มุมมอง:

 • Preview
 • Column
 • Summary
  • บริหาร ควบคุมดูแลการจัดทำงบประมาณ
  • ควบคุมดูแลการจัดซื้องานโครงการ
  • พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารงานจัดซื้อ

  30-Aug-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • Introducing tourists to the unique attraction
  • Make the information interesting
  • Skill to cope well will the people

  29-Aug-14

   

  Applied

  QA/QC Manager (API Oil/Gas)

  Fircroft (Thailand) Limited

  ภาคใต้

  QA/QC Manager (API Oil/Gas)

  • QA/QC and oil and gas
  • API standard , ASTM,AWS
  • Quality System

  29-Aug-14

   

  Applied
  • Bachelor’s Degree in any fields related
  • Minimum 3-5 years experience in similar position
  • Positive thinking and be good correspondence

  29-Aug-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
  • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์/วิศวกรรม เคมี
  • ประสบการณ์ทำงานด้านงานขาย อย่างน้อย 1 ปี

  29-Aug-14

   

  Applied

  Marketing Executive

  LAC Shipment Service Co.Ltd

  ภาคใต้

  Marketing Executive

  • Sourcing New Market and Maintain Existing
  • Able to Communicate in English
  • Travelling required

  29-Aug-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • เพศชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ
  • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ
  • สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft office

  29-Aug-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • เพศชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ
  • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา สาขาการเงินและการบัญชี
  • มีประสบการณ์ในการทำงานตรงตำแหน่งงาน 3 ปี

  29-Aug-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  TRANSPORT MANAGER

  DHL Distribution (Thailand) Limited

  สุราษฎร์ธานี

  TRANSPORT MANAGER

  • Bachelor’s Degree in related field
  • 5 years and above of transport experience
  • Experience in supply chain management

  29-Aug-14

   

  Applied
  • เพศชาย / หญิง ไม่จำกัดอายุ
  • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • วางแผนส่งเสริมการขายร่วมกับการตลาด

  29-Aug-14

   

  Applied

  Senior Contract Manager /Contract Manager

  DHL Distribution (Thailand) Limited

  สุราษฎร์ธานี

  Senior Contract Manager /Contract Manager

  • Degree in Business Administration
  • Experiences in Supply Chain, Logistics
  • Knowledge of Supply Chain Management

  29-Aug-14

   

  Applied
  • เพศชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ
  • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา สาขาการจัดการโลจิสติกส์
  • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ อยู่ในเกณฑ์ดี

  29-Aug-14

   

  Applied
  • เพศชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ
  • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
  • มีความรู้และความชำนาญ ด้านสิ่งทอ

  29-Aug-14

   

  Applied
  • Degree in civil/structural engineering
  • Good experience in civil & Structural designs
  • Good communication skills in English

  29-Aug-14

  THB45k - 55k /เดือน

  Applied

  TERRITORY SALES EXECUTIVE – SOUTH/พนักงานขายประจำพื้นที่เขตภาคใต้

  TERRITORY SALES EXECUTIVE – SOUTH/พนักงานขายประจำพื้นที่เขตภาคใต้

  • จบการศึกษาวุฒิ ปวส ขึ้นไป
  • สามารถขับรถเกียร์ธรรมดา มีใบขับขี่อายุ 2 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ในการขายมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี

  29-Aug-14

   

  Applied

  Spa Manager

  Rawi Warin Resort & Spa Co., Ltd.

  สุราษฎร์ธานี

  • Degree or diploma in Spa management.
  • Experience as Spa Manager or Assistant Spa Manage
  • Good problem solving, administrative

  29-Aug-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  General Manager

  Rawi Warin Resort & Spa Co., Ltd.

  สุราษฎร์ธานี

  • Hotel management experience
  • Strong organizational project management
  • College degree

  29-Aug-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  Executive Secretary

  Rawi Warin Resort & Spa Co., Ltd.

  สุราษฎร์ธานี

  • 2 years exp. in the administrative assistance
  • Good command of English
  • Computer skill

  29-Aug-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • Have experience in hotel/restaurant at least 3year
  • Creative person and can work under pressure
  • Good management kitchen skill and hygience

  29-Aug-14

  เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

  Applied
  • Experience in PA/Secretary task
  • Active and out going person
  • Knowledge in hospitality management

  29-Aug-14

   

  Applied
  • At least 5 years experience in Kitchen management
  • Good skills to manage staff
  • Good benefit for the right candidate

  28-Aug-14

   

  Applied
  • Bachelor or higher , IT, Computer
  • At least 2 years of experience in coding / develop
  • Experience in Spring MVC, Hibernate

  28-Aug-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • Responsible for achieving sales targets
  • Impleament sales strategies
  • Established key customers and expand market

  28-Aug-14

   

  Applied

  Plant Manager – Surathani/ผู้จัดการโรงงานสุราษฏร์ธานี

  Green Spot Co., Ltd.

  สุราษฎร์ธานี

  Plant Manager – Surathani/ผู้จัดการโรงงานสุราษฏร์ธานี

  • ประสบการณ์อุตสาหกรรมผลิตเครื่องดื่มไม่น้อยกว่า10ปี
  • ประสบการณ์ในงานตำแหน่งบริหารอย่างน้อย 5 ปี
  • ภาวะผู้นำและทักษะในการบริหารและพัฒนาทีมงาน

  28-Aug-14

   

  Applied
  • Responsible for achieving sales targets
  • Impleament sales strategies
  • Established key customers and expand market

  28-Aug-14

   

  Applied

  Distributor Manager

  Mars Thailand

  ภาคใต้

  Distributor Manager

  • รับผิดชอบในการสรรหาและพัฒนาคู่ค้า
  • ดูแล ให้ความรู้ ฝึกอบรมให้กับศูนย์กระจายสินค้า
  • วิเคราะห์ วางแผน บริหารศูนย์กระจายสินค้า

  27-Aug-14

   

  Applied

  Foreman

  Residence Silver Co., Ltd.

  สุราษฎร์ธานี

  • Knowledge of computer programs
  • Certificate/Diploma in construction.
  • 5 years experience in the construction of civรส

  27-Aug-14

   

  Applied

  Sales Representative – Orthopedics (South)

  B. Braun (Thailand) Ltd.

  ภาคใต้

  Sales Representative – Orthopedics (South)

  • Degree in any field, preferable in Medical science
  • 1 year of experience in related field is a plus
  • New grad. is also considered

  27-Aug-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  Modern Trade Operation (Up Country)

  Modern Trade Operation (Up Country)

  • Key account representative
  • Sales Representative
  • Sales Operation

  27-Aug-14

   

  Applied
  • Male-Female (Thai Nationality only)
  • Age 30 – 40 Years old
  • Bachelor’s Degree in Engineer, Telecom

  26-Aug-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • 6 years experience in sales for Southern provinces
  • Expand dealer and sub-dealer network
  • Has own car less 7 years or less 250,000 km

  26-Aug-14

   

  Applied

  QA/QC Manager (API Oil Gas) (Songkla)

  Fircroft (Thailand) Limited

  ภาคใต้

  QA/QC Manager (API Oil Gas) (Songkla)

  • QA and QC
  • API and oil and gas and fabrication
  • ISO, ASTM, AWS.

  26-Aug-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • University graduate
  • 1-2 years experience in sales
  • Prepare follow up for collection of payment

  26-Aug-14

   

  Applied

  GM based in Samui

  Wine Connection Co., Ltd.

  สุราษฎร์ธานี

  • 5 years experiences in F&B field
  • Male / Female, Foreigner only
  • Can manage multi restaurant outlets

  26-Aug-14

   

  Applied

  Assistant Chief Accountant / Chief Accountant

  Kamalaya Co., Ltd.

  สุราษฎร์ธานี

  Assistant Chief Accountant / Chief Accountant

  • Male/female in Thai Nationality only
  • Age over 30 years old
  • Bachelor’s degree in Accounting

  26-Aug-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • At least 3 years of Sous Chef
  • Experience of Thai Kitchen in a 5 star hotel.
  • Must be an effective supervisor, trainer, administ

  25-Aug-14

   

  Applied
  • 3 years previous experience in a similar role
  • Excellent communication skills in English
  • Experience with Microsoft Word & Excel

  25-Aug-14

   

  Applied

  Spa Reception

  Peace Tropical Spa

  สุราษฎร์ธานี

  Spa Reception

  • Thai Nationality Only
  • High School Degree or Bachelor Degree
  • Female

  25-Aug-14

   

  Applied
  • Perform technical and engineer supporting activity
  • Experience in telecom or related field
  • General knowledge of GSM networks

  25-Aug-14

   

  Applied
  • Responsible for achieving sales targets
  • Impleament sales strategies
  • Established key customers and expand market

  25-Aug-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • Relationship Manager
  • Credit Manager
  • Loan Officer

  25-Aug-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • Relationship Manager
  • Credit Manager
  • Loan Officer

  25-Aug-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • Relationship Manager
  • Credit Manager
  • Loan Officer

  25-Aug-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • Good management skill of cleanliness
  • Handling of the entire Housekeeping,Laundry,Public
  • Management skill of foreign guests requirement

  25-Aug-14

   

  Applied

  Internal Auditor (South East Region)

  Internal Auditor (South East Region)

  • Only Thai nationality
  • Degree in Law or combination
  • Experience as investigator

  25-Aug-14

   

  Applied
  • Network technology
  • Telephone system technology
  • MS.Windows OS

  06-Aug-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied