• สมัครงาน
 • บันทึก
 • พิมพ์
 • รายงาน
 • ดูตำแหน่งงานในแท็บใหม่
 • มุมมอง:

 • Preview
 • Column
 • Summary
  • Male, age 45-55 years old
  • Japanese Company @ Songkhla
  • Thai Nationality from Southern of Thailand

  49 นาทีที่แล้ว

   

  Applied
  • Manage a team of freelance representatives
  • Generate high sales volumes
  • Provide Sales report to management

  50 นาทีที่แล้ว

   

  Applied
  • ประสบการณ์งานขายร้านค้าปลีก ร้านขายยา ต่างจังหวัด
  • สินค้าขายง่าย มีโฆษณา ค่าคอมฯ ดี มีรถประจำตำแหน่ง
  • บริษัทขยายงาน รับหลายอัตรา หลายพื้นที่ทั่วประเทศ

  50 นาทีที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • sales training
  • team management
  • sales management

  50 นาทีที่แล้ว

   

  Applied
  • Bachelor’s Degree in Science or Engineering.
  • Male or female, aged 25 - 30 years old.
  • 2 years’ of experience in Sales Engineer

  50 นาทีที่แล้ว

   

  Applied
  • บริหารงานก่อสร้างในโครงการ
  • เสนอจัดจ้างผู้รับเหมา
  • สร้างภาพลักษณ์ และความพึงพอใจของกับลูกค้า

  51 นาทีที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • Perform technical and engineer supporting activity
  • Experience in telecom or related field
  • General knowledge of GSM networks

  8 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  Human Resources Manager (Based in Hatyai)

  Human Resources Manager (Based in Hatyai)

  • Manage and handle HRM functions
  • Develop recruitment and selection strategy
  • Conduct Payroll, Welfare and Benefits

  13 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  F&B Manager

  Twin Lotus Hotel Co., Ltd.

  ภาคใต้

  F&B Manager

  • Age above 35
  • Bachelor's degree in business
  • Able to travel for work

  30-Sep-14

   

  Applied

  Front Office Manager

  Twin Lotus Hotel Co., Ltd.

  ภาคใต้

  Front Office Manager

  • Bachelor’s degree in related fields.
  • 3-5 years in hotel management
  • Strong result oriented, people management

  30-Sep-14

   

  Applied

  Well Intervention Services - Coil Tubing Equipment Operators (Songkhla based)

  Well Intervention Services - Coil Tubing Equipment Operators (Songkhla based)

  • 6 years maintenance experiences in coiled tubing
  • Operating/trobleshooting coiled and pumping
  • Mechanical and electrical equipment and engines

  30-Sep-14

   

  Applied
  • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ การขาย
  • ประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปี
  • พัฒนาบัญชีลูกค้า และการขนส่ง

  30-Sep-14

   

  Applied
  • Bachelor’s degree preferably in Economics, Sales
  • 3 years’ experience in identical position
  • Driving license

  30-Sep-14

   

  Applied

  Technical Trainer-Urgently!!

  Technical Trainer-Urgently!!

  • Mechanical Engineer
  • Technical Training instructor
  • Gas engine, Compressors, Instrument & Electrical

  30-Sep-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • Good comunication in English
  • Good to work under pressure
  • Good serivce mind and good personality

  30-Sep-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • จบด้าน วิศวกรรมโยธา(ว.ศบ. คอ.บ. หรืออย่างอื่น
  • ประสบการณ์ 0-5 ปี
  • ทำงานConstruction กับบริษัทร่วมทุนไทย-จีน

  30-Sep-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • ชอบความท้าทายในงานขาย
  • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
  • ปสก.สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคคล

  29-Sep-14

   

  Applied
  • Arranging job schedule for guides and vehicles
  • Preparing tour documents
  • Providing tour information to customers

  29-Sep-14

   

  Applied

  Distributor Manager

  Mars Thailand

  ภาคใต้

  Distributor Manager

  • รับผิดชอบในการสรรหาและพัฒนาคู่ค้า
  • ดูแล ให้ความรู้ ฝึกอบรมให้กับศูนย์กระจายสินค้า
  • วิเคราะห์ วางแผน บริหารศูนย์กระจายสินค้า

  29-Sep-14

   

  Applied
  • Arranging job schedule for guides and vehicles
  • Preparing tour documents
  • Providing tour information to customers

  29-Sep-14

   

  Applied
  • 7 years in catering/restaurant management
  • Experience of working offshore
  • check that the Camp Boss Weekly KPI and Food cost

  29-Sep-14

   

  Applied
  • Bachelor degree in pharmaceutical science
  • Age not over 30 years, Thai Nationality
  • Good service mind, dynamic and energetic

  29-Sep-14

   

  Applied

  Sales Representatives (Southern)

  Covidien (Thailand) Limited

  ภาคใต้

  Sales Representatives (Southern)

  • Bachelor degree in any related fields
  • preferably Medical Technology, Nursing, Health
  • 2 – 3 years working experience in areas

  29-Sep-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  OTC Representative – South

  OTC Representative – South

  • Customer visits within the appropriate geography
  • Optimize the distribution, merchandising
  • Respond to customer needs and queries

  29-Sep-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  R&D Manager/ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Songkhla Based)

  R&D Manager/ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Songkhla Based)

  • วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
  • คำนวณ ควบคุม ดูแลต้นทุนการผลิตและพัฒนา
  • ดูแลระบบมาตรฐาน ระบบคุณภาพการผลิต

  29-Sep-14

   

  Applied
  • ชอบความท้าทายในงานขาย
  • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
  • ปสก.สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคคล

  29-Sep-14

   

  Applied

  Trade Marketing Executive – Up Country of Thailand (South)

  Trade Marketing Executive – Up Country of Thailand (South)

  • Thai Nationality only
  • Age between 26 - 32 years
  • Bachelor /Master degree in Business administration

  29-Sep-14

  เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

  Applied
  • Min. requirement-Diploma Mechanic power
  • 1-3 Experience in repair and PM equipment zone II
  • Grease injection unit/Elmar pump/Air com/WL reel

  29-Sep-14

   

  Applied
  • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
  • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์/วิศวกรรม เคมี
  • ประสบการณ์ทำงานด้านงานขาย อย่างน้อย 1 ปี

  29-Sep-14

   

  Applied
  • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
  • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์/วิศวกรรม เคมี
  • ประสบการณ์ทำงานด้านงานขาย อย่างน้อย 1 ปี

  29-Sep-14

   

  Applied
  • ชาย/หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
  • มีบุคลิกภาพดี และรักงานขาย
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

  29-Sep-14

   

  Applied
  • ชาย/หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
  • วุฒิปวช.
  • มีใบอนุญาติขับขี่

  29-Sep-14

   

  Applied
  • nowledge in Network
  • Understanding of MS.Windows OS
  • Understanding of Telephone system

  28-Sep-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • Good management skill of cleanliness
  • Handling of the entire Housekeeping,Laundry,Public
  • Management skill of foreign guests requirement

  27-Sep-14

   

  Applied

  Mechanical Technician (Offshore)

  Mechanical Technician (Offshore)

  • Vocational Certificate in Heavy Mechanical
  • 2 years exp. in related of Maintenance, Assemble
  • Fair command of English

  26-Sep-14

   

  Applied

  Design Engineer (3 Positions) Songkhla Based

  Design Engineer (3 Positions) Songkhla Based

  • ออกแบบแผนผังโรงงาน โครงสร้างงานเหล็ก
  • วางแผนการติดตั้งเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์
  • ควบคุม ดูแล Boiler-Heat Transfer, Tank Vessel

  26-Sep-14

   

  Applied

  Project Manger (Environmental & Development Services) Songkhla Based

  Project Manger (Environmental & Development Services) Songkhla Based

  • Waste water and Hazardous waste control
  • Sludge Treatment and Disposal
  • Supervise and monitor all direct subordinates

  26-Sep-14

   

  Applied
  • Managing all HR and general administrativefunction
  • Female, Aged between 23 – 28 years old.
  • At least 1 year experience in HR from any business

  26-Sep-14

  เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

  Applied

  SENIOR MECHANICAL MAINTENANCE ENGINEER – Tire Manufacturing

  SENIOR MECHANICAL MAINTENANCE ENGINEER – Tire Manufacturing

  • Bachelor’s Degree in Mechanical Engineering
  • 6 years up in Mechanical Maintenance in production
  • Background in managing the team will be required

  26-Sep-14

   

  Applied
  • 6 years experience in sales for Southern provinces
  • Expand dealer and sub-dealer network
  • Has own car less 7 years or less 250,000 km

  26-Sep-14

   

  Applied

  Work Shop & Store Manager

  Work Shop & Store Manager

  • Technical, procuement store/spare operation task
  • Port Superintendent, warehouse, vessel stores
  • procurement

  26-Sep-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  Technician, Mechanic (Operating Oil Gas Company)

  Fircroft (Thailand) Limited

  ภาคใต้

  Technician, Mechanic (Operating Oil Gas Company)

  • Technician and Mechanic and oil and gas
  • Repair and cylinder diesel and reel pack
  • air compressor and elmar pump.

  26-Sep-14

   

  Applied
  • Mechanical and Electrical education background
  • Operate platform
  • Well Services

  26-Sep-14

   

  Applied

  Wireline Assistant

  Wireline Assistant

  • Petroleum, Mechanical, Electrical
  • 0-1 yrs EXP. in Well services
  • Oil & Gas

  26-Sep-14

   

  Applied

  Retail Associates( Victoria's Secret / Bath & Body Works )

  Retail Associates( Victoria's Secret / Bath & Body Works )

  • Passion for selling
  • Customer service oriented
  • Required language(s): Thai and English

  26-Sep-14

   

  Applied

  Sales Representative - Up Country Based/พนักงานขาย ประจำต่างจังหวัด

  Sales Representative - Up Country Based/พนักงานขาย ประจำต่างจังหวัด

  • ขายสินค้าให้กับลูกค้า
  • เก็บเช็ค วางบิล
  • จัดเรียงสินค้า เช็คสต๊อคสินค้า

  26-Sep-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • กิจกรรมส่งเสริมการขาย และการบริหารทีมงานขาย
  • สร้างความสัมพันธ์อันดีกับตัวแทนขายช่องทางค้าส่ง
  • เป็นหัวหน้าทีมในการวางแผนกับ Sales route

  26-Sep-14

   

  Applied
  • Sales Experience in Food Industry
  • Sales Quality Food to customer in Samui
  • English language skills is necessary.

  26-Sep-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied