• เพศหญิงอายุ 25-35 ปี
 • มีประสบการณ์บัญชีอย่างน้อย 3 ปี
 • มีความซื้อสัตย์ในหน้าที่

17 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด การขาย

23 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Fluent in both written and spoken English and Thai
 • 7 years of sales experience in traditional trade
 • University degree related to Business Admin

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in sciences field
 • Good communication and presentation skill
 • New grads are welcome, with attractive benefit

15 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ป.ตรี
 • สามารถใช้ Excel ได้

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • การศึกษาปริญญาตรีด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
 • มีความรู้เรื่องกฎหมายความปลอดภัยฯ และสิ่งแวดล้อม
 • ได้รับการอบรม เรื่อง ISO 14001, OHSAS 18001

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2 years experience in yard/warehouse
 • Health Occupation & Safety
 • Computer literacy and SAP experience

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Instrument and maintenance and spare parts
 • DCS systems
 • metering and oil and gas

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 2 ปีในงานที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถพูดและอ่านเข้าใจภาษาอังกฤษได้ในเกณฑ์พอใช้

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุ 24-30 ปี
 • พื้นที่การทำงาน : ภาคใต้ทั้งหมด
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี รักงานขาย ขับรถได้

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3-5 Years , Experience in Internal Audit
 • Knowledge of Internal Audit.
 • Logistic Industry

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experienced from Purchasing
 • HR
 • Logistics

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3 years’ experience in managing safety
 • Occupational Health, Safety and Environment
 • Good command of English

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3 years’ experience in coordinator role
 • Oil and Gas Fabrication
 • Logistics Business is an advantage

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคค

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ให้บริการธุรกรรมทางการเงินนำเสนอผลิตภัณฑ์
 • เสนอแผนการเงินและการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ
 • สร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า

25-May-16

 

Applied
 • Handling all accounting transactions (AP, AR, GL)
 • Good Command of English (Speaking, Writing, Email)
 • Knowledge of SAP computerized accounting system

25-May-16

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการขาย การบริหารช่องทางการขาย
 • ประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร Data Content
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

25-May-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลการสั่งซื้อ ให้ตรงความต้องการ และมีความคุ้มค่า
 • ติดต่อ เจรจาต่อรอง กับซัพพลายเออร์ทั้งเก่าและใหม่
 • ตรวจสอบการส่งมอบของซัพพลายเออร์ทั้งในและต่างประเทศ

25-May-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลระบบมาตรฐาน ระบบคุณภาพการผลิต
 • วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • คำนวณ ควบคุม ดูแลต้นทุนการผลิตและพัฒนา

25-May-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • A basic degree in medical technology
 • 1 - 3 years selling experience in medical
 • Able to communicate in English is a plus

25-May-16

 

Applied
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายประจำพื้นที่
 • จังหวัดสงขลา,ภูเก็ต,สุราษฎร์ธานี,นครศรีธรรมราช
 • ประสานงานดูแลติดต่อเพื่อเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้า

25-May-16

 

Applied
 • Accounting Divition Head - Consolidated
 • มีประสบการณ์ทำงาน Audit Firm 3 ปีขึ้นไป
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้

25-May-16

THB20k - 45k /เดือน

Applied
 • Bachelor’s Degree
 • Mechanical, Electrical
 • Chemical Engineering

24-May-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานบริการเป็นอย่างดี
 • มีวิสัยทัศน์ที่ดี บุคลิกภาพดี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป อายุ 28 ปีขึ้นไป

24-May-16

 

Applied
 • Petrochemical and Piping
 • Project management
 • Maintenance

24-May-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in related field
 • Good English Communication skills
 • Strong quantitative and analytical skills

24-May-16

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดการขนส่ง
 • มีความรู้ด้านกฏหมายการขนส่ง

24-May-16

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดการขนส่ง
 • มีความรู้ด้านกฏหมายการขนส่ง

24-May-16

 

Applied
 • Bachelor Degree in related field
 • Knowledge of sales, marketing
 • 4-5 years business experience, sales, marketing

24-May-16

 

Applied
 • Fluent in English
 • 0-2 year’s experience
 • Critical thinking & Time management

24-May-16

 

Applied
 • Graduate of Bachelor of Science in Nursing (BSN)
 • Minimum of 2 years experiences.
 • Fundamental Thai Medical/Health Care Law and Reg.

24-May-16

 

Applied
 • เพศ ช/ญ อายุ 23-35 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีบุคลิกภาพ อัธยาศัย และมนุษย์สัมพันธ์ดี

24-May-16

THB16k - 25k /เดือน

Applied
 • มีประสบการณ์งานจัดซื้อ 5 ปี ขึ้นไป
 • ประวัติการฝึกอบรม : ระบบมาตรฐาน ISO 9001
 • รับผิดชอบกำกับดูแลและวางแผนงานจัดซื้อทั่วไป

24-May-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร
 • ปฏิบัติตามข้อกำหนดของระบบบริหารจัดการ OHSAS
 • ประสานงานด้านข้อมูลและการ บริการกำจัดสัตว์พาหะ

24-May-16

 

Applied
 • สรรหาคนเก่งการคัดเลือกหรือระบุคนเก่งขององค์กร
 • มีประสบการณ์ด้านงานทรัพยากรบุคคล 3 ปี ขึ้นไป
 • งานวางแผนสืบทอด / ความก้าวหน้าทางอาชีพ

24-May-16

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร
 • ควบคุมดูแลเกี่ยวกับสภาพกุ้งตลอดจนการพิจารณากุ้ง
 • ควบคุมดูแลการสอบเทียบเครื่องมืออุปกรณ์

24-May-16

 

Applied
 • Experienced in electrical maintenance
 • Managing and solving of system breakdowns IE
 • Have Driving License and own car.

24-May-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Develop new markets & customers at Southern Area
 • Prepare sales plan, report & analysis
 • 5 years relevant working experience

23-May-16

 

Applied
 • Mechanical Engineer
 • Maintenance
 • Songkra

23-May-16

 

Applied
 • Master degree holders.
 • 8 + years of HR & admin-related experience.
 • Good command of spoken / written English.

23-May-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์บริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลอย่างน้อย5ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจด้านกฏหมายแรงงาน และสวัสดิการ
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษา อังกฤษ ได้เป็นอย่างดี

21-May-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • •ประสบการณ์ทำงานด้านทรัพยากรบุคคล 2 ปีขึ้นไป
 • Admin คือการได้ช่วยเหลือคน
 • •มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน

21-May-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 7 years in Procurement and relating field
 • Opportunity to explore more on Oil&Gas Industry
 • Require Excellent in English Communication Skill

20-May-16

 

Applied
 • 8 years minimum of experience in logistics
 • Experience in Oil and Gas industry
 • EPC or similar, Marine, Land Operations

20-May-16

 

Applied
 • 15-20 years experience in Logistics
 • Good command of written and spoken English
 • Familiar to materials and standards used Oil&Gas

20-May-16

 

Applied
 • Degree in Engineering or Sales and Marketing
 • 8-10 years experience in B2B sales
 • Technical Product or Service experience

20-May-16

 

Applied
 • 15-20 years experience in Logistics
 • Good command of written and spoken English
 • Familiar to materials and standards used Oil&Gas

20-May-16

 

Applied
 • มีที่พักในพื้นที่ปฏิบัติงาน
 • ขับขี่รถตู้ได้
 • มีประสบกาณ์เรื่องการประสานงาน

20-May-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Follow up retails sales department strategy.
 • Follow up project requirement and pipeline.
 • Able to work upcountry

20-May-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied