• สมัครงาน
 • บันทึก
 • พิมพ์
 • รายงาน
 • ดูตำแหน่งงานในแท็บใหม่
 • มุมมอง:

 • Preview
 • Column
 • Summary
 • Warehouse Officer (เจ้าหน้าที่บริหารคลังสินค้า)

  East West Seed Co., Ltd.

  ปริมณฑล-นนทบุรี

  Warehouse Officer (เจ้าหน้าที่บริหารคลังสินค้า)

  • เพศ ชาย-หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
  • ปริญญาตรีในสาขาบริหารคลังสินค้า การจัดการ
  • ตรวจรับวัตถุดิบเข้าคลังสินค้า

  7 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  Logistics Officer (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการคลังสินค้า)

  East West Seed Co., Ltd.

  ปริมณฑล-นนทบุรี

  Logistics Officer (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการคลังสินค้า)

  • เพศ ชาย-หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
  • ปริญญาตรีในสาขาโลจิสติกหรือวิศวกรรมโลจิสติก
  • วางแผนและบริหารสินค้าคงคลัง การจัดส่ง

  8 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  SERVICE ENGINEER (MACHINERY)

  Fischer & Partners Co., Ltd.

  บางบัวทอง

  SERVICE ENGINEER (MACHINERY)

  • Male with Thai nationality.
  • Degree in Mechanical / Electrical Engineering
  • 3 years experience in repair and maintenance

  9 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • FSK Training program Preparation.
  • FSK Training program Administration.
  • FSK Training program program Fallow up.

  10 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • เพศชาย หรือ หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • ปวช. ถึง ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ทำงานตรงสายงานตั้งแต่ 3-5 ปี

  12 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • เพศหญิง หรือ ชาย อายุระหว่าง 35 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรี/โท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือสาขาอื่นๆ
  • ประสบการณ์ทำงานตรงสายงานตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป

  12 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • เพศหญิง หรือ ชาย
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี/โท
  • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

  12 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  Seed Pathologist (เจ้าหน้าที่ตรวจสอบโรคเมล็ดพันธุ์)

  East West Seed Co., Ltd.

  ปริมณฑล-นนทบุรี

  Seed Pathologist (เจ้าหน้าที่ตรวจสอบโรคเมล็ดพันธุ์)

  • ดำเนินการการตรวจสอบวิเคราะห์โรคเมล็ดพันธุ์
  • มีพื้นฐานด้านการตรวจเชื้อที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์
  • ปริญญาตรีด้านเกษตรหรือเทคโนโลยีการเกษตร สาขาโรคพืช

  12 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • ทำงานในห้องสมุดของสถาบันฯ
  • ดูแลและบริหารงาน เรื่องการยืม-คืน หนังสือ
  • ใช้ภาษาอังกฤษ / ภาษาจีน ในการสื่อสาร

  22 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  secretary/ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท (ด่วน)

  Samart Corporation Public Company Limited

  ปริมณฑล-นนทบุรี

  secretary/ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท (ด่วน)

  • ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท
  • เลขานุการ
  • ธุรการ

  22 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  Manager- Marketing Communications (BTL)

  Samart Corporation Public Company Limited

  ปริมณฑล-นนทบุรี

  Manager- Marketing Communications (BTL)

  • advertising and marketing
  • Marketing Communications
  • Experience in public relations

  22 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  Digital Marketing

  Samart Corporation Public Company Limited

  ปริมณฑล-นนทบุรี

  Digital Marketing

  • Digital Marketing
  • Online Media Marketing
  • Marketing activities through Online.

  22 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  Safety Specialist 1 Position

  Central Food Retail Co., Ltd.(TOPS Supermarket)

  ปริมณฑล-นนทบุรี

  Safety Specialist 1 Position

  • ชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
  • ริญญาตรีสาขา อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
  • ประสบการณ์ด้านงานอาชีวอนามัย และความปลอดภัย 2-3 ปี

  22 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  Marketing Officer (YaccoMaricard and Shaka)

  Y.M.F. International Thai Co., Ltd.

  ปริมณฑล-นนทบุรี

  Marketing Officer (YaccoMaricard and Shaka)

  • Bachelor’ s degree in Marketing,communication arts
  • Knowledge of textile or garment process
  • 0-2 years experience in marketing fields

  22 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  Sr.Manager- Marketing Communications (BTL)

  Samart Corporation Public Company Limited

  ปริมณฑล-นนทบุรี

  Sr.Manager- Marketing Communications (BTL)

  • advertising and marketing
  • Marketing Communications
  • Media planning and standards

  22 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  Marketing Coordinator (AE Inhouse) 1 Position

  Central Food Retail Co., Ltd.(TOPS Supermarket)

  ปริมณฑล-นนทบุรี

  Marketing Coordinator (AE Inhouse) 1 Position

  • BA Communication Arts or any
  • 2 years of working experience in coordinator
  • Strong negotiation skills

  22 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • 3-5 years experience in working as an HR
  • Enthusiastic, motivative and result oriented
  • Degree or higher in Human resource management

  22 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  Secretary to VP - L& D 1 Position

  Central Food Retail Co., Ltd.(TOPS Supermarket)

  ปริมณฑล-นนทบุรี

  Secretary to VP - L& D 1 Position

  • Merchandising and Marketing Knowledge
  • 2 years experience in Category Management
  • Education: BA – Master’s degree is preferred.

  22 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  MARKETING EXECUTIVE

  Smart ID Group Ltd.

  บางบัวทอง

  • Oversees the company’s marketing campaigns
  • To develop and bring marketing activities
  • Keep up with the latest marketing trends

  22 ชั่วโมงที่แล้ว

  THB16k - 30k /เดือน

  Applied
  • Manage the Product Sales Plan to achieve
  • Manage the Phase In & Phase Out
  • Coordinate with Marketing Team

  22 ชั่วโมงที่แล้ว

  THB20k - 45k /เดือน

  Applied
  • บริหารจัดการงานคลังสินค้าและติดต่อประสานงาน
  • ควบคุมการดำเนินงาน การเบิก-จ่ายสินค้า
  • จัดทำรายงานสต๊อกสรุปยอดสิ้นเดือน

  22 ชั่วโมงที่แล้ว

  THB20k - 35k /เดือน

  Applied
  • อายุไม่เกิน 30 ปี
  • อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
  • มีความรู้ภาษาอังกฤษ

  22 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  CATEGORY DEVELOPMENT MANAGER - CFM 1 Position

  Central Food Retail Co., Ltd.(TOPS Supermarket)

  ปริมณฑล-นนทบุรี

  CATEGORY DEVELOPMENT MANAGER - CFM 1 Position

  • Merchandising and Marketing Knowledge
  • 2 years experience in Category Management
  • Education: BA – Master’s degree is preferred.

  22 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  เลขานุการคณะ (มีประสบการณ์ภาคการศึกษา)

  เลขานุการคณะ (มีประสบการณ์ภาคการศึกษา)

  • ปริญญาตรี-โท สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในภาคการศึกษาจะได้รับการพิจารณา
  • สามารถทำงาน เสาร์-อาทิตย์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  22 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  Human Resource Manager ( HCM Operation )/ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

  Human Resource Manager ( HCM Operation )/ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

  • Administer compensation benefits and performance.
  • Recruitment & retention: managing talent .
  • Taking overall responsibility for recruitment.

  22 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • Thai nationality, age 30 up
  • Doctor Degree in Food Business Management
  • Work experience in food business management

  22 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  FINANCE & ACCOUNTING MANAGER (Bangbuathong)

  Fischer & Partners Co., Ltd.

  บางบัวทอง

  FINANCE & ACCOUNTING MANAGER (Bangbuathong)

  • Female/ Male,Thai National, age above 35 years olก
  • Degree or higher in accounting, finance
  • Experience in accounting for manufacturing company

  22 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  MARKET RESEARCH SPECIALIST

  East West Seed Co., Ltd.

  ปริมณฑล-นนทบุรี

  MARKET RESEARCH SPECIALIST

  • 3 yrs in Marketing, branding, advertising
  • Thai agricultural market, local food
  • Degree or higher in Agricultural Economics

  21-Oct-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  Crop Production Coordination Manager

  East West Seed ROH Ltd.

  ปริมณฑล-นนทบุรี

  Crop Production Coordination Manager

  • A Bachelor’s degree in Science ; Agriculture
  • Good knowledge of seed production technique;
  • 5 years in vegetable seed production

  21-Oct-14

   

  Applied
  • มีประสบการณ์ทำงานในสายงาน 5 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้ด้าน Network / CCNA /CCNP
  • ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและพัฒนา ดูแลรักษาระบบ

  21-Oct-14

   

  Applied
  • Technical Officer
  • Male with Thai Nationality
  • At least 2 years experience in technical support

  21-Oct-14

  THB20k - 25k /เดือน

  Applied
  • Sales Executive in Internet / Cable link business
  • Years experience in corporate sales
  • Good interpersonal skill and service minded

  21-Oct-14

  เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

  Applied

  Department Manager (Health & Beauty ) 1 Position

  Central Food Retail Co., Ltd.(TOPS Supermarket)

  ปริมณฑล-นนทบุรี

  Department Manager (Health & Beauty ) 1 Position

  • Meet financial objectives by maximizing sales
  • Analyzing sales figures and forecasting future
  • Analyzing and interpreting trends

  21-Oct-14

   

  Applied
  • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
  • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชี 3-5 ปี
  • มีความรู้ระบบลูกหนี้ - เจ้าหนี้ และบัญชีทั่วไป

  21-Oct-14

   

  Applied
  • มีประสบการณ์ทางด้านงานขายปูนหรือน้ำมัน
  • มีความรู้ทางด้านการขาย
  • สามารถเดินทางต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้

  21-Oct-14

   

  Applied
  • วางแผนการตลาดทางด้าน Online Marketing / Offline
  • วางแผน, จัดการ และบริหารงบประมาณด้านการตลาด
  • ติดต่อประสานงาน หา partner รวมทั้งจัด Campaign

  21-Oct-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • To review ,draft and prepare commercial contracts
  • And legal documents both in English and thai
  • Provide legal advice

  21-Oct-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • เพศ ชาย/หญิง
  • อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • วุฒิ ปริญญาตรี ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป

  21-Oct-14

   

  Applied
  • เพศ ชาย/หญิง
  • ทุกช่วงอายุ
  • ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป

  21-Oct-14

   

  Applied

  Network Engineer

  Jasmine International Public Company Limited

  ปริมณฑล-นนทบุรี

  • Monitor Link & Core Network
  • ป.ตรี วิศวฯ โทรคมนาคม/คอมพิวเตอร์ หรือเกี่ยวข้อง
  • สามารถทำงานเป็นกะ กลางวัน/กลางคืน ได้

  21-Oct-14

  THB16k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

  Applied

  IT Support

  Jasmine International Public Company Limited

  ปริมณฑล-นนทบุรี

  • ดูแลและแก้ไขปัญหาด้าน IT Software, Hardware
  • วุฒิการศึกษาป.ตรีด้านสารสนเทศ, ไอทีหรือเกี่ยวข้อง
  • ทํางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

  21-Oct-14

  THB13k - 16k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

  Applied
  • Ensure logistics data is 100% accurate
  • Leads System Team to deliver the services
  • 3-5 years relevant working experience

  21-Oct-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • Secure and Hygienic Environment
  • General Administration Support
  • Internal Customer Engagement

  20-Oct-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  Packing Control (Seed Specialist) เจ้าหน้าที่ควบคุม Stock

  East West Seed Co., Ltd.

  ปริมณฑล-นนทบุรี

  Packing Control (Seed Specialist) เจ้าหน้าที่ควบคุม Stock

  • เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
  • ปริญญาตรี ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษได้

  20-Oct-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  Seed Production Assistant/QA Analyst (ผู้ช่วยผลิตเมล็ดพันธุ์/นักวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดพันธุ์)

  East West Seed Co., Ltd.

  ปริมณฑล-นนทบุรี

  Seed Production Assistant/QA Analyst (ผู้ช่วยผลิตเมล็ดพันธุ์/นักวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดพันธุ์)

  • ปริญญาตรี ด้านเกษตร สาขาพืชไร่ พืชผัก พืชสวน
  • รักงานด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์และส่งเสริมการเกษตร
  • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานที่ต่างจังหวัดได้

  20-Oct-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  Merchandising Manager, Food / Nonfood (Value Format/Market Format) 2 อัตรา

  Central Food Retail Co., Ltd.(TOPS Supermarket)

  ปริมณฑล-นนทบุรี

  Merchandising Manager, Food / Nonfood (Value Format/Market Format) 2 อัตรา

  • Degree in retail and category development field
  • knowledge of category management and marketing
  • Able to communicate in English is a must

  20-Oct-14

   

  Applied

  Sr. CRM Database & Research Specialist 2 อัตรา

  Central Food Retail Co., Ltd.(TOPS Supermarket)

  ปริมณฑล-นนทบุรี

  Sr. CRM Database & Research Specialist 2 อัตรา

  • ปริญญาตรีสาขาการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ในธุรกิจอาหาร/ค้าปลีก อย่างน้อย 2-5 ปี
  • มีทักษะในด้านการสื่อสารเป็นอย่างดี

  20-Oct-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  Internal Audit 2 อัตรา

  Central Food Retail Co., Ltd.(TOPS Supermarket)

  ปริมณฑล-นนทบุรี

  Internal Audit 2 อัตรา

  • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
  • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์
  • 2-3 ปี (ด้านบัญชี/ผู้ตรวจสอบ/ ตรวจสอบภายใน)

  20-Oct-14

   

  Applied

  Purchasing Officer/เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (หลายอัตรา)

  Central Food Retail Co., Ltd.(TOPS Supermarket)

  ปริมณฑล-นนทบุรี

  Purchasing Officer/เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (หลายอัตรา)

  • ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
  • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

  20-Oct-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  Products & Supplier Development Specialist - อาหารสด

  Central Food Retail Co., Ltd.(TOPS Supermarket)

  ปริมณฑล-นนทบุรี

  Products & Supplier Development Specialist - อาหารสด

  • ปริญญาตรี ในคณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา
  • มีประสบการณ์การตำแหน่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1-2 ปี
  • มีความสนใจในผลิตภัณฑ์กลุ่ม Food

  20-Oct-14

   

  Applied