• Received order and RFQ from customer
 • Investigate detail request of MRO related
 • 2-5 years of experience in Purchasing and Im/Ex

6 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 22-35 ปี
 • ปวส.หรือ ปริญญาตรี สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อ 1 ปีขึ้นไป

8 นาทีที่แล้ว

 

Applied

Senior Procurement Analyst (IT projects)

JAC International

กรุงเทพมหานคร

 • procuring of inventory relating to IT projects
 • Good English both verbal and written
 • 6 years of experience in procurement for IT

2 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 90k /เดือน

Applied
 • More than 10 year experinece in procurement
 • Minimum Bachelor degree in related field
 • Good command in English

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Strong Team Player
 • Strong analytical and systematical working style
 • Loyal and trustful

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

GM International Brands (Payless Shoes)

CENTRAL GROUP

กรุงเทพมหานคร

 • 10 years experience in Merchandise
 • Good people management skills
 • Excellent English communication

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3 year experience
 • effective management skill
 • negotiation skill

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดซื้อต่างประเทศ
 • ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านงานบัญชี

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Purchasing Administrative Officer

JAC International

กรุงเทพมหานคร

 • 3 years experience in Purchasing Administrative
 • knowledge in SAP, Implementation, support project
 • support purchasing, maintain data information

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree in related filed
 • 15 years of work experience as a in-house buyer
 • Experience to plan a new product & vendor

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To support & assist in all procurement operation.
 • At least 3 year experiences in procurement.
 • Strong purchasing, negotiation skills.

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female Age 30-45 years
 • Have working experience in Procurement&Purchasing
 • Degree in Electrical Engineer/Instrument Engineer

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or Female, Age 22-35 years old
 • Degree or higher in Mechanical Engineering
 • 0 - 5 years working experience in Procurement

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female Age 30-45 years
 • Have working experience in Procurement&Purchasing
 • Degree in Electrical Engineer/Instrument Engineer

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3-5 years experiences in purchasing
 • Service and cooperative mind set
 • Good negotiation skill

14 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 55k /เดือน

Applied
 • Male or Female, Age 22-35 years old
 • Degree or higher in Electrical Engineering
 • 0 - 2 years working experience in Procurement

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ ด้านงานจัดซื้อเชิงวิศวกรรม/ก่อสร้าง
 • จัดหาผู้รับเหมารายใหม่
 • เจรจาต่อรองและเงื่อนไขการขาย

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการพัสดุ คลังพัสดุ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี และทักษะในการทำงานเป็นทีม
 • มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or Female, Thai nationality , Age not over 30
 • Degree in Business Administration or related field
 • GPA 2.7 or higher / Knowledge in Microsoft-Office

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree Bachelor
 • Experienced 1-3 years Major Business Industry
 • Knowledge in Import process Level Good

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ติดต่อจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์อะไหล่ช่าง
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ, บริหารธุรกิจ
 • อายุ 23-30 ปี

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • preferable in trading or exporting company
 • Female, Thai nationality, age between 26 to 35
 • Bachelor Degree or higher in Business/Marketing

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อไม่น้อยกว่า 1
 • มีความรู้เรื่องงานนำเข้า/ส่งออก พอสมควร

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบปริญญาตรี มีประสบการงานจัดซื้อ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least 5 years working experience
 • Experience with or understanding of logistics
 • Experience with Transport Management Systems.

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Have worked for Automotive Manufacturing
 • Purchase materials for interior and exterior
 • Good command in English

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านฝ่ายจัดซื้ออย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • ต้องสามารถสื่อสารภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3 years’ direct experience in Jewelry merchandis.
 • Ability to work under pressure.
 • Knowledge of business functions for retail industr

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-30ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีบริหารทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้ออย่างน้อย2ปี

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Control prices and sales margin
 • Have knowledge in Consignment, Cross-docking
 • 3 years experience in a purchasing strategies.

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ช/ญ อายุ 35-45 ปี
 • ป.ตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในสายงาน ไม่น้อยกว่า 10 ปี

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 30 yrs. or above. Male/Female
 • Operational Management, Business Administration.
 • Good command of English, Computer skill

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum 5 years experience in purchasing.
 • Project management and associated reporting
 • Manage the administrative purchase order process

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Production Plan,Engineering
 • Chemical
 • English Skill

14 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 35k /เดือน

Applied
 • Selecting product (Voucher sale) and service
 • Control prices and sales margin.
 • Very strong drive and will to make a difference

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Coordinate and management the Media buying.
 • High accountable, friendly and good personality.
 • Good command in English .

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

PURCHASING MANAGER

JAC Recruitment Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Age 35 years up
 • Bachelor Degree in any related department
 • Good command in English

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งจัดซื้อต่างประเทศ
 • มีความละเอียดรอบคอบและมีความรับผิดชอบสูง

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in business, merchandising
 • At least 5-7 years in merchandising
 • Understanding of how programs and purchasing

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Min. 7 years Indirect Procurement experience
 • Experience in Pharmaceutical/ FMCG industry
 • Fluent in English both spoken and written

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาการจัดการธุรกิจ หรือ เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานจัดซื้อ อย่างน้อย 5 ปี
 • มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good analytical and negotiation skills
 • Direct experience in retail business
 • People management, communication and leadership sk

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in related fields
 • 3 years Commercial experience
 • Experienced People Management as coach or buddy

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in Purchasing & Supply Chain
 • Age not over 38 years
 • 3-5 years experience in manufacturing

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or Female, Age 25-30 years
 • Bachelor’s degree in a relevant quantitative field
 • English proficiency in both writing and speaking

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษา ม.6
 • ขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

PROCUREMENT DIVISION DIRECTOR

JAC AYUTTHAYA

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Producement
 • Electronic
 • pathumthani

14 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Male, age not over 35 yrs old, Bachelor's degree
 • have experience in store or related one year
 • have own vehicle

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • พนักงานจัดซื้อ จัดซื้อวัสดุใช้ในโรงงานและการผลิต
 • การศึกษาระดับ ปวส ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการความคุมสต็อกสินค้า/ สโตร์

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล