• วางแผนยุทธศาสตร์สถาบันฝึกอบรม
 • งานพัฒนาหลักสูตร
 • บริหารโครงการ

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • งานเอกสารทะเบียนราชการ
 • งานประสานงาน
 • วิเคราะห์ข้อมูล

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Strong Project Management and Leadership
 • Good People and Communication skills
 • Native Thai Language and Strong English abilities

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree in any field
 • Data Entry, encoding donation form to Database
 • Assisting administrative work

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master Degree in International Development
 • 5 years relevant professional experience
 • Past experience in project management

23-Jun-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • To conduct evaluation of the project’s implement
 • Proven research background and familiarity in SRGB
 • Change of knowledge, attitude and practice

22-Jun-17

 

Applied
 • Laws
 • Bachelor of Laws
 • drafting on any contracts.

22-Jun-17

 

Applied
 • Investigation Management
 • 7 Years Working Experience
 • Banking Industry is a plus

22-Jun-17

 

Applied
 • เพศหญิง/ชายอายุ22 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • สนใจงานด้านวิชาการและพัฒนาการศึกษา

21-Jun-17

 

Applied
 • To facilitate Human Resources Management
 • Five years’ experience in HR field
 • Academic degree in relevant area

21-Jun-17

 

Applied
 • Lead the implementation of the project’s activitie
 • Bachelor degree in Business Administration
 • Strives to ensure that all programmes are achieved

21-Jun-17

 

Applied
 • Assist Program Manager manage & facilitate project
 • Follow up with two partners and report on project
 • Bachelor degree in Social Science, Public Health

21-Jun-17

 

Applied
 • วางแผนริเริ่มกิจกรรมการระดมทุนใหม่ๆ
 • พัฒนาและดูแลระบบฐานข้อมูลฐานข้อมูลลูกค้า
 • จัดทำงบประมาณ

21-Jun-17

 

Applied
 • วิเคราะห์กลยุทธ์
 • งานงบประมาณ
 • งานติดตามและประเมินผลของกลยุทธ์

21-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดำเนินการทำธุรกรรมภาครัฐ และเอกชน
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • *วันเสาร์ทำงานครึ่งวัน เวลา 08.30-12.00 น.

21-Jun-17

 

Applied
 • ชุมชนสัมพันธ์
 • สหกรณ์
 • องค์กรระหว่างประเทศ

21-Jun-17

 

Applied
 • มีความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
 • มีความรอบรู้และเข้าใจภารกิจของ กอช.
 • ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

20-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Transnational Organized Crime
 • External Relations and Policy Coordinator
 • United Nations standards and norms

20-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Women Empowerment
 • policy advocacy , Policy Coordination
 • gender-sensitive criminal justice

20-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • policy advocacy , Senior Policy and Research
 • child sensitive approaches , Child Protection
 • External Relations and Policy Coordination

20-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย การศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป ทุกสาขา
 • ภาษาอังกฤษดี สามารถ พูด ฟัง อ่าน เขียน สื่อสารได้
 • มีประสบการณ์ 1-3 ปี

20-Jun-17

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรีด้านสังคมศาสตร์
 • มีประสบการณ์ 3 ปี
 • องค์กรการกุศล/ไม่แสวงผลกำไรจะได้พิจารณาเป็นพิเศษ

20-Jun-17

 

Applied
 • University degree in hydrology, hydraulic
 • 7 years of experience in hydrological modelling
 • Improve Flood Early Warning System

20-Jun-17

 

Applied
 • Strong administration & procurement practices
 • Experience in meeting planning and travel logistic
 • Fluent written and oral communication skills

20-Jun-17

 

Applied
 • Public affairs
 • Government
 • Assistant Manager

20-Jun-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้องขึ้นไป
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • สนใจงานด้านนิเวศน์วิทยา สิ่งแวดล้อมและเกษตรชุมชน

20-Jun-17

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
 • เพศหญิง บุคลิกภาพดี อายุไม่เกิน 40 ปี
 • สามารถขับรถยนต์ และขับขี่มอเตอร์ไซด์ได้

20-Jun-17

 

Applied
 • มีความสามารถจัดทำ BOQ , ถอดแบบ
 • เพศชาย อายุ 30 - 45 ปี
 • ป.ตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรโยธา

20-Jun-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 27 - 38 ปี
 • ป.ตรี สาขาการจัดการ
 • การเจรจาต่อรอง หรือประสานงาน

20-Jun-17

 

Applied
 • Fundraising
 • Market development
 • NGO

12-Jun-17

 

Applied
 • Engineering experience
 • Cost control experience
 • MS Project, Primavera P6 and SAP

09-Jun-17

 

Applied
 • project manager, youth participation,
 • youth engagement. Social accountability
 • people first frame work

02-Jun-17

 

Applied
 • Programmme quality, programme design,
 • international development
 • theories of change and performance measurement

30-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล