Thai Rotary Engineering Public Company Limited

Mechanic Design Engineer

Thai Rotary Engineering Public Company Limited
ช่วงเงินเดือนตรงกับที่ค้นหา เงินเดือนสามารถต่อรองได้ เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น
ลงประกาศเมื่อ 20 Oct 2020

Mechanic Design Engineer

Thai Rotary Engineering Public Company Limited

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • Mechanic Design Engineer
 • Mechanic Design
 • Design Engineer

รายละเอียดงาน

Qualifications:

 • ชาย/หญิง , อายุ 32 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีสาขาเครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปี ทางด้านงานออกแบบงานด้าน Pressure Vessels, Heat Exchangers, Static Equipment และ Rotating Machine ในโครงการกลุ่มปิโตรเคมี, โรงกลั่นน้ำมัน และก๊าซ หรืออุตสาหกรรมพลังงาน(Designing Spheres (Horton Sphere / Spherical Tanks) per ASME Sec VIII Div1/2, PD5500 and Design of Presure vessels and Heat Exchangers, Hands on Experience on COMPRESS/PV.)
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารได้ดี
 • ความรู้ด้านวิศวกรรมในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering)
 • ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายและมาตรฐานสากลด้านการ ออกแบบและวิศวกรรมในสาขาที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี เช่น ASME VIII, TEMA, NFPA เป็นต้น
 • ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์สำนักงาน รวมทั้งทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการออกแบบ / คำนวณที่จำเป็น
 • ทักษะการเขียนแบบเบื้องต้นโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น AUTO CAD
 • ทักษะการปะรมาณการวัสดุ (Material Take Off-MTO)

Responsibilities:

 • รับผิดชอบงานออกแบบและควบคุมการออกแบบ, รวมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบ Pressure Vessels, Heat Exchangers,  กำหนดและประเมินผลสเปคของ Static Equipment และ Rotating Machine รวมทั้งออกแบบอุปกรณ์ที่จำเป็นในงานถัง (Tank Accessories) เพื่อให้ได้คุณภาพตามความต้องการของลูกค้า โดยคำนึงถึงระยะเวลาส่งมอบ หลักวิชาด้านวิศวกรรมและมาตรฐานที่กำหนด รวมถึงต้นทุนการผลิต
 • ออกแบบหรือควบคุม/ให้คำปรึกษาการออกแบบผลิตภัณฑ์และระบบในส่วนงาน Pressure Vessels, Heat Exchangers, กำหนดและประเมินผลสเปคของ Static Equipment และ Rotating Machine รวมทั้งออกแบบอุปกรณ์ที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับถัง (Tank Accessories)  ตามความต้องการของลูกค้า
 • ฝึกอบรมให้ Junior/Mechanical design engineer และช่วยทำคู่มือการออกแบบที่จำเป็น
 • ตรวจสอบแบบผลิตภัณฑ์และระบบ
 • จัดเตรียมประมาณการวัสดุ ( Material Take Off – MTO ) ที่ได้จากงานออกแบบผลิตภัณฑ์และระบบ
 • รวบรวมและจัดทำรายงานชั่วโมงการทำงานกับผลงานการออกแบบ
 • ให้ข้อมูลเพื่อวางแผนแม่บท (Master Plan) งานด้านวิศวกรรมของแต่ละโครงการ และวางแผนการปฏิบัติงานและการกำหนดอัตรากำลังคน
 • ควบคุมชั่วโมงการทำงานของการออกแบบ
 • จัดทำเอกสารให้สอดคล้องกับระบบ ISO 9001และ TIS/OHSAS 18001
 • มีส่วนร่วมในการดำเนินการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • หน้าที่ความรับผิดชอบและอำนาจสั่งการในการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • หน้าที่ความรับผิดชอบและอำนาจสั่งการในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001

Contact

แผนกทรัพยากรบุคคล
บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
168 หมู่ 5 Tambon Samnak Thon Ban Chang Rayong 21130
Tel :038-923-500 ต่อ 1015 , Fax : 038-923-549
Website :  www.rotaryeng.co.th

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ระดับเจ้าหน้าที่
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
ไม่ระบุ
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา, งานประจำ
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัท

ดำเนินธุรกิจ ออกแบบ ก่อสร้าง คลังบรรจุภัณฑ์และน้ำมัน และติดตั้งอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและน้ำมัน

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน, บริการรถรับส่งพนักงาน, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, ค่าทำงานล่วงเวลา, เงินโบนัสตามผลงาน
ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)