• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บัญชี
 • สรุปรายงานทางด้านการเงิน
 • ตรวจสอบความถูกต้อง เอกสารการเงิน

01-Sep-15

 

Applied
 • accounting experience 5-10 years
 • good command in English
 • work experience with international company

01-Sep-15

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี
 • มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง
 • สามารถออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

01-Sep-15

 

Applied
 • ดูแลงานธุรการทั่วไปประจำฝ่ายบริหาร
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
 • สามารถทำงานภายได้ความกดดันได้

01-Sep-15

 

Applied
 • วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์
 • ทดสอบคุณสมบัติเครื่องสำอางค์
 • มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องสำอางค์

01-Sep-15

 

Applied
 • Support customer oversea.
 • Bachelor’s degree or related filed.
 • 3 experience in QC automotive.

01-Sep-15

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Engineer.
 • Have experience in Sales field.
 • Capable of speaking English, Japanese.

01-Sep-15

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุ 24-30 ปี
 • พื้นที่การทำงาน : ภาคตะวันออกทั้งหมด
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

01-Sep-15

 

Applied
 • be a “self-starter” and have a drive to succeed.
 • Thai Citizen preferred
 • Good written and spoken English

01-Sep-15

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Excellent written and spoken English.
 • Ability in understanding of engineering terminolog
 • Telephone negotiation skills

01-Sep-15

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถอ่าน และเข้าใจแบบ 2 มิติได้
 • เขียนแบบ 2D ตามใบสั่งงานของลูกค้า
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเขียนแบบ

01-Sep-15

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male, age between 40 years up
 • Experience in negotiation with union labour
 • Good command of English

01-Sep-15

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Daily Maintenance (Machine & Facility)/Preventive
 • Opportunity to learn advance technology from HQ
 • Self-driven, Leadership with team spirit

01-Sep-15

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Tool and Die and copper stamping
 • coining proces
 • Jig and fixture

01-Sep-15

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in any fields.
 • 5 years of experience in training and development.
 • Good command of English.

01-Sep-15

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in Mechanical Engineering.
 • 5 – 10 Years’ experience in construction heavy.
 • Good in English both speaking and writing.

01-Sep-15

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • process documentation
 • operating manuals
 • Guides ISO auditors

01-Sep-15

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Engineering Degree in related field.
 • maintenance functions with 2 years management role
 • injection machine maintenance.

01-Sep-15

THB70k - 120k /เดือน

Applied
 • Age 35 years up
 • Bachelor or Master degree in Engineering field
 • 5 years of experience with automotive industry

01-Sep-15

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai Nationality, aged between 28 - 33 years old.
 • Bachelor Degree in Mechanical or Electrical.
 • Knowledge of assembly automation lines.

01-Sep-15

THB25k - 30k /เดือน

Applied
 • BOI
 • Accounting
 • ISO9000

01-Sep-15

 

Applied
 • Degree Business Administration or any related
 • 3 - 5 years’ experience in General Administration
 • Service minded, strong interpersonal skills

01-Sep-15

 

Applied
 • Bachelor's Degree with Japanese language.
 • Translation in the manufacturing field preferred.
 • Good Japanese ability - at least Level 3.

01-Sep-15

THB35k - 45k /เดือน

Applied
 • Experienced in sales and marketing.
 • Good command of both spoken, written English.
 • Self-motivated, result-oriented and innovative.

01-Sep-15

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Electronic, Machanical
 • Maintenance, Die Casting Machine
 • No matter gender, Age 20 - 45 years

01-Sep-15

 

Applied
 • Introduction, implementation of new products-model
 • Project management, implementation, coordination
 • 3 years relevant experience in manufacturing field

01-Sep-15

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Fast learner with the ability to understand
 • Experiences in accounting
 • Good command of English is highly preferable

01-Sep-15

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or higher in Industrial Engineering
 • Experienced in production management
 • Knowledge in CNC lathe machine system

01-Sep-15

 

Applied
 • Female
 • Bachelor‘s Degree in Business Administration
 • Ability to manage multiple tasks and schedules.

01-Sep-15

 

Applied
 • HRD, HRM, Payroll, Training, Recruitment.
 • Knowleadge on TS16949 and other quality system.
 • GA function.

01-Sep-15

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bunus 6-7 mths! Meal,Provident fund,Transportation
 • Auto Equipment Trading
 • 3-5 yrs. exp. as Sales & Marketing

01-Sep-15

 

Applied
 • age 25 – 40 years
 • experience in development & construction
 • driving license

01-Sep-15

 

Applied
 • B.S. or M.S. Degree in Engineering
 • 7+ years of related industry experience
 • Knowledge of quality management systems

01-Sep-15

 

Applied
 • Degree in Production, Industrial
 • Knowledge of lean manufacturing methods.
 • 2+ years of related industry experience.

01-Sep-15

 

Applied
 • B.S. or M.S. Degree in Electrical Engineering.
 • Ability to read and interpret engineering drawings
 • 2+ years of related industry experience.

01-Sep-15

 

Applied
 • Oversea customer coordination, daily communicate.
 • Schedule, Product Delivery Commitment, ECN.
 • Built and shipped to meet customers' requirement.

01-Sep-15

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Inbound logistic system, production planning
 • Raw material inventory
 • Experience in Supply Chain

01-Sep-15

 

Applied
 • Supplier Quality Engineer,SQE,
 • printed circuit boards,PCB
 • Quality, Electronic,QE,QC,QA,

01-Sep-15

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experienced in Process, Production engineering
 • Learn new skills and development opportunities
 • Good salary and benefits will be provided.

01-Sep-15

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or female, age 40 years old up.
 • Bachelor or Master’s Degree in Finance/ Account
 • Having at least 10 years experience in accounting

01-Sep-15

 

Applied
 • Die casting Manager ,Amata-Chonburi
 • Experiences in casting function 10 yrs +
 • Good at English / Japanese is plus.

01-Sep-15

 

Applied
 • degree in Industrial Engineering, Mechanical
 • 2-3 years experience in New Product Introduction
 • Working experience in hard disk drive industry

01-Sep-15

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Mechanical/Electical or related
 • Experience: 2-5 years in process development
 • Specially in Assembly / injection

01-Sep-15

 

Applied
 • Maintenance
 • Facility
 • Engineering

01-Sep-15

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Engineering
 • Industrial Managemnet or Realated
 • Injection mold Experience more than 3 years

01-Sep-15

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
 • มีทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินและรักงานบริการ
 • สามารถปฏิบัติงานแบบหมุนเวียนได้

01-Sep-15

 

Applied
 • QC inspect NDT, API and welding and fabrication
 • API, Gauge Valve , Measurement and oil gas
 • NACE, AWS, ASME, ASTM,

01-Sep-15

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาภาษาญี่ปุ่น หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ระดับภาษาญี่ปุ่น N2 - N3
 • สามารถแปลเอกสารเป็นภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษได้

01-Sep-15

 

Applied
 • 8- 10 years technical experience.
 • Degree or higher in Mechanical/ Electrical.
 • Knowledge of engineering standards, E&I and PLC.

01-Sep-15

 

Applied