• วุฒิ วศบ.ไฟฟ้า-เครื่องกล, ปวส.(สายที่เกี่ยวข้อง)
 • ประสบการณ์ 5 ปี
 • ผ่านงานก่อสร้าง (งานระบบ) จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in Interior Design or Architect
 • Experience in 3D Studio Max or similar software.
 • solid background in hospitality 3D design

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Maintaining the high standard of BM
 • Overseeing the BM day to day management
 • Good Knowledge of English preferred

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bonus, Housing Allw, Medical, Language Allw,
 • Construction and Designing of Electrical System
 • Experience in construction business

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bonus, Housing Allw, Medical, Language Allw,
 • Construction and Designing of Electrical System
 • Experience in construction business

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Age 25-40 years, male or female
 • Degree in Civil Engineer, or Architecture
 • Experience in project-based sales

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Environmental, Civil Engineering.
 • 3 years experience in Waste Water treatment System
 • 3 years experience in Sales or Marketing

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience working for commercial business
 • Preferred Minimum Bachelor of Arts (BA)
 • Experienced or Certified project manager (PMIA)

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรม
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD, Sketch up
 • มีความรับผิดชอบ และ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Great Career Prospects and Advancement
 • Positive and Friendly Working Environment/Team
 • Training and Guidance Provided

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bonus 3-4 mnths, PVD Fund, Medical Sup, Lang Allow
 • Factory Supported System and Service Company
 • At least 1 years exp. in sales or any related

27-Aug-16

 

Applied
 • ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวกับ Real Estate.
 • มีประสบการณ์ประเมินอสังหาริมทรัพย์ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

27-Aug-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา วศ.โยธา
 • ประสบการทำงาน 2 ปีขึ้นไป
 • ควบคุมงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามแบบ และ หลักวิศวกรรม

27-Aug-16

 

Applied
 • จบ ปวส.ขึ้นไปสาขาก่อสร้างหรือสถาปัตยกรรม
 • สามารถประมาณการราคาก่อสร้างได้
 • ปฏิบัติงานที่โครงการ อรสิริน 11

27-Aug-16

 

Applied
 • Knowledge in Construction field
 • Experience in Chinese interpreter more than 1 year
 • Can work in Shift working condition

27-Aug-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในงานเขียนแบบ
 • ผ่านการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

26-Aug-16

 

Applied
 • ปริญญาตรีสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในงานเขียนแบบ
 • ผ่านการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

26-Aug-16

 

Applied
 • Degree in Mechanical Engineering
 • Competence on MS Office, MS Project etc.
 • Good command in spoken and written English

26-Aug-16

 

Applied
 • วุฒิปวส./ปริญญาตรี สาขาโยธา ,ก่อสร้างา
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่สูง

26-Aug-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • B.A. in Architecture or Civil Engineer
 • 7 years exp in Architect & Construction Management
 • Good command spoken and written English

26-Aug-16

 

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรม
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 2-5 ปี
 • ป.ตรี ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา

26-Aug-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแผน
 • มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์

26-Aug-16

 

Applied
 • Degree or higher in Civil Engineering, Structural.
 • Experiences in Project Management.
 • Good Planning & Good Management skills.

26-Aug-16

 

Applied
 • Able to learn Japanese culture and business
 • Opportunity to enhance your management skills
 • Increase sales and growing every year

26-Aug-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Construction Engineering
 • Japanese Construction Site
 • Project Sales

26-Aug-16

 

Applied
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม
 • มีใบประกอบวิชาชีพ สถาปัตยกรรม

26-Aug-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ทำงาน 1 - 5 ปี
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.)

26-Aug-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ทำงาน 1 - 5 ปี
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.)

26-Aug-16

 

Applied
 • ป.ตรี/โท - สถาปัตยกรรมศาสตร์ / ออกแบบภายใน
 • มีประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป
 • มีผลสอบ TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป

26-Aug-16

 

Applied
 • Male with Thai nationality
 • Civil engineer must hold license.
 • Degree of Engineering in Electrical

26-Aug-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมการ Setup store
 • จัดทำแผน Set up & Renovate Store
 • ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

26-Aug-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Computer Engineering
 • Strong understanding of network protocols
 • VCDX, MCSE, RHCE or RHCA is plus

26-Aug-16

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Civil Engineer .
 • 1 years work experience in Construct highway.
 • Good command in English.

26-Aug-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบ
 • วุฒิการศึกษา ม.3 - ม.6 หรือ ปวช.
 • ประสบการณ์ 0- 1 ปีขึ้นไป ด้านงานศิลป์ งานสีไฟเบอร์

26-Aug-16

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 25- 35 ปี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • -

26-Aug-16

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 25 - 35 ปี
 • มีประสบการณ์ในสายงาน 2 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี

26-Aug-16

 

Applied
 • Effective communication skills including English.
 • Experience within ISO 9001: 2015 Manufacturing.
 • Take ownership of the existing quality department.

26-Aug-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Architect for industrial department
 • Experience managing industrial/commercial project
 • Knowledge of architectural practice

26-Aug-16

 

Applied
 • เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่น้อยกว่า 25 ปี
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม
 • อ่านคำภาษาอังกฤษ ได้

26-Aug-16

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 30 ปี ขึ้น
 • จบ. ปวส - ปริญญาตรี ด้าน ก่อสร้าง /โยธา
 • มีประสบการณ์ตามตำแหน่งงานอย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป

26-Aug-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วิเคราะห์โครงสร้างและออกแบบพื้น Post-tension
 • วศบ. สาขาโยธา
 • อายุไม่เกิน 35 ปี

26-Aug-16

 

Applied

โฟร์แมน

C-Post Co., Ltd.

เมืองนนทบุรี

 • เพศชาย
 • ควบคุมงานกับผู้รับเหมา
 • ปวช.-ปวส. สาขาก่อสร้าง สถาปัตย์ สำรวจ

26-Aug-16

 

Applied
 • เขียนแบบ post-tension
 • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง
 • ใช้โปรแกรม Autocad ได้

26-Aug-16

 

Applied

Office Engineer

C-Post Co., Ltd.

เมืองนนทบุรี

 • วุฒิการศึกษา วศบ.โยธา
 • ประสานงาน payment ผู้รับเหมา
 • รวบรวมข้อมูล cost control

26-Aug-16

 

Applied
 • Selling products to resorts&hotels construction
 • selling renewable products or hot water heat pump
 • Own vehicle/Able to travel upcountry

26-Aug-16

 

Applied
 • Marketing
 • Branding
 • Marketing management

26-Aug-16

 

Applied

Foreman

Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Foreman
 • ประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป
 • ความสามารถพิเศษ ความรู้ด้านงานเข็มเจาะ

26-Aug-16

 

Applied
 • Degree in civil engineering, mechanical engineer.
 • 3 years’ experience in Sales of technical products
 • Good command of spoken and written English.

26-Aug-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in civil engineering, mechanical engineer.
 • 3 years’ experience in Sales of technical products
 • Good command of spoken and written English.

26-Aug-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบปริญญาตรีด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • ชายหญิงอายุ 35 ปีมีประสบการณ์ออกแบบรวมถึงงานโยธา
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ด้าน BIM หน่วยงานจะสอนให้

26-Aug-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล