มุมมอง:

 • Preview
 • Column
 • Summary
 • Digital Marketing Director (Publishing/Printing Business)

  Adecco Phaholyothin Recruitment Ltd.

  ปริมณฑล-นนทบุรี

  Digital Marketing Director (Publishing/Printing Business)

  • Trends in social media, mobile content, email mark
  • Managing online brand and product campaigns
  • 5-7 years of digital marketing management

  1 ชั่วโมงที่แล้ว

  THB120k - 160k /เดือน

  Applied
  • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
  • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์
  • 2-3 ปี (ด้านบัญชี/ผู้ตรวจสอบ/ ตรวจสอบภายใน)

  1 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • จัดทำรายงานรายเดือนรายไตรมาสและรายปีของงบประมาณ
  • ตรวจสอบงบการเงินหรือบัญชีแยกประเภท
  • คะแนนสอบ TOEIC 550

  1 ชั่วโมงที่แล้ว

  THB45k - 70k /เดือน

  Applied

  Admin & Sale-coordinator

  Moody B Cosmetic Co., Ltd.

  ปริมณฑล-นนทบุรี

  • Male / Female.
  • Age 22-32 years old.
  • 0-2 years of working in Administration.

  1 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  Sales / Sales Engineer

  Outdo Solution & Engineering Co., Ltd.

  ปริมณฑล-นนทบุรี

  • เพศ ชาย / หญิง อายุ 20-35 ปี
  • วุฒิการศึกษา ป.ตรี
  • วางแผนการขายงานโครงการและขยายตลาด

  1 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • เพศชาย/หญิง, อายุ 30-45 ปี
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
  • มีประสบการณ์ด้านควบคุมงานบัญชีอย่างน้อย 3-5 ปี

  1 ชั่วโมงที่แล้ว

  THB30k - 70k /เดือน

  Applied

  House Keeping Manager (Urgent!!!)

  Narai Intertrade Co., Ltd.

  ปริมณฑล-นนทบุรี

  • 3-5 years experience working in a true and wealthy
  • Good command of both spoken and listen English
  • Graduate of Butler Academy, professional butling

  1 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  GM / PM (Software)

  Manpower

  ปริมณฑล-นนทบุรี

  GM / PM (Software)

  • Minimum 10 years of working experience
  • Proficient Software Development
  • Gifted in Software Project Management

  1 ชั่วโมงที่แล้ว

  มากกว่า THB120k /เดือน

  Applied

  Production Bacteria Officer

  Siambioscience Co., Ltd.

  ปริมณฑล-นนทบุรี

  • เทคโนโลยีชีวภาพ Biotech
  • การเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์
  • การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์

  1 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • มีประสบการณ์ช่างซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ อย่างน้อย 1ปี
  • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป

  14 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • มีประสบการณ์ช่างซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ อย่างน้อย 1ปี
  • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป

  14 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดหา และ ติดต่อกับร้านค้า
  • ป. ตรีบริหารธุรกิจ,การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ทำงานในงานที่เกี่ยวข้อง 2 ปี ขึ้นไป

  16 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • Good command in SAS
  • 5 years of experience in analysis
  • Master Degree in Applied Statistics, Management

  16 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บริหารงานบุคคล ,พัฒนาบุคคล
  • มีความรู้ในเรื่อง PMS , KPIs , MBO และ Competency
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ได้ดี

  29-Jul-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  Functional Consultant ( SAP-CRM)

  Samart Corporation Public Company Limited

  ปริมณฑล-นนทบุรี

  Functional Consultant ( SAP-CRM)

  • Bachelor’s degree or higher in Computer Science
  • At least Two year's SAP CRM implementation
  • Working in Utilities industry is a plus

  29-Jul-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  EAI Developer / System Analyst

  Samart Corporation Public Company Limited

  ปริมณฑล-นนทบุรี

  EAI Developer / System Analyst

  • Bachelor’s degree in Computer Science, Engineering
  • 2-3 years professional experience
  • Experience with application development

  29-Jul-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  OMS Consultant / Business Analyst

  Samart Corporation Public Company Limited

  ปริมณฑล-นนทบุรี

  OMS Consultant / Business Analyst

  • Bachelor’s degree in Electrical Engineering, IT
  • 2-3 years professional experience in SA
  • Experience with application development using SQL

  29-Jul-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  Project Manager /ผู้จัดการก่อสร้าง (ประจำโครงการ จ.นนทบุรี)

  Project Manager /ผู้จัดการก่อสร้าง (ประจำโครงการ จ.นนทบุรี)

  • บริหารงานก่อสร้างในโครงการ
  • เสนอจัดจ้างผู้รับเหมา
  • สร้างภาพลักษณ์ และความพึงพอใจของกับลูกค้า

  29-Jul-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • Internal Auditor
  • 3 - 5 years experienced in related field
  • Can travel to upcountry

  29-Jul-14

   

  Applied
  • Leasing for the sale space.
  • 2 - 5 exp. in manage the rental area.
  • Develop new rental

  29-Jul-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • จัดการดูแล Windows/Linux Server
  • มีความรู้ด้าน System, Server
  • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่

  29-Jul-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  Communication Officer / Manager

  East West Seed Co., Ltd.

  ปริมณฑล-นนทบุรี

  Communication Officer / Manager

  • Degree with specialization in Mass Communication
  • 5 years in strategic communication
  • Knowledge in media technology (print,online,video)

  29-Jul-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  Senior System Engineer

  East West Seed ROH Ltd.

  ปริมณฑล-นนทบุรี

  • Bachelor’s Degree in Computer Science
  • At least 5 years experiences in infrastructure
  • Have a technical certification

  29-Jul-14

  THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

  Applied

  Assistant to the CFO

  East West Seed ROH Ltd.

  ปริมณฑล-นนทบุรี

  • Age 26 - 35
  • Degree in Accounting / Business Administration
  • Experience in audit or finance and accounting area

  29-Jul-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  Sales Engineer

  SmartCityPeople (Thailand) Recruitment Co., Ltd.

  ปริมณฑล-นนทบุรี

  Sales Engineer

  • Male, age 24-28 years, Thai Nationality
  • Bachelor’s degree in Electronics Engineering
  • Good command of English is preferred,

  29-Jul-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  Dyeing Supervisor / หัวหน้าแผนกฟอกย้อม

  Y.M.F. International Thai Co., Ltd.

  ปริมณฑล-นนทบุรี

  Dyeing Supervisor / หัวหน้าแผนกฟอกย้อม

  • Male Thai, up to 25 years old
  • High vocational Certificate or BA in science
  • Knowledge of capacity planning, materials and proc

  29-Jul-14

   

  Applied
  • Sale Engineer, เพศชาย และ เพศหญิง
  • อายุ 23-30 ปี
  • มีประสบการณ์ 1-2 ปีขึ้นไป

  29-Jul-14

  เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

  Applied
  • Male/Female age over 40 years old
  • Bachelor's Degree in Business Administration
  • Experience in Human Resources Admin

  29-Jul-14

   

  Applied
  • Proven leadership skills / good problem solving.
  • Good knowledge of hotel Accounting principle.
  • Able to closing month/year end account.

  29-Jul-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • Proven leadership skills / good problem solving.
  • Good knowledge of hotel Accounting principle.
  • Able to closing month/year end account.

  29-Jul-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • เพศหญิง สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ภาษาจีนพิจารณาพิเศษ
  • จดรายงานการประชุมหรือทำตารางงานของผู้บริหาร
  • ติดต่อประสานงานกับลูกค้าต่างประเทศ

  29-Jul-14

   

  Applied

  Sales Director

  Prompt Business Solution Co., Ltd.

  ปริมณฑล-นนทบุรี

  Sales Director

  • Deep experience in the logistics/transport industr
  • 35-45 Years old
  • In charge of sales strategy/organization growth

  28-Jul-14

  มากกว่า THB160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

  Applied
  • warehouse management
  • Bachelor's degree or higher
  • Age between 35-45 years

  28-Jul-14

   

  Applied

  Warehouse Manager

  Akzo Nobel Paints (Thailand) Ltd.

  ปริมณฑล-นนทบุรี

  • Develop warehouse operations system improvements
  • Plan, Organize and Control Warehouse's operations
  • Ensure that workplace's safety requirement are met

  28-Jul-14

   

  Applied
  • มีใจรักในด้านงานบริการ
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ
  • มีความรู้ภาษาอังกฤษ สามารถพูด อ่านและเขียนได้ดี

  28-Jul-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  SOFTWARE DEVELOPER

  PRTR Recruitment and Outsourcing Thailand

  ปริมณฑล-นนทบุรี

  SOFTWARE DEVELOPER

  • Performing program development, testing
  • Working according to the defined processes
  • Designing systems as and when necessary.

  28-Jul-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • Male or Female, Age 26 years up
  • Bachelor or Master Degree in Marketing
  • 3 years experience in operating innovation

  28-Jul-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • Male or Female, Age 26 years up
  • Bachelor or Master Degree in Marketing, MBA
  • 3 years in directing and leading team

  28-Jul-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • เพศชาย / หญิง จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาบัญชี
  • มีประสบการณ์ทำงาน 3 – 5 ปีขึ้นไป
  • หากมีความรู้ด้านโปรแกรม SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  28-Jul-14

   

  Applied
  • Male/Female 35 years up
  • Degree or higher in personnel management.
  • Excellent social and communication skills

  28-Jul-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  Administrative Officer (15-20K) Nonthaburi

  SAGASS Recruitment (Thailand) Co., Ltd.

  ปริมณฑล-นนทบุรี

  Administrative Officer (15-20K) Nonthaburi

  • Bonus, Medical Support
  • Import & Export
  • New Graduated are welcome

  28-Jul-14

   

  Applied
  • กำหนดแผนกลยุทธ์บริหารจัดการ กำกับดูแล และประเมินผล
  • ประเมินสถานการณ์ด้านการขายและการตลาด
  • ดำเนินงานในด้านการขาย การตลาด ประจำจังหวัด

  28-Jul-14

   

  Applied

  Account Executive (A.E.)

  Dreamworks Advertising Co., Ltd.

  ปริมณฑล-นนทบุรี

  • bachelor's degree in art or related field.
  • Well-developed communication skills.
  • Creativities development and graphic design.

  28-Jul-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • Positive attitude, aggressive and high motivating
  • Sales and management oriented
  • Able to travel or and work up country

  28-Jul-14

   

  Applied
  • Sales Executive in Internet / Cable link business
  • Years experience in corporate sales
  • Good interpersonal skill and service minded

  28-Jul-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • ปวส. ขึ้นไป
  • อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • เพศ หญิง

  27-Jul-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  Marketing

  N. R. Engineering Co., Ltd.

  บางบัวทอง

  • ปวส. ขึ้นไป
  • อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • เพศ หญิง

  27-Jul-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถปิดงบได้
  • ขยันและทนแรงกดดันได้ดี

  27-Jul-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  Accounting

  N. R. Engineering Co., Ltd.

  บางบัวทอง

  • ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถปิดงบได้
  • ขยันและทนแรงกดดันได้ดี

  27-Jul-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied