• การศึกษาปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • กำหนดแผนการผลิตของสายการผลิต
 • ควบคุมดูแลการผลิตสินค้าให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

20-Nov-15

 

Applied

Web Programmer

Thai Sock Co., Ltd.

พระประแดง

 • Thai Nationality only
 • Knowledge of PHP, MySQL and Java Script.
 • 1-2 years work experience in Web Programming

20-Nov-15

 

Applied
 • วิศวกรรมไฟฟ้า
 • ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จัง
 • วุฒิการศึกษาปวช. , ปวส.

20-Nov-15

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Finance or Accounting.
 • Living Samutprakarn
 • Male/Female, age not over 28 years old.

20-Nov-15

 

Applied

Assistant HR Manager

Abatek (Asia) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Degree or higher in a related field
 • More than 10 years Human Resources
 • Have knowledge of 5S, Safety, Kaizen

20-Nov-15

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor 's degree in Mechanical Engineering
 • 3 years in Mold injection job or concern
 • Possess enthusiasm and creative skill

20-Nov-15

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor 's degree in Mechanical Engineering
 • 3 years in Mold injection job or concern
 • Strong experience in direct concern

20-Nov-15

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Commercial vehicle
 • Business development marketing
 • Automotive

20-Nov-15

THB70k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Project Coordinator

iDigi Co.,Ltd.

พระประแดง

 • Male or Female and Thai Nationality
 • Bachelor’s Degree or higher in Marketing, Advert
 • 2 years of experiences in Digital/Online Marketing

20-Nov-15

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

HR Assistant Manager (Samutprakarn) [Job ID:28823]

Reeracoen Recruitment Co.,Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Bachelor Degree or Higher in HRM, HRD, Law
 • 8-10 years working experience in HR field
 • Male/Female, Thai Nationality age 30-40

20-Nov-15

 

Applied

Quality Assurance Supervisor-Hygienist

FrieslandCampina (Thailand) PCL.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Quality system for plant hygiene requirement
 • develop GMP, Pest Control
 • Food safety training

20-Nov-15

 

Applied
 • Degree in HR or any other related fields
 • Good communication skills in English
 • Experience in HRM & HRD management

20-Nov-15

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in HR or any other related fields
 • Good communication skills in English
 • Experience in HRM & HRD management

20-Nov-15

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Group Manager (Risk Managment Department)
 • Perform Compliance tasks and internal audit
 • Monitor on Risk Managment and support affiliates

20-Nov-15

THB55k - 90k /เดือน

Applied

Warehouse Supervisor (Bangplee Factory)

Beiersdorf (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Warehouse and logisics management
 • Inventory Control
 • Manage standard in warehouse GMP,Safety,Quality

20-Nov-15

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

SENIOR QUALITY ASSURANCE PHARMACIST

PRTR Executive Recruitment

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Aged 27-35 years old
 • Bachelor’s Degree in Pharmacy
 • Over 3 years of QA or QC experience in the medical

20-Nov-15

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Master degree in Accounting & Finance
 • GPA over than 2.75 / TOEIC 550 up
 • Willing to work in international environment

20-Nov-15

 

Applied

English Teacher 1 Position

Swarovski Gemstones (Thailand) Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Excellent command of English in all skills
 • 4-7 years experience in teaching English
 • Able to work in Bangplee Industrial Estate

20-Nov-15

 

Applied

Product Manager

Hilti (Thailand) Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Bachelor in Engineering, preferably in Civil
 • At least 3-5 years’ experience in product
 • Highly proficient in English and Thai.

20-Nov-15

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Coating Department Manager (Samutprakarn) PT15110316

PA & CA Recruitment Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Management for production process
 • Experience10 years in management for production
 • Good command of English

20-Nov-15

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Senior Sale Supervisor

iDigi Co.,Ltd.

พระประแดง

 • Bachelor’s Degree or higher in Marketing, Business
 • 2 years of experiences in Digital/Online Marketing
 • Integrated communication strategies

20-Nov-15

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Milk Run Operation

Fame Placement Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Any degree in Transportation Operation
 • +5 years related experience; Milk Run
 • Good command of English with computer literacy

20-Nov-15

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai national, age 25 – 35 years old
 • Bachelor’s degree in related field
 • At least 2-3 years' experience

20-Nov-15

THB25k - 35k /เดือน

Applied
 • เพศชาย อายุ 30 – 40 ปี
 • ประสบการณ์สายการผลิต อย่างน้อย 5 ปี
 • สาขาเครื่องกล เคมี ไฟฟ้า อุตสาหการ

20-Nov-15

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เคมี, ปิโตรเคมี
 • ประสบการณ์ การทำงาน LAB Quality Analyst
 • ตรวจรับคุณภาพวัตถุดิบในการผลิต

20-Nov-15

 

Applied
 • เจ้าหน้าที่ QA ดูแลระบบ ISO
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมเคมีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ใช้ระบบ ISO MAster

20-Nov-15

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 7 ปี
 • ระดับจัดการหรือหัวหน้างานอย่างน้อย 3 ปี

20-Nov-15

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied

ASSISTANT CRM MANAGER

PRTR Executive Recruitment

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Male or female, aged 35+ years old
 • Master’s degree in business administration
 • 5 yrs experience in the surface material industry

20-Nov-15

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or female age not over 30 years old
 • Bachelor’s Degree in Accounting or Finance
 • experience in audit or related field at least 2-3

16-Nov-15

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female age between 22-30 years old
 • Degree or Higher in marketing or any related field
 • experience in Marketing or Planning or related

16-Nov-15

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male, age between 22-30 years old
 • degree in Mechanic or Management or any related
 • 1-2 years experience in Office Maintenance

16-Nov-15

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male, age between 22-30 years old
 • Bachelor’s Degree or Higher in any fields
 • Good interpersonal and communication skill

16-Nov-15

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Safety Officer

United Standard Terminal Public Company Limited

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Thai Nationality
 • Degree in Occupational Health & Safety
 • New graduated

13-Nov-15

 

Applied

Plant HR Manager

HU&MAR Consulting (Thailand) Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Experience in both HRM & HRD functions
 • 10 years working experience in HR functions
 • Compensation & Benefits, Recruitment

12-Nov-15

 

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Science
 • At least 15 year of experience of FMCG
 • Strong Leadership and good communication

09-Nov-15

 

Applied