SIAM M.C. CO., LTD.

Accounting Supervisor/หัวหน้าแผนกบัญชี

SIAM M.C. CO., LTD.
THB 30,000 - THB 45,000 /เดือน (สามารถต่อรองได้)
ลงประกาศเมื่อ 20 Oct 2020

Accounting Supervisor/หัวหน้าแผนกบัญชี

SIAM M.C. CO., LTD.

ไฮไลท์เด่นของงาน

  • พัฒนาการทำงานบนระบบปฏิบัติการ SAP B1
  • พัฒนาประสิทธิภาพผู้ใต้บังคับบัญชา
  • บริหารงานบัญชีพร้อมเสนอแนะแนวทางการบริหารงบบริษัท

รายละเอียดงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ตรวจสอบค่าใช้จ่ายภายในบริษัท บันทึกบัญชีในระบบ
2. ตรวจสอบ ภาษีหัก ณ ที่ จ่าย ภงด 1 , 3 ,53 ให้ตรงกับ บัญชีแยกประเภท เพื่อยื่นกรมสรรพากร
3. ยื่น แบบ ภงด 1 ,3,53 ในระบบออนไลน์ของกรมสรรพากร และติดตามใบเสร็จแบบที่ชำระผ่านระบบ
4. เคลียร์เงินสดย่อย บันทึกในระบบ ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสาร รวมถึงการตั้งเบิกชดเชยเงินสดย่อย 
5. บันทึก วัสดุสิ้นเปลืองโรงงาน ตามที่เบิกใช้ บรรจุภัณฑ์
6. ตรวจสอบความถูกต้องของ บัญชี สินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้ และค่าใช้จ่าย ตามงบทดลอง
7. ปรับปรุงรายการบัญชี ที่เกิดจากข้อพลาด หรือปรับปรุงบัญชี เพื่อความถูกต้อง และนำข้อมูลไปใช้ในการปิดงบการเงิน
8. อบรมให้ความรู้ผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีประสิทธิภาพและศักยภาพในงานบัญชีมากยิ่งขึ้น
9. พัฒนาการทำงานบนระบบปฏิบัติการ SAP B1


คุณสมบัติ

1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 18 ปีขึ้นไป
2. มีประสบการณ์ในธุรกิจประเภทโรงงานผลิตอาหาร
3. มีความรู้ทักษะในการคำนวนต้นทุน
4. ผ่านประสบการณ์ขึ้นระบบ หรือพัฒนาการทำงานระบบปฏิบัติการ SAP B1

สวัสดิการ

โบนัสประจำปี
ปรับเงินเดือนประจำปี
เบี้ยขยันรายเดือน (300-1,000 บาท)

เบี้ยขยันรายปี (2,000-4,000บาท)
เงินสนับสนุนค่าเทอมบุตร
เงินรับขวัญคลอดบุตร
ลาพักร้อน 6-12 วัน(ตามเงื่อนไขอายุงาน)

เวลาทำงาน 07.50 - 16.50 น.
ออฟฟิศ หยุดเสาร์เว้นเสาร์

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
หัวหน้างาน
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
5 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานประจำ

ข้อมูลบริษัท

บริษัท สยาม เอ็ม ซี จำกัด เปิดดำเนินการมาเป็นเวลากว่า 18 ปี ผลิตสินค้าผลไม้อบแห้ง ผลิตขนมปังกรอบและผลิตภัณฑ์ขนมอบอื่นๆ ส่งขายต่างประเทศ เช่น อเมริกา จีน นอร์เวย์ ฮ่องกง สิงค์โปร์ ไต้หวัน ฯ และ สนามบินสุวรรณภูมิ ดอนเมือง ภูเก็ต Kingpower บริษัทกำลังขยายงานเพิ่ม ต้องการรับสมัครบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถมาร่วมงาน

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)