• วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถใช้งานโปรแกรม AS 400 ได้
 • สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้ดี

8 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านงาน และระบบ นายทะเบียนหลักทรัพย์
 • มีความรู้ด้านระบบงาน Portal ของ TSD

10 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านการซื้อ ขาย หน่วยลงทุนประมาณ 2 ปีขึน
 • มีความรู้ด้านการคำนวณค่าธรรมเนียมของหน่วยลงทุน

18 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
 • ปสก.สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคคล

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • degree or higher in Nutrition, Dietetics
 • 3-5 years experience in Nutrition Specialist
 • Excellence interpersonal and communication skills

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านสินเชื่อ SME
 • ติดตาม แก้ไขปรับโครงสร้างหนี้
 • เร่งรัด พัฒนา ปรับปรุงโครงสร้างหนี้

28-Jul-15

 

Applied
 • Minimum 5 years exp. with 2-3 years in management
 • Must experiences from Garment or related
 • Able to relocate to Maesot

27-Jul-15

 

Applied
 • Computer Science/Computer Engineering
 • Monitor & troubleshoot Hardware/Software/Network
 • Multinational research and working environment

27-Jul-15

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Area Sales Manager

JAC International

ภาคเหนือ

 • Area Sales Manager
 • Territory Sales Manager
 • Experienced in Sales Agriculture products

24-Jul-15

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • BS or MS in Plant Pathology, Plant Breeding
 • 2 years experience on breeding or plant pathology
 • Excellent interpersonal and networking skills

23-Jul-15

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์,วิทยาศาสตร์การแพทย์
 • มียานพาหนะ มีใบขับขี่
 • สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้

23-Jul-15

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female, age over than 25 years old
 • Minimum 3 years of experience in accounting,
 • administrative tasks, IT purchasing

20-Jul-15

 

Applied
 • เพศชาย สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • สามารถคำนวนสูตรการผลิตได้
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

20-Jul-15

 

Applied
 • เพศหญิง
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • ถ้าสามารถสื่อสารภาษาจีนได้ด้วย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

20-Jul-15

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 – 35 ปี
 • จบพยาบาล 4 ปี
 • มีใบประกอบโรคศิลป์

20-Jul-15

 

Applied
 • รักงานขาย รักงานบริการ
 • wealth management
 • การวางแผนการลงทุน

06-Jul-15

 

Applied