มุมมอง:

 • Preview
 • Column
 • Summary
 • Marketing Coordinator (Japan Section) (30-40K) Bangplee

  Marketing Coordinator (Japan Section) (30-40K) Bangplee

  • Bonus 5 mths, Group Ins., COLA
  • Electronics Home Appliance
  • Exp in Sales / Marketing Field

  33 นาทีที่แล้ว

   

  Applied

  Sales Staff (25 - 35K) Bangplee

  Sales Staff (25 - 35K) Bangplee

  • Bonus 2mths, Car main., Position, Mobile
  • Mfg. & Trading of LEDs and Hard Disk Drives
  • 2 yrs. exp. in Sales Electronic or Automotive

  2 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • Male age between 25 – 35 years old
  • Bachelor’s Degree in Engineering field
  • Strong technical mind, communication skills

  3 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • Male or Female not over 40 years of age
  • Bachelor Degree in Sales & Marketing
  • 3-5 years of excellent sales results

  3 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  QC/QA Manager

  Chiao Fu (Thailand) Co., Ltd.

  ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  • Implement the QA/QC management system
  • Review the customers specification
  • Action and close all customer complaints

  3 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  Mechanical Engineers

  HST INTERNATIONAL CO., LTD.

  เมืองสมุทรปราการ

  • ศึกษาเรียนรู้สินค้าเพื่อแนะนำและบริการลูกค้า
  • มีทักษะการใช้โปรแกรม AutoCAD, SolidWorks
  • มีปฏิภาณไหวพริบ,มีความขยัน, มีความรับผิดชอบ

  3 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  วิศวกรเครื่องกล

  HST INTERNATIONAL CO., LTD.

  เมืองสมุทรปราการ

  • ศึกษาเรียนรู้สินค้าเพื่อแนะนำและบริการลูกค้า
  • มีทักษะการใช้โปรแกรม AutoCAD, SolidWorks
  • มีปฏิภาณไหวพริบ,มีความขยัน, มีความรับผิดชอบ

  3 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  Accounting Officer

  HST INTERNATIONAL CO., LTD.

  เมืองสมุทรปราการ

  • เพศ ชาย , หญิง อายุ 15 ปีขึ้นไป
  • ระดับการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
  • เปิดใบกำกับภาษี ใบวางบิลและใบเสร็จ

  3 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  พนักงานบัญชี

  HST INTERNATIONAL CO., LTD.

  เมืองสมุทรปราการ

  • เพศ ชาย , หญิง อายุ 15 ปีขึ้นไป
  • ระดับการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
  • เปิดใบกำกับภาษี ใบวางบิลและใบเสร็จ

  3 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • Male or female, 25-35 years old.Thai nationality
  • Bachelor’s Degree in Business Administration
  • Active in English both oral and written is a must.

  4 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  Technical Support & Development Manager

  Technical Support & Development Manager

  • Bachelor degree in Electromechanical
  • 5 years in process engineering field.
  • Good Troubleshooting skill in manufacturing

  4 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  QA Supervisor (Raw Material Control &Vendor Assurance)

  Kerry Ingredients ( Thailand ) Limited.

  เมืองสมุทรปราการ

  QA Supervisor (Raw Material Control &Vendor Assurance)

  • QC of incoming materials.eg testing,positive
  • Experience min.7 years in Quality Assurance
  • Good knowledge of Good Laboratory Practice

  4 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  Customer Service Executive/Officer

  Kerry Ingredients ( Thailand ) Limited.

  เมืองสมุทรปราการ

  Customer Service Executive/Officer

  • Able to handle customer inquiries
  • Good command English language
  • Able work under pressure

  4 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  Senior Food Technologist

  Kerry Ingredients ( Thailand ) Limited.

  เมืองสมุทรปราการ

  Senior Food Technologist

  • Good command English skill
  • Experience in coating systems, Marinade, Seasoning
  • Develop Coating, Seasoning formulations e.g. Fun

  4 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  People Development Supervisor

  Ananda Development Public Company Limited

  เมืองสมุทรปราการ

  People Development Supervisor

  • Design and handle Knowledge sharing communication
  • Conduct all function of Orientation Program
  • Handle for report to Skill Development Department

  5 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • Perform shipment booking for all outgoing shipment
  • Bachelor’s degree in related field
  • 1 year experience in dealing with shipping

  6 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • มนุษยสัมพันธ์ดี
  • มีรถยนต์เป็นของตนเอง

  6 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  Manager - Technical Training

  Tata Motors (Thailand) Limited

  ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  Manager - Technical Training

  • Must be fluent in English
  • 5-10 year in Automotive industrial training
  • Bachelor/Master in Engineer/Technical

  7 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  Product Quality Improvement Engineer

  NISSAN MOTOR (THAILAND) CO., LTD.

  บางเสาธง

  Product Quality Improvement Engineer

  • Product Quality Mangement
  • Good knowledge in automobile
  • Experienced in vehicle quality

  8 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  HUMAN RESOURCES MANAGER (PLASTIC MANUFACTURING)

  PRTR Executive Recruitment

  บางพลี

  HUMAN RESOURCES MANAGER (PLASTIC MANUFACTURING)

  • Bachelor’s Degree in any field.
  • 5 years’ as a Human Resources Manager
  • Managing all functions relating to human resources

  8 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  Field Engineers

  Hilti (Thailand) Ltd.

  ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  • Bachelor of Civil or Structural Engineering.
  • Experience in Civil & Structural designs.
  • Have a Civil Engineer License (Por. Yor.)

  11 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  Purchasing Manager

  Panasonic Energy (Thailand) Co., Ltd.

  ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  Purchasing Manager

  • Male/Femal, Age 37-45 Years Thai Nationality only
  • degree in Marketing, Business Administration
  • 7 years experience in managerial level

  19 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  ISO Assistant Supervisor

  Panasonic Energy (Thailand) Co., Ltd.

  ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  ISO Assistant Supervisor

  • Thai Nationality Degree in any fields
  • Male/ Female, age between 24 years up
  • 2 years experience in ISO Control System

  19 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • จัดซื้อวัตถุดิบ สารเคมี และจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆ
  • การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
  • มีความขยันและมีความอดทนต่อแรงกดดันสูง

  19 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  Purchasing

  Li Yang Co., Ltd.

  บางบ่อ

  • จัดซื้อวัตถุดิบ สารเคมี และจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆ
  • การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
  • มีความขยันและมีความอดทนต่อแรงกดดันสูง

  19 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  ASSISTANT SALES MANAGER

  Siam Luck Trading Co.,Ltd.

  บางบ่อ

  ASSISTANT SALES MANAGER

  • Male or Female, age not over 35
  • Bachelor degree in Chemical Science
  • Capability in written and spoken English is a must

  19 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  CUSTOMER PROGRAM MANAGEMENT SPECIALIST

  PRTR Recruitment and Outsourcing (Eastern Seaboard) Co., Ltd.

  ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  CUSTOMER PROGRAM MANAGEMENT SPECIALIST

  • Developing high quality customer relationships.
  • Developing business development plan primarily.
  • Direct customer interface experience.

  19 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • Min. 2 years’ exp. in QA, QC engineer (electronics
  • Knowledge of ISO9001, TS 16949
  • Good command in English

  19 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • Min. 2 yrs’ exp.in sales electronics or automotive
  • Good command in English or Japanese (N2) will be +
  • Have own car & driving license (benefits provided)

  19 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  QC Assistant Supervisor / Supervisor

  Panasonic Energy (Thailand) Co., Ltd.

  ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  QC Assistant Supervisor / Supervisor

  • Thai Nationality Degree in Engineering Field
  • Male/ Female, age between 25-28 years old
  • 1 years in QC or QA functions from Automotive

  19 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  Commercial Trainer

  Volvo Group (Thailand) Co., Ltd.

  ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  Commercial Trainer

  • To drive the commercial training
  • Strong communication, coordination and analytical
  • Good English, presentation skill

  19 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  Assistant Manager, Purchasing

  Thai Nisshin Technomic Co., Ltd.

  เมืองสมุทรปราการ

  • Male / Female (Thai Nationality), age 28 – 35 year
  • Bachelor’s or higher in related field
  • 5 - 8 years working and experience in purchasing

  19 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • เพศ ชาย/หญิง
  • อายุไม่เกิน 35 ปี
  • วุฒิการศึกษา ระดับ ปริญญตรี สาขา บริหารธุรกิจ

  19 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  Purchase Staff (17 - 19K) Samutprakarn

  Purchase Staff (17 - 19K) Samutprakarn

  • Bonus 2mths, Position, Full Atten, Cost of Living
  • Mfg.& Trading of Generic Electronic Parts
  • Exp. of Purchase & Materia control

  19 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  Purchasing Manager

  Y.S.S. (Thailand) Co., Ltd.

  ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  • Handle Purchase management
  • Experience work in Manager level
  • ISO/TS16949, Cost Break Down

  19 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  HRD - Human Resource Development Officer (New Graduates are welcome)

  Summit Auto Body Industry Co., Ltd. (SAB)

  ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  HRD - Human Resource Development Officer (New Graduates are welcome)

  • Bachelor’s in Human Resource Management
  • Good systematic thinking, analytical thinking
  • New Graduates are welcome

  19 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  QMR / QA Manager

  Pack Delta Public Co., Ltd.

  บางเสาธง

  QMR / QA Manager

  • Male, age between 35-50 years
  • Bachelor degree in any field.
  • 8 years experience in QC, ISO, HACCP

  19 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  ISO Officer

  Pack Delta Public Co., Ltd.

  บางเสาธง

  ISO Officer

  • Male or Female, age between 25-40 years
  • Bachelor degree in any field
  • 5 years experience in ISO, HACCP

  19 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • Supervise and develop SQA team members
  • Degree or higher in Food Science, Biotechnology
  • 5-10 years experience in QA/QC in food industry

  19 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  HR & Admin Manager

  Adecco Bangna Recruitment Ltd.

  บางเสาธง

  HR & Admin Manager

  • Overall responsibility for HR & office admin
  • Responsible for recruitment process
  • Control and monitor employee

  19 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  Assistant Managing Director (AMD)

  Siam Motors Co., Ltd./สยามกลการ

  ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  • Knowledge in finance and accounting management
  • Strong leadership, result oriented
  • Excellent spoken and written English

  19 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  Export Manager

  Sathaporn Marketing Co., Ltd.

  ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  • Bachelor or Masters in management
  • 5-6 years experiences in a FMCG Company
  • Take care of export documentations

  19 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • Bachelor or master degree in occupational safety
  • 5 yrs experience in EH&S field
  • Understanding of Thai Occupational Health and Safe

  19 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  Engineering Manager (Automotive) 80K - 100K

  MRI Worldwide Recruitment (Thailand) Ltd.

  ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  Engineering Manager (Automotive) 80K - 100K

  • Deliver new product within time,budget,quality
  • Ensure engineering team improve process efficiency
  • THAI, Min 8 years’ exp on automotive business

  19 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  Production Control Asst. Manager (PESESTH - Bangbor Samutprakarn)

  Production Control Asst. Manager (PESESTH - Bangbor Samutprakarn)

  • Female, age 30-40 years old.
  • planning production as customer need
  • Coordinate to resolve the problem

  19 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  Cabin Safety Procedures & Compliance Standards Officer

  Cabin Safety Procedures & Compliance Standards Officer

  • Responsible for coordinating with Chief of Cabin
  • To correct and revise Cabin Safety Standards
  • To monitor track the outstanding in compliance

  19 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  QA Supervisor 1 position

  Rama Production Co., Ltd.

  เมืองสมุทรปราการ

  • Male or Female, age not over 30
  • Experience in QA function
  • Good commands in spoken and written English

  19 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  Accounting Supervisor (Bangpoo Factory)

  Ajinomoto (Thailand) Co., Ltd.

  เมืองสมุทรปราการ

  Accounting Supervisor (Bangpoo Factory)

  • ปิดบัญชี, บัญชีลูกหนี้ , บัญชีเจ้าหนี้
  • ควบคุมการปฏิบัติงาน ด้านบัญชีเจ้าหนี้
  • ควบคุมการปฏิบัติงาน ด้านลูกหนี้

  19 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • ปริญญาโทขึ้นไป สาขาวิศวเคมี ปิโตรเคมี
  • ประสบการทางด้านผู้จัดการฝ่ายผลิตอย่างน้อย 5-10 ปี
  • มีความรู้ทางด้าน ISO9001, ISO14001

  19 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • minimum 3 year relevant experience in logistics
  • Minimum 'O' level or Diploma in Logistics
  • Good working knowledge of the following logistics

  19 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied