• เป็นเพศหญิง
 • จบปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีอาหาร
 • สามารถทำงาน จ.-ส. ได้

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Production Supervisor

Kikkoken Ltd., Part.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • ควบคุมการผลิตให้ได้ตามแผนการผลิต
 • จบการศึกษา วิทยาศาสตร์การอาหารหรือใกล้เคียง
 • ทำงานล่วงเวลาได้ (OT)

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาสัตวบาล,สัตวศาสตร์,สัตวแพทย์
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5-10 ปี ด้านการขายและบริหารงาน
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษที่ใช้งานได้

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • เพศชาย – หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor or Master degree holder
 • 0 – 3 years’ experience
 • Minimum GPA: 2.70

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Male, Female 34-40 years old
 • 5-7 years of working experience in QA & QC or QMS
 • Knowledge of ISO/TS 16949, ISO 9001 will be a plus

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • R&D job
 • Full Time
 • Recent Graduate will be considered

4 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Responsible to feed formulation creating
 • At least 1 yr exp in feed formulations
 • Able to communicate in English (TOEIC 550)

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree in IE , Food Eng
 • Experience working in FOOD manufacturing
 • PLANNING experience , production planning

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีรถยนต์ส่วนบุคคล
 • มีประสบการณ์ด้านงานขายในอุตสาหกรรมอาหาร
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา Food Engineer, Food Science ME

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Minimum 3 year Safety field experience
 • Knowledge of ISO9001/TS 16949 and ISO 14001
 • Health and Safety Degree

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Thermal Process Service Engineer

RLC Recruitment Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Food Processing, Food Sciences, Service Engineer
 • Thermal Process, Food Technology
 • Food Canned

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Leading Product Quality and Processes for Vaccines
 • 5 Years' experience in Quality Assurance in Pharma
 • Professional English, Dynamic and Proactive

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in Chemical scien or related field
 • Experience in chemical lab or production or R&D
 • Must be able to communicate in English

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Minimum 1yr proven track
 • Provide technical product advice on all products
 • Develop and maintain effective relationships

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • degree in Science, Chemistry or related
 • 3-5 years of experience in regulatory affairs
 • Analytical, attention to detail, problem-solving

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 22-30 ปี
 • ปริญญาตรี-โท สาขาวิทยาศาสตร์เคมี/ปิโตรเลียม อื่นๆ
 • อ่าน/เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี,มีประสบกาณ์ด้านการขาย

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • พนักงานงานสินค้าสำหรับห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
 • ประการณ์ทำงาน 0-2 ปี/เรียนรู้สิ่งใหม่/ทำงานเป็นทีม
 • เงินเดือน+ค่าใช้จ่าย+Commission+Incentive+Bonus

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์เคมี, เคมีอุตสาหกรรม
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีความรู้ในการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์สารเคมี

13 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor’s Degree in science (Chemistry)
 • Male or Female Age 28-35 years
 • Responsibility: Quality control and safety officer

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหา
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป(อุตสาหกรรมอาหารพิจารณาพิเศษ)
 • มีทักษะผู้นำและมีความละเอียดรอบคอบ

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • PU , polyurethanes , Polymer Science , formulation
 • TS&D , Rigid foams , PU Spray , Service
 • technical , report , commercial , Material Science

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโทวิทยาศาสตร์
 • สาขาชีวเคมี, ชีววิทยา, เทคโนโลยีชีวภาพ
 • เข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้าน Genomics

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโทวิทยาศาสตร์
 • สาขาวัสดุศาสตร์, โพลิเมอร์
 • เข้าใจเกี่ยวกับ Thermal analysis, Rheology

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 years in product license registration
 • Enzyme, Prebiotic, Probiotic, Nutraceutical
 • Nutrition/Health supplement, Food additives, Nutra

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • -มีความรู้ในด้านการใช้สารอินทรีย์ป้องกันกำจัดศัตร
 • -สามารถเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ได้
 • -ควบคุมการผลิตสินค้าป้องกันกำจัดศัตรูพืช

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาเอก หรือปริญญาโทวิทยาศาสตร์บัณฑิต
 • มียานพาหนะส่วนตัวจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • พร้อมเดินทางไปฝึกอบรมต่างประเทศได้

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมคุณภาพของกระบวนการผลิต
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • มีความรู้เกี่ยวกับ GMP, HACCP, ISO, Halal

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ทางด้านวิจัยและพัฒนา
 • มีความรู้เกี่ยวกับ GMP, ISO, Halal

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิต
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1-3 ปีในโรงงานผลิตอาหาร
 • จบปริญญาตรีวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือ วิศวกรรมอาหาร

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • min 5 years of experience
 • Manager Level
 • Engineering, Science, Food Industrial

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

R&D Officer

GeTeCe Co., Ltd.

ปทุมวัน

 • Thai nationality / Male or Female
 • Bachelor of Science in Cosmetics or Chemistry
 • 2 years experience in consumer products

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Mechanical Engineering.
 • Knowledge in Auto CAD/SAP/BOMs.
 • Positive "can do" attitude.

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree in health science, nursing
 • 2 years of experience in a research and clinical
 • Level IV English and Level IV Thai

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Female, age 25 years up
 • 5 years experiences
 • QC , ISO/IEC17025

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree / Master in medical lab technology
 • 1 to 3 years working experiences
 • Product knowledge in histopathology

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3 years in electronic circuits,Lab/Technology
 • software language C, C++,ARM-Controller, Keil MDK
 • development of circuit/PCB design with PROTEL

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Raise the profile of the Outdoor Classroom
 • Develop clear curriculum links with visits
 • Prepare and maintain the learning spaces

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Engineering or Science in Electrical / Electronics
 • 3 years in the R&D Lab Testing
 • Good analytical and problem solving

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in Marketing
 • 0-3 years experience in R&D
 • Fresh graduate are welcome

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • นักเคมี
 • Chemist
 • หางานนักเคมี

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 years experiences in technical services
 • Experience in product stewardship
 • Experience in polymers, plastics or chemicals

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Safety,Occupational Health,Waste vendor management
 • 7-10 years in Safety or related field
 • Good command in english

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • chemist, laboratory
 • coating, paint, protective
 • Good Command in English

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา Food Science
 • มีประสบการณ์ระดับบริหารในโรงงานผลิตอาหาร
 • มีความเป็นผู้นำ ไหวพริบดี ละเอียดรอบคอบ

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • R&D Deployment and technical experiences
 • Strong leader team
 • Excellence in Science & Technology

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง 25-32 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี วทบ.ทุกสาขา / จบ สถิติจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experienced in Technical/ R&D/or QC in Chemicals
 • Good Leadership skills
 • Strong in problem solving

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Working Experience at 2-5 Years
 • Plans and delivers results
 • Delights the customer

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or female, aged not over 40 years old
 • Degree in Food Science, Marketing, Business Admin
 • 5 years of experience in food retail market sales

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล