet Card

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • degree in account/finance is required
 • 5 years’ experience in financial/accounting
 • Have an excellent understanding of local insurance

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • College degree required with major work in busines
 • Strong academic background required
 • Excellent communication skills

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล