• สมัครงาน
 • บันทึก
 • พิมพ์
 • รายงาน
 • ดูตำแหน่งงานในแท็บใหม่
 • มุมมอง:

 • Preview
 • Column
 • Summary
 • HRD Senior Supervisor - Talent Development (Samutprakarn, 50-60K)

  JAC Recruitment Thailand

  ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  HRD Senior Supervisor - Talent Development (Samutprakarn, 50-60K)

  • Capabilities Development
  • Career Development
  • Organization Development

  5 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  PLANNING DEPARTMENT MANAGER

  PRTR Executive Recruitment

  บางพลี

  PLANNING DEPARTMENT MANAGER

  • Degree or Master’s Degree in an engineering
  • Male, Thai nationality, aged 38-45 years.
  • responsible for material planning of the company

  6 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • Bachelor’s Degree in Electrical, Electronic
  • At least 1 year upwards experience
  • knowledge in Basic Electronic-Part

  7 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • มีความชำนาญในกระบวนการส่งออก
  • ภาษาอังกฤษ เขียน-อ่าน สื่อสารได้ดี
  • มีประสบการณ์ในงานด้านนี้อย่างน้อย 5 ปี

  8 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 2 ปี
  • มีความกระตือรือร้นในการทำงานสูง
  • มีความรับผิดชอบในงานเป็นอย่างดี

  8 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • 8 years’ experience of Mechanical
  • Bachelor's degree or higher
  • Mechanical & Mechatronic

  9 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • Bachelor's degree or higher in Industrial
  • 10 years’ experience of automotive part purchasing
  • supply chain management

  9 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  พนักงานประจำร้าน สาขาสนามบินสุวรรณภูมิ

  Select Service Partner Ltd.

  ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  พนักงานประจำร้าน สาขาสนามบินสุวรรณภูมิ

  • เพศชาย หรือหญิง อายุ 18 – 35 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส. และปริญญาตรี
  • บุคลิกภาพดี รักงานด้านการบริการ กล้าแสดงออก

  9 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  Management Trainee for Suvarnabhumi Airport 5 positions

  Select Service Partner Ltd.

  ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  Management Trainee for Suvarnabhumi Airport 5 positions

  • Bachelor Degree in Business, F& B or Hospitality
  • At least 1 years experience in food service
  • Service minded, high commitment and accountability

  9 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  Business Controller

  Volvo Group (Thailand) Co., Ltd.

  ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  Business Controller

  • Drive business performance; plan/ budget/ forecast
  • Costing, MNC manufacturing, SAP R3, good Eng
  • 6 yrs of relevant experience in automotive prefer

  9 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • Bachelor or Master degree in Accounting & Finance
  • GPA over than 2.75 / TOEIC 550 up
  • Willing to work in international environment

  9 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 2 ปี
  • มีความกระตือรือร้นในหน้าที่
  • สามารถทำงานร่วมกับ พนักงานรายวันได้

  10 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  Japanese Interpreter (30K – 50K)

  Trinity Executive - iHeadHunter

  ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  Japanese Interpreter (30K – 50K)

  • Thai, Male/Female, age between 25-35 years old
  • Bachelor's degree in Japanese major or any related
  • New graduated are welcome

  10 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  Sales Representative & sale Executive

  Gas & Gear Products Co., Ltd.

  เมืองสมุทรปราการ

  • เพศ ชาย , หญิง อายุ(ปี) ทุกช่วงอายุ
  • ระดับการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี
  • หาฐานลูกค้าใหม่ เข้าหาลูกค้า นำเสนอสินค้าของบริษัท

  11 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  พนักงานขาย

  Gas & Gear Products Co., Ltd.

  เมืองสมุทรปราการ

  • เพศ ชาย , หญิง อายุ(ปี) ทุกช่วงอายุ
  • ระดับการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี
  • หาฐานลูกค้าใหม่ เข้าหาลูกค้า นำเสนอสินค้าของบริษัท

  11 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  Sales Coordinator Admin

  Gas & Gear Products Co., Ltd.

  เมืองสมุทรปราการ

  • เพศ หญิง
  • อายุ 25 - 35 ปี
  • ระดับการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี

  11 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • เพศ หญิง
  • อายุ 25 - 35 ปี
  • ระดับการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี

  11 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ (ปฏิบัติงานที่ตึกบางนาทาวเวอร์ ถ.บางนา-ตราด)

  Krungsri Consumer

  ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ (ปฏิบัติงานที่ตึกบางนาทาวเวอร์ ถ.บางนา-ตราด)

  • ตรวจสอบเอกสารของลูกค้าที่สมัครบัตรเครดิต/สินเชื่อ
  • ตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าที่สมัครบัตรเครดิต/สินเชื่อ
  • พิจารณาผลการสมัครบัตรเครดิต/สินเชื่อ

  11 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • เพศ ชาย หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
  • ระดับการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
  • มีความกระตือรือล้นในการทำงาน

  11 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • เพศ ชาย หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
  • ระดับการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
  • มีความกระตือรือล้นในการทำงาน

  11 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • เพศ ชาย หญิง อายุ 30 - 35 ปีขึ้นไป
  • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาโท
  • มีความกระตือรือล้นในการทำงาน

  11 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • เพศ ชาย หญิง อายุ 30 - 35 ปีขึ้นไป
  • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาโท
  • มีความกระตือรือล้นในการทำงาน

  11 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • Bachelor’s Degree in Business Administration
  • 1-3 years of working experience in import-export
  • Good knowledge and proper understanding

  11 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  Finance Assistant (Base at Hub & Gateway, Suvarnabhumi Airport)

  DHL Express International (Thailand) Ltd.

  ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  Finance Assistant (Base at Hub & Gateway, Suvarnabhumi Airport)

  • Graduated in Finanace and Accounting
  • 1 year experience in finance or accounting
  • Work at Suvarnabhumi Airport

  11 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  Utility Technical Engineer

  FrieslandCampina (Thailand) PCL.

  ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  Utility Technical Engineer

  • Minimum 5 year Modern Trade Commercial.
  • People management experience preferable.
  • Good command of both English & Thai communication.

  12 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • Male, age 30 – 45 year old.
  • Degree or higher degree in Sale, Marketing
  • Good command in spoken and written English

  12 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • Male/Female, age 30 – 45 year old.
  • Thai nationality only.
  • Degree in Finance related field.

  12 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • วุฒิ ปวช. – ปวส. สาขาไฟฟ้า, เครื่องกล
  • มีความเข้าใจ และสามารถอ่านแบบทางวิศวกรรมพื้นฐานได้
  • มีประสบการณ์ทำงานกับเครื่องจักรประเภท CNC

  12 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • Support Modern Trade strategic
  • Support brand management in Modern Trade Channel
  • Initiate promotion,Analyze industry trend, etc.

  13 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  SAP Specialist - FICO/SD/PP/MM (Samuthprakarn PMT)

  Panasonic Management (Thailand) Co., Ltd.

  ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  SAP Specialist - FICO/SD/PP/MM (Samuthprakarn PMT)

  • Male/Female, age 24-30 years old
  • 2-5 years experience in SAP (FICO/SD/PP/MM)
  • Flexible and able to relocate to upcountry

  13 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  GENERAL MANAGER (SERVICE PROVIDER OF FREEZERS & COOLERS)

  PRTR Executive Recruitment

  ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  GENERAL MANAGER (SERVICE PROVIDER OF FREEZERS & COOLERS)

  • 10 years at the managerial level.
  • Bachelor’s degree or higher in Business Admin
  • Male / female, preferably male, aged 40 and above

  13 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  Administrative Officer / Receptionist

  Administrative Officer / Receptionist

  • Bachelor's degree up in human resource
  • 1 year working experience in administrative
  • Good communication in English & Thai

  13 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  Warehouse / Logistics Manager/ผู้ัจัดการขนส่งและคลังสินค้า

  Jagota Brothers Trading Ltd.

  ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  Warehouse / Logistics Manager/ผู้ัจัดการขนส่งและคลังสินค้า

  • Experience in food industry Warehouse & Distributi
  • Fluent of English spoken/written and good interper
  • Transportation system can be analyzed as well

  13 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  Marketing Communication Manager

  Y.S.S. (Thailand) Co., Ltd.

  ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  • Planning Media in ATL, PR & Online Media
  • Digital Marketing Or Media Online
  • Minimum 3 years experienced in marketing manager.

  13 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  Purchasing Engineer / buyer

  NISSAN MOTOR (THAILAND) CO., LTD.

  บางเสาธง

  Purchasing Engineer / buyer

  • Parts Purchasing
  • Supplier Sourcing
  • Price Negotiation ,Cost Reduction

  14 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  Sr Oracle E Business Suite specialist (Teparuk Plant)

  Seagate Technology (Thailand) Ltd.

  ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  Sr Oracle E Business Suite specialist (Teparuk Plant)

  • Oracle Form, Oracle Report and Oracle Application
  • Expert Oracle E-Business Suites Applications R12
  • SQL, PL/SQL programing with financial AR/AP/GL

  14 ชั่วโมงที่แล้ว

  THB45k - 90k /เดือน

  Applied
  • Thai - Nationality Only.
  • Bachelor Degree in any field. Age : 25-35
  • More than 1 or 2years’ Work Experiences in related

  22 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  OEM Sales Officer/Senior Officer (1 position)

  OEM Sales Officer/Senior Officer (1 position)

  • Support overall requirement of USA/European
  • Control delivery schedule for trial event.
  • Perform tasks assigned by superior.

  22 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  HR Asst. Manager (PESESTH) – Bangbor Samutprakarn

  HR Asst. Manager (PESESTH) – Bangbor Samutprakarn

  • Male or Female, age 30-40 years old.
  • 5-12 years experiences in Employee relationship
  • Coordination of Evaluation, Promotion&Recruiting.

  22 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  Purchasing Manager (PECTH Samrong)

  Panasonic Management (Thailand) Co., Ltd.

  ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  Purchasing Manager (PECTH Samrong)

  • Male/Female, age 37-45 years old
  • Degree in Marketing/Business, Logistics
  • 10-15 yrs’ experience in procurement/material mgt

  22 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  Accounting Assistant Supervisor (Samrong PECTH)

  Panasonic Management (Thailand) Co., Ltd.

  ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  Accounting Assistant Supervisor (Samrong PECTH)

  • Male/Female, age between 22-27 years old
  • Bachelor's degree in Accountacy
  • 0-1 yr's exp in Accounting / Cost Accounting

  22 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  R&D Asst.Sup/Supervisor (Samrong PECTH)

  Panasonic Management (Thailand) Co., Ltd.

  ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  R&D Asst.Sup/Supervisor (Samrong PECTH)

  • Male only, age between 24-28 years old
  • Degree in Mechanical or Industrial Engineering
  • 2-5 years' experience in R&D from manufacturing

  22 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  QC Asst.Manager/Manager (Samrong PECTH)

  Panasonic Management (Thailand) Co., Ltd.

  ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  QC Asst.Manager/Manager (Samrong PECTH)

  • Male/Female, age between 35-45 years
  • Degree in Chemical Engineering or Science
  • 7 years' experience in QA & QC

  22 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  Production Planning & Control Asst.Manager/Manager (Samrong PECTH)

  Panasonic Management (Thailand) Co., Ltd.

  ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  Production Planning & Control Asst.Manager/Manager (Samrong PECTH)

  • Male/Female, age between 35-45 years
  • 7 ys' exp in Production Planning & Control
  • Experienced in managerial level

  22 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  Purchasing Asst. Supervisor (PECTH Samrong)

  Purchasing Asst. Supervisor (PECTH Samrong)

  • Female, age 23-27 years old
  • 1-2 yrs’ exp in Purchasing or Procurement
  • Experience in Manufacturing company

  22 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  QC Asst.Sup/Supervisor (PECTH Samrong)

  Panasonic Management (Thailand) Co., Ltd.

  ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  QC Asst.Sup/Supervisor (PECTH Samrong)

  • Male/Female, age between 24-28 years old
  • At least 1-6 years' experience in QC
  • Knowledge in TS16949 is required

  22 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • วางแผน/ควบคุมรับ/จัดเก็บและจ่ายวัตถุดิบและสินค้า
  • มีประสบการณ์ด้านอะไหล่/เครื่องมือ/เครื่องจักร ฯลฯ
  • วางแผนงบประมาณรวมถึงควบคุมบุคลากร

  22 ชั่วโมงที่แล้ว

  THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

  Applied

  Purchasing Engineer (PASAP - Bangbor)

  Purchasing Engineer (PASAP - Bangbor)

  • Female, Age between 26-30 years
  • 2-3 years experience in purchasing control
  • Basic negotiation skill and coordinating

  22 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  R&D_Electrical Superviso/Asst.Supervisor (PASAP-Bangbor)

  R&D_Electrical Superviso/Asst.Supervisor (PASAP-Bangbor)

  • Bachelor's degree in Electrical Engineering
  • Have exp in Electronics or Automotive industry
  • Able to work at Bangbor

  22 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  R&D_Software Supervisor/Asst.Supervisor (PASAP-Bangbor)

  R&D_Software Supervisor/Asst.Supervisor (PASAP-Bangbor)

  • Bachelor's degree in Computer Engineering
  • Have experience in software design
  • Able to work at Bangbor

  22 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied