ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-4 จาก 4 ตำแหน่งงาน
  NISSAN MOTOR (THAILAND) CO., LTD.'s banner
  NISSAN MOTOR (THAILAND) CO., LTD.'s logo
  สาทร
  • Manage all Administrative operations of EGA team
  • Arrange event & activity to GOVT, EXT-organization
  • Monitoring news update from government movement
  Community Children Foundation (CCF)'s banner
  Community Children Foundation (CCF)'s logo
  เชียงใหม่
  • ปริญญาตรีสาขาสังคมศาสตร์ พัฒนาชุมชน
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านการพัฒนาชุมชน
  • มีทักษะความสามารถในการจัดอบรม การจัดเวทีชาวบ้าน
  Community Children Foundation (CCF)'s banner
  Community Children Foundation (CCF)'s logo
  อุดรธานี
  • ดูแลและรับผิดชอบการจัดทำเอกสารด้านการเงิน
  • วางแผนและดูแลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ
  • ปริญญาตรีสาขา บัญชี การเงิน บริหาร