• สัญชาติไทย ป.ตรี ทุกสาขาวิชา
 • ประสบการณ์ตรงด้านการบริหารโครงการ, หมู่บ้าน, อาคาร
 • บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี

40 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Strong in construction project management
 • Plan & prepare project execution strategy
 • Implement business plan for property development

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษาปริญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธาหรืออื่นๆ
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป เพศชาย มีใบกว.
 • มีประสบการณ์ธุรกิจก่อสร้าง/อาคารสูงอย่างน้อย 2 ปี

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการด้านการควบคุมและบริหารโครงการ 10 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์สายงานก่อสร้างและสายงานเกี่ยวข้อง
 • ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5 years experience in Real Estate sales
 • Honest, Efficient, Reliable, Pro-Active.
 • Good command of written and spoken English

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • การรับโทรศัพท์ และโอนสายให้หน่วยงาน
 • จัดลำดับงานนำส่งเอกสารเข้า-ออก จากหน่วยงาน
 • จัดระบบและบริหารตารางการให้บริการห้องประชุม

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับเรื่องและให้คำปรึกษากับลูกบ้านเพื่อดำเนินการ
 • วิเคราะห์และประเมินงานซ่อม
 • จัดทำแผนงานและจัดระบบการดำเนินการเข้าซ่อมแซม

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
 • ดูแลทีมงาน ติดตามและปิดการขาย
 • จัดทำสรุปรายงานและเอกสารการขาย

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี- โทวิศวกรรม/ สถาปัตยกรรม
 • มีประสบการณ์บริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ 5 - 10 ปี
 • ตรวจสอบการดำเนินงาน พัฒนาการก่อสร้าง

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • more over 2 years of experience in quality functio
 • Experience as ISO9001 (can do - creating Work Proc
 • - English skill in intermediate.

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 18-30 ปี
 • ปวส. - ป.ตรี ทุกสาขาวิชา
 • สามารถขับรถมอเตอร์ไซต์ได้

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • นิติศาสตร์
 • กฎหมาย
 • นิติกรรมสัญญา

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เคยบริหารงาน ตำหน่ง ผู้จัดการ อย่างน้อย 1 ปี
 • ถ้าเคยบริหารงานโรงแรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Manages overall operations of the building
 • Office Building Management
 • Building manager

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการอาคารชุด/หมู่บ้าน

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารอาคาร หรือโรงแรม
 • ปวส. หรือปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถพูด เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดพิมพ์เอกสาร จัดเตรียมแบบฟอร์มเอกสารการทำงาน
 • ประสบการณ์ด้านงานธุรการ และการจัดระบบเอกสาร
 • มีประสบการณ์ธุรการ ประจำอาคาร หรือหมู่บ้าน

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ การจัดการอาคารที่รับผิดชอบ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารอาคาร

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Execute sales strategy to achieve goals
 • (5) years’ experience in sales
 • Selling and Marketing skills in residential

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Set up ระบบงานของทีม CRM บริหารจัดการ
 • สร้างความพิเศษและผูกพันธ์กับสมาชิก
 • วางแผนและพัฒนา collecting point scheme

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • กำกับดูแล และอำนวยการดำเนินการของฝ่ายผู้เช่า
 • วางแผนและกำกับดูแลการประสานงาน
 • กำหนดแผนงานเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Handling elements of the inbound ,Outbound
 • Degree or higher in BA or any related fields
 • Good communication in English

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 22 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ MS Office

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5 ปีขึ้นไปในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายโอนกรรมสิทธิ์
 • วิเคราะห์และประเมินความสามารถในการซื้อของลูกค้า
 • ดูแลบริหารทีมให้สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ตามเป้าหมาย

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female age 25 years old up Bachelor’s
 • 2-3 years’ experience in building operation
 • Good personality, service –minded

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • degree or higher in Business Administration
 • Good understanding of profit & loss statements
 • Strong analytical skills

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 24-30 ปี สัญชาติไทย
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Building Management
 • Good in English
 • income 35k

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Chinese Speaking
 • 6 working days
 • service mind

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Real estate field
 • Marketing Strategy
 • Marketing Communication

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวช.ขึ้นไป สาขาการตลาด
 • ต้อนรับ ดูแล บริการ นำเสนอและให้คำปรึกษาลูกค้า
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวช ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • เพศหญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับเอกสารด้านอสังหาริมทรัพย์

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย มีประสบการณ์ซื้อขายปล่อยเช่าอสังหาริมทรัพย์
 • วิเคราะห์ธุรกิจ ซื้อ/ปล่อยเช่าที่ดิน ขับรถยนต์ได้
 • มีความรู้กฎหมายอสังหาริมทรัพย์ ทักษะการเจรจาต่อรอง

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความรู้เรื่อง HTML,CMS, PHP (WordPress)
 • ทำเว็บไซต์ในรูปแบบ XML และ Google Webmaster Tools
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รักษาความปลอดภัย
 • อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย
 • บริหารบริษัทผู้รับจ้างบริการ

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประเมินที่ดิน
 • ประเมินอสังหาริมทรัพย์
 • เจรจาต่อรอง

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ จบ ป.ตรี ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • สามารถสื่อสารภาษาไทย อังกฤษ และ จีน (3 ภาษา)
 • สามารถเดินทางไปทำงานต่างประเทศได้

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวช.ขึ้นไป สาขาการตลาด
 • ต้อนรับ ดูแล บริการ นำเสนอและให้คำปรึกษาลูกค้า
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in building management
 • Experience in hotel front office
 • Experience in Service Apartment

19-Jan-17

 

Applied
 • Property /Real Estate Condominium Sales Executive
 • Fixed Salary+Commission, development opportunities
 • Making successful deals with customers

19-Jan-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30- 40 ปี
 • วุฒิการศึกษาป.ตรี/ป.โท
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 • อายุ 21 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษา ระดับ ปวช. ขึ้นไป

19-Jan-17

THB13k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เสนอขายคอนโด และรายละเอียดโครงการ ปิดการขาย
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป บุคลิคดี มีใจรักงานบริการ
 • มีประสบการณ์การขายอสังหาริมทรัพย์มาก่อน

19-Jan-17

 

Applied
 • Exciting challenge, within growing business
 • Great opportunity for career advancement
 • Dynamic, fun, international environment

19-Jan-17

THB25k - 35k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
 • 10 years of work experience
 • Developing creative marketing programs
 • Overseeing all operations, including maintenance

19-Jan-17

 

Applied
 • Degree in Business Administration, Finance.
 • 3 years of experience in investment analysis.
 • Have good command of English.

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Develop and Manage projects
 • Develop feasibility study and business plans
 • Prepare project development organization, timeline

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Leadership
 • Management
 • Proactive

19-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล