• สมัครงาน
 • บันทึก
 • พิมพ์
 • รายงาน
 • ดูตำแหน่งงานในแท็บใหม่
 • มุมมอง:

 • Preview
 • Column
 • Summary
 • Production officer / Assistant Manager / New Set up JP company, Samutprakarn

  echoas Japanese Recruitment (Thailand) Co., Ltd.

  ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  Production officer / Assistant Manager / New Set up JP company, Samutprakarn

  • Male, age 25-30, Bachelor’s degree in Engineering
  • 0-5 year exp.in production management, factory
  • Can communicate in Japanese (conversation level)

  1 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  Sales Engineer [Job ID:14872]

  Reeracoen Recruitment.Co.,Ltd.

  ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  Sales Engineer [Job ID:14872]

  • M/F, Thai Nationality, Age 25-35
  • Bachelor Degree in Engineering or related fields
  • 3-5 years experience in Engineering field.

  1 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

  Applied

  Sales [Job ID:17973]

  Reeracoen Recruitment.Co.,Ltd.

  ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  Sales [Job ID:17973]

  • Thai nationality, Male, Age 28-35 years old
  • Bachelor’s degree in Business Administration
  • 2-5 years’ experience in sales machine tools

  1 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  Service Engineering Coordinator (20,000 - 40,000 Baht/Month)

  MRI Worldwide Recruitment (Thailand) Ltd.

  ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  Service Engineering Coordinator (20,000 - 40,000 Baht/Month)

  • Bachelor degree
  • Proficient in Microsoft Project and MS Office.
  • Good communication skill in English

  1 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  PURCHASER / BUYER

  PRTR Recruitment and Outsourcing Thailand

  ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  PURCHASER / BUYER

  • 6 years professional experience
  • Degree in Supply Chain Management, Operations
  • Previous SAP experience desirable.

  1 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • ปริญญาตรี หรือโท บริหารธุรกิจ, การตลาด
  • ประสบการณ์ในตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการอย่างน้อย 2-3
  • ประสบการณ์ ด้านการบริหารสินค้าอุตสาหกรรม

  1 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  PURCHASING MANAGER ( INDIRECT MATERIAL/ PACKAGING DEVELOPMENT ) ( BANGNA - BANGPLEE )

  Qre Professional Recruitment Co., Ltd.

  ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  PURCHASING MANAGER ( INDIRECT MATERIAL/ PACKAGING DEVELOPMENT ) ( BANGNA - BANGPLEE )

  • Indirect purchasing in consumer product
  • Good Command in English
  • Purchasing in new product development

  1 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  Assistant Managing Director (AMD)

  Siam Motors Co., Ltd./สยามกลการ

  ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  • Knowledge in finance and accounting management
  • Strong leadership, result oriented
  • Excellent spoken and written English

  1 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  Production Planning & Control Asst.Manager/Manager (Samrong PECTH)

  Panasonic Management (Thailand) Co., Ltd.

  ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  Production Planning & Control Asst.Manager/Manager (Samrong PECTH)

  • Male/Female, age between 35-45 years
  • 7 ys' exp in Production Planning & Control
  • Experienced in managerial level

  1 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  R&D Asst.Sup/Supervisor (Samrong PECTH)

  Panasonic Management (Thailand) Co., Ltd.

  ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  R&D Asst.Sup/Supervisor (Samrong PECTH)

  • Male only, age between 24-28 years old
  • Degree in Mechanical or Industrial Engineering
  • 2-5 years' experience in R&D from manufacturing

  1 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  QC Asst.Manager/Manager (Samrong PECTH)

  Panasonic Management (Thailand) Co., Ltd.

  ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  QC Asst.Manager/Manager (Samrong PECTH)

  • Male/Female, age between 35-45 years
  • Degree in Chemical Engineering or Science
  • 7 years' experience in QA & QC

  1 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  Accounting Assistant Supervisor (Samrong PECTH)

  Panasonic Management (Thailand) Co., Ltd.

  ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  Accounting Assistant Supervisor (Samrong PECTH)

  • Male/Female, age between 22-27 years old
  • Bachelor's degree in Accountacy
  • 1 yr's experience in Accounting / Cost Accounting

  1 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • Degree in Mechanical/ Production Engineer.
  • 3 years experience in providing technical knowled
  • Must be able to communicate in English.

  1 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • Degree in Mechanical/ Production Engineer.
  • Experience inprocess planning/ production.
  • Good in English is a plus.

  1 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  Production Control Officer ( Ordering & Warehouse Improvement )

  Production Control Officer ( Ordering & Warehouse Improvement )

  • Control stock of parts and raw material
  • Monitor and control parts and suppliers' delivery
  • Plan and manage projects to improve Warehouse

  1 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  Program Management Assistant Manager

  M&A CONSULTANTS RECRUITMENT CO., LTD.

  ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  Program Management Assistant Manager

  • Thai nationality, 31 – 39 years old
  • Bachelor’s degree in Engineering
  • Possess 7-10 years’ experience

  1 ชั่วโมงที่แล้ว

  THB45k - 70k /เดือน

  Applied

  Sales Executive (Japanese Auto Parts Manufacturer)

  Human Asia Recruitment Co., Ltd.

  ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  • Maintain good relations with existing customers
  • Develop potential customers & new suppliers
  • Make quotation and coordinate with customer's

  1 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  QC Assistant Supervisor / Supervisor

  Panasonic Energy (Thailand) Co., Ltd.

  ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  QC Assistant Supervisor / Supervisor

  • Thai Nationality Degree in Engineering Field
  • Male/ Female, age between 25-28 years old
  • 1 years in QC or QA functions from Automotive

  1 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  Sales Representative / Automotive MFG / Bangna / JP new set up company

  echoas Japanese Recruitment (Thailand) Co., Ltd.

  ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  Sales Representative / Automotive MFG / Bangna / JP new set up company

  • Location : Bangna, Samut Prakarn
  • MFG Auto Part for Japanese Car Maker
  • More than 3 years in automotive MFG

  1 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  SAP Implement Consultant (40 - 50K) Samutprakarn

  SAP Implement Consultant (40 - 50K) Samutprakarn

  • Bonus 3 mths, OT Pay, Life & Accidental Insurance
  • Electronics Products Trading Company
  • Around 4 yrs. exp. in SAP - FICO implement

  1 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  SAP Consultant (30 - 45K) Samutprakarn

  SAP Consultant (30 - 45K) Samutprakarn

  • Bonus 3 mths, OT Pay, Life & Accidental Insurance
  • Electronics Products Trading Company
  • Around 2 yrs. exp. in SAP - PP implement

  1 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล/HR Manager

  Carabao Tawandang Co., Ltd.

  บางบ่อ

  ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล/HR Manager

  • วางแผนควบคุม บริหารงานHR ให้สอดคล้องกลยุทธ์องค์กร
  • บริหารค่าตอบแทน
  • วางแผนกำหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพให้กับพนักงาน

  1 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  Senior Manager, Manager – QA( 2ตำแหน่ง)เป็นQMRด้วย

  Carabao Tawandang Co., Ltd.

  บางบ่อ

  Senior Manager, Manager – QA( 2ตำแหน่ง)เป็นQMRด้วย

  • พัฒนาและดำรงคงไว้ซึ่งระบบการจัดการทางคุณภาพ
  • วางแผน+ดำเนินการตรวจประเมินภายใน (Internal Audit)
  • พัฒนาระบบงาน/กระบวนการให้ผลิต ได้อย่างมีคุณภาพ

  1 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  Senior Manager, Manager – Safety Health & Environment

  Carabao Tawandang Co., Ltd.

  บางบ่อ

  Senior Manager, Manager – Safety Health & Environment

  • กำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
  • ประเมินความเสี่ยงต่อความปลอดภัย /จัดการความเสี่ยง
  • สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมให้พนักง

  1 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  Senior Manager, Senior Officer–Planner(2 ตำแหน่ง)

  Carabao Tawandang Co., Ltd.

  บางบ่อ

  Senior Manager, Senior Officer–Planner(2 ตำแหน่ง)

  • ประสานงานกับฝ่ายขายประเมิน Sale Forecast+วางแผนผลิ
  • แปลงผลความต้องการผลิต ไปสู่ความต้องการวัตถุดิบ
  • ปรับปรุง ปรับแก้แผนงานผลิต และ / หรือแผนวัตถุดิบ

  1 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  Assistant HR Manager (Prapadaeng area)

  Adecco Bangna Recruitment Ltd.

  ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  Assistant HR Manager (Prapadaeng area)

  • At least 7 years of experience in HR Functions
  • Strong in ER, outsource contract
  • Good command of English

  1 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  ASSISTANT SAFETY MANAGER (AUTOMOTIVE)

  PRTR Recruitment and Outsourcing Thailand

  ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  ASSISTANT SAFETY MANAGER (AUTOMOTIVE)

  • Degree or higher in Occupational Health and Safety
  • 3 years’ experience in Safety & Environmental
  • Knowledge of TS16949, ISO 9001 and ISO 14001

  1 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  Cost Accountant (60-100K)

  MRI Worldwide Recruitment (Thailand) Ltd.

  ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  Cost Accountant (60-100K)

  • Experienced in this role more than 3-6 years
  • Execellent English Skills
  • International culture

  1 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  MANAGING DIRECTOR

  PRTR Executive Recruitment

  ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  MANAGING DIRECTOR

  • Male or female, aged 35 years old and above
  • Bachelor’s or higher in engineering, business admi
  • Detail and results-oriented, dynamic

  1 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  Environment Health and Safety Staff (12 months Contract)

  BASF (Thai) Ltd.

  ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  • World leading chemical company
  • High standard EHS policy
  • Multi nationality work environment

  1 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  Sales & Supply Support Specialist

  IKANO (Thailand) Limited

  ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  • Logistic specialist
  • Supply chain specialist
  • Sales Support officer

  1 ชั่วโมงที่แล้ว

  THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

  Applied

  Supply Chain Manager

  JAC International

  ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  • Supply Chain
  • planning & Logistics
  • customer service

  1 ชั่วโมงที่แล้ว

  THB90k - 160k /เดือน

  Applied

  Purchasing Manager (50 - 70K) Samutprakarn

  SAGASS Recruitment (Thailand) Co., Ltd.

  ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  Purchasing Manager (50 - 70K) Samutprakarn

  • Bonus, Medical Support, etc.
  • Autommotive Parts Manufacture
  • 10 yrs. exp. in Purchasing in Autopart field

  1 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  Assistant Customer Service Manager (8639)

  Cowan International (Southeast Asia) Co., Ltd.

  ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  Assistant Customer Service Manager (8639)

  • Thai National Only
  • Bachelor degree in related field
  • Experience in manufacturing environment

  1 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  Senior Production Manager (Plastic, Metal, Assembly)

  Cowan International (Southeast Asia) Co., Ltd.

  ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  Senior Production Manager (Plastic, Metal, Assembly)

  • Male, age 38 years up.
  • Degree in Industrial or Mechanical Engineer
  • Experience in Production management

  1 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  Marketing Graphic Designer/เจ้าหน้าที่ออกแบบสื่อการตลาด

  Thermal Mechanics Co., Ltd.

  ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  Marketing Graphic Designer/เจ้าหน้าที่ออกแบบสื่อการตลาด

  • อายุไม่เกิน 30 ปี
  • ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี สาขาทีเกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในงานการอย่างน้อย 2 ปี

  1 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  Process Engineer (Printing)

  Mattel Bangkok Limited

  ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  Process Engineer (Printing)

  • degree in Engineering preferably in Mechatronic
  • Knowledgeable on machining and fabrication.
  • Safety oriented for m/c design.

  1 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  Field Engineers

  Hilti (Thailand) Ltd.

  ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  • Bachelor of Civil or Structural Engineering.
  • Experience in Civil & Structural designs.
  • Have a Civil Engineer License (Por. Yor.)

  1 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  Business Development Executive

  Kelly Services Staffing & Recruitment (Thailand) Ltd.

  ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  Business Development Executive

  • Male or Female, aged 28-35 year
  • Minimum Diploma - Degree in Business or equivalent
  • Good command of written and spoken English

  1 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  Assistant General Manager : Trim&Chassis Engineering

  NISSAN MOTOR (THAILAND) CO., LTD.

  ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  Assistant General Manager : Trim&Chassis Engineering

  • Prefer experience in Automobile Manufacturing
  • 8 years in engineering management level
  • English Proficiency, Need TOEIC 600 up

  1 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ
  • GPA: 2.70 ขึ้นไป
  • ประสบการณ์: อย่างน้อย 1 ปี

  8 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  Finance Controller Job (Commercial) – Samut Prakan, Thailand

  Monroe Recruitment Consulting Group Co., Ltd.

  ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  Finance Controller Job (Commercial) – Samut Prakan, Thailand

  • Salary : 200k – 250k
  • Additional Benefit : Attractive
  • Location : Samutprakan

  8 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • มีประสบการณ์ด้าน IT Solution อย่างน้อย 2 ปี
  • ปริญญาตรี ด้าน Computer Engineering,
  • มีความกระตือรือร้นในความรับผิดชอบของตัวเอง

  8 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • Bachelor's degree. / Age 25-35 years
  • Good command in English & Computer
  • Follow up preduction process , PR. etc.

  9 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  R&D Officer 2 อัตรา

  Effective Marketing International Co., Ltd.

  ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  • Knowledge in GMP.
  • Age 25-35 years
  • Fair command in English & Computer

  9 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  GENERAL MANAGER (SERVICE PROVIDER OF FREEZERS & COOLERS)

  PRTR Executive Recruitment

  ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  GENERAL MANAGER (SERVICE PROVIDER OF FREEZERS & COOLERS)

  • 10 years at the managerial level.
  • Bachelor’s degree or higher in Business Admin
  • Male / female, preferably male, aged 40 and above

  10 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  Recruitment

  Sang Charoen Tools Center Co., Ltd.

  ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  • เพศหญิง / ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านงานสรรหาบุคคลากร

  11 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • เพศหญิง / ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านงานสรรหาบุคคลากร

  11 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied

  Employee Relations Staff (ER / CSR )

  Sang Charoen Tools Center Co., Ltd.

  ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  • เพศชาย
  • อายุ 30ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

  11 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • เพศชาย
  • อายุ 30ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

  11 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied