• เน้นความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
 • ร่วมทีมศักยภาพสูง
 • เติบโตก้าวหน้าไปพร้อมกับองค์กร

31 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 30-45 ปี
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีทักษะการเป็นผู้นำ

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Maintain Waste water standard for plating
 • Process, control and miantain plating process
 • Control and maintain all plant requirement

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Biotechnology, Chemical, Microbiology
 • 2 years working in pharmaceutical field or lab
 • communicate and understand English

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Operate analytical research equipment
 • Correct usage of laboratory facilities, equipment
 • Encourage effectiveness and efficiency in usage

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงฆ่าเชื้อผลไม้กระป๋อง(Cooker)
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาช่างกลโลหะ ช่างอุตสาหกรรม
 • ประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male. Age of between 23 -35 years
 • Bachelor Degree or equivalent
 • 1-5 years in Food inspection

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • degree in field of Agriculture, Food Sciences
 • 5 year experiences in food inspection
 • Food science / marketing knowledge

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or female, age 38 - 45 years old
 • Bachelor's degree or higher in Chemistry
 • Minimum of 7 years product development

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจสอบคุณภาพร้านตามมาตราฐานที่กำหนด
 • เจ้าหน้าที่แผนกประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพ
 • เทคโนโลยีอาหาร วิทยาศาสตร์

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ด้าน Food Safty, GMP
 • ประกันและควบคุมคุณภาพ ร้านอาหารศูนย์อาหาร
 • จบการศึกษาเทคโนลียีอาหาร วิทยาศาสตร์

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ เคมี-สิ่งทอ
 • มีประสบการณ์ในงานด้านเคมี-สิ่งทอ 5 ปีขึ้นไป

12 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 30k /เดือน

Applied
 • Bachelor's degree in Fermentation technology
 • Male /Female age 22-35 year old
 • Able to work under pressure

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

VALUE INNOVATION SUPERVISOR (PACKAGING)

PRTR Recruitment & Outsourcing

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Degree or higher in Science-Polymer, Packaging
 • Have background in packaging will be an advantage
 • Good command of English communication

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรสิ่งแวดล้อม
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดทำรายงาน EIA อย่างน้อย 1 ปี

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Assisting development managers on developing new a
 • Developing new raw materials for using
 • Developing new product formulations

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree in Packaging, Polymer or related
 • Experience > 3 years in Research and development
 • Good writing and speaking English

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สัตวแพทย์
 • สัตวศาสตร์
 • อาหารสัตว์

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้ในระบบคุณภาพ BRC,IFS
 • วางแผนการประกันคุณภาพสินค้าทั้งกระบวนการ
 • ตรวจสอบสุขลักษณะส่วนบุคคล

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในสายงาน 5 ปีขึ้นไป
 • มีความคิดสร้างสรรค์และมีความคิดเชิงวิเคราะห์

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Handle Project/New Product Development
 • Degree in Pharmacy, Exp. in Nutrition/Pharma
 • Project Management Field.

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา พอลิเมอร์
 • Packaging for cosmetics & food
 • มีความรู้พื้นฐานด้าน ISO , GMP

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Quality Integral Manager

--

ชลบุรี

 • Quality Manager
 • QA
 • QC

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก เขียนแบบ 2 มิติและ 3 มิติ
 • ใช้โปรแกรม NX/ AutoCad
 • เพศชาย อายุ 25-40 ปี

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Responsible for QC/QA & ensuring food product
 • Control finished product standard
 • Responsible for planning, controlling, monitoring

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความรู้ด้านการวิจัยพัฒนาบรรณจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์
 • มีความรู้ด้าน Marketing จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิจัย/พัฒนาผลิตภัณฑ์

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai, Male , Age 26-33 years old.
 • Bachelor’s degree in Chemical Engineering
 • Good chemical knowledge

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai national, Male or Female.
 • Bachelor's Degree in Business, Food Science.
 • 1-2 years experienced in sale is preferred.

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Safety Health & Environmental Dapartment Manager

Inteqc Feed Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Male or Female 25-35 years old
 • Degree in Safety Health & Environmental
 • safety health license is required

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วางแผนและควบคุมกระบวนการตรวจรับวัตถุดิบ
 • วางแผนและควบคุมกระบวนการตรวจปล่อยสินค้าสำเร็จรูป
 • ควบคุมการตรวจปล่อยรายงานผลในงานตรวจสอบคุณภาพ

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในการทำงาน
 • มีประการณ์ 1-2 ปี
 • ขับรถยนต์ได้

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาตร์อาหาร วิศวกรรมอาหาร
 • คิดค้นสูตรอาหารตามความต้องการของลูกค้า
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Opportunity of enhance learning
 • Oversea Training opportunity
 • Positive working environement

23 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน

Applied
 • Degree in Food Science, Food Technology, Food Engi
 • Years of experience in related position from food
 • Knowledge in Food Safety Management System.

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย , หญิง
 • อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาสิงแวดล้อมหรือสาขาทีเกี่ยวข้อง

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree of Science in Chemistry, Food Technology
 • (5) years’ experience in Quality Control
 • Must be able to establish goals for QA operations

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • degree or higher in Medical Field / Biology
 • 2 years’ experience with Medical business
 • Have background training in medical product

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรทุกสาขา
 • สามารถเขียน Auto CAD
 • ทนแรงกดดันได้ดี

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • technical sales for bakery ingredient ie. yeast
 • degree in food science
 • communicable in English

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Safety Assistant Manager
 • Safety Assistant Manager
 • Safety Assistant Manager

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Sales
 • Service Engineer
 • Chemicals

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good attitude and communication.
 • 0 - 3 years experiences with chemicals background.
 • Work 5 day/week (Mon - Fri) at Silom office.

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Develop and improvement product
 • Bachelor’s degree in science (Chemistry)
 • Technical support to customer

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบวุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป
 • อายุระหว่าง 25-35 ปี
 • มีประสบการณ์งานขาย อย่างน้อย 3 ปี

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Develop and maintain food products
 • Initiate prototyping of products
 • Ensure legal and regulatory compliance

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จป.วิชาชีพ ในงานติดตั้งงานระบบภายในอาคาร
 • มีคุณวุฒิในระดับ จป.วิชาชีพ
 • เพศชาย

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Regulatory affairs job
 • Thailand FDA
 • Food manufacturing experience

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai Nationality
 • Good command in English
 • Bachelor's or Master's in Engineering

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • degree or above, majored in Engineering
 • Knowledgeable of local EHS laws & regulations
 • 8+ years EHS working experience

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล