• ปวส.-ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น ก่อสร้าง โยธา
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree or higher in Civil Engineering
 • 10 yrs+ exp in the civil estimating field
 • Power Plant, Construction Business

7 ชั่วโมงที่แล้ว

THB90k - 120k /เดือน

Applied
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวช.ขึ้นไป ไฟฟ้ากำลัง
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • สามารถออกต่างจังหวัดได้(ไม่ประจำ)

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female age over 35 years
 • Bachelor's degree in Civil Engineering.
 • Experience in Civil Engineering with at least 3 ye

7 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน

Applied
 • Male / Female, age 25 years and older.
 • Bachelor's Degree in Civil Engineering, Electrical
 • Experience in assessing factory. Buildings

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Bachelor/Master’s Degree in Civil/Structural
 • At least 5 years’ experience in Civil works
 • Knowledge of using international code

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Manage Singaporean Company(Engineering matter)
 • Bachelor’s Degree majoring in architecture
 • Experienced 10 years more in Architectural

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Monitoring and control construction project
 • Experienced 10 years in mechanical and electrical
 • Good command English

7 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • วุฒิ วศบ.ไฟฟ้า-เครื่องกล, ปวส.(สายที่เกี่ยวข้อง)
 • ประสบการณ์ 5 ปี
 • ผ่านงานก่อสร้าง (งานระบบ) จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป (มีประสบการณ์มากกว่า 2 ปี
 • ชาย อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
 • มีใบขับขี่ / สามารถขับรถยนต์ได้

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3-5 year experience in Project Management
 • Bachelor’s Degree in Architect or Design
 • Excellent communication, presentation skills

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Environmental, Civil Engineering.
 • 3 years experience in Waste Water treatment System
 • 3 years experience in Sales or Marketing

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย 27 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม โยธา
 • สามารถเขียนแบบ-ถอดแบบได้

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 10 years of experience in Retail Sales functions
 • Experience in manufacturing environment
 • Experience in Marketing or Business Development

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Good command of AutoCAD.
 • Experienced in Design for architecture.
 • Plan and instruct the process for production line.

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
 • การศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมดูแลงานก่อสร้างให้เป็นตามแผน
 • เพศชาย วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
 • ผ่านการเกณฑ์ทหาร

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • เป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ มุ่งมั่นในการทำงาน
 • มีความอดทนและเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male with Thai nationality
 • Civil engineer must hold license.
 • Degree of Engineering in Electrical

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างและตกแต่งภายใน
 • มีทักษะในการเจรจาและประสานงานลูกค้า

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิงหรือชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีความรู้ในระบบ ISO 9001

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ปวช – ปวส (สาขาก่อสร้าง,สถาปัตยกรรม)
 • เพศชาย สัญชาติไทย
 • มีประสบการณ์ 0-5 ปี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาออกแบบตกแต่งภายใน
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • สามารถทำงาน SITE

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา, ก่อสร้าง
 • สามัญวิศวกร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงาน SITE

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา, ก่อสร้าง
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา, ก่อสร้าง
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงาน SITE

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาโยธา, ก่อสร้าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อ
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 3 – 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงาน SITE

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Technique

ROCA10 Co., Ltd.

สายไหม

 • ประสบการณ์(ปี) : 2
 • มีความรู้ในสายงานก่อสร้าง
 • อายุ(ปี) : 27 - 35

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานที่สมัครหรือใกล้เคียง 3ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • เพศชาย อายุ 30-40 ปี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส.- ปริญญาตรี สาขาโยธา, ก่อสร้าง, ไฟฟ้า
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
 • AFTER SALE SERVICER

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Up to 2-5 years experience in a related field
 • Formal education in Interior Design / Architecture
 • Good command of the English language

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้ในด้านงานก่อสร้าง , งานตกแต่งร้าน และระบบ
 • ประสานงานกับทีมสนับสนุนระบบการขาย (IT)
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male, age between 22-45 years old, Burmese or Thai
 • Bachelor’s degree or Diploma in Civil Engineerin
 • Good command English and Burmese

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ : ชาย
 • อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • 2.มีประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป
 • มีทักษะในการคำนวณที่อยู่ในระดับดี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์งาน Precast -Tunnel from
 • มีประสบการณ์ควบคุม และบริหารงานก่อสร้าง 6 ปี
 • ต้องมีประสบการณ์ควบคุมงานแนวราบอย่างน้อย 5 ปี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถออกแบบบ้านน็อคดาวน์/โกดังสำเร็จรูป
 • เขียนแบบ/คำนวนปริมาณของโครงการ
 • ควบคุมงานการติดตั้ง/ก่อสร้าง

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • University degree in Engineering / Business /Legal
 • Background in Contract Management, Quantity Survey
 • Manage Claims, VOs and EOTs

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Solution Architect

Fame Placement Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Experience in various Information Technologies
 • Bachelor’s degree in MIS, Computer Science
 • 5+yrs in experience in Architect or lead technical

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรีขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรม หรือครุศาสต์อุตสาหกรรม
 • มีประสบการณ์ในสายงานก่อสร้างตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Engineering or Architecture.
 • Proficient in MS Office and MS Project.
 • Positive attitude and strong works ethics.

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • BA. in Accounting
 • Good in English
 • work at sattahip

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี วศ.บ (โยธา
 • ประสบการณ์(ปี) 3 ขึ้นไป
 • อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี วศ.บ (โยธา)
 • ประสบการณ์ 4 ปี ขึ้นไป
 • อายุ 30 ปี ขึ้นไป

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Schedule, Construction Control
 • Auto CAD, Primavera P6
 • Oil and Gas, Pipeline project

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์การทำงานประเมินอย่างน้อย 2-3 ปี
 • ประเมินราคาเครื่องจักร

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย,หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งานธุรการโครงการอย่างน้อย 2 ปี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Master Degree with related field
 • 5-7 years experience is sales or marketing
 • Good command English and computer literacy

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี วศบ.
 • มีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • จัดการดูแลงานกับหน่วยงานก่อสร้างได้ดี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Draftman

Allied Metals (Thailand) Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • ชาย / หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • ปวส หรือปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการออกแบบ เขียนแบบ

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล