• สมัครงาน
 • บันทึก
 • พิมพ์
 • รายงาน
 • ดูตำแหน่งงานในแท็บใหม่
 • มุมมอง:

 • Preview
 • Column
 • Summary
  • Perform technical and engineer supporting activity
  • Experience in telecom or related field
  • General knowledge of GSM networks

  6 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  Human Resources Manager (Based in Hatyai)

  Human Resources Manager (Based in Hatyai)

  • Manage and handle HRM functions
  • Develop recruitment and selection strategy
  • Conduct Payroll, Welfare and Benefits

  11 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  F&B Manager

  Twin Lotus Hotel Co., Ltd.

  ภาคใต้

  F&B Manager

  • Age above 35
  • Bachelor's degree in business
  • Able to travel for work

  22 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  Front Office Manager

  Twin Lotus Hotel Co., Ltd.

  ภาคใต้

  Front Office Manager

  • Bachelor’s degree in related fields.
  • 3-5 years in hotel management
  • Strong result oriented, people management

  22 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • Degree in civil/structural engineering
  • Good experience in civil & Structural designs
  • Good communication skills in English

  22 ชั่วโมงที่แล้ว

  THB35k - 55k /เดือน

  Applied

  Plant Manager – Surathani/ผู้จัดการโรงงานสุราษฏร์ธานี

  Green Spot Co., Ltd.

  สุราษฎร์ธานี

  Plant Manager – Surathani/ผู้จัดการโรงงานสุราษฏร์ธานี

  • ประสบการณ์อุตสาหกรรมผลิตเครื่องดื่มไม่น้อยกว่า10ปี
  • ประสบการณ์ในงานตำแหน่งบริหารอย่างน้อย 5 ปี
  • ภาวะผู้นำและทักษะในการบริหารและพัฒนาทีมงาน

  22 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ การขาย
  • ประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปี
  • พัฒนาบัญชีลูกค้า และการขนส่ง

  22 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • Bachelor’s degree preferably in Economics, Sales
  • 3 years’ experience in identical position
  • Driving license

  22 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • Good comunication in English
  • Good to work under pressure
  • Good serivce mind and good personality

  22 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • จบด้าน วิศวกรรมโยธา(ว.ศบ. คอ.บ. หรืออย่างอื่น
  • ประสบการณ์ 0-5 ปี
  • ทำงานConstruction กับบริษัทร่วมทุนไทย-จีน

  22 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • Bachelor degree graduated.
  • Minimum 2 years experience
  • Assist the scheduling of both Spa & Detox

  22 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • ชอบความท้าทายในงานขาย
  • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
  • ปสก.สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคคล

  29-Sep-14

   

  Applied
  • Arranging job schedule for guides and vehicles
  • Preparing tour documents
  • Providing tour information to customers

  29-Sep-14

   

  Applied

  Distributor Manager

  Mars Thailand

  ภาคใต้

  Distributor Manager

  • รับผิดชอบในการสรรหาและพัฒนาคู่ค้า
  • ดูแล ให้ความรู้ ฝึกอบรมให้กับศูนย์กระจายสินค้า
  • วิเคราะห์ วางแผน บริหารศูนย์กระจายสินค้า

  29-Sep-14

   

  Applied
  • Arranging job schedule for guides and vehicles
  • Preparing tour documents
  • Providing tour information to customers

  29-Sep-14

   

  Applied
  • Bachelor degree in pharmaceutical science
  • Age not over 30 years, Thai Nationality
  • Good service mind, dynamic and energetic

  29-Sep-14

   

  Applied

  Sales Representatives (Southern)

  Covidien (Thailand) Limited

  ภาคใต้

  Sales Representatives (Southern)

  • Bachelor degree in any related fields
  • preferably Medical Technology, Nursing, Health
  • 2 – 3 years working experience in areas

  29-Sep-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  OTC Representative – South

  OTC Representative – South

  • Customer visits within the appropriate geography
  • Optimize the distribution, merchandising
  • Respond to customer needs and queries

  29-Sep-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  R&D Manager/ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Songkhla Based)

  R&D Manager/ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Songkhla Based)

  • วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
  • คำนวณ ควบคุม ดูแลต้นทุนการผลิตและพัฒนา
  • ดูแลระบบมาตรฐาน ระบบคุณภาพการผลิต

  29-Sep-14

   

  Applied
  • ชอบความท้าทายในงานขาย
  • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
  • ปสก.สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคคล

  29-Sep-14

   

  Applied

  Trade Marketing Executive – Up Country of Thailand (South)

  Trade Marketing Executive – Up Country of Thailand (South)

  • Thai Nationality only
  • Age between 26 - 32 years
  • Bachelor /Master degree in Business administration

  29-Sep-14

  เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

  Applied
  • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
  • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์/วิศวกรรม เคมี
  • ประสบการณ์ทำงานด้านงานขาย อย่างน้อย 1 ปี

  29-Sep-14

   

  Applied
  • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
  • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์/วิศวกรรม เคมี
  • ประสบการณ์ทำงานด้านงานขาย อย่างน้อย 1 ปี

  29-Sep-14

   

  Applied
  • ชาย/หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
  • มีบุคลิกภาพดี และรักงานขาย
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

  29-Sep-14

   

  Applied
  • ชาย/หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
  • วุฒิปวช.
  • มีใบอนุญาติขับขี่

  29-Sep-14

   

  Applied
  • Good management skill of cleanliness
  • Handling of the entire Housekeeping,Laundry,Public
  • Management skill of foreign guests requirement

  27-Sep-14

   

  Applied

  Senior Project Manager @ Amari Palm Reef Koh Samui (18 months contract)

  Amari Hotels and Resorts Co., Ltd.

  สุราษฎร์ธานี

  Senior Project Manager @ Amari Palm Reef Koh Samui (18 months contract)

  • Bachelor’s degree in Architecture and/or Engineer
  • High level of English and Thai written and spoken
  • Knowledge of CAD program will be preferable

  26-Sep-14

   

  Applied
  • 6 years experience in sales for Southern provinces
  • Expand dealer and sub-dealer network
  • Has own car less 7 years or less 250,000 km

  26-Sep-14

   

  Applied

  Technician, Mechanic (Operating Oil Gas Company)

  Fircroft (Thailand) Limited

  ภาคใต้

  Technician, Mechanic (Operating Oil Gas Company)

  • Technician and Mechanic and oil and gas
  • Repair and cylinder diesel and reel pack
  • air compressor and elmar pump.

  26-Sep-14

   

  Applied

  Wireline Assistant

  Wireline Assistant

  • Petroleum, Mechanical, Electrical
  • 0-1 yrs EXP. in Well services
  • Oil & Gas

  26-Sep-14

   

  Applied

  Executive Housekeeping Manager

  Kamalaya Co., Ltd.

  สุราษฎร์ธานี

  Executive Housekeeping Manager

  • Degree or Certificate in any field
  • Good command of spoken & written in English
  • Experience in Housekeeping Management

  26-Sep-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  Sales Representative - Up Country Based/พนักงานขาย ประจำต่างจังหวัด

  Sales Representative - Up Country Based/พนักงานขาย ประจำต่างจังหวัด

  • ขายสินค้าให้กับลูกค้า
  • เก็บเช็ค วางบิล
  • จัดเรียงสินค้า เช็คสต๊อคสินค้า

  26-Sep-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • กิจกรรมส่งเสริมการขาย และการบริหารทีมงานขาย
  • สร้างความสัมพันธ์อันดีกับตัวแทนขายช่องทางค้าส่ง
  • เป็นหัวหน้าทีมในการวางแผนกับ Sales route

  26-Sep-14

   

  Applied
  • Sales Experience in Food Industry
  • Sales Quality Food to customer in Samui
  • English language skills is necessary.

  26-Sep-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • วางแผน วิเคราะห์ ติดตาม และประเมินผล
  • สร้างความสัมพันธ์อันดีเพื่อนคู่ค้า
  • วิเคราะห์ปัญหา จุดอ่อน จุดแข็ง ของคู่แข่ง

  26-Sep-14

   

  Applied
  • เพศชาย อายุ 28 ปีขึ้นไป
  • การศึกษา ปวส. ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้านการขายทางภาคใต้ 2 ปีขึ้นไป

  26-Sep-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • Air Condition System
  • Telephone System (PABX)
  • Erectric System including installation

  25-Sep-14

   

  Applied

  HORECA Executive - South

  Bacardi (Thailand) Limited

  ภาคใต้

  HORECA Executive - South

  • Base in Phuket and able to travel in South.
  • Experience in Sales & Marketing minimum 3 years
  • Bachelor Degree or minimum university Degree.

  25-Sep-14

   

  Applied
  • จบปริญญาตรีขึ้นไป บริหารธุรกิจ หรืออื่น ๆ
  • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชี หรือ การเงิน
  • มีพาหนะเป็นของตนเอง

  25-Sep-14

   

  Applied

  Internal Auditor (South East Region)

  Internal Auditor (South East Region)

  • Only Thai nationality
  • Degree in Law or combination
  • Experience as investigator

  25-Sep-14

   

  Applied
  • Experience with 5 * hotel/resort at lease 5 years
  • Maintain operation standard of service
  • Able to manage large and diverse operations

  25-Sep-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • Selling Medical Products (Operating Room)
  • Driving sales target achievement
  • 1-2 years relevant working experience

  25-Sep-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • Manage a team of freelance representatives
  • Generate high sales volumes
  • Provide Sales report to management

  24-Sep-14

   

  Applied
  • Age 25 years old up. Thai nationality.
  • Bachelor's Degree in Computer Engineering
  • 2 years in Web Application Design

  24-Sep-14

   

  Applied
  • ประสบการณ์งานขายร้านค้าปลีก ร้านขายยา ต่างจังหวัด
  • สินค้าขายง่าย มีโฆษณา ค่าคอมฯ ดี มีรถประจำตำแหน่ง
  • บริษัทขยายงาน รับหลายอัตรา หลายพื้นที่ทั่วประเทศ

  24-Sep-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • Operational and commercial managing
  • Background in Travel industry
  • beneficial conditions for the company

  24-Sep-14

  เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

  Applied
  • บริหารงานก่อสร้างในโครงการ
  • เสนอจัดจ้างผู้รับเหมา
  • สร้างภาพลักษณ์ และความพึงพอใจของกับลูกค้า

  24-Sep-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง

  CENTRAL Group

  ภาคใต้

  เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง

  • รับสมัครงาน,ทำสื่อสมัครงาน,สัมภาษณ์งาน
  • วุฒิป.ตรีทุกสาขา
  • มีประสบการณ์ด้านสรรหาว่าจ้าง 1 ปี

  23-Sep-14

   

  Applied