• การศึกษาม.6, ปวช, ปวส.
 • สามารถใช้งานเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท
 • สามารถทำงานหลังพิมพ์ เช่น เคลือบ

21 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • คิดหัวข้อ จุดเด่นของผลิตภัณฑ์และบริการ
 • เขียนข่าว Content ตามคอนเซ็ปต์ ลงเว็บไซต์
 • วุฒิการศึกษา : ศิลปะศาสตร์ / วารสารศาสตร์

21 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ออกแบบสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ทุกชนิด
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 2
 • เชี่ยวชาญในโปรแกรม Adobe AI / PhotoShop

21 นาทีที่แล้ว

 

Applied

Editor

Dermalink Co., Ltd.

ดินแดง

 • ตัดต่องาน โปรดักทุกตัวของบริษัท
 • ถ่ายวิดิโอด้วย ตัดต่อวีดีโอ
 • เคสต่างๆ กับงานออกบูธ

21 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • รับบรีฟเพื่อกระจายงานต่อกับทีมภายในบริษัท
 • กำกับดูแลทีมให้ผลิตผลงานที่สร้างสรรค์ผลงาน
 • ติดตามกระบวนการทำงาน ควบคุมให้เสร็จตามเวลา

21 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Lead the proposal development process for Event
 • Qualify new opportunities through strategic
 • Act as destination resource, as appropriate

21 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Communication Arts
 • 2-3 years experiences in Account Executive
 • Good personality and presentation skills

21 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Mobile Content
 • Content Provider
 • Telco Relation

21 นาทีที่แล้ว

THB25k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ประสานงานกับฝ่ายงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท
 • พัฒนาแผนกลยุทธ์ทางด้านการตลาดเพื่อรักษาฐานลูกค้า
 • สนับสนุนงานการตลาด ทำ presentation ต่างๆ

21 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Wedding
 • Event
 • Planner

22 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขานิเทศศาสตร์ การตลาด
 • ประสบการณ์ด้าน Event อย่างน้อย 1-2 ปี
 • ติดต่อประสานงานดูแล Project Event ที่ได้รับมอบหมาย

22 นาทีที่แล้ว

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Build new campaigns, monitor and optimize existing
 • Plan/implement/analyze/optimize digital marketing
 • Good knowledge of Digital Marketing Principals

22 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Marketing, Art or related
 • Create main concept for marketing communication
 • Highly Creative / Always have a fresh idea

22 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Plan & execute the marketing campaign for customer
 • Service minded person with a good communication
 • Monthly bonus and sales incentive

22 นาทีที่แล้ว

 

Applied

Graphic Design

Kananan Co., Ltd.

คลองเตย

 • เพศหญิง / ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • จบปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถในการถ่ายภาพและตกแต่งภาพ

22 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย-หญิง จบปริญญาตรี-โท ทางด้านนิเทศศาสตร์ โฆษณา
 • มีความคิดสร้างสรรค์สูง มีแนวคิดแปลกใหม่ที่โดดเด่น
 • มีทักษะในการสื่อสารและถ่ายทอดเป็นเยี่ยม

22 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Manage of Online Shopping Front-page
 • Enabling to analyse business requirement
 • Manage some part of order, payment

22 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย-หญิง ปริญญาตรี-โท สาขานิเทศศิลป์
 • ประสบการณ์ทางด้านการออกแบบโฆษณา Eventสื่อสิ่งพิมพ์
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้

22 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Audio engineering
 • Ability to work in shifts and over-time
 • Knowledge of audio engineering,IT system,Protools

22 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจแก้ไขงานแปลเทียบต้นฉบับภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น จีน
 • พิสูจน์อักษร แปลหนังสือภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น จีน
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง

22 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Creative/Art Director: Digital & Social Marketing
 • High level of interpersonal skills: excellent comm
 • Adequate content writing skills in English or Thai

22 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in Online Media Planning, Digital Media
 • Knowledge in IMC and SEO
 • Perform initiative and creative idea for campaign

22 นาทีที่แล้ว

 

Applied

Web Master

Body Shape Corporation Group Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • ดูแลการออกแบบ/จัดทำเว็บไซต์ของบริษัท
 • ดูแลการสั่งสินค้าของลูกค้า ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท
 • สามารถ ออกแบบ/สร้าง/ดูแล เว็บไซต์ ได้

23 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • การศึกษาระดับปวส-ปริญญาตรี สาขาช่างไฟฟ้า วิศวกรรม
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • ทำอาหารไทย จีน ฝรั่ง ญี่ปุ่น อย่างน้อย 3-5 ปี

23 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย-หญิง อายุ 25-35 ปี
 • ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์, ภาพยนตร์, โฆษณา
 • มีความรู้พื้นฐานด้านการตลาด / ธุรกิจภาพยนตร์

23 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Conceptและสร้างสรรค์งานเพื่อตอบโจทย์กิจกรรมการตลาด
 • เพศชาย / หญิง อายุ 30 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี - ปริญญาโท

23 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in Branding & Internal Communication
 • Brand Development & Management
 • TOEIC 550

23 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ทำงานร่วมกับ Creative
 • Mockup , Key visual หรือ Storyboard
 • มีความคิดสร้างสรรค์

23 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ติดต่อ/ประสานงานกับลูกค้า
 • กำกับดูแลทีมให้ผลิตผลงานตอบโจทย์ลูกค้า
 • ติดตามกระบวนการทำงาน / ควบคุมงานให้ตรงตามเวลา

23 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • นำเสนอไอเดียตอบโจทย์ลูกค้า
 • บรีฟ Supplier ต่างๆ ตลอดจนควบคุมคุณภาพงาน
 • ผลิต หาข้อมูล เเละเรียบเรียง Content

23 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • รับบรีฟเพื่อกระจายงานต่อกับทีมภายในบริษัท
 • กำกับดูแลทีมให้ผลิตผลงานที่สร้างสรรค์ผลงาน
 • ติดตามกระบวนการทำงาน ควบคุมให้เสร็จตามเวลา

23 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสานงานกับนักเขียนภายใน เพื่อออกบทความบนเว็บ
 • ดูแลcontent เกี่ยวกับเรื่องการออมเงิน การลงทุน ฯลฯ
 • ใช้เครื่องมือการทำตลาดออนไลน์ต่างๆได้

23 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ติดต่อ/ประสานงานกับร่วมลูกค้าเเบรด์ชั่นนำ
 • สร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 • ติดตามกระบวนการทำงาน / ควบคุมงานให้ตรงตามเวลา

23 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ประสานงานกับทีม Production เพื่อสร้างรายการ
 • ควบคุมคุณภาพทีมผลิตรายการให้มีประสิทธิภาพ
 • รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับสปอนเซอร์รายการ

23 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • 1 year experience in Marketing or Advertising
 • Bachelor in Business Administration or Marketing
 • Good knowledge of SEM (Search Engine Marketing)

23 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • 12 years of working experience
 • Executing creativity strategies and plans
 • Acquiring advanced advertising production cases

23 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 year experience in digital marketing & CRM
 • Digital content, communication&engagement skills
 • Have ability to connect to business partner

23 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • programming และ coding เว็บไซต์
 • ASP.NET, C++, C#, PHP, HTML, Java, JavaScripts
 • TOEIC อย่างน้อย 550

23 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)
 • จัดทำ Subtitle (บทบรรยาย) ภาษาต่างๆ
 • มีความละเอียดรอบคอบ สามารถฟังภาษาอังกฤษ

23 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Excellent at strategic planning, target setting
 • Degree or higher in Economics, Business Management
 • Thai nationality only

23 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 • เขียนบทความภาษาอังกฤษให้กับเว็บไซต์
 • นำเสนอความคิดเห็น ปรับปรุงเนื้อหาบนเว็บไซต์

23 นาทีที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • 4 years Exp. in UX/UI Developer for Web&Mobile App
 • HTML, CSS and JAVA, new Technologies and Trend
 • Good command in English; Speaking & Writing

23 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแล และบริหารเว็บไซต์ของบริษัท
 • ควบคุมระบบและปรับปรุงระบบเว็บไซต์ของบริษัท
 • วิเคราะห์ การพัฒนาเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพ

23 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • คิดกลยุทธ์ แคมเปญทางการตลาด วางแผนการตลาด
 • วิเคราะห์ประสิทธิผลทางการตลาด
 • มีความรู้ด้าน Internet Marketing เช่น การทำ SEO

23 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Create conversations with Customers
 • Native English speaker
 • Experience Writer

23 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Search Engine Marketing
 • Search Engine Optimization
 • PHP, UX, IA, SEM, Content Strategy, Social media

24 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ออกแบบด้าน Production Design ฉากการออกแบบ
 • มีประสบการณ์ด้าน Production Design 2- 3 ปี
 • ออกแบบฉาก ถอดแบบทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ ได้

24 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Responsible for overall QC of work & deal with HQ
 • Strong leadership & English communication skills
 • Advanced skillset of Photoshop and retouching

24 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20-35 ปี
 • วุฒิ ม3.ขึ้นไป
 • รายได้ดี

24 นาทีที่แล้ว

THB10k - 13k /เดือน

Applied
 • JP Company, Travel Agency, BTS area, 20K - 40K
 • Tour Coordinator, Fresh Welcome, Japanese Speaking
 • Good Japanese (N3 - N1) & English

24 นาทีที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล