• สมัครงาน
 • บันทึก
 • พิมพ์
 • รายงาน
 • ดูตำแหน่งงานในแท็บใหม่
 • มุมมอง:

 • Preview
 • Column
 • Summary
 • HR Secretary Japanese Speaking - PASAP Bangbor - Samutprakarn 1 Position

  HR Secretary Japanese Speaking - PASAP Bangbor - Samutprakarn 1 Position

  • Prepare and manage correspondence, reports.
  • To do distribute minutes of meetings.
  • To do organize and coordinate meeting, conference.

  18 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  R&D Mechanical Manager - PASAP Bangbor - Samutprakarn 1 Position

  R&D Mechanical Manager - PASAP Bangbor - Samutprakarn 1 Position

  • Bachelor of Mechanical & Mechatronic.
  • CAD Design (Catia, Solid work, UG).
  • Research and development for Mechanical Portion.

  18 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  R&D Mechanical Asst.Supervisor - PASAP Bangbor - Samutprakarn 2 Position

  R&D Mechanical Asst.Supervisor - PASAP Bangbor - Samutprakarn 2 Position

  • To organize 16 subordinators to keep SMT material.
  • To handle SMT material kitting to meet production.
  • To maintain the SMT workplace Management.

  18 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  R&D Asst.Supervisor Technology Management - PASAP Bangbor - Samutprakarn 1 Position

  R&D Asst.Supervisor Technology Management - PASAP Bangbor - Samutprakarn 1 Position

  • Audit software development process.
  • Review about feasibility for software development.
  • Support and control about ISM activities in R&D.

  18 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  Press Supervisor (PESESTH) – Bangbor Samutprakarn

  Press Supervisor (PESESTH) – Bangbor Samutprakarn

  • Male, age over 30 years old, Thai Nationality only
  • 3-5 years in Press machine, Die, Jig and Fixture.
  • Have good skill of manpower management.

  18 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  Production Supervisor (PESESTH-Bangbor)

  Production Supervisor (PESESTH-Bangbor)

  • Control productivity
  • Kaizen and improve production method
  • Control subordinates

  18 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  Sales Engineer Supervisor (PESESTH) – Bangbor Samutprakarn

  Sales Engineer Supervisor (PESESTH) – Bangbor Samutprakarn

  • At least 5 years in Sale Engineer or Engineer.
  • Female, age between 27-40 years old.
  • Degree in Engineering Field

  18 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  Production Assistant Manager (PESESTH) - Bangbor Samutprakarn

  Production Assistant Manager (PESESTH) - Bangbor Samutprakarn

  • Male, age 35-45 years old. Thai nationality only
  • 5-10 years in Production/Man power control
  • Can work at Samutprakarn area

  18 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  Purchasing Assistant Supervisor (PESESTH Bangbor)

  Purchasing Assistant Supervisor (PESESTH Bangbor)

  • Male/Female, age 23-26 years old
  • 1-2 years exp in purchasing material and parts
  • Experience in working in manufacturing

  18 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  Japanese Interpreter (GA Dep.) PESESTH – Bangbor Samutprakarn

  Japanese Interpreter (GA Dep.) PESESTH – Bangbor Samutprakarn

  • Have 3-5 years experiences in Interpreter .
  • Japanese language (JLPT N2)
  • Can work Samutprakarn area.

  18 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  Production Control Asst. Manager (PESESTH - Bangbor Samutprakarn)

  Production Control Asst. Manager (PESESTH - Bangbor Samutprakarn)

  • Female, age 30-40 years old.
  • planning production as customer need
  • Coordinate to resolve the problem

  18 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  Accounting Asst.Supervisor – (PAPMRTH) Bangbor-Samutprakarn

  Accounting Asst.Supervisor – (PAPMRTH) Bangbor-Samutprakarn

  • Male/Female, age 21-28 years old.
  • Experience 0-3 years in Accounting function.
  • New graduates are welcome.

  18 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  Accounting Officer (PESSLTH) – Puchao Saming Phrai Rd. - Samutprakarn

  Accounting Officer (PESSLTH) – Puchao Saming Phrai Rd. - Samutprakarn

  • Female, age not over 30 years old.
  • 1-5 years in Accounting field.
  • Bachelor degree in Accounting/Financial.

  18 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  Program Management Asst.Supervisor (PASAP - Bangbor)

  Program Management Asst.Supervisor (PASAP - Bangbor)

  • Female, age between 25-30 years old
  • 3 -5 years experience in project management
  • Able to work at Bangbor

  18 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  ISO Asst.Supervisor - PASAP Bangbor

  ISO Asst.Supervisor - PASAP Bangbor

  • Female, age 25 years old up
  • 1 yrs exp. in ISO management from manufacturing
  • Able to work at Bangbor Samutprakarn.

  18 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • Bachelor's in Business Administration, Engineering
  • 5 years experience in Account Management
  • Total account management of GM in AP region

  18 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  Production Engineering Asst. Manager (Japanese Speaking) - PASAP Bangbor

  Production Engineering Asst. Manager (Japanese Speaking) - PASAP Bangbor

  • Bachelor’s degree graduated in Engineering.
  • 7 years’ experience in production engineering
  • Good command of English and Japanese

  18 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  Purchasing Asst. Supervisor (PASAP - Bangbor)

  Purchasing Asst. Supervisor (PASAP - Bangbor)

  • Purchasing in Electronic or Automotive industry
  • Delivery control
  • Contact supplier

  18 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  Material Control Asst. Supervisor Japanese Speaking - PASAP Bangbor - Samutprakarn 1 Position

  Material Control Asst. Supervisor Japanese Speaking - PASAP Bangbor - Samutprakarn 1 Position

  • To organize 16 subordinators to keep SMT material.
  • To handle SMT material kitting to meet production.
  • To maintain the SMT workplace Management.

  18 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  Production Engineer Supervisor Japanese Speaking - PASAP Bangbor - Samutprakarn 1 Position

  Production Engineer Supervisor Japanese Speaking - PASAP Bangbor - Samutprakarn 1 Position

  • To organize 16 subordinators to keep SMT material.
  • To handle SMT material kitting to meet production.
  • To maintain the SMT workplace Management.

  18 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • จบปริญญาตรี เครื่องกล , โยธา , ไฟฟ้า
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถเจรจา ติดต่อสื่อสารได้ดี
  • บริษัทฯ มีโทรศัพท์, มีรถยนต์, และบ้านพัก

  18 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • จบปริญญาตรี เครื่องกล , โยธา , ไฟฟ้า
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถเจรจา ติดต่อสื่อสารได้ดี
  • บริษัทฯ มีโทรศัพท์, มีรถยนต์, และบ้านพัก

  18 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • อายุ 27 ปีขึ้นไป
  • วุฒิ ปวช. - ปริญญาตรี มีไหวพริบดี
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

  18 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • อายุ 27 ปีขึ้นไป
  • วุฒิ ปวช. - ปริญญาตรี มีไหวพริบดี
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

  18 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  Executive Secretary

  Biolab Co., Ltd.

  เมืองสมุทรปราการ

  Executive Secretary

  • Female age not over 40 years
  • Bachelor degree or higher in English
  • Experience as a secretary to Senior Executive

  18 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  Instrument Engineer

  LAM SOON (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

  ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  • Instrument Engineer
  • Knowledge of food labeling law, ISO 9000, ISO 1400
  • Knowledge of precision measurement equipment is pr

  18 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  IT Officer

  ES Offshore & Marine Engineering (Thailand) Co., Ltd.

  ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  • มีประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
  • สามารถดูแล ตรวจสอบ แก้ไข ทำความสะอาด
  • มีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบอินเตอร์เน็ต

  18 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • มีประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
  • สามารถดูแล ตรวจสอบ แก้ไข ทำความสะอาด
  • มีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบอินเตอร์เน็ต

  18 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  Logistic Officer

  ES Offshore & Marine Engineering (Thailand) Co., Ltd.

  ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  • มีประสบการณ์ด้านการนำเข้า-ส่งออก 2 ปี ขี้นไป
  • ดูแล ควบคุม ประสานงานการนำเข้าสินค้า
  • ประสานงานการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ

  18 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • มีประสบการณ์ด้านการนำเข้า-ส่งออก 2 ปี ขี้นไป
  • ดูแล ควบคุม ประสานงานการนำเข้าสินค้า
  • ประสานงานการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ

  18 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  R&D Operation Manager

  Y.S.S. (Thailand) Co., Ltd.

  ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  • Operation R&D New Model
  • Project Management
  • 3 years revevant working experience

  18 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  Manager - Yard Operation

  Manager - Yard Operation

  • Degree or higher in Engineering or related field
  • 15 years work experience in automotive industry
  • Plan, coordinate and manage all yard operation

  18 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  พนักงานช่างซ่อมบำรุง (จำนวน 2 อัตรา)/Maintenance Technician

  Syngenta Crop Protection Limited

  ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  พนักงานช่างซ่อมบำรุง (จำนวน 2 อัตรา)/Maintenance Technician

  • วุฒิการศึกษา ปวส สาขาวิชาช่างกลโรงงาน / ไฟฟ้า
  • ประสบการณ์การทำงาน 4 - 8 ปี
  • เพศชาย อายุ 25 - 30 ปี

  18 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  HR Officer - PIDTH (Bangbor Samutprakarn)

  HR Officer - PIDTH (Bangbor Samutprakarn)

  • Female, Age not over 33 years old.
  • 1-3 year in Recruitment, Training and Activity.
  • Can work at Samutprakarn area.

  18 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  Senior Accountant (1 Year Contract - 1 position based Bangplee)

  Senior Accountant (1 Year Contract - 1 position based Bangplee)

  • Bachelor Degree in Accounting & Finance
  • 5-10 years’ experience in position or related
  • Computer proficiency i.e. Excel, Word

  18 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • Bachelors degree in Marketing, Management
  • Seven years experience with multinational
  • Experience in Electrical engineering.

  18 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • 3+ years in Sales with intensive INTERNATIONAL exp
  • High level of proficiency in English
  • Experiences in smart card industry (EMV) is Plus

  18 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  Import Officer

  Import Officer

  • Experience in import will be an asset.
  • Good command of English.
  • New graduate are welcome.

  18 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  Learning & Development Supervisor (Bangplee Plant)

  Beiersdorf (Thailand) Co., Ltd.

  ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  Learning & Development Supervisor (Bangplee Plant)

  • Learning & Development
  • Training
  • Develoment Plan

  18 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  PTD Engineer

  GPV Asia (Thailand) Co., Ltd

  เมืองสมุทรปราการ

  PTD Engineer

  • Male/Female 23-30 years old
  • Bachelor’s or above in Electronic Engineering
  • Strong leadership and team player,good attitude

  18 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  Sales Executive & Sales coordinator (Suvarnabhumi AO4 ) 1 position

  Sales Executive & Sales coordinator (Suvarnabhumi AO4 ) 1 position

  • Bachelor's Degree Business Administration
  • Experience in Sale, Logistics, BOI, CS,
  • Able to work in suvarnabhumi (AO4) office

  18 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  Logistics Manager

  Logistics Manager

  • วางแผนกลยุทธ์ทางด้านโลจิสติกส์
  • บริหารจัดการข้อมูลด้านคลังสินค้า,การกระจายสินค้า
  • ดูแลติดตามผลงานของผู้ใต้บังคับบัญชา

  18 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • Business minded and Self-motivated
  • Love for Selling
  • Strong dedication and high energy level

  18 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • Retail Operation Analysis
  • Financial Analysis and reporting
  • 4-5 years relevant working experience

  23 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  Fastener Engineer

  JAC International

  ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  Fastener Engineer

  • handle and assist customers i
  • manage product R & D
  • coordinate between departments

  23 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • Bachelor Degree in any major.
  • 5 years experience in Admin & Secretary.
  • Good to Excellent English skill

  24-Oct-14

   

  Applied

  HR Asst. Manager (PESESTH) – Bangbor Samutprakarn

  HR Asst. Manager (PESESTH) – Bangbor Samutprakarn

  • Male or Female, age 30-40 years old.
  • 5-12 years experiences in Employee relationship
  • Coordination of Evaluation, Promotion&Recruiting.

  24-Oct-14

   

  Applied
  • High Vocational in major of Electronic
  • Fair to Good English skill
  • Able to work in night shift and overtime.

  24-Oct-14

   

  Applied

  Warehouse Manager – Outbound Operations (Consumer Goods Distribution Center, Bangna-Trad KM.20)

  DKSH (Thailand) Limited

  ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  Warehouse Manager – Outbound Operations (Consumer Goods Distribution Center, Bangna-Trad KM.20)

  • Bachelor or Master Degree in related
  • Male or female, age 30-40 years old
  • 5-year Experience in Logistics Operations

  24-Oct-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  HR and GA Manager

  Manpower Professional and Executive Recruitment Co., Ltd./301Natt

  ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  HR and GA Manager

  • To handle all HR function
  • Cover HR Executive in routine functions
  • Identify and assess staff training

  24-Oct-14

   

  Applied