• Minimum of 2 years of working experience
 • Bachelor / Master Degree in Marketing or related
 • High Fluency of English Language

45 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย- หญิง อายุ 25- 38 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ /นิเทศศาสตร์
 • ประสบการณ์ในการเป็นA.E/Marketing ไม่น้อยกว่า 1 ปี

45 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • 5+ years Exp in eCommerce and Digital Marketing
 • Understanding of consumer online behavior, trends
 • Excellent in Thai and English business communicate

45 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Knowledge of marketing principles
 • Good command of English communication
 • New graduate is welcome

45 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai nationality, age between 30-35
 • Bachelor or Master degree in Marketing
 • Experience in Marketing strategy, marketing

45 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • HTML5, CSS3, PHP, ASP, Javascript, Jquery
 • Create program that supports responsive website
 • Social media program

45 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้ดี
 • มีประสบการณ์ด้าน SEO
 • เขียน/แปลข้อมูลเกี่ยวกับทัวร์

45 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาGraphic, Multimedia หรือสาขาอื่น ๆ
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบ Graphic รายการ
 • สามารถใช้งาน โปรแกรม Adobe After Affect

45 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา นิเทศศิลป์, Multimedia
 • ประสบการณ์ในการ Creative งาน AD และสื่อสิ่งพิมพ์
 • สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator

46 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • experiences in digital marketing communication
 • Bachelor’s degree or higher in Marketing
 • Fluent English in spoken and written

46 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์, คณะวิทยาการจัดการ
 • สามารถปฎิบัติงานเป็นกะได้
 • มีความสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

46 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
 • Proficiency in design programs
 • Passion in design and creative ideas

46 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Male or Female Age 25-35 years
 • Bachelor Degree in Liberal Arts, Marketing, Advert
 • Basic HTML and WordPress and Google analytics know

46 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Marketing, Advertisement, Agency, Oil and Gas
 • Middle Management, Director level, Country, Media
 • Advertising, Client service, Key account, ATL, BTL

46 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • BA in management, marketing or related field
 • 5-10 years of working experience in production
 • Good business acumen, strategic and analytical

46 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • UX/UI
 • Senior designer
 • graphic designer

46 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Male or Female, age between 22-30 years.
 • Bachelors Degree in accounting.
 • Good Command of English and Computer skills.

46 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • กราฟิก
 • ปรับไฟลงาน
 • ปรับสีให้ตรงกับลูกค้่าต้องการ

46 นาทีที่แล้ว

THB13k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรี หรือปริญญาโท นิเทศศาสตร์ การตลาด
 • วางแผน ควบคุม และดูแลContent และdesign
 • บริหารจัดการสื่อ multimedia และ Online

46 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้าน Corporate Strategic
 • ปริญญาตรี/โท ด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
 • ทักษะการสื่อสาร การประสานงาน การนำเสนอ

46 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีความคิดสร้างสรรค์ในการเขียนบทความ
 • จบทางสายครูจะดีมาก

46 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถเขียนได้ทุกวิชาในการสอบเข้าราชการ
 • สามารถถ่ายทอดความรู้ออกมาเป็นตัวอักษรได้ดี
 • ทำงานได้รวดเร็ว

46 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ตรวจสอบและแก้ไขการใช้ภาษา
 • เรียบเรียงต้นฉบับให้เข้าใจง่าย

46 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ส่งเสริมการขาย ประสานงาน นำเสนอสินค้า
 • Agency สื่อโฆษณา บังเทิง
 • Sale & Marketing การตลาด

46 นาทีที่แล้ว

THB25k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 2-5 yrs experience in digital marketing field
 • Advance skill level of Social media
 • Ability to work well under pressure

46 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เงินเดือนต่อรองได้ตามคุณสมบัติ ประสบการณ์
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดีมาก
 • มีประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ปี

46 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 3
 • รับและตรวจสอบต้นฉบับจากบรรณาธิการ

46 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • 2 years of experiences focusing
 • Marketing strategies and analyzes
 • Expert on Marketing

46 นาทีที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Total print and design management in JP company
 • Specializing in Graphic Design and Data processing
 • Walking distance to BTS Ekamai, can work globally

46 นาทีที่แล้ว

THB30k - 35k /เดือน

Applied
 • Native Mandarin Chinese Speaker
 • Previous Experience with Online Marketing
 • Flexible Work Hours Based from Home

46 นาทีที่แล้ว

THB25k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor degree in any field
 • Fresh graduate are welcome
 • Good in English written and communication

46 นาทีที่แล้ว

 

Applied

Director of PR

Minor Hotel Group

กรุงเทพมหานคร

 • See job description.
 • See job description.
 • See job description.

46 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • สร้างสรรค์และพัฒนา content ตามโจทย์ที่หลากหลายได้
 • วางแผนการผลิต และผลิต content ในรูปแบบต่างๆ
 • ทำงานเป็นทีมได้ดี

46 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Self-motivated and keen to learn.
 • Good analytical skills are important.
 • English language skills are preferable.

46 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Liaise between the national teams of the five
 • A minimum of a bachelor’s degree with five years
 • Skilled in production of communication materials

46 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจแก้ไขงานแปลเทียบต้นฉบับภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น จีน
 • พิสูจน์อักษร แปลหนังสือภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น จีน
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง

46 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Graphic Design, Illustrator, Photoshop
 • Individual development, challenging tasks
 • Young, multicultural & ambitious team

46 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Master Degree in Fine Arts
 • Minimum 1 year experience in graphic design
 • Strong command of 3D Studio Max software

47 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • budget, planning, forecasting, controlling
 • minimum 5 - 10 years of experience
 • Overview & control the Advertising

47 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • MUST speak excellent English and Thai
 • MUST be well presented and friendly
 • MUST have the can do attitude

47 นาทีที่แล้ว

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

AVP, Product Brand Management

dtac

กรุงเทพมหานคร

 • 2 – 5 years of experience in advertising agency
 • 3 years of experience in brand management
 • Excellent understanding of the full marketing

47 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Digital Advertising Agency
 • Work and Fun with MCFIVA
 • Benefits are provided

47 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Manage and optimize clients campaigns
 • Plan and implement paid search campaign & FB ads.
 • Create SEM strategies to reach campaign targets

47 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • งานทางด้าน กราฟิค ตัด ต่อ แต่ง ภาพ
 • งานทางด้านกราฟฟิคถ่ายรูปสินค้า แต่งรูปสินค้า
 • ปวส.- ป.ตรี หรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง

47 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ถ่ายรูป
 • ถ่ายวีดีโอ
 • ตัดต่อ ภาพสำหรับโปรโมทสินค้า ตาม Job งาน

47 นาทีที่แล้ว

 

Applied

General Manager - AgriTrade

Fame Placement Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Good experience on MS Office
 • 7-10 years of experience in Multi Company
 • Develop and direct policies and strategic planning

47 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับบรีฟเพื่อกระจายงานต่อกับทีมภายในบริษัท
 • กำกับดูแลทีมให้ผลิตผลงานที่สร้างสรรค์ผลงาน
 • ติดตามกระบวนการทำงาน ควบคุมให้เสร็จตามเวลา

47 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับบรีฟเพื่อกระจายงานต่อกับทีมภายในบริษัท
 • กำกับดูแลทีมให้ผลิตผลงานที่สร้างสรรค์ผลงาน
 • ติดตามกระบวนการทำงาน ควบคุมให้เสร็จตามเวลา

47 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสานงานกับนักเขียนภายใน เพื่อออกบทความบนเว็บ
 • ดูแลcontent เกี่ยวกับเรื่องการออมเงิน การลงทุน ฯลฯ
 • ใช้เครื่องมือการทำตลาดออนไลน์ต่างๆได้

47 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 0 - 5 years working experience
 • knowledge of Photoshop
 • retouching, colour correction

47 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล