Think Algo Co., Ltd.

Junior Programmer (ฺBack-end)/โปรแกรมเมอร์ (ปฏิบัติงานที่บ้านทุกวัน!!)

Think Algo Co., Ltd.
ช่วงเงินเดือนตรงกับที่ค้นหา เงินเดือนสามารถต่อรองได้ เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น
ลงประกาศเมื่อ 16 Oct 2020

Junior Programmer (ฺBack-end)/โปรแกรมเมอร์ (ปฏิบัติงานที่บ้านทุกวัน!!)

Think Algo Co., Ltd.

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • ชำนาญ Python หรือ Golang
 • ประสบการณ์ทำงานการเขียนโปรแกรมอย่างน้อย 2-4 ปี
 • ใช้งานภาษาอังกฤษได้ดี

รายละเอียดงาน

หน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบ

 • รับผิดชอบออกแบบและพัฒนาโครงการในส่วน Back-end ตามที่ได้รับมอบหมาย ภายในเวลาที่กำหนด
 • ประสานงานกับทีมและลูกค้า ทำงานร่วมกันเพื่อให้โครงการสำเร็จลุล่วง
 • รับมือกับความกดดัน และแก้ไขสถานการณ์ได้ ในกรณีที่เกิดเหตุผิดปกติขึ้นกับระบบ
 • เข้าร่วมประชุมกับทีมหรือลูกค้าเพื่อรับฟังความคิดเห็นและปัญหา

คุณสมบัติ
 • มีประสบการณ์ทำงานการเขียนโปรแกรมอย่างน้อย 2-4 ปี
 • มีความสามารถในการเขียนโปรแกรมได้หลากหลายภาษา เพื่อให้เหมาะกับงาน เช่น C#, Python, Go เป็นต้น
 • มีความเข้าใจในระบบฐานข้อมูล ทั้ง Relational Database และ NoSQL
 • มีความเข้าใจในระบบเครือข่าย (Networking)
 • มีเข้าใจออกแบบโครงสร้างโปรแกรม (Application engineering) และส่วนเชื่อมต่อ (API) ที่ดี มีหลักการออกแบบ เพื่อการส่งต่อและดูแลรักษาในระยะยาวได้
 • มีความรับผิดชอบสูงมาก (ต้องบริหารจัดการตัวเองทั้งเวลาและผลงาน)
 • ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ระดับเจ้าหน้าที่
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
2 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา, นักศึกษาฝึกงาน, งานประจำ

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม, ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน, มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น, ค่าตอบแทนพิเศษ, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, เงินโบนัสตามผลงาน, ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง, ทำงานที่บ้าน
ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)