• สมัครงาน
 • บันทึก
 • พิมพ์
 • แจ้งประกาศงานไม่เหมาะสม
 • ดูตำแหน่งงานในแท็บใหม่
 • มุมมอง:

 • Preview
 • Column
 • Summary
  • Degree or higher in Personnel Management
  • 5 years experience in training retail business
  • Experience in Internal instructor

  4 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • สังกัดฝ่าย R&D บริษัท TTTBB ผู้ให้บริการ 3BB
  • มีความรู้ด้าน Network, Security และ Programming
  • ประสบการณ์ 1-4 ปีในด้านที่เกี่ยวข้อง

  4 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  Sales Executive

  Phuchan Travel Co., Ltd.

  ปริมณฑล-นนทบุรี

  • Travel industry experience minimum 1 year
  • Achieve annual sales target
  • New business development

  4 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • ดูเลงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย
  • ประสานงานและรับรองเอกสารด้านความปลอดภัย
  • ดูแลงานบุคคล ติดต่อหน่วยงานประกันสังคม

  4 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • civil , construction , low rise
  • propertt development , real estate , housing
  • experience 3-5 years

  4 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • To review ,draft and prepare commercial contracts
  • And legal documents both in English and thai
  • Provide legal advice

  4 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • Strategic thinking skill
  • 5-7 years experience in engineering design
  • Degree in Engineering (Electrical or Mechanical)

  4 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  ABAP Programmer

  Samart Corporation Public Company Limited

  ปริมณฑล-นนทบุรี

  ABAP Programmer

  • Bachelor's or Master's Degree in information Tech.
  • Understanding of SAP table structure
  • Experience in Java Programming is plus.

  4 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • ติดตาม KPI / KPM / IPM-OPM และประมวลผล
  • สร้างมาตรฐานและปรับปรุงการวัดผล
  • ปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง TQA

  4 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • Over 25 years old
  • BC or Ms. of Chemical Engineering or lelated feild
  • 2 years experienc in production control

  15 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  Demand Planner

  Inve (Thailand) Ltd.

  ปริมณฑล-นนทบุรี

  • Bachelor or Master Degree in Logistics /Supply Cha
  • Minimum 3 years experience of working
  • Preferred experience with using global or regional

  18 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  Business Manager

  Pacific 2000 Recruitment Co., Ltd.

  ปริมณฑล-นนทบุรี

  Business Manager

  • Indentify & manage business oppertunities
  • Establish long-term relationship with clients
  • Oversee & monitor operations performance

  18 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  ENGINEER SPECIALIST – INNOVATION MANAGEMENT

  PRTR Executive Recruitment

  ปริมณฑล-นนทบุรี

  ENGINEER SPECIALIST – INNOVATION MANAGEMENT

  • Good command of English with TOEIC score of 600
  • Bachelor’s of Engineering degree
  • 3 years in Innovation Management

  19 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  Manager, Failure Analysis & Reliability

  Allegro MicroSystems (Thailand) Co., Ltd.

  ปริมณฑล-นนทบุรี

  Manager, Failure Analysis & Reliability

  • Failure Analysis & Reliability
  • Strong knowledge in tools, equipment.
  • Test & Failure analysis.

  02-Sep-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  Senior Engineer, Quality

  Allegro MicroSystems (Thailand) Co., Ltd.

  ปริมณฑล-นนทบุรี

  Senior Engineer, Quality

  • 5-7 years' experience in quality engineering.
  • Fluency in statistical analyis.
  • Decision Making, leadership

  02-Sep-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  Supervisor, Document & Quality Control

  Allegro MicroSystems (Thailand) Co., Ltd.

  ปริมณฑล-นนทบุรี

  Supervisor, Document & Quality Control

  • 5-7 years’ experience in document control
  • Quality Control
  • Analytical Skills

  02-Sep-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • เพศชาย/หญิง, อายุ 30-45 ปี
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
  • มีประสบการณ์ด้านควบคุมงานบัญชีอย่างน้อย 3-5 ปี

  02-Sep-14

  THB30k - 70k /เดือน

  Applied

  อาจารย์ประจำ : คณะบริหารธุรกิจ (โลจิสติกส์) 3 อัตรา

  อาจารย์ประจำ : คณะบริหารธุรกิจ (โลจิสติกส์) 3 อัตรา

  • รับผิดชอบงานสอน ดูแลนักศึกษา
  • เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา นิเทศนักศึกษา
  • ผลิตผลงานวิจัย งานบริการวิชาการ งานประกันคุณภาพ

  02-Sep-14

   

  Applied
  • Marketing & Branding & Sales
  • develop sound market knowledge of competition
  • Promoting our services & creative alternative idea

  02-Sep-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  ARCHITECTURE MANAGER – Construction Contractor

  Fischer & Partners Co., Ltd.

  ปริมณฑล-นนทบุรี

  ARCHITECTURE MANAGER – Construction Contractor

  • Supervise, delegate and coordinate Architecture
  • Coordinate ordering and delivery of materials
  • Prepare document according to specifications

  02-Sep-14

   

  Applied
  • Sales Executive in Internet / Cable link business
  • Years experience in corporate sales
  • Good interpersonal skill and service minded

  02-Sep-14

  เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

  Applied

  Specialist, BOI

  Allegro MicroSystems (Thailand) Co., Ltd.

  ปริมณฑล-นนทบุรี

  Specialist, BOI

  • Minimum 7 years’ experience in BOI regulations.
  • BOI Expert.
  • Strong communication skills.

  01-Sep-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • Export Own Brand products to worldwide.
  • 5 yrs experience in Export
  • Bachelor’s degree in Marketing/Business

  01-Sep-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • เพศหญิง อายุระหว่าง 30 - 35 ปี
  • การศึกษาขั้นต่ำระดับ ปริญญาตรี สาขาใดก็ได้
  • มีประสบการณ์ด้านบริหารการตลาด ทำการตลาด

  01-Sep-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • ชาย / หญิง ปริญญาตรีทุกสาขา
  • มีประสบการณ์ด้านการขาย 1- 2 ปีขึ้นไป
  • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

  01-Sep-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  Project Manager

  Bay Computing Co., Ltd.

  ปริมณฑล-นนทบุรี

  • ป.ตรีขึ้นไป ด้านคอมพิวเตอร์ (วิศวกรรม,วิทยาศาสตร์)
  • ประสบการณ์บริหารโครงการ7ปีขึ้นไปรู้บริหารโครงการ
  • สามารถเจรจาต่อรอง นำเสนอข้อมูล วิเคาระห์แก้ไขปัญหา

  01-Sep-14

   

  Applied
  • Bachelor degree or equivalent
  • 3+ years of retail operation and coffee business
  • Strong interpersonal skills

  01-Sep-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  Marketing Executive

  Santhiya Resorts and Spas Co., Ltd.

  ปริมณฑล-นนทบุรี

  • Knowledge Sales&Marketing in service industry
  • Good command in calculation skill
  • Good knowledge in Internet & network

  01-Sep-14

  เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

  Applied
  • Degree in Purchasing and Supply Chain
  • 5 -10 years experience or knowledge in purchase
  • Experience in product development (R&D)

  01-Sep-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  SALES MANAGER – CHEMICAL DIVISION

  PRTR Recruitment and Outsourcing Thailand

  ปริมณฑล-นนทบุรี

  SALES MANAGER – CHEMICAL DIVISION

  • Degree in Chemistry, Chemical Engineering
  • 5 years experience in selling chemicals
  • Good computer abilities

  01-Sep-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  PRODUCT MANAGER – CHEMICAL DIVISION

  PRTR Executive Recruitment

  ปริมณฑล-นนทบุรี

  PRODUCT MANAGER – CHEMICAL DIVISION

  • Degree in Chemistry, Chemical Engineering
  • Building a sales force
  • Experience in selling chemicals

  01-Sep-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • ป.ตรีหรือโท สาขาบริหารบุคคล หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้าน Performance Management 2 ปี
  • มีทักษะการประสานงานและการคิดวิเคราะห์ข้อมูล

  01-Sep-14

   

  Applied
  • External Sourcing Development and Recruitment
  • 5 to 10 years experience
  • Can travel to EWS areas of operation

  01-Sep-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  Accounting Supervisor

  GEA Refrigeration (Thailand) Co., Ltd.

  ปริมณฑล-นนทบุรี

  • 3 years working experienced in Senior Accountant
  • Microsoft Dynamics AX is advantaged
  • Experienced in AR, AP, GL, Tax, Costing etc.

  01-Sep-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  Senior Java Programmer (SA)

  Home Product Center Public Co., Ltd.

  ปริมณฑล-นนทบุรี

  • Java programming skill especially in J2EE, JSF.
  • At least 1 years experienced in Java programming.
  • Bachelor's Degree in Computer Science and related.

  31-Aug-14

   

  Applied
  • “Mobile”&“VDO”development & business strategies
  • Content acquisition strategy
  • At least 3 years of experience in BD or MKT

  30-Aug-14

  THB45k - 70k /เดือน

  Applied

  โฟร์แมน

  P.K.Aluminum Co., Ltd.

  ปริมณฑล-นนทบุรี

  • เพศชาย / หญิง สัญชาติไทย
  • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
  • วุฒิการศึกษา ปวส. หรือปริญญาตรี

  30-Aug-14

   

  Applied

  Foreman

  P.K.Aluminum Co., Ltd.

  ปริมณฑล-นนทบุรี

  • เพศชาย / หญิง สัญชาติไทย
  • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
  • วุฒิการศึกษา ปวส. หรือปริญญาตรี

  30-Aug-14

   

  Applied
  • เพศชาย อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรับผิดชอบต่อการทำงานสูง

  30-Aug-14

   

  Applied

  Project Manager

  P.K.Aluminum Co., Ltd.

  ปริมณฑล-นนทบุรี

  • เพศชาย อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรับผิดชอบต่อการทำงานสูง

  30-Aug-14

   

  Applied

  PRODUCT MANAGEMENT MANAGER

  PRTR Executive Recruitment

  ปริมณฑล-นนทบุรี

  PRODUCT MANAGEMENT MANAGER

  • Male or female age between 25 - 35 years.
  • Bachelor’s Degree (or higher) in Business Administ
  • 3 years experiences in product management.

  29-Aug-14

   

  Applied

  PRODUCT MANAGEMENT EXECUTIVE

  PRTR Executive Recruitment

  ปริมณฑล-นนทบุรี

  PRODUCT MANAGEMENT EXECUTIVE

  • Male or female age between 25 - 35 years
  • Bachelor’s Degree (or higher) in Business Administ
  • 3 years experiences in product management.

  29-Aug-14

   

  Applied
  • Sale Engineer, เพศชาย และ เพศหญิง
  • อายุ 23-30 ปี
  • มีประสบการณ์ 1-2 ปีขึ้นไป

  29-Aug-14

  เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

  Applied
  • Sale Engineer, เพศชาย และ เพศหญิง
  • อายุ 23-30 ปี
  • มีประสบการณ์ 1-2 ปีขึ้นไป

  29-Aug-14

  เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

  Applied
  • เพศหญิง หรือ ชาย
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี/โท
  • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

  29-Aug-14

   

  Applied

  Programmer

  Naqworth Co., Ltd.

  บางบัวทอง

  Programmer

  • Software development and testing
  • degree or higher in Computer Engineer
  • experience in software development

  29-Aug-14

   

  Applied

  Senior Network Engineer

  Samart Corporation Public Company Limited

  ปริมณฑล-นนทบุรี

  Senior Network Engineer

  • At least 3 years experiences in Telecommunication
  • Good command of written and spoken English
  • Bachelor's degree in Computer Engineering

  29-Aug-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • มีใจรักในด้านงานบริการ
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ
  • มีความรู้ภาษาอังกฤษ สามารถพูด อ่านและเขียนได้ดี

  29-Aug-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • ปริญญาตรีด้านวิศวกรรม สาขาเครื่องกล
  • ประสบการณ์ 1-2 ปี
  • ถอดแบบ ประเมินราคา และควบคุมการติดตั้งงาน

  29-Aug-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • วางแผนการตลาดทางด้าน Online Marketing / Offline
  • วางแผน, จัดการ และบริหารงบประมาณด้านการตลาด
  • ติดต่อประสานงาน หา partner รวมทั้งจัด Campaign

  29-Aug-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied