• ชาย/หญิง อายุ 35-45 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาบัญชี, การเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านการเงินและบัญชี

44 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • high compensation packages
 • career growth
 • leading international automotive company

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • SME Monitoring
 • At least 7 years in credit analysis/approval
 • Banking Experiene is reuired

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • SINGLE LICENSE
 • เงินฝาก กองทุน และประกัน
 • จบใหม่

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Consumer Insight Analysis
 • Market Research
 • Retail Banking Segment

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Strong knowledge in Thailand Financial Reporting
 • knowledge of fixed assets management
 • Running fixed asset depreciation

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Treasury
 • Accounting
 • Finance

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

CFO

FINNOMENA

บางรัก

 • Finance & Accounting
 • Business Planning
 • Fund Raising

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting Field
 • experience in overall accounting
 • Preparing financial reports, cash flow plans

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Develop models, Leverage big data, innovative
 • predictive modeling, Model Risk Management
 • Statistical / Modeling program, project management

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Head of Finance

RHB Bank Berhad

ปทุมวัน

 • Master Degree in Accounting.
 • Prepare profit and loss statement/financial report
 • Ensure all accounting transactions by all departme

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Finance, Accounting, Business Administra
 • Excellent personality and can do attitude
 • Male must be exempt from military service

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

SVP - Head of Compliance

RSM Recruitment (Thailand) Limited

กรุงเทพมหานคร

 • 10 years Compliance experience
 • Life Insurance experience
 • Thai National with good English

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master’s Degree in Finance, Accounting
 • Experience in credit analyst will be appreciated
 • Good personality and can do attitude

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master’s in Finance, Accounting, Financial
 • 5 years of working experience in credit process
 • Fluent in both written and spoken in English

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • credit risk
 • compliance
 • data analysis

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • numeric analytic
 • system thinking
 • communication skill

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Market Risk Officer

Bangkok Bank

กรุงเทพมหานคร

 • Degree or higher in Finance, Accounting
 • Experience in treasury operation such
 • Computer literacy especially in Database

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master’s Degree in Business, Finance
 • High energetic and good team player
 • Able to build up relationship with clients

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Finance, Economics
 • Excellent personality, self-motivated
 • Well organized, team-work oriented

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master’s Degree in Finance, Accounting
 • Excellent personality and can do attitude
 • Male must be exempt from military service

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการเงิน-การธนาคาร , เศรษฐศาสตร์
 • อายุไม่เกิน40 ปี / ประสบการณ์ทำงานด้านการเงิน 5 ปี
 • เคยติดต่อประสานงานกับสถาบันการเงิน

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Business Management, Administration
 • Experience as an Executive Secretary
 • Good command of Business English

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Finance, Banking ,Accounting , General Manager
 • Knowledge in branch banking or basic cheque skill
 • Knowledge in basic computer skill and MS skil

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย – หญิง อายุ 38 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขา การบัญชี การเงิน บัญชี
 • ประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการระบบบัญชีการเงิน

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีและการวิเคราะห์สินเชื่อ

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • มีความรู้ด้านบัญชีและการวิเคราะห์สินเชื่อ

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree or above graduates in finance
 • Knowledgeable in programming skills.
 • Good command of written and spoken English

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelors or Master’s Degree in Accounting
 • 5 years experience in accounting
 • 2-3 years at a managerial level

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good English Communication Skill
 • 5 years of experience with Banking
 • Background from Banking and Financial Service

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 2 years in Actuarial modelling for LIFE insurance
 • 3 SAO Certification preferred
 • Excellent level of English Competency

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in Computer Science
 • Strong analytical and problem solving skills.
 • Analyzing financial strategy and trading platform

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Accounting Officer
 • Age between 24-30 years old.
 • At least 1-2 years experiences in Accounting.

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Compliance
 • Law Banking
 • BOT

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Internal Audit, Audit, Risk Management, Compliance
 • 5-10 years of working experience in Internal Audit
 • Good command of English

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Gather business requirements
 • Software design,software specifications documents
 • Knowledge: Object-oriented design concept and UML

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Capital Market Product Manager
 • Financial Market products
 • Financial or Treasury products

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Qualified to degree in Accounting / Finance
 • 8+ years of working experience
 • Candidates with Big 4 audit experience

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3-5 years of investment experience
 • Screen potential business target from financial
 • Support investment team in term sheet negotiation

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 23 - 27 years old
 • Degree in Finance, Economics
 • Support fund raising activities, Bank relationship

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Accounting or Finance
 • Minimum 3 years of working experience
 • Good command of English

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Salesforce Consultant

Accenture Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • CRM - Salesforce, Sales Cloud
 • Marketing Cloud and Service Cloud Platform
 • Salesforce consultant & project management

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Knowledge in TRD is required
 • At least 4 years in credit analysis/approval
 • Banking Experience is prefered

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Financial Officer in Electricity generating
 • 1-2 years of related experience is preferable
 • TOEIC score must be over 600

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • SME Monitoring
 • More than4years in Credit analysis
 • Banking Experience is required

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • SME Monitoring
 • At least 7 years in credit analysis/approval
 • Banking Experiene is reuired

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Solution and market based on Mobile Technology
 • Work with innovation idea
 • Enrich the lives of people through innovative

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • SME Call Center
 • 2 years working experience
 • Banking background is a plus

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล