มุมมอง:

 • Preview
 • Column
 • Summary
 • Quality System Engineer

  Quality System Engineer

  • Bachelor’s degree in Engineering
  • 3-5 years of experience in Quality System
  • Possess knowledge ISO9001and ISO/TS 16949

  6 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  Marketing Officer

  Marketing Officer

  • Marketing, Management or related field
  • 1- 2 years of work experience in marketing
  • Good command of English

  6 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • Good knowledge of Engineering Management
  • Proficient in Mechanical & Industrial Engineering
  • At least 7-15 years in production & management

  7 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • Good knowledge of Production Planning/ Shipment
  • Production Planning & Shipment Planning,
  • 1-3 years relevant to working experiences,

  7 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • Coordinate with overseas & domestic customers
  • Prepare sale plan, report, analysis
  • 1-5 years relevant working expreriences

  7 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  HR TRAINING

  JAC Thailand

  ภาคกลาง

  • HR Training
  • All HR Task
  • Admin

  16 ชั่วโมงที่แล้ว

  THB20k - 30k /เดือน

  Applied

  HR DIRECTOR

  JAC Thailand

  ภาคกลาง

  • Change Management
  • Labor Union
  • HR Manager, Ayutthaya

  16 ชั่วโมงที่แล้ว

  THB90k - 120k /เดือน

  Applied

  SAFETY ENGINEER

  JAC Thailand

  ภาคกลาง

  • Safety Officer
  • Safety Engineer
  • Japanese company

  16 ชั่วโมงที่แล้ว

  THB25k - 35k /เดือน

  Applied
  • Purchasing
  • Ayutthaya
  • Pathumthani

  16 ชั่วโมงที่แล้ว

  THB45k - 70k /เดือน

  Applied
  • Bachelor Degree or higher in Civil Engineer
  • At least 5 years in related fields.
  • Good command in English

  16 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • To plan and organize, co-ordinate project improve
  • Proficient/ Solid Works,Auto CAD,Fixture,Inverter
  • Minimum 2 years relevant working expreriences

  16 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • 7 years of experience in Semiconductor
  • inventory/store , PC planning supply chain
  • Computer skill ( Microsoft office or MRP system)

  16 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • Work togater with Seagate Supplier
  • Statistics Skill
  • Over 7 years of related experience is prefered

  16 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • Supply Planing- Production Planing
  • Production Control by ERP System
  • Purchasing (order for required, inventory control)

  16 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • 5-10 years Sevice in Automotive or related
  • At least 2 year in aftersales or services manager
  • Able to work in Saraburi

  16 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • manage and supervise the construction project
  • Control quality and cost of the project
  • Manage project cost to meet goals

  16 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  Customer Service Manager (Lopburi Plant)

  Customer Service Manager (Lopburi Plant)

  • experience in customer service function
  • Good command of both spoken and written English
  • Able to work at Lopburi

  16 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • Degree related to Business, Finance or Accounting
  • have at least 5 years of experience
  • Fluent in written and spoken English and Thai

  16-Apr-14

   

  Applied

  Senior Quality Engineer

  Senior Quality Engineer

  • 3-5 years of experience in semiconductor
  • knowledge Quality function, SPC, MSA or FMEA
  • Good command in English both verbal and written

  16-Apr-14

   

  Applied

  Regional Sales Manager

  Regional Sales Manager

  • Drive sales performance in the following areas
  • Develop and implement sales plan with strategy
  • Conduct business review with distributors

  16-Apr-14

   

  Applied

  Process Engineer (End Of Line)

  Process Engineer (End Of Line)

  • Physics, Chemistry Engineering / Science
  • Experience in IC assembly End Od Line
  • Mold or Package Saw

  16-Apr-14

   

  Applied
  • Several positions needed
  • Good customer service skills
  • Excellent in English skills

  16-Apr-14

   

  Applied

  Employee Relation Officer

  Employee Relation Officer

  • Law, industrial psychology, or HRM / HRD
  • 2 years'experience in human resources
  • Good command of written and spoken English

  16-Apr-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • Experience in automotive or related industries.
  • Communication, Presentation, Selling, Negotiation
  • Able to work in upcountry

  16-Apr-14

  THB30k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

  Applied
  • Skills knowleage in Sales (Automotive / FMCG)
  • Able to work in upcountry
  • Driver's license and Drive

  16-Apr-14

  THB30k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

  Applied

  Production Supervisor

  Production Supervisor

  • Manufacturing Management
  • 1-3 years experience in Electronics Manufacturing
  • Can work by rotation shift

  16-Apr-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • Maintain and develop relationship with customer
  • Liaise and attend meeting with customers
  • Assist in loan processing

  15-Apr-14

   

  Applied
  • Maintain good quality portfolios
  • Cross selling the RHB group wide products
  • Carry out market research

  15-Apr-14

   

  Applied
  • Responsible to increase market penetration
  • Demonstrate high personal standards
  • Resolve customers’ complaints

  15-Apr-14

   

  Applied
  • Experience more than 5 years
  • Be responsible the process of HRM
  • Labour Union

  15-Apr-14

   

  Applied
  • 10 years experience in HR-Recruitment function
  • Prefer Manufacturing/multinational Industry
  • searching and screening the potential candidates

  15-Apr-14

   

  Applied
  • Bachelor Degree or higher in Engineering
  • At least 1-3 years in related fields. Experience
  • Good command in English

  15-Apr-14

   

  Applied
  • Bachelor Degree in Health, Safety and Environment
  • 2-3 year in related fields. Experiences in Health
  • Good command and written in English

  15-Apr-14

   

  Applied
  • Generate & meet target within assigned territory
  • Develope new customers within a specific territory
  • 3 yr experiences in face-to-face sales in Express

  15-Apr-14

   

  Applied
  • วุฒิ ปริญญาตรี/โท สาขาการตลาด
  • มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป ด้านการวางแผนการตลาด
  • สามารถทำงาน 6 วันได้

  15-Apr-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • วุฒิ ปริญญาตรี/โท สาขาการตลาด
  • มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป ด้านการวางแผนการตลาด
  • สามารถทำงาน 6 วันได้

  15-Apr-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • Generate & meet target within assigned territory
  • Develope new customers within a specific territory
  • 3 yr experiences in face-to-face sales in Express

  15-Apr-14

   

  Applied
  • มีประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
  • ตรวจสอบ ประเมินงานก่อสร้าง

  15-Apr-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • Occupational health & Safety
  • 2 years of experience in safety
  • Professional Safety license

  15-Apr-14

   

  Applied

  System Analyst / Sr. System Analyst

  System Analyst / Sr. System Analyst

  • Computer Science, Computer Engineering
  • VB6, VB.net programming or Visual FoxPro.
  • Good command of English

  15-Apr-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  Account Executive

  Account Executive

  • Marketing Management, Engineering, Science
  • 1 year marketing and customer service functions
  • Excellent command of English

  15-Apr-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • QA / QC Engineer
  • Electronics Products
  • Ayutthaya, Phatumtani and Saraburi Area

  14-Apr-14

   

  Applied
  • EDP Supervisor / Chief Engineer
  • Electronic Data Processing
  • Ayutthaya, Pathumtani, Saraburi Area

  14-Apr-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • Co-ordinate with exhibition sector
  • Excellent in English skills
  • Highly organized

  14-Apr-14

  THB30k - 35k /เดือน

  Applied
  • Engineering Manager
  • Electronics Manufacturing, Managerial, Superviosry
  • Patumthani, Ayutthay, Saraburi Area

  14-Apr-14

   

  Applied
  • HR Manager
  • Experience in HR & ER
  • Minimum of 5 years work experience

  14-Apr-14

  THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

  Applied
  • Full Set of Account
  • CPD Prefer
  • Costing

  14-Apr-14

  THB45k - 70k /เดือน

  Applied
  • Accounting Officer
  • Accounting Supervisor
  • Ayutthaya

  14-Apr-14

  THB20k - 35k /เดือน

  Applied
  • Compensation and benefits
  • Recruitment
  • HR Speciallist

  14-Apr-14

  THB20k - 30k /เดือน

  Applied

  Programmer / IT Developer

  Programmer / IT Developer

  • .NET, ASP, PHP, SQL
  • DBMS
  • 0-3 years related field

  14-Apr-14

   

  Applied