• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ใช้งานโปรแกรม Auto Cad , MS office ได้ดี
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Electrical Engineering
 • 3-5 years experience for PV module, EPC
 • Engineering License will be consideration

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ขับรถส่งสินค้า ส่งเอกสาร และงานอื่นๆ
 • เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหาร
 • มีประสบการณ์ในสายงาน 1 ปีขึ้นไป

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ทำงานระบบภายใน ซ่อมบำรุง ระบบเมนไฟฟ้า
 • ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการผลิตในโรงงาน
 • ตรวจ ปรับปรุงแก้ไข ระบบเครื่องจักรกล

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วางแผนการผลิต ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถวิเคราะห์และปรับแผน
 • จัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิตสินค้าให้สอดคล้องตามระบบ
 • ควบคุมดูแลอุปกรณ์ ดูแลทรัพย์สินเครื่องมือและพื้นที
 • รายงานการปฏิบัติการและปัญหาต่างๆให้ผู้บังคับบัญชา

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมดูแล ขบวนการผลิตในไลน์ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช - ปวส
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ด้านการทำงานไลน์ผลิตสินค้า

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in Business, Admin
 • Age 38-45 years
 • Have knowledge about Sale &Marketing

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Assist Safety Manager, SHE with MNC, Good English
 • Phechaburi Factory
 • suchat@kensington.co.th

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีวิศวกรรม สาขาไฟฟ้า อิเลคทรอนิคส์
 • มีประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุงเครื่องจักรไฟฟ้า
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้บ้าง

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Industrial Engineering / Mechanical or related
 • Male / Female Age 25-35 years old
 • ISO System such as ISO9001 / ISO14001 / TS16949

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Leasing business; Machinery or Vehicle
 • 3- 7 years experience
 • Residence in Ayuthaya

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • วุฒิ ปวส.-ป.ตรี สาขาเครื่องกล
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบ ISO
 • มีประสบการณ์การใช้เครื่อง CNC อย่างน้อย 1 ปี

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิ ปวส.-ป.ตรี สาขาเครื่องกล
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบ ISO
 • มีประสบการณ์การใช้เครื่อง CNC อย่างน้อย 1 ปี

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เขียนโปรแกรมแม่พิมพ์
 • วิเคราะห์ภาพ 3 D ลงโปรแกรม CAD/CAM
 • วิเคราะห์ Tooling แม่พิมพ์ที่ใช้กับเครื่อง CNC

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เขียนโปรแกรมแม่พิมพ์
 • วิเคราะห์ภาพ 3 D ลงโปรแกรม CAD/CAM
 • วิเคราะห์ Tooling แม่พิมพ์ที่ใช้กับเครื่อง CNC

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Plastic Injection
 • Injection Molding
 • Good in English Communication

15 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 7 years managerial of experience in sales
 • 3-5 years working experience in FMCG /Supply Chain
 • · Excellent command of written and spoken English

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูเเลฐานลูกค้ารายเก่า ติดตามพบปะลูกค้ารายใหม่
 • หาช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่อกระตุ้นยอดขาย
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการขายไม่น้อยกว่า 2 ปี

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
 • มีทักษะในการสื่อสาร และเจรจาต่อรอง
 • มีใจรักงานบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับผิดชอบการติดตาม ทวงหนี้
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีทักษะในการสื่อสาร และเจรจาต่อรอง

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Faculty of Mechanical engineering.
 • Male , Thai Nationality , age not over 25 years.
 • 3 years in Engineering design, Project management

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Faculty of Electrical engineering.
 • Male , Thai Nationality , age not over 25 years.
 • Experience 0-3 years in industrial plant.

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ติดต่อประสานงานขายสินค้ากับลูกค้า
 • หาลูกค้าใหม่ และรักษายอดลูกค้าเดิม
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Sale ขายสินค้าตามหน่วยงานราชการ
 • ประสานงานกับหน่วยงานราชการ
 • มีรถยนต์เป็นของตนเอง

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • พูด สื่อสาร และแปลภาษาญี่ปุ่นเป็นไทย
 • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านภาษาญี่ปุ่น

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย-หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับเครื่องมือ
 • ขายเครื่องมือช่าง HITACHI ประจำห้าง Mega

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย-หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับเครื่องมือ
 • ขายเครื่องมือช่าง HITACHI ประจำห้าง Mega

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • ปวส.หรือปริญญาตรีขึ้นไปสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด,บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ด้านการขายเครื่องจักร 1 ปีขึ้นไป

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด,บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ด้านการขายเครื่องจักร 1 ปีขึ้นไป

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/Female , Thai Nationality, Age 35 - 40
 • Bachelor's Degree in Electrical Engineer / related
 • 2 -5 years working experience

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • degree in Electronics, Telecommunication
 • 5 years experience in EMS
 • Good command in English

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Sales partner, support sales/agent
 • Analyzing and strategic plan
 • Willing to travel to the area assigned

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับผิดชอบงานด้านขับรถรับส่ง
 • รู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯ
 • ปฎิบัติตามกฎจราจร

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาอาชีวอานามัยและสิ่งแวดล้อม
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน จป.วิชาชีพจะพิจารณา
 • มีความรู้ระบบมาตรฐานต่างๆ เช่น ISO 9001 , TS

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปวส. ขึ้นไป
 • 1 ปี และเคยขาย หรือ มีประสบการณ์เกี่ยวกับการขาย

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดทำแผนงานและงบประมาณการซ่อมบำรุง
 • เพศชาย อายุ 23-35 ปี
 • ประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง 2 ปีขึ้นไป

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เข้าห้อง Lab วิจัยพัฒนาขั้นตอนการทำงาน
 • ปริญญาตรี สาขา อุตสาหการ โลหะการ
 • ตรวจสอบขั้นตอนการทำงาน

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย
 • ปวส.ไฟฟ้า , ปริญญาตรีไฟฟ้า, เครื่องกล
 • ดูแลบำรุงรักษาเครน ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส. – ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • จัดอบรมความปลอดภัย
 • จัดทำเอกสาร อุปกรณ์ Safety

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถพูด-อ่าน-เขียน-ภาษาพม่าได้ดี
 • สื่อสารระหว่างพนักงานพม่าในการเบิกอุปกรณ์การทำงาน
 • เป็นผู้ดูแลพนักงานพม่าในกรณีเกิดอาการเจ็บป่วย

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ใช้โปรแกรม AUTO CAD มาเขียนแบบโครงสร้างเหล็ก
 • วุฒิปวช.ขึ้นไป หรือป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรม AUTO Cadได้เป็นอย่างดี

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประกอบชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็ก โครงสร้างอาคาร
 • เก็บเข้ามุม หาองศาและเส้นผ่านศูนย์กลาง
 • เพศชาย ม.3 - ปวส.

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์การทำงานในงานคลังสินค้าอย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้ดี
 • มีภาวะผู้นำ สามารถควบคุมและบริหารผู้ใต้บังคับบัญชา

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • แนะนำสินค้า
 • เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน30ปี
 • สามารถทำงานนอกสถานที่ได้

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ หญิง – ชาย อายุ 25-35 ปี
 • จบการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ***มีรถยนต์ส่วนตัว เพื่อใช้สำหรับปฏิบัติงานได้

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ให้บริการสินเชื่อจำนำทะเบียนรถทุกประเภท
 • จบปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ การตลาด
 • มีบุคลิกภาพดีเหมาะในการให้บริการลูกค้า

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ขายยาแผนปัจจุบันตามโรงพยาบาลและคลินิค
 • ต้องมีบุคคลค้ำประกันการทำงาน
 • ต้องมีรถยนต์ส่วนบุคคล

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Mechanical or Industrial Engineering.
 • Excellent command of English and knowledge of ISO.
 • Be able to work at our factory.

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied