• ไม่จำกัดเพศ อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีด้านเครื่องมือแพทย์, ชีวะอุปกรณ์การแพทย์
 • สามารถออกปฏิบัติงานนอกสถานที่

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s or higher Degree in any field
 • Desire to provide excellent service to our custome
 • Build and manage relationship with key clients

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Private Channel
 • Sales Management
 • Self pay

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Monitor, coaching, provide advice and support team
 • Ensure that claims reimbursement is performed
 • Supervise team members in order for them to work

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelors degree or higher in Medical Technology
 • Minimum 5 years of experience in sales
 • Experience as a sales in managing complex

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Graduated with Bachelor degree in Pharmacy
 • Fresh graduate are welcome
 • Ability to utilize resources and raw materials

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Leading Product Quality and Processes for Vaccines
 • 5 Years' experience in Quality Assurance in Pharma
 • Professional English, Dynamic and Proactive

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Nursing
 • Familiar with MS Office applications
 • Proficient in written & spoken English

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • พนักงานงานสินค้าสำหรับห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
 • ประการณ์ทำงาน 0-2 ปี/เรียนรู้สิ่งใหม่/ทำงานเป็นทีม
 • เงินเดือน+ค่าใช้จ่าย+Commission+Incentive+Bonus

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Bachelor’s Degree, Psychology is preferable
 • Minimum 2-year work experience in service
 • Pleasant personality

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีทัศนคติที่ดี ชอบงานท้าทาย
 • มีประสบการณ์งานขาย บริหารทีมขาย สอนงาน
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีทัศนคติที่ดี ชอบงานท้าทาย
 • มีประสบการณ์งานขาย บริหารทีมขาย สอนงาน
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาสัตว์แพทย์ศาสตร์(สัตว์ใหญ่)
 • มีนิสัยรักสัตว์และรักที่จะประกอบอาชีพนี้
 • สามารถปฏิบัติงานที่ เขาสก จ.สุราษฎร์ธานี ได้

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาเทคนิคการแพทย์
 • มีความรับผิดชอบสูง ขยัน รักความก้าวหน้า
 • มียานพาหนะส่วนตัวจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาเอก หรือปริญญาโทวิทยาศาสตร์บัณฑิต
 • มียานพาหนะส่วนตัวจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • พร้อมเดินทางไปฝึกอบรมต่างประเทศได้

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาเทคนิคการแพทย์
 • มีความรับผิดชอบสูง ขยัน รักความก้าวหน้า
 • มียานพาหนะส่วนตัวจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree in health science, nursing
 • 2 years of experience in a research and clinical
 • Level IV English and Level IV Thai

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Min. 7 years in Healthcare, Medical sales
 • Fluent English
 • Apply to: inthiraporn.k@manpower.th.com

21 ชั่วโมงที่แล้ว

THB90k - 160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor degree in Pharmaceutical
 • 5 yrs experience Commercial/Sales Pharmaceutical
 • Highly self-motivated, Strong presentation skills

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor of Science in Pharmacy
 • 1-3 years experiences
 • QC experience is advantage

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • จบปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีหัวใจ
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง
 • จบปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 • มีใบประกอบวิชาชีพ

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 • มีใบประกอบวิชาชีพ
 • -

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง
 • ไม่จำกัดอายุ
 • จบปริญญาตรี สาขารังสีเทคนิค

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง
 • จบปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 • ประสบการณ์ในโรงพยาบาลอย่างน้อย 1 ปี

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง
 • จบวุฒิผู้ช่วยพยาบาล
 • มีประสบการณ์ในโรงพยาบาลอย่างน้อย 1 ปี

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง
 • จบปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์
 • มีใบประกอบวิชาชีพ

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Medical Science, Nursing
 • Experience in medical or healthcare businesses
 • Able to mobile or relocate to work in up-country

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • เพศชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีบุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีบุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีบุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีบุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีบุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีบุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีบุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีบุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Asst. Quality Director

Infus Medical (Thailand) Co.,Ltd.

เมืองสมุทรปราการ

 • Degree in Sciences , Pharmacy and Engineering
 • Good understanding of ISO 13485
 • Experiences in Medical devices industry

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree level in Pharmaceutical Science
 • 5+ years of experience in a Regulatory Affairs
 • Good relationships with local government

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Tender Executive

Sandoz

วัฒนา

 • Min 2 yrs in pharmaceutical Sales, Marketing
 • Self-motivated, result & customer oriented
 • Good command of English & Computer literate

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Tender Manager

Sandoz

วัฒนา

 • Min 5 yrs in pharmaceutical Sales, Marketing
 • Self-motivated, result & customer oriented
 • Good command of English & Computer literate

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree graduate in Pharmacy or Science.
 • Experience as Medical Representative, Sale.
 • Have own car and driving license.

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Veterinary or Animal Science
 • 4+ years sale experience in East/ North East area
 • Have presentation skill

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รายได้ตามยอดร้าน 25,000 - 100,000
 • ประสบการณ์ 3 ปี
 • ถ้ามีวุฒิพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

21 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 55k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
 • เพศชาย หรือ หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Pharmacy Program
 • Work Under Pressure
 • validation

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in Nursing
 • 1-3 years experience in hospital
 • Provide nursing services/treatments to staff.

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5-10Years Working Experience in Regulatory Affairs
 • exp across the Drug, Discovery, Development
 • Pharmacy Degree + A Higher Degree or MBA Degree

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Perform immunofluorescence assay serology
 • Perform ELISA techniques for rickettsial diseases
 • Record lab results into database

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree graduate in Pharmacy or Science.
 • Experience as Medical Representative, Sale.
 • Have own car and driving license.

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล