• สมัครงาน
 • บันทึก
 • พิมพ์
 • แจ้งประกาศงานไม่เหมาะสม
 • ดูตำแหน่งงานในแท็บใหม่
 • มุมมอง:

 • Preview
 • Column
 • Summary
 • Distributor Manager

  Mars Thailand

  ภาคใต้

  Distributor Manager

  • รับผิดชอบในการสรรหาและพัฒนาคู่ค้า
  • ดูแล ให้ความรู้ ฝึกอบรมให้กับศูนย์กระจายสินค้า
  • วิเคราะห์ วางแผน บริหารศูนย์กระจายสินค้า

  9 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  Therapist

  MINT

  กระบี่

  • See job description.
  • See job description.
  • See job description.

  9 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  Therapist

  MINT

  กระบี่

  • See job description.
  • See job description.
  • See job description.

  9 ชั่วโมงที่แล้ว

  THB10k - 13k /เดือน

  Applied

  Sales Representative – Orthopedics (South)

  B. Braun (Thailand) Ltd.

  ภาคใต้

  Sales Representative – Orthopedics (South)

  • Degree in any field, preferable in Medical science
  • 1 year of experience in related field is a plus
  • New grad. is also considered

  9 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  Modern Trade Operation (Up Country)

  Modern Trade Operation (Up Country)

  • Key account representative
  • Sales Representative
  • Sales Operation

  9 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • Good comunication in English
  • Good to work under pressure
  • Good serivce mind and good personality

  18 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • จบด้าน วิศวกรรมโยธา(ว.ศบ. คอ.บ. หรืออย่างอื่น
  • ประสบการณ์ 0-5 ปี
  • ทำงานConstruction กับบริษัทร่วมทุนไทย-จีน

  19 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • Male-Female (Thai Nationality only)
  • Age 30 – 40 Years old
  • Bachelor’s Degree in Engineer, Telecom

  02-Sep-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • 6 years experience in sales for Southern provinces
  • Expand dealer and sub-dealer network
  • Has own car less 7 years or less 250,000 km

  02-Sep-14

   

  Applied

  QA/QC Manager (API Oil Gas) (Songkla)

  Fircroft (Thailand) Limited

  ภาคใต้

  QA/QC Manager (API Oil Gas) (Songkla)

  • QA and QC
  • API and oil and gas and fabrication
  • ISO, ASTM, AWS.

  02-Sep-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • University graduate
  • 1-2 years experience in sales
  • Prepare follow up for collection of payment

  02-Sep-14

   

  Applied
  • Arranging job schedule for guides and vehicles
  • Preparing tour documents
  • Providing tour information to customers

  01-Sep-14

   

  Applied
  • Manage a team of freelance representatives
  • Generate high sales volumes
  • Provide Sales report to management

  01-Sep-14

   

  Applied
  • High School - Bachelor's Degree
  • Good command of English
  • Service minded, Good Personality

  01-Sep-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • Bachelor degree in pharmaceutical science
  • Age not over 30 years, Thai Nationality
  • Good service mind, dynamic and energetic

  01-Sep-14

   

  Applied
  • Hotel management experience
  • College degree preferred
  • intermediate Thai language required

  01-Sep-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • Excellent command of English
  • Diploma in Hospitality or Tourism.
  • Experience in the front desk

  01-Sep-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  Sales Representatives (Southern)

  Covidien (Thailand) Limited

  ภาคใต้

  Sales Representatives (Southern)

  • Bachelor degree in any related fields
  • preferably Medical Technology, Nursing, Health
  • 2 – 3 years working experience in areas

  01-Sep-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  OTC Representative – South

  OTC Representative – South

  • Customer visits within the appropriate geography
  • Optimize the distribution, merchandising
  • Respond to customer needs and queries

  01-Sep-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • Perform technical and engineer supporting activity
  • Experience in telecom or related field
  • General knowledge of GSM networks

  01-Sep-14

   

  Applied
  • Responsible for achieving sales targets
  • Impleament sales strategies
  • Established key customers and expand market

  01-Sep-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • Relationship Manager
  • Credit Manager
  • Loan Officer

  01-Sep-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • Relationship Manager
  • Credit Manager
  • Loan Officer

  01-Sep-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • Relationship Manager
  • Credit Manager
  • Loan Officer

  01-Sep-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • Good management skill of cleanliness
  • Handling of the entire Housekeeping,Laundry,Public
  • Management skill of foreign guests requirement

  01-Sep-14

   

  Applied

  Internal Auditor (South East Region)

  Internal Auditor (South East Region)

  • Only Thai nationality
  • Degree in Law or combination
  • Experience as investigator

  01-Sep-14

   

  Applied
  • บริหาร ควบคุมดูแลการจัดทำงบประมาณ
  • ควบคุมดูแลการจัดซื้องานโครงการ
  • พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารงานจัดซื้อ

  30-Aug-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • Introducing tourists to the unique attraction
  • Make the information interesting
  • Skill to cope well will the people

  29-Aug-14

   

  Applied

  QA/QC Manager (API Oil/Gas)

  Fircroft (Thailand) Limited

  ภาคใต้

  QA/QC Manager (API Oil/Gas)

  • QA/QC and oil and gas
  • API standard , ASTM,AWS
  • Quality System

  29-Aug-14

   

  Applied
  • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
  • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์/วิศวกรรม เคมี
  • ประสบการณ์ทำงานด้านงานขาย อย่างน้อย 1 ปี

  29-Aug-14

   

  Applied

  Marketing Executive

  LAC Shipment Service Co.Ltd

  ภาคใต้

  Marketing Executive

  • Sourcing New Market and Maintain Existing
  • Able to Communicate in English
  • Travelling required

  29-Aug-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • เพศชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ
  • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ
  • สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft office

  29-Aug-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • เพศชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ
  • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา สาขาการเงินและการบัญชี
  • มีประสบการณ์ในการทำงานตรงตำแหน่งงาน 3 ปี

  29-Aug-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • เพศชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ
  • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา สาขาการจัดการโลจิสติกส์
  • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ อยู่ในเกณฑ์ดี

  29-Aug-14

   

  Applied
  • เพศชาย / หญิง ไม่จำกัดอายุ
  • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • วางแผนส่งเสริมการขายร่วมกับการตลาด

  29-Aug-14

   

  Applied
  • เพศชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ
  • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
  • มีความรู้และความชำนาญ ด้านสิ่งทอ

  29-Aug-14

   

  Applied

  TERRITORY SALES EXECUTIVE – SOUTH/พนักงานขายประจำพื้นที่เขตภาคใต้

  TERRITORY SALES EXECUTIVE – SOUTH/พนักงานขายประจำพื้นที่เขตภาคใต้

  • จบการศึกษาวุฒิ ปวส ขึ้นไป
  • สามารถขับรถเกียร์ธรรมดา มีใบขับขี่อายุ 2 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ในการขายมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี

  29-Aug-14

   

  Applied
  • Bachelor or higher , IT, Computer
  • At least 2 years of experience in coding / develop
  • Experience in Spring MVC, Hibernate

  28-Aug-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • Responsible for achieving sales targets
  • Impleament sales strategies
  • Established key customers and expand market

  28-Aug-14

   

  Applied
  • Responsible for achieving sales targets
  • Impleament sales strategies
  • Established key customers and expand market

  28-Aug-14

   

  Applied
  • Network technology
  • Telephone system technology
  • MS.Windows OS

  06-Aug-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied