• เป็นคนพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น
 • มีใบขับขี่ สามารถขับขี่รถยนต์ได้
 • กระตือรือร้น พร้อมเรียนรู้ มีความอดทน

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai Nationality , Male/Female 35 -45 years old
 • Bachelor or Master’s degree in Architecture
 • 5 years working experience in Project

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี โยธาก่อสร้าง
 • ดูแลรับผิดชอบงานก่อสร้าง

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai Nationality / Male 28 -40 years old
 • degree in Engineering or Architecture related
 • 2 years experiences in Building Management

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • BS degree in construction management, architecture
 • Willing to work in Myanmar for 2 years contract
 • Expert knowledge of building products

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • BS degree in Engineering or related field.
 • Willing to work in Myanmar for 2 years contract
 • Proven working experience as a project Constructio

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD. ได้ดี
 • สามารถขับรถยนต์ได้

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai nationality , Male is preferable.
 • Bachelor’s Degree or higher is preferable.
 • 5 years experience in Substation or Plant

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai National only, Male 35 - 43 yrs
 • Have a professional license, min. 13 yrs Exp.Civil
 • Good command in English , Auto cad

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องกล, ไฟฟ้า ,โยธา
 • ประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • มีความขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบ รับผิดชอบต่องาน

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

INTERIOR DESIGNER

Instyle decoration Co.,Ltd

กรุงเทพมหานคร

 • Just graduated in interior design
 • Able to use program 3D ex.sketchup,3dsmax, autocad
 • 16 000 THB to 20 000 THB+commissions 5 days/week

11 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Microsoft project, Primavera,
 • Project Planning, Scheduling, Engineering
 • Fluent communication in English

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male, Bachelor Degree in Electrical Engineering
 • 3 years or more experience in construction
 • Have ability to do design, cost estimation

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in related field of expertise
 • 15+ year of monorail, railway or MRT experiences
 • strong background in PMSC for Railway/MRT Projects

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาโยธา หรือสถาปัตย์กรรม
 • สามารถเข้าใจเรื่องแบบโครงสร้าง
 • ยินดีเรียนรู้โปรแกรม ArchiCad

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์ด้านออกแบบอาคารสูง ไม่เกิน 8 ชั้น

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ปวส - ปริญญาตรี สาขา โยธา
 • มีประสบการณ์ด้าน QC
 • งานแผ่น Precast

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Overall project construction activities
 • Manage and monitor site activities
 • Project management and supervision skills.

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male age between 25-38 years old.
 • More than 3 years with experience
 • Bachelor's degree or higher in Civil Engineering

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Plant Factory design
 • CAD Operator Engineer
 • Design

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 25-35 ปี
 • อ่านแบบ furniture ได้
 • ขับรถยนต์เกียร์กระปุกได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male age between 35-42 years old
 • Bachelor's degree or higher in Civil Engineering
 • More than 5 years with experience

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Leading the performance of the Civil Engineer Team
 • Handling and monitoring all construction projects
 • Designing and developing the infrastructure

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Surveying (tunnel alignment, cross section
 • Drilling, charging and blasting for the tunnel
 • Ventilation of the tunnel and mucking

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Business Admin
 • 2 years with property legal background
 • Analytical Skills / Initiative thinking

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Overall handling of project timelines
 • Liaise with contractors and other related parties
 • Ensure all concerned stakeholders are update

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

AutoCAD Civil Designer

Poyry Energy Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Recognize professional education as Civil Engineer
 • Professional experience of minimum 5 years
 • Good command of English

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เข้าใจงานเกี่ยวกับคุณภาพดิน , คอนกรีต, เหล็กเส้น
 • เพศ - ชาย อายุ 25 - 40 ปี
 • ใช้โปรแกรม Microsoft Excel , AutoCad.

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่ทำไว้
 • ชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ขึ้นไป

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s or Master's degree in Environmental
 • At least 5 years of working experience
 • Monitoring preferably experience in Hydropower

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Civil Design Engineer

Poyry Energy Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor/Master’s Degree in Civil Engineering.
 • 0 - 3 years professional experience
 • Good command of English

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree in Architecture Design
 • 10-15 years of experience in Design
 • Good written and spoken English

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • งานติดตั้งโครางสร้างเหล็ก/งานโครงสร้าง
 • ความรู้ด้านงานเครื่องกล เช่น ลิฟต์ เครน และระบบยกข
 • ตรวจสอบแบบ ถอดแบบ

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ติดตั้งโครงสร้างเหล็ก ด้านเครื่องกล งานระบบไฟฟ้า
 • งานโครงสร้างเหล็ก
 • งานสถาปัตยกรรม

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุ 25-35 ปี เพศ ชาย
 • วุฒิ ปวช- ปวช
 • ประสบการณ์ 0-3ปี

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุ 25-30 ปี ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา
 • เพศ ชาย ประสบการณ์ 1-5 ปี
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Product design or Industrial
 • At least 2 years of experience in furniture etc.
 • Strong knowledge and skills in furniture designs

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 1-2 years working experience.
 • Able to read architectural and interior drawings
 • Have a good background knowledge on construction

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 2-year experience in design
 • Fluent English in listening, speaking and writing
 • Passionate and always eager to learn more

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Organize and manage a construction team
 • Managment of the shop construction
 • 5~10 years field experience

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Previous knowledge of (synthetic) rattan furniture
 • Degree in Industrial Arts, Graphics Design
 • 3 yrs experiences in the Outdoor Furniture design

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor of Engineering (Civil)
 • At least know how to prepare reports, schedules
 • At least know how to prepare reports

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Occupation Health and Safety
 • MEP site or building management
 • facility management.

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree in Civil & Structural Engineer
 • 5 years of site supervision working experiences
 • Flexible to work outside of Bangkok

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Work in leading engineering and design firm
 • Fluent in English and Thai (Written and spoken)
 • Challenging and exciting projects

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Leading engineering and design firm
 • Challenging and exciting projects
 • Based in Rayong, Thailand

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวช ปวส
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 5 ปี ขึ้นไป
 • ผ่านงานควบคุมงานก่อสร้างอาคารมาแล้ว

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 3-5 ปี
 • สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา โยธา
 • สามารถเขียนแบบใช้ Auto CAD ได้

23 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
 • ปวช ปวส
 • สาขา บัญชี บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 3 ปี

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล