มุมมอง:

 • Preview
 • Column
 • Summary
 • Officer in Public Relations

  Toyota Motor (Thailand) Co., Ltd.

  ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  • Male
  • Bachelor degree or Higher in Marketing
  • Able to travel in upcountry

  22-Jul-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  หัวหน้าส่วนฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศ (CKD)

  Summit Auto Seats Industry Co., Ltd. (Headquaters)

  ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  หัวหน้าส่วนฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศ (CKD)

  • ปริญญาตรี
  • ควบคุมและบริหารงานการออกใบสั่งซื้อ
  • ทักษะด้านการจัดซื้อและเจรจาต่อรองสินค้า

  22-Jul-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  SENIOR GENERAL MANAGER (HUMAN RESOURCES)

  PRTR Executive Recruitment

  ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  SENIOR GENERAL MANAGER (HUMAN RESOURCES)

  • Bachelor or Master’s Degree in Human Resources
  • At least 10 years’ of experience in HR management
  • Professional, able to work in a team environment,

  22-Jul-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • Bachelor’s degree or Master’s degree in Marketing
  • Have past experienced in construction materials
  • Project management skill is a must

  22-Jul-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • ระดับการศึกษา ปวส. ถึง ปริญญาตรี
  • อายุ 22 ปีขึ้นไป
  • เพศชาย

  22-Jul-14

   

  Applied

  Factory Engineer

  Every Work Engineering Co., Ltd.

  ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  • ระดับการศึกษา ปวส. ถึง ปริญญาตรี
  • อายุ 22 ปีขึ้นไป
  • เพศชาย

  22-Jul-14

   

  Applied

  เลขานุการ พนักงานขาย

  Hana Steel Co., Ltd.

  ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  • เพศชาย - หญิง อายุระหว่าง 22-35 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านงานขาย

  22-Jul-14

   

  Applied

  Secretary Sales

  Hana Steel Co., Ltd.

  ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  • เพศชาย - หญิง อายุระหว่าง 22-35 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านงานขาย

  22-Jul-14

   

  Applied

  พนักงานขาย

  Hana Steel Co., Ltd.

  ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  • เพศชาย - หญิง อายุระหว่าง 22-35 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านงานขาย

  22-Jul-14

   

  Applied

  Sales

  Hana Steel Co., Ltd.

  ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  • เพศชาย - หญิง อายุระหว่าง 22-35 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านงานขาย

  22-Jul-14

   

  Applied
  • เพศชาย หรือ หญิง อายุ 21 -35 ปี
  • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
  • จบการศึกษาระดับ ปวช - ปริญญาตรี

  22-Jul-14

   

  Applied
  • เพศชาย หรือ หญิง อายุ 21 -35 ปี
  • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
  • จบการศึกษาระดับ ปวช - ปริญญาตรี

  22-Jul-14

   

  Applied
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
  • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Word Excel Autocad
  • เพศชาย / วุฒิปริญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

  22-Jul-14

   

  Applied
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
  • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Word Excel Autocad
  • เพศชาย / วุฒิปริญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

  22-Jul-14

   

  Applied
  • ประสบการณ์การทำงาน ความปลอดภัย 1 ปีขึ้นไป
  • ปวส - ปริญญาตรี สาขา อาชีวอานามัยและความปลอดภัย
  • เพศชาย / อายุตั้งแต่ 25 - 35 ปี

  22-Jul-14

   

  Applied
  • ประสบการณ์การทำงาน ความปลอดภัย 1 ปีขึ้นไป
  • ปวส - ปริญญาตรี สาขา อาชีวอานามัยและความปลอดภัย
  • เพศชาย / อายุตั้งแต่ 25 - 35 ปี

  22-Jul-14

   

  Applied

  QA (New graduate)

  MRI Worldwide Recruitment (Thailand) Ltd.

  ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  QA (New graduate)

  • Western Company in Bangplee
  • Quality management and set up systems
  • can work in Bangplee

  22-Jul-14

   

  Applied

  Receptionist & Administration officer

  Scania Siam Co., Ltd.

  ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  • University education in relevant discipline.
  • Managing the reception duties
  • 2 years + previous experience in a similar role.

  22-Jul-14

   

  Applied

  Purchase Staff (พนักงาน จัดซื้อ)

  Fuji Ace Co., Ltd

  ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  • 23-35 Years
  • Good Basic of Purchaser
  • Female

  22-Jul-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  Mold & Die maintenance engineer

  NISSAN MOTOR (THAILAND) CO., LTD.

  ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  Mold & Die maintenance engineer

  • Mold & Die or Injection maintenance Skill
  • Engineer degree in Tool & Die or related
  • Automotive experience will be advantage

  22-Jul-14

   

  Applied

  Production / Process Engineer

  NISSAN MOTOR (THAILAND) CO., LTD.

  ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  Production / Process Engineer

  • Male/Female, age between 22-26 years old.
  • Knowledge in automobile production processes
  • written and spoken English, TOEIC 450 up

  22-Jul-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  Preventive Maintenance Engineer

  NISSAN MOTOR (THAILAND) CO., LTD.

  ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  Preventive Maintenance Engineer

  • Mechanical, Electrical Degree & TOEIC 450 up
  • Able todiagnosis maintenance breakdown and monitor
  • Knowledge in Hydraulic and Pneumatic System

  22-Jul-14

   

  Applied

  Preventive Maintenance Engineer

  NISSAN MOTOR (THAILAND) CO., LTD.

  ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  Preventive Maintenance Engineer

  • Mechanical, Electrical Degree & TOEIC 450 up
  • Able todiagnosis maintenance breakdown and monitor
  • Knowledge in Hydraulic and Pneumatic System

  22-Jul-14

   

  Applied

  Kaizen Engineer

  NISSAN MOTOR (THAILAND) CO., LTD.

  ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  Kaizen Engineer

  • Line capability improvement
  • Manpower management base on Budget Control
  • Toeic Score 500 up

  22-Jul-14

   

  Applied

  Senior Process Engineer (Final Assembly)

  Volvo Group (Thailand) Co., Ltd.

  ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  Senior Process Engineer (Final Assembly)

  • Bachelor’s degree in Industrial/Mechanical/relate
  • Experience 4 years with automotive or relate field
  • Good command of spoken and written English

  22-Jul-14

   

  Applied

  SALES COORDINATOR (ELECTRONICS)

  PRTR Japanese Recruitment Co., Ltd.

  ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  SALES COORDINATOR (ELECTRONICS)

  • Thai nationality, Female Age less than 32 years.
  • Bachelor’s Degree in industrial engineering.
  • 1 year of sales coordination experience.

  22-Jul-14

   

  Applied

  PURCHASING STAFF (ELECTRONICS)

  PRTR Japanese Recruitment Co., Ltd.

  ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  PURCHASING STAFF (ELECTRONICS)

  • Female, Age less than 32 years old.
  • Bachelor’s degree in a related field.
  • Experience of purchasing and material control.

  22-Jul-14

   

  Applied
  • Female, aged not over 40 years old
  • degree in Business Administration, Secretarial
  • 5 years experiences in Executive Secretary

  22-Jul-14

   

  Applied
  • Male, minimum aged of 35 preferred
  • 5 years of experiences in safety
  • degree or higher in Occupational Health

  22-Jul-14

   

  Applied
  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรไฟฟ้า
  • ทำระบบ Time Attendant / OT
  • ประสบการณ์ด้านงาน Payroll ในโรงงาน

  22-Jul-14

   

  Applied

  Lead Automation Engineer

  Fircroft (Thailand) Limited

  ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  • Bachelor degree or above in Electrical engineer.
  • Experience in design PLC more than 5 years
  • Good command in English

  22-Jul-14

   

  Applied

  Senior Accounting Staff

  NISSAN MOTOR (THAILAND) CO., LTD.

  ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  Senior Accounting Staff

  • Summary monthly accounting & financial reports
  • Cash Flow report to propose executive review
  • 3-7 years experience of general accounting

  22-Jul-14

   

  Applied
  • เพศชาย-หญิง อายุ 22-30 ปี
  • ปริญญาตรีด้านการตลาด ด้านบริหารธุรกิจ
  • Janpanese Proficiency test Lavel 2

  22-Jul-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • เพศหญิง/ชาย อายุ 25-35 ปี สัญชาติไทย
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาภาษาญี่ปุ่นหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ตำแหน่งผู้แปลภาษาญี่ปุ่น 3-5 ปี

  22-Jul-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  Field Engineers

  Hilti (Thailand) Ltd.

  ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  • Bachelor of Civil or Structural Engineering.
  • Experience in Civil & Structural designs.
  • Have a Civil Engineer License (Por. Yor.)

  22-Jul-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • Min. 2 years’ exp. in purchasing, material control
  • Good command in English, Ms. Office skill
  • Basic Salary: 18,000 THB + 3-5 mths Bonus + Others

  21-Jul-14

   

  Applied

  Customer Support Officer (Stamping Manufacturing)

  MRI Worldwide Recruitment (Thailand) Ltd.

  ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  Customer Support Officer (Stamping Manufacturing)

  • Customer Support officer
  • Bangplee, Samutprakarn
  • Stamping manufacturing

  21-Jul-14

   

  Applied
  • At least 3 years experience in SAP
  • Experience in SAP Function in FICO, TR,
  • Responsible for the development

  21-Jul-14

   

  Applied

  HR Payroll (Bangna Based)

  Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.

  ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  HR Payroll (Bangna Based)

  • Salary : 25,000-28,000
  • Min. 2-3 years experience in Payroll and HR Admin
  • Work Location: Bangna KM.5

  21-Jul-14

  THB25k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

  Applied

  QMS Auditor

  Mattel Bangkok Limited

  ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  QMS Auditor

  • Bachelor's preferably in Industrial Engineer
  • Minimum of 5 years relevant working experience
  • Quality oriented, process approached

  21-Jul-14

   

  Applied

  เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ 20,000-25,000 ตึกบางนาทาวเวอร์ จ-ศ สัญญาจ้าง 6 เดือน ด่วน

  Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.

  ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ 20,000-25,000 ตึกบางนาทาวเวอร์ จ-ศ สัญญาจ้าง 6 เดือน ด่วน

  • มีประสบการณ์ด้านติดตามหนี้ทางโทรศัพท์มากกว่า 2 ปี
  • มีทักษะด้านการเจรจาทางโทรศัพท์ มีใจรักในงานบริการ
  • สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี

  21-Jul-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  Corporate Strategy-Assistant Manager

  TOA Paint (Thailand) Co., Ltd.

  ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  • Support development of Corporate Strategy
  • Lead and Facilitate Strategy Development
  • Experience in Analyst, Project Management

  21-Jul-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  Assistant Financial Controller

  Schneider (Thailand) Limited

  ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  Assistant Financial Controller

  • Manage finances in an industrial setting
  • Review and refine processes
  • Manage general accounting functions

  21-Jul-14

   

  Applied

  Accounting Assistant Manager / Manager PT14071505

  PA & CA Recruitment Co., Ltd.

  ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  • Thai Nationality, Female age 32 years old.
  • Bachelor's degree or higher in Accounting
  • 10 years experience in Accounting & Finance

  21-Jul-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • Male/Female, age between 33-38 years old
  • Degree in Business Admin, Economics
  • 5 years’ experience in purchasing and sourcing

  21-Jul-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  Admin

  NDW Chemical Co., Ltd. / Nam Dee Wattana Chemical Co., Ltd.

  ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  • เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
  • วุฒิปวส.ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถใช้โปรแกรม Ms office ได้เป็นอย่างดี

  21-Jul-14

   

  Applied
  • เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
  • วุฒิปวส.ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถใช้โปรแกรม Ms office ได้เป็นอย่างดี

  21-Jul-14

   

  Applied
  • มีความมั่นใจในตัวเอง และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
  • สามารถทนต่อภาวะแรงกดดันจากลูกค้าได้ดี
  • มีใจรักในการติดต่อทำงานกับทุกฝ่ายได้

  21-Jul-14

   

  Applied

  Sale Coordinator / Guide / Travel

  Maxsys Media Co., Ltd.

  ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  • มีความมั่นใจในตัวเอง และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
  • สามารถทนต่อภาวะแรงกดดันจากลูกค้าได้ดี
  • มีใจรักในการติดต่อทำงานกับทุกฝ่ายได้

  21-Jul-14

   

  Applied